party

listen to the pronunciation of party
İngilizce - Türkçe
{i} taraf

Üçüncü bir taraf olarak pozisyon almaya niyetliyim. - I intend to take my position as a third party.

Partiye Dan tarafından ev sahipliği yapıldı. - The party was hosted by Dan.

{i} parti

O, parti için giyindi. - She dressed up for the party.

Yarın akşam bir partimiz var. - We have a party tomorrow evening.

{i} topluluk
{i} grup

Grup, yaklaşmakta olan parti hakkında konuşmak için bir boğa oturumu planlıyordu. - The group was planning a bull session to talk about the upcoming party.

Grup dağa çıkmayı başaramadı. - The party did not succeed in climbing the mountain.

(Bilgisayar) kullanıcı telefon
fırka
yöre
(Argo) bir partiye katılmak

Eve geri gitmek istemiyorum. Bir partiye katılmak istiyorum. - I don't want to go back home. I want to party.

Dan ve Linda bir partiye katılmak için plaja gittiler. - Dan and Linda went to the beach to attend a party.

yan

Yandaki ev biraz gürültülü. Onların parti yapıp yapmadıklarını merak ediyorum. - The house next door is a bit loud. I wonder if they're throwing a party.

Tom'un yanına gitmemizi ve ona partiye hazırlanması için yardım etmemizi öneriyorum. - I suggest we go over to Tom's and help him get ready for the party.

doğrultu
kullanıcı
{i} ortak
zümre
(Askeri) müfreze
(Argo) partilemek
birlik

Sürpriz oldu, Tom partimize Mary ile birlikte geldi. - To our surprise, Tom came to our party with Mary.

Tom ve Mary'yi bir partide birlikte gördüm. - I saw Tom and Mary at a party together.

eğlenti
türküm
(siyasi) parti
kimse

Sürpriz partiden kimseye bahsettin mi? - Have you told anyone about the surprise party?

Onun dışında, başka hiç kimse partiye gelmedi. - Aside from him, nobody else came to the party.

ekip

Ekip sağ salim geri döndü. - The party returned safe and sound.

şahıs
{i} eğlence

Tom kesinlikle partimizi daha eğlenceli yapmak için yardım etti. - Tom certainly helped make our party more fun.

Trang'in partisi bir cenaze sonrasında olduğu kadar eğlenceliydi. - Trang's party was as fun as a funeral wake.

{i} davet

Davet edildiğim herhangi bir partiye giderim. - I go to any party I am invited to.

Biz onu akşam yemeği partisine davet ettik. - We invited him to the dinner party.

{i} pol. parti
{i} huk. taraf
iştirakçi
bağlandığı telefon hattı
(Askeri) POSTA, GRUP, MÜFREZE, EKİP, KISIM: Bir nöbet müfrezesi gibi, genel olarak, geçici bir vazife ile görevlendirilmiş er grubu
{i} alem
{i} hissedar
kontratı akdeden taraflardan her biri
dili şahıs
party line birkaç abonenin birden
komşu mülkleri birbirinden
{i} grup, takım
{i} katılan
{i} k.dili. kişi, şahıs
yön

O, Cumhuriyetçi Parti'yi büyük bir başarı ile yönetti. - He had led the Republican Party with great success.

Emekli olan bir yönetici için bir veda partisi düzenlendi. - A farewell party was held for the executive who was retiring.

yer

Parti başka insanlarla arkadaş olmak için elverişli bir yerdir. - A party is a good place to make friends with other people.

Yer partiden kalanlar yüzünden dağınıktı: Yırtık gürültüyapıcılar, kırışık parti şapkaları, ve kirli Power Ranger tabakları. - The floor was strewn with party favors: torn noisemakers, crumpled party hats, and dirty Power Ranger plates.

keriz
abone
bir taraf
party invitation
Parti davetiyesi
party wall
ortak duvar
party line
(Askeri) saplama hattı
party line
(Bilgisayar) paylaşılan hat telefon
party line
paylaşılan hat
party pooper
(deyim) oyunbozan
party boss
ortak işveren
party game
parti oyunu
party girl
parti kızı
party in power
iktidar partisi

İktidar partisi bozulmuş fakat muhalefet biraz daha iyi. - The party in power is corrupt, but the opposition is little better.

İktidar partisi yaklaşan seçimi kazanacak gibi görünüyor. - It looks like the party in power will win the upcoming election.

party line
ortak hat
party line
sınır çizgisi
party line
parti siyaseti
party man
parti adamı
party plaintiff
davacı taraf
party wall
ara duvar
party wall
bölme duvarı
party wall
müşterek duvar
party animal
Sık sık partilere giden kişi
party autonomy
Taraf özerkliği
party blower
parti düdüğü
party checklist
parti yapılacaklar listesi
party favor
taraf lehine
party hat
Parti için süslenmiş karton şapka
party hat
parti şapka
party hats
prezervatif
party house
parti evi
party leadership
parti liderliği
party of
parti
party spirit
parti ruhu
party-goer
parti müdavim
party colored
rengârenk
party colored
renk renk
party coloured
rengârenk
party coloured
renk renk
party doctrine
parti programı
party executive
(Politika, Siyaset) parti yöneticisi
party image
(Politika, Siyaset) parti imajı
party line
ortak telefon hattı
party line
(Askeri) SAPLAMA HATTI: Üzerinde bulunan telefonların paralel olarak bağlandığı telli muhabere devresi
party line
partinin/grubun benimsediği fikirler
party member
partili
party organ
parti organı
party tent
eğlence çadırı
party ticket
parti aday listesi [amer.]
party ticket
(Ticaret) kolektif bilet
party ticket
toplu bilet
parliamentary party
parlamento parti
fancy dress party
kostümlü eğlence
fancy dress party
Kostümlü kıyafet partisi
farewell party
(fiil)da partisi
parti
evlilik için uygun kimse
throw a party
parti vermek
bachelor party
bekarlığa veda partisi
bachelor party
bekarlığa veda
block party
(Bilgisayar) açık hava partisi
calling party
(Telekom) arayan taraf
competitive party systems
(Politika, Siyaset) rekabetçi parti sistemleri
contracting party
(Ticaret) akit taraflar
counter party
(Ticaret) karşı taraf
dinner party
(Bilgisayar) akşam yemeği partisi

Onunla bir akşam yemeği partisinde tanıştık. - I met him at a dinner party.

Biz onu akşam yemeği partisine davet ettik. - We invited him to the dinner party.

disclosing party
ifşa eden taraf
easter party
paskalya partisi
firing party
(Askeri) atış mangası
found a party
parti kurmak
government party
(Politika, Siyaset) iktidar partisi
green party
yeşiller partisi
host party
(Askeri) ev sahibi ülke
host state party
(Askeri) ev sahibi taraf devlet
injured party
(Kanun) mutazarrır
injured party
mağdur taraf
join a party
(Politika, Siyaset) partiye katılmak
landing party
(Askeri) çıkarma birlikleri
majority party
çoğunluk partisi
minor party
(Politika, Siyaset) azınlık partisi
opposing party
(Kanun) muhalif taraf
people's democracy party
(Politika, Siyaset) halkın demokrasi partisi
promotion party
(Bilgisayar) terfi partisi
receiving party
(Ticaret) ifşa edilen taraf
set up a party
parti kurmak
slumber party
yatıya kalmalı misafirlik
slumber party
yatıya kalmalı davet
slumber party
(Bilgisayar) uyuşuk
stag party
bekarlığa veda

Seni bir bekarlığa veda partisine atarım. - I'll throw you a stag party.

stag party
bekarlığa veda partisi

Seni bir bekarlığa veda partisine atarım. - I'll throw you a stag party.

survey party
topograf ekibi
theme party
(Bilgisayar) konulu parti
third party
üçüncü kişiler
third party
üçüncü taraf

Bir ilgisiz üçüncü taraf anlaşmazlığı çözdü. - A disinterested third party resolved the dispute.

third party
(Ticaret) üçüncü kişi
third party insurance
(Sigorta,Ticaret) üçüncü şahıs sigortası
three party service
üç aboneli hizmet
true path party
(Politika, Siyaset) doğru yol partisi
parties
partiler

Kokteyl partileri sıkıcı olabilir. - Cocktail parties can be boring.

Johnsonlar çok sosyal insanlardır, onlar partilere sık sık ev sahipliği yapmaktan hoşlanırlar. - The Johnsons are very sociable people, who enjoy hosting parties often.

parties
tarafları
parties
taraflar

ABD Dışişleri Bakanı, savaşan taraflar arasındaki ateşkes konusunda aracılık yapmaya çalışıyor. - The U.S. Secretary of State is trying to broker a ceasefire between the warring parties.

Bu anlaşma tüm tarafları bağlıyor. - This agreement is binding on all parties.

the party
parti
parti
(isim) eş [fr.]
parti
{i} eş [fr.]
Türkçe - Türkçe

party teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

parti
Vurgun, kazanç: "Kazanmakta olduğu partinin güme gitmesinden korkan terlikçi İhsan..."- H. Taner
parti
Tutam (II)
parti
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasi topluluk, fırka: "Seçmenler yeni güç santrallerinin doğayı bozacağını düşündükleri için karşı partiyi tutmuşlar."- H. Taner. İnsan topluluğu
parti
Bir bütünün parçası, kısım
parti
Bir şeyi kutlamak amacıyla düzenlenen eğlence
parti
Bir kişi, bir kuruluş veya bir topluluğun, çoğu belli bir şeyi kutlama amacıyla düzenledikleri eğlence
parti
İnsan topluluğu
parti
Ortak düşünce ve görüşteki kişilerin oluşturdukları siyasi topluluk, fırka
parti
Bazı oyunlarda bir kez: "Öğle sonları birkaç parti tavla oynamaktan hiç vazgeçmiyorduk."- Y. K. Karaosmanoğlu
parti
Bir kişi, bir kuruluş veya bir topluluğun, çoğu belli bir şeyi kutlama amacıyla düzenledikleri eğlence: "Gülümhan'ın partisinde tanışır gibi olmuştuk."- A. İlhan. Çok ucuza elde edilen şey, kelepir
parti
Bir bütünün parçası, kısım: "Yedi sekiz balyalık bir partiden bir buçuk, iki kilo tütün yürütüyordu."- N. Cumalı
parti
Çok ucuza elde edilen şey, kelepir
parti
Vurgun, kazanç
parti
Bazı oyunlarda bir kez
parti
Armoniyi oluşturan ezgilerden her biri
İngilizce - İngilizce
To take recreational drugs

Miss, do you party?” the boy asked. “What?” Jennifer asked back. “Do you smoke? I'll get you some cheap. One American dollar equals forty Jamaican dollars. I'll get you as much of the stuff as you need.”.

A group of people travelling or attending an event together, or participating in the same activity

We're expecting a large party from the London office.

With to: an accessory, someone who takes part

I can't possibly be a party to that kind of reckless behaviour.

A part or division

And so the moost party of the castel that was falle doune thorugh that dolorous stroke laye vpon Pellam and balyn thre dayes.

A political group considered as a formal whole, united under one specific political platform of issues and campaigning to take part in government

The green party took 12% of the vote.

A person or group of people constituting a particular side in a contract or legal action

The contract requires that the party of the first part pay the fee.

A group of people forming one side in a given dispute, contest etc

A mile back in the forest the tribe had heard the fierce challenge of the gorilla, and, as was his custom when any danger threatened, Kerchak called his people together, partly for mutual protection against a common enemy, since this gorilla might be but one of a party of several, and also to see that all members of the tribe were accounted for.

To celebrate at a party, to have fun, to enjoy oneself

We partied until the early hours.

A discrete detachment of troops, especially for a particular purpose

The settlers were attacked early next morning by a scouting party.

A gathering of acquaintances so that one of them may offer items for sale to the rest of them

lingerie party.

Active player characters organized into a single group
Group of characters controlled by the player
A social gathering for entertainment and fun

I'm throwing a huge party for my 21st birthday.

{n} a select assembly, set, detachment, side
A part or portion
Someone who is a party to or is party to an action or agreement is involved in it, and therefore partly responsible for it. Crook had resigned his post rather than be party to such treachery. partied partying parties to enjoy yourself with a group of other people by drinking alcohol, eating, dancing etc. Party of God Akali Party American Labor Party Bath Party Baath Party Bharatiya Janata Party Indian People's Party Black Panther Party for Self Defense Boston Tea Party Bull Moose Party Center Party Chinese Communist Party Communist Party Communist Party of the Soviet Union Constitutional Democratic Party Democratic Party Donner party Farmer Labor Party Federalist Party Free Democratic Party Free Soil Party French Communist Party German National People's Party German People's Party Congress Party Inkatha Freedom Party Institutional Revolutionary Party Israel Labour Party Italian Liberal Party Italian Popular Party Christian Democratic Party Know Nothing Party American Party Kurdistan Workers' Party Labour Party Liberal Party Liberal Party of Canada Liberal Democratic Party Liberty Party Locofoco Party Renaissance Party National Liberal Party National Party of South Africa National Republican Party Nationalist Party Nazi Party New Democratic Party party system party conference political party Progressive Conservative Party of Canada Progressive Party Prohibition Party Radical Socialist Party Refah Party Welfare Party Reform Party Republican Party GOP Grand Old Party Russian Social Democratic Workers' Party Social Credit Party Social Democratic Party of Germany Socialist Revolutionary Party Whig Party Workingmen's Party Conservative Party Democratic Party of the Left Italian Communist Party French Socialist Party Italian Socialist Party Twentieth Congress of the Communist Party of the Soviet Union
A legal entity which represents a faction of the people from a country and is united under one specific political platform of issues
a band of people associated temporarily in some activity; "they organized a party to search for food"; "the company of cooks walked into the kitchen"
have or participate in a party; "The students were partying all night before the exam
A parliamentary faction without a corresponding legal entity
If you party, you enjoy yourself doing things such as going out to parties, drinking, dancing, and talking to people. They come to eat and drink, to swim, to party. Sometimes they never go to bed
Parted or divided, as in the direction or form of one of the ordinaries; as, an escutcheon party per pale
is the government or the agreement holder(s) under the Forest Act or Range Act This may also include ministries of agreement holders not named as subjects of the complaint, but added as parties because the Board believes they may be affected by, or involved in, an investigation
a person involved in legal proceedings; "the party of the first part"
The plaintiff or the defendant in a lawsuit, whether an individual, a firm, or corporation; a litigant
A person or group taking one side of a dispute: e g , the plaintiff/prosecution and the defendant/defense
Cause; side; interest
an organization to gain political power; "in 1992 Perot tried to organize a third party at the national level"
One concerned or interested in an affair; one who takes part with others; a participator; as, he was a party to the plot; a party to the contract
A person, group, or state, that agrees to abide by the requirements of an agreement or a treaty
Person (participant in a call, etc )
{i} political group; social gathering; side of an agreement; group, gang
a State which has consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force (Article 2, paragraph 1[g])
an occasion on which people can assemble for social interaction and entertainment; "he planned a party to celebrate Bastille Day" a group of people gathered together for pleasure; "she joined the party after dinner" an organization to gain political power; "in 1992 Perot tried to organize a third party at the national level" a band of people associated temporarily in some activity; "they organized a party to search for food"; "the company of cooks walked into the kitchen" a person involved in legal proceedings; "the party of the first part" have or participate in a party; "The students were partying all night before the exam
one of the parts into which a people is divided on questions of public policy
have or participate in a party; "The students were partying all night before the exam"
A party to a hearing: a protestor; a protestee; a boat requesting redress; a boat or a competitor that may be penalized under rule 69 1; a race committee in a hearing under rule 62 1( a)
A person, business, or government agency actively involved in the prosecution of defense of a legal proceeding
Hence, any certain person who is regarded as being opposed or antagonistic to another
A participant in a call, for example, a called party (also known in telephony as the b-subscriber) and the calling party (also known in telephony as the a-subscriber)
A state or regional economic integration organization (such as the EC) that agrees to be bound by the Convention and for which the CCD has entered into force
A person participating in a contract or legal action
Partial; favoring one party
A state (or regional economic integration organization such as the EU) that agrees to be bound by a treaty and for which the treaty has entered into force
a group of people gathered together for pleasure; "she joined the party after dinner"
A party is the person who makes an application, the person against whom the application is brought and any person joined in the application
A number of persons invited to a social entertainment; a select company; as, a dinner party; also, the entertainment itself; as, to give a party
A party is a social event, often in someone's home, at which people enjoy themselves doing things such as eating, drinking, dancing, talking, or playing games. The couple met at a party We threw a huge birthday party Most teenagers like to go to parties. see also dinner party, garden party, hen party, stag party
an occasion on which people can assemble for social interaction and entertainment; "he planned a party to celebrate Bastille Day"
A number of persons united in opinion or action, as distinguished from, or opposed to, the rest of a community or association; esp
A party is a political organization whose members have similar aims and beliefs. Usually the organization tries to get its members elected to the government of a country. a member of the Labour party. India's ruling party. opposition parties. her resignation as party leader
A person legally involved in a particular action
A part of a larger body of company; a detachment; especially Mil
The Secretary of Labor, anyone who files a notice of contest, or anyone who files a letter electing party status
{s} of a political group; of social gatherings
a state (or regional economic integration organization such as the EU) that ratifies, accepts or approves the CBD or accedes thereto becomes a Contracting Party Each Party to the Convention is represented at sessions of the Convention bodies by a national delegation consisting of one or more officials who are empowered to represent, and negociate on behalf of, their government Based on the tradition of the UN, Parties are organised into five regional groups, mainly for the purposes of electing the Bureaus
a small body of troops dispatched on special service
the plaintiff or defendant in a case The plaintiff is the party who files the lawsuit and the defendant is the party who is being sued
- a group of people who have similar political opinions, values and ideas Most politicians belong to a political party They run for office in their area as a representative of their political party Many national political parties have candidates all across Canada The major Canadian political parties are the New Democratic Party, Bloc Québécois, Progressive Conservative Party, Liberal Party and Canadian Reform Alliance Party Citizens, not just politicians, can also belong to and support political parties
In politics, "party" means a group of people who share the same opinions, and who come together in order to get elected and form a government
A person; as, he is a queer party
A party to a hearing: a protestor; a protestee; a boat requesting redress; any other boat or a competitor liable to be penalized, including under rule 69 1; a race committee in a hearing under rule 62 1(a)
Parties to a treaty are the States or the International Organisations, which have consented to be bound by the treaty and for which the treaty is in force (See Article 2 of the Vienna Convention on the law of treaties) Parties to European treaties may be the member States of the Council of Europe, non-member States, the European Community
{f} participate in a party; drink alcohol heavily (Slang)
One of the people involved in a legal agreement or dispute can be referred to as a particular party. It has to be proved that they are the guilty party. see also third party
Partly
(see political party)
A party of people is a group of people who are doing something together, for example travelling together. They became separated from their party. a party of sightseers. see also search party, working party
in legal terms, persons named in a contract or agreement
A person, business, or government agency actively involved in the prosecution or defense of a legal proceeding
party and party costs
an award granted by a court in a legal proceeding to one party requiring another party to pay an amount of the first party's legal costs, excluding lawyer fees
party animal
A person known for frequent, enthusiastic attendance at parties, especially one whose partying behavior is exuberant or excessive

Tad Allagash, a stripling adman and Manhattan party animal with inexhaustible supplies of Bolivian Marching Powder (coy for cocaine).

party animals
plural form of party animal
party bag
A goody bag handed out to those who have attended a party, especially one for a child's birthday
party bus
A bus, often, a converted school bus, or other large vehicle used to transport large numbers of people to strip clubs, taverns and other party spots
party crasher
Someone who attempts and often gains entry to a party or club to which they were not invited, often using social engineering techniques. The party crasher usually tries to blend into the party so as not to be kicked out
party crashers
plural form of party crasher
party dress
A woman's dress that is too elegant, revealing, dressy or impractical for normal wear

Oh it's so funny to be seeing you after so long, girl. /And with the way you look I understand /that you were not impressed. /But I heard you let that little friend of mine /take off your party dress.

party favor
a small gift given to a guest at a party, as a souvenir
party game
A multiplayer game, usually consisting of a series of short minigames, that can be easily played in a social setting
party game
A game played at a party, such as musical chairs or charades
party games
plural form of party game
party girl
A prostitute
party girl
A woman, especially one who is young, who is known for her enthusiastic and frequent attendance of parties; a female party animal
party girls
plural form of party girl
party hat
A simple hat worn at parties, usually conical and made of cardboard
party hats
plural form of party hat
party horn
A paper or plastic tube which may be blown into to create a sound, and sometimes is rolled up in a coil which unrolls and straightens out when blown
party horns
plural form of party horn
party in one's mouth
An exciting combination of flavours

The distinct flavours—sharp, sweet, spicy, and everything in between—began a party in my mouth.

party line
A single telephone line which is shared by two or more households
party line
The official policy of a political party or other organization
party lines
plural form of party line
party of the first part
The first party named in a contract, generally the party agreeing to perform a duty thereunder
party of the first part
The party to a legal dispute who first raised a complaint in a court
party of the second part
The party to a legal dispute against whom a complaint was initially raised in a court
party of the second part
The second party named in a contract, generally the party to whom a duty is initially owed, and who is obligated to perform in response to the performance of that initial duty
party pastie
A small pastie intended as a party snack
party pie
A small meat pie, perhaps about 5 centimetres by 3 centimetres, intended as a party snack
party political broadcast
a short radio or television broadcast made by a political party
party political broadcasts
plural form of party political broadcast
party politics
Politics that is dominated by rivalry between political parties
party pooper
One who dampens fun; one who declines to participate in a group activity; one who does not agree with the opinions of a group

Still, it's not something that any country can easily walk away from—not even a Bush administration that has made a habit of being the party pooper in international forums.

party poopers
plural form of party pooper
party puffer
A cylindrical blowing device that consists of a mouthpiece, which may or may not be a whistle, attached to a coiled tube of paper, given to guests and used at large celebrations especially New Year's Eve, or birthdays. When the mouthpiece is blown into, the paper tube unravels and a humorous festive noise is produced
party sausage roll
A small sausage roll intended as a party snack
party school
A college, university, or any institution of higher learning in which there exists a culture of ribaldry and licentiousness amongst the student population
party schools
plural form of party school
party to
privy to; having knowledge of
party tray
One such tray with prepared appetizers arranged on it
party tray
A shallow flat receptacle with a raised edge or rim, used for carrying, holding, or displaying appetizers
party wall
A commonly shared wall dividing two properties
party walls
plural form of party wall
party-pooper
Alternative spelling of party pooper
party pooper
someone who spoils the pleasure of others
party animal
A person known for frequent often wild partying
party hat
A party hat is generally a playful conical hat made with a rolled up piece of thin cardboard, usually with designs printed on the outside and a long string of elastic going from one side of the cone's bottom to another to secure the cone to the person's head
party activists
people who actively participate in political activities of a political party
party affiliation
membership in or association with a particular political party
party animal
someone who enjoys going to parties and drinking a lot of alcohol, and behaving in a loud and often rude way
party animal
{i} person who loves parties
party apparatchik
bureaucrat of a political party
party apparatus
politicians and party activists
party boss
a leader in a political party who controls votes and dictates appointments; "party bosses have a reputation for corruption
party caucus
convention of a political party
party discipline
discipline within a political party
party faction
splinter group within a larger political party
party favor
a small gift that people give to children at a party
party favor
souvenir consisting of a small gift given to a guest at a party
party funding law
law which regulates the amount and source of money donated to political parties
party game
a game to amuse guests at a party
party girl
an attractive young woman hired to attend parties and entertain men
party leadership
managers of a political party, heads of a political party
party line
a telephone line serving two or more subscribers
party line
the policy of a political group; "He won in a vote along party lines"
party line
Party lines, in the UK, were where two customers shared one line They both had different numbers and the telephones rang independently of each other If both picked up their handsets at the same time, then both could hear the conversation Only one call could be made at any one time To make a call the user would press a button on the telephone to get dial tone
party line
a telephone line shared by multiple residences; a one-pair circuit that can have as many as 8 phone numbers; only one person can use the line at a time
party line
The party line on a particular issue is the official view taken by a political party, which its members are expected to support. They ignored the official party line. the official opinion of a political party or other organization, which its members are expected to agree with and support follow/toe the party line (=to support the official opinion)
party line
joint telephone line
party line
French: ligne partagée A central office line serving more than one customer
party line
a telephone line serving two or more subscribers the policy of a political group; "He won in a vote along party lines
party list
list of candidates running for office on behalf of a particular political party
party man
a member of a political party who follows strictly the party line
party militants
active members of a political party
party piece
Someone's party piece is something that they often do to entertain people, especially at parties, for example singing a particular song or saying a particular poem. a song, dance etc that you often perform to entertain people at parties
party platform
policies of a political party, program of a political party
party political
Party political matters relate to political parties. The debate is being conducted almost exclusively on party political lines. relating to activities in which people try to get support for one political party in a country
party political broadcast
A party political broadcast is a short broadcast on radio or television made by a political party, especially before an election. It explains their views and often criticizes other political parties
party politics
disapproval If politicians are accused of playing party politics, they are being accused of saying or doing something in order to make their party seem good or another party seem bad, rather than for a better reason. Usually when Opposition MPs question Ministers they are just playing party politics. activities that are concerned with getting support for one political party in a country
party politics
parliamentary matters; internal affairs
party politics
Party politics is political activity involving political parties. He thinks the Archbishop has identified himself too closely with party politics
party pooper
{i} person who spoils social enjoyment, person who is a spoilsport
party pooper
disapproval You describe someone as a party pooper when you think that they spoil other people's fun and their enjoyment of something. I hate to be a party pooper, but I am really tired. someone who spoils other people's fun
party secretary
person in charge of organizational activities within political party
party spirit
team spirit, group morale; devotion to a political party, party loyalty
party spirit
devotion to a political party
party spirit
If you talk about someone being in the party spirit, you mean that they are in the mood to enjoy a party or to have fun. Sparkling wine can also put you in the party spirit. = party mood
party system
Political system in which individuals who share a common set of political beliefs organize themselves into parties to compete in elections for the right to govern. Single-party systems are found in countries that do not allow genuine political conflict. Multiparty and two-party systems represent means of organizing political conflict within pluralistic societies and are thus indicative of democracy. Multiparty systems allow for greater representation of minority viewpoints; since the coalitions that minority parties must often form with other minority parties to achieve a governing majority are often fragile, such systems may be marked by instability. See also electoral system
party to the action
a party of people taking a role in legal proceedings
party wall
A common wall between two buildings (G)
party wall
a wall erected on the line between two properties and shared by both owners
party wall
A wall erected on the line between two adjoining properties, which are under different ownership, for the use of both properties
party wall
The wall between two properties that both owners have rights over and responsibilities for
party wall
A wall which is located on or at a boundary line between two adjoining parcels and is used or is intended to be used by the owners of both properties in the construction or maintenance of improvements on their respective lots
party wall
A wall erected on the line between two adjoining properties, which are under different ownership, for the use of both properties A common wall dividing two properties and shared by both
party wall
a wall built along the line separating 2 properties, partly on each parcel Either owner has the right to use the wall and has an easement over that part of the adjoining owner's land covered by the wall
party wall
A common wall shared by two or more attached residential units Condominiums and townhouses have party walls shared among adjoining units
party wall
A wall that is located on or at a boundary line between two adjoining parcels of land that is used or is intended to be used by the owners of both properties
party wall
Common wall that separates two properties
party wall
(real estate term) A wall that is located on or at a boundary line between two adjoining parcels for the use of the owners of both properties
party wall
A wall built along a boundary line between two properties, occupying a narrow strip of each Both property owners may use the party wall
party wall
A wall that is located on or at a boundary line between two adjoining parcels of land and is used or is intended to be used by the owners of both properties
party wall
A wall erected on the line between two adjacent properties for the use of both parties
party wall
A common wall between two buildings
party wall
a wall built on a line between two adjoining properties and common to both owners
party wall
A wall (or fence), the ownership of which is divided vertically between neighbouring properties so each property owns one distinct half of the wall (or fence)
party wall
A shared wall between two pieces of property, most often in row-houses, semi-detached houses, or townhouses The shared wall generally stands on the property line
party wall
A wall generally erected on a property boundary or between two lots for the common benefit and use of the property owners on either side
party wall
A wall built on the boundary line of adjoining properties and shared by both owners. a dividing wall between two houses, apartments etc
party wall
A wall located on a boundary line of real property and used by the owners of the property on each side
party wall
A wall erected on the line between two adjoining properties, belonging to different persons, for the use of both properties
party wall
A wall owner jointly or in common with other owners
party wall
Wall erected on line between adjoining properties for the use of both properties
party wall
= A common wall between two buildings
party whip
representative in Parliament whose role is to urge members to participate in votes
party-goer
A party-goer is someone who likes going to parties or someone who is at a particular party. At least half the partygoers were under 15
party-spirited
devoted to a political party
Chief of Party
Provides leadership in the overall management of large projects or initiatives. One of the six major roles of the president of the United is Chief of Party. As Chief of Party, the President's job is to represent the view of his party as a whole, help get members of his party elected, and to represent his party in a positive light. The title is also used by international development organizations, most notably the United States Agency for International Development, in reference to the individual responsible for leading a project's technical direction and providing management oversight for project activities
Communist Party of China
the ruling political party of the People's Republic of China
Conservative party
Conservative Party
Conservative party
A political organisation that is said to be closely affiliated with the Church of England

Margaret Thatcher was the first ever female Prime Minister and was a Conservative party candidate for that office.

Conservative party
Any of a number of political parties of various nationalities, often opposed to labour parties

Conservative party values are said to be very out-of-date by promoters of multiculturalism.

Democratic Party
Any of several political parties, worldwide, that have democratic principles
Democratic Party
The more liberal of two main political parties in the United States, see
Federalist Party
American political party founded by Alexander Hamilton. It formally existed from 1792 to 1816, with remnants lasting into the 1820s
Green Party
The particular green party of a country
Japan Socialist Party
a Japanese political party
LAN party
A social event based around a LAN (local area network) where participants engage in computer activities such as multiplayer gaming
Labour Party
Any of a number of political parties of various nationalities, often opposed to conservative parties
Labour Party
A political organization representing labour
Mazola party
A social gathering in which the people lather themselves in cooking oil (such as Mazola), and participate in sexually permissive activities
Mazola party
Any group event that involves lathering in oil, such as bikini-clad oil wrestling
Mazola party
Any type of orgy
Natural Governing Party
a sobriquet for the Liberal Party of Canada (LPC), due to it having been the governing political party of Canada for most of its history
New Democratic Party
A Canadian political party which fields candidates in both provincial and federal elections, founded in 1961
Progressive Conservative Party
a political party in Canada with a right of centre ideology, which succeed the old Conservative Party of Canada, Liberal-Conservative Party of Canada, Blue Party and absorbed the Progressive Party of Canada. It was itself succeeded by the new Conservative Party of Canada
Republican Party
The more conservative of two main political parties in the United States of America
Tea Party movement
A United States grass-roots protest movement that emerged in 2009 and is opposed to the federal government's stimulus package, officially known as the American Recovery and Reinvestment Act of 2009
UK Independence Party
A Euro-sceptic political party in the United Kingdom
adverse party
The opposing party in a lawsuit under an adversary system of law; adversary
after-party
A party that is held after another event
agrarian party
Any of several political parties, mostly in eastern Europe, that advocate agrarianism
bachelor party
A party held for a man who is about to be married
bachelorette party
A party held for a woman who is about to be married
block party
A festive event held in the street of a city block
block party
A slang term for a game where a single player blocks the shots of many other players. Used frequently on Inside the NBA

Charles Barkley: Everybody.

boarding party
The group of sailors who were selected to board an enemy ship and, when in control, to make such repairs to rigging and sail that the ship could be taken to port as a prize
bucks' party
bachelor party
cadre party
A political party that is dominated by an elite groups of activists
cocktail party effect
the ability (or the difficulty) of focusing one's attention on a single auditory source in a jumble of noises
Türkçe - İngilizce

party teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

parti
(Hukuk) party

We were not invited to the party. - Partiye davet edilmedik.

We have a party tomorrow evening. - Yarın akşam bir partimiz var.

parti
bash

Tom is having a birthday bash this weekend. - Tom bu haftasonu bir doğum günü partisi veriyor.

parti
social

The Socialist party will win, I think. - Bence Sosyalist Parti kazanır.

I think the socialist party will win. - Bence sosyalist parti kazanacak.

parti
shindig
parti
get-together

I'm having a little get-together tomorrow at my place. Would you like to come? - Yarın benim yerimde küçük bir parti veriyorum. Gelmek ister misin?

parti
{i} hand
parti
consignment
parti
(Argo) rage
parti
entertainment
parti
parcel
parti
part

She dressed up for the party. - O, parti için giyindi.

We have a party tomorrow evening. - Yarın akşam bir partimiz var.

parti
run

The ruling party is running a smear campaign against the opposition. - İktidar partisi muhalefete karşı bir karalama kampanyası yürütüyor.

We'll run into her at the party. - Partide onunla karşılaşacağız.

parti
(Kanun) faction
parti
{i} do
parti
lot

Tom enjoyed himself a lot at the party. - Tom partide çok eğlendi.

We did a lot of singing and dancing at the party. - Partide bir sürü şarkı söyledik ve dans ettik.

parti
game

We played a lot of games at the party. - Partide pek çok oyun oynadık.

parti
party of
parti
the party
parti
bargain, something acquired very cheaply
parti
setout
parti
shipment
parti
(one) game (in a series)
parti
mus. part
parti
consignment (of goods)
parti
(mal) parcel
parti
party (social gathering)
parti
party, political party; party, do; (mal) consignment; batch
parti
get together

Let's get together and have a party. - Toplanalım ve bir parti verelim.

parti
clan
parti
gettogether
party