nemine

listen to the pronunciation of nemine
Türkçe - İngilizce

nemine teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

nem
{i} moisture

In order to grow well, these plants need soil that does not contain too much moisture. - İyi büyümek için, bu bitkilerin çok fazla nem içermeyen toprağa ihtiyacı var.

Protect against moisture and sunlight. - Nem ve güneş ışığından korunmalıdır.

nem
moisture, damp, humidity rutubet
nem
{i} damp

If you watch the sun setting on a warm, damp day, you can see the moisture changing the shape of the sun. - Sıcak, nemli bir günde güneşin batışını seyrederseniz, güneşin şeklini değiştiren nemi görebilirsiniz.

Cold, damp days are bad for your health. - Soğuk ve nemli günler sağlığın için kötüdür.

nem
humidity

This high humidity makes me feel tired. - Bu yüksek nem beni yorgun hissettiriyor.

You can use a psychrometer to measure relative humidity. - Nispi nem oranını ölçmek için, bir psikrometre kullanabilirsiniz.

nem
(Biyokimya) humid
nem
humidify
nem
absorbent
nem
(Biyokimya) moist
nem
dampness
nem
moistness
nem
hygro
nem
moisture, dampness, damp; dankness
nem
dewiness
nem
dewy
nem
wetness
nem
optimum
İngilizce - İngilizce

nemine teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

nemine contradicente
With nobody contradicting; by consensus; without dissent

Under the patronage of Titus and Jones the vote of the previous House was now read, and passed nemine contradicente for the first time.

nemine-contradicente
{a} none opposing
nemine contradicente
unanimous, without objection (Latin)
nemine dissentiente
unanimous, without dissent (Latin)
nem
Noise Exposure Map, describes the airport layout and operation, aircraft-related noise exposure, land uses in the airport environs, and the resulting noise/land use compatibility situation
nem
National Electricity Market
Türkçe - Türkçe
Dedikodu, söylenti
NEM
(Osmanlı Dönemi) f. Rutubet, az yaşlık. Hafif ıslaklık
nem
Havada bulunan su buharı
nem
Rutubet
nem
Hafif ıslaklık, rutubet
İngilizce - Türkçe
hiç bir kimse
nem
(Tıp) 1. gr. sütün verdiği kalori
nemine