land

listen to the pronunciation of land
İngilizce - Türkçe
{f} karaya ayak basmak
kıyıya çıkmak
{f} karaya çıkmak
{i} kara

Fil en büyük kara hayvanıdır. - The elephant is the largest land animal.

Karalar ve sular Dünya'nın yüzeyini oluşturur. - Land and water make up the earth's surface.

toprak

Bu ev ve bu topraklar benim! - This house and this land are mine.

Toprak reformunu tartıştılar ama asla uygulayamadılar. - They debated land reform but never carried it out.

arazi

O, arazisini oğulları arasında dağıttı. - He distributed his land among his sons.

O çok fazla arazi tutuyor. - He holds a lot of land.

arsa

O, üzerine ev inşa etmek amacıyla arsayı aldı. - He bought the land for the purpose of building his house on it.

Tom'un tam Boston'un dışında bir sürü arsaya sahip. - Tom owns a lot of land just outside of Boston.

{f} indirmek

Bir uçağı bu adaya indirmek mümkün mü? - Is it possible to land a plane on this island?

{f} yere indirmek/inmek: That airplane is
{f} yere inmek

Kartal yere inmek üzere. - The eagle is about to land.

{i} memleket

Kitaplar sizi hem gerçek hem de hayali uzak memleketlere götürebilir. - Books can transport you to faraway lands, both real and imagined.

İtalya güzel bir memlekettir. - Italy is a beautiful land.

{f} kazanmak
{i} vatan
yere indirmek
tutup karaya getirmek durdurmak
alan

Tarım, bölgenin en verimli alanlarında gelişmiştir. - Agriculture is developed in the most fertile lands of the region.

Aile arazisinin geniş alanını çocuklar arasında eşit olarak böleceğiz. - We will divide the large area of family land equally between our children.

land up eninde sonunda varmak
aşketmek
karaya

Tom büyük bir alabalığı tutup karaya çıkardı. - Tom landed a big trout.

Ne zaman karaya çıkacağız? - When are we going to land?

{f} yenmek
{f} vurmak
{f} karaya çıkartmak
{f} çakmak

Peyzaj çakmak taşı kadar soğuk ve keskin. - The landscape was cold and sharp as flint.

{i} ülke

Amerika fırsatlar ülkesidir. - America is the land of opportunity.

Amerika bir göçmenler ülkesidir. - America is a land of immigrants.

{f} karaya çıkarmak/çıkmak
{f} iniş yap

Pilot çöle acil iniş yaptı. - The pilot made an emergency landing in the desert.

Uzay gemisi mükemmel bir iniş yaptı. - The spaceship made a perfect landing.

arazi,v.iniş yap: n.toprak
{f} sokmak
{f} yapmak

Sami acil iniş yapmak zorunda kaldı. - Sami was forced to make an emergency landing.

{i} diyar

Körler diyarında, tek gözlü adam kraldır. - In the land of the blind, the one-eyed man is king.

Tom ve Mary önümüzdeki ay gelincikler diyarına seyahat etmeyi planlıyorlar. - Tom and Mary are planning to travel to the land of stoats next month.

{f} düşmek
durmak
isabet etmek
(Askeri) (S) SET, SETLER: Bir silahın namlusunda yivler arasında kalan yüksek kısımlar
isabet ettirmek
(Askeri) Çıkartma yapak, indirme yapmak
inmek

Biz inmek için çaresizce bir yer arıyoruz. - We're looking desperately for a place to land.

Kartal yere inmek üzere. - The eagle is about to land.

aşk etmek
yerey
yapıştırmak
karaya indirmek
kişisel arazi
iniş yapmak

Sami acil iniş yapmak zorunda kaldı. - Sami was forced to make an emergency landing.

kara parçası
karaya getirmek
aynı türden toprak parçası
(Askeri) karaya çıkarmak (gemi)
(Ticaret) doğal kaynaklar
(Mekanik) faz

O çok fazla arazi tutuyor. - He holds a lot of land.

Tom otuz yıldan daha fazla süredir o araziye sahip. - Tom has had that land for more than thirty years.

yerleştirmek
(Askeri) yanaşmak (gemi)
durdurmak
(Askeri) tahliye etmek
indirmek (yumruk)
emlak

Emlak piyasasının sönmesi nedeniyle Tokyo'daki ev sahipleri panik içindedirler. - Tokyo landlords are in a panic because the real estate market went soft.

(Kanun) gayrimenkul sayılan şey
landing
iniş

Uçak mükemmel bir iniş yaptı. - The plane made a perfect landing.

Uzay gemisi mükemmel bir iniş yaptı. - The spaceship made a perfect landing.

landing
inme
landing
{i} karaya çıkma
landing
karaya çıkarma
land ho
kara göründü
land fill
doldurma
land force
(Askeri) kara kuvveti
land forms
yeryüzü şekilleri
land in
boylamak
land in
düşmek
land law
(Çevre,Ticaret) toprak hukuku
land lord
mülk sahibi
land mass
kara kütlesi
land on
(deyim) suçlamak
land on one's feet
dört ayak üzerine düşmek
land on one's feet
dört ayak üstüne düşmek
land on one's feet
(deyim) paçayı kurtarmak
land on one's feet
şansı yaver gitmek
land policy
(Politika, Siyaset) arazi politikası
land slip
(Coğrafya) heyelan
land upon
(deyim) suçlamak
land use
(İnşaat) araziden faydalanma
land use
arazi değerlendirilmesi
land use
arazi kullanımı
land use
yer değerlendirilmesi
land value
arsa değeri
land a blow
bir yumruk oturtmak
land agent
emlak komisyoncusu
land and sea breeze
kara ve deniz meltemi
land bank
emlak bankası
land bank
arazi bankası
land bank
tarım bankası
land breeze
kara meltemi
land cable
kara kablosu
land carriage
kara taşımacılığı
land clearing
tarla açma
land crab
kum yengeci
land development
arazi ıslahı
land drainage
arazi drenajı
land fog
kara sisi
land forces
kara kuvvetleri
land hemisphere
kara yarıküresi
land holder
arazi sahibi
land leveler
arazi tesviye makinası
land leveling
arazi düzlemesi
land management
arazi amenajmanı
land mass
büyük kara parçası
land measure
kara ölçüsü
land measure
arazi ölçüleri jüyesi
land mile
kara mili
land mine
kara mayını
land on
in
land on water
suya indir
land owner
toprak sahibi
land plane
kara uçağı
land reclamation
arazi kazanma
land reclamation
toprak kazanma
land reform
toprak reformu
land register
arazi tapu sicili
land register
tapu sicili
land registery
kadastro
land resources
toprak kaynakları
land rover
kara korsanı
land survey
arazi etüdü
land surveying
haritacılık
land tax
arazi vergisi
land tax
toprak vergisi
land tortoise
karakaplumbağası
land transportation
karayolu taşımacılığı
land up
sonunda var
land wind
kara rüzgarı
land wind
kara rüzgârı
land administration
Toprak yönetimi
land animal
Kara hayvanı
land cover
Bitki örtüsü
land for
arazi için
land gear
kara dişli
land gyroplane
karadan kalkan cayroplan
land improvement
arazi ıslahı
land lord
kara lord
land masses
kara kütleleri
land of dreams
düşlerin arazi
land of the death
ölüm diyarı
land of the nod
nod kara
land on one's feet
(deyim) Düzelip, tekrar eskisi gibi olmak
land owner
arazi sahibi
land registry and cadastre
tapu ve kadastro
land registry office
Tapu Sicil Müdürlüğü
land snail
(Hayvan Bilim, Zooloji) Sümüklüböcek
land tenancy
yer kiralama
land-based
kara kökenli
land-dwelling
(Hayvan Bilim, Zooloji) Karada yaşayan

These early land dwelling turtles couldn't retract their necks.

land-locked
kara kilitli
landing
indirme
landed
arazi
landed
indi

Uçuş görevlisi Tom'u uyandırmak için salladı ve ona uçağın indiğini söyledi. - The flight attendant shook Tom awake and told him that the plane had landed.

Uçak Narita Havalimanı'na indi. - The airplane landed at Narita Airport.

landing
konma
landless
topraksız
landing
iskele
land on
konmak
land on
inmek
land on
(deyim) azarlamak
land on
yere inmek
landed
arazi sahibi
landed
(Ticaret) karaya çıkarılmış
landed
(Kanun) mülklü
landed
(Ticaret) varış yerindeki
landed
(Kanun) arazili
landed
(Ticaret) toprakla ilgili
landing
(uçak) iniş
landing
(Ticaret) boşaltma
landing
(Jeoloji) topraklama
landing
(Askeri) yanaşlık
landing
üretim
landing
(Ticaret) yere inme
landing
(Jeoloji) uçağın inmesi
landing
tahliye
landing
(Askeri) tahliye limanı
landing
(Havacılık) iniş (uçak)
landing
inerek
lands
(Avcılık) set
the land
kırsal bölge
landed
büyük toprak sahibi olan
landed
geniş arazisi olan
landing
{f} in
landing
merdiven sahanlığı
landless
mülksüz
landless
arazisiz
lander
(Uzay) İniş aracı
landing
sahanlık
lands
ülkeler

Hacılar uzak ülkelerden hediyeler getirdiler. - The pilgrims brought gifts from distant lands.

the land
yer
land off
alana inmek
land on
(Fiili Deyim ) 1- üstüne düşmek 2- tenkit etmek
landed
araziden ibaret
landed
toprak ile ilgili
landed
land property gayri menkul mülk
landed
elde et/in/indir
landed
arazisi olan
landing
land beam iniş kılavuzu
landing
karaya çıkma veya çıkarma
landing
landing craft çıkartma gemisi
landing
uçakların inmesi
landing
(Askeri) İNİŞ: Uçuştan sonra, bir uçağı emin bir şekilde indirme
landing
{i} hav. iniş
landing
landing field havaalanı
landing
{i} karaya çıkma/çıkarma
landing
(Askeri) Çıkartma, indirme
landing
radyo işareti
landing
landing gear iniş takımı
lands
(Askeri) SETLER: Bir silah namlusu içinde, yivler arasındaki yüksek kısımlar. Namlu içinde açılmış helezonik kanallara yiv (groove) denir
Türkçe - Türkçe
Almanya'yı oluşturan eyaletlerin her birine verilen ad
İngilizce - İngilizce
The space between the rifling grooves in a gun
To acquire; to secure
real estate or landed property; a partitioned and measurable area which is owned and on which buildings can be erected

There are 50 acres of land in this estate.

Ground that is suitable for farming

Plant the potatoes in the land.

To descend to a surface, especially from the air

The plane is about to land.

To bring to land

Use the net to land the fish.

Residing or growing on land
A conducting area on a board or chip which can be used for connecting wires
Of or relating to land
The part of Earth which is not covered by oceans or other bodies of water

Most insects live on land.

To deliver
In a compact disc or similar recording medium, an area of the medium which does not have pits
To come into rest
A person's country of origin and/or homeplace; homeland
a fright

He got an awful land when the police arrived.

To arrive at land, especially a shore, or a dock, from a body of water
A country or region

They come from a faraway land.

To alight, to descend from a vehicle

10. You will be civil and attentive to passengers, giving proper assistance to ladies and children getting in or out, and never start the car before passengers are fairly received or landed.

{n} a country, region, earth, ground, urine
{v} to set, put or come on shore, to arrive
United States inventor who incorporated Polaroid film into lenses and invented the one-step photographic process (1909-1991) the land on which real estate is located; "he built the house on land leased from the city"
the land on which real estate is located; "he built the house on land leased from the city"
Unrecorded optical surface area between pits, grooves, or marks, further away from the entrance surface than pits
- The lip of the container to which the closure liner or land seal linerless feature compresses or conforms to tolerance
the surface of the earth; any part of the surface of the earth
Any ground, soil, or earth whatsoever, as meadows, pastures, woods, etc
The earth's surface, extending downward to the center of the earth and upward infinitely into space
breeze gentle breeze blowing from the land towards the sea and affecting coastal areas
To set down after conveying; to cause to fall, alight, or reach; to bring to the end of a course; as, he landed the quoit near the stake; to be thrown from a horse and landed in the mud; to land one in difficulties or mistakes
gate dimension parallel to the direction of melt flow
A fixed asset account which reflects the cost of land owned by a government
The ground left unplowed between furrows; any one of several portions into which a field is divided for convenience in plowing
{s} of or pertaining to land; that operates on land; that takes place on land
The entire material universe exclusive of people and their products
(a) Bureau of the Census Dry land and land temporarily or partly covered by water such as marshes, swamps, and river flood plains (omitting tidal flats below mean high tide); streams, sloughs, estuaries, and canals less than one-eighth of a stature mile wide; and lakes, reservoirs, and ponds less than 40 acres in area (b) Forest Inventory and Analyses Dry land and land temporarily or partly covered by water such as marshes, swamps, and river flood plans (omitting tidal flats below mean high tide); minimum width of streams, sloughs, estuaries, and canals is 120 feet and minimum size of lakes, reservoirs, and ponds is 1 acre
Real property; the surface of the earth and that which is affixed to it permanently, that which is below it, and the space above it; synonymous with "real property", "realty", and "real estate" Sometimes used to mean only the unimproved surface of the earth
The ground or floor
deliver (a blow); "He landed several blows on his opponent's head
If something lands somewhere, it arrives there unexpectedly, often causing problems. Two days later the book had already landed on his desk = arrive
The earth's surface in its natural condition, extending down to the center of the globe, its surface and all things affixed to it, and the air- space above the surface
Land is the part of the world that consists of ground, rather than sea or air. It isn't clear whether the plane went down over land or sea. a stretch of sandy beach that was almost inaccessible from the land
{i} country; state; nation; kingdom; estate; countryside; shore, dry land; ground; real estate
and everything annexed to it, whether by nature, as trees, water, etc
If someone or something lands you with a difficult situation, they cause you to have to deal with the difficulties involved. The other options simply complicate the situation and could land him with more expense. = saddle, lumber with
The earth's surface, extending downward to the center of the earth and upward infinitely into space, including things permanently attached by nature, such as trees and water
The lip of the container to which the closure liner or land seal linerless feature compresses or conforms to tolerance
working the land as an occupation or way of life; "farming is a strenuous life"; "there's no work on the land any more"
the earth, and the raw materials contained in it or growing on it
Any part of the surface of the earth
To catch and bring to shore; to capture; as, to land a fish
The lap of the strakes in a clinker-built boat; the lap of plates in an iron vessel; called also landing
When someone lands a plane, ship, or spacecraft, or when it lands, it arrives somewhere after a journey. The jet landed after a flight of just under three hours The crew finally landed the plane on its belly on the soft part of the runway
To go on shore from a ship or boat; to disembark; to come to the end of a course
bring into a different state; "this may land you in jail"
bring ashore; "The drug smugglers landed the heroin on the beach of the island"
deliver (a blow); "He landed several blows on his opponent's head"
operating or living or growing on land
United States inventor who incorporated Polaroid film into lenses and invented the one-step photographic process (1909-1991)
cause to come to the ground; "the pilot managed to land the airplane safely"
If you talk about the land, you mean farming and the way of life in farming areas, in contrast to life in the cities. Living off the land was hard enough at the best of times
Land owned by the University The capitalized amount recorded for purchases of land includes the purchase price; closing costs, such as title, attorney and recording fees; and costs incurred in getting the land in condition for its intended use, such as clearing, grading, and filling
Any portion, large or small, of the surface of the earth, considered by itself, or as belonging to an individual or a people, as a country, estate, farm, or tract
real estate
You can use land to refer to a country in a poetic or emotional way. America, land of opportunity
To set or put on shore from a ship or other water craft; to disembark; to debark
extensive landed property (especially in the country) retained by the owner for his own use; "the family owned a large estate on Long Island"
The surface of the earth extending down to the center and upward to the sky, including all natural things thereon such as trees, crops, or water; plus the minerals below the surface and the air rights above
Land is an area of ground, especially one that is used for a particular purpose such as farming or building. Good agricultural land is in short supply. 160 acres of land. a small piece of grazing land
The inhabitants of a nation or people
If you land something that is difficult to get and that many people want, you are successful in getting it. He landed a place on the graduate training scheme His flair with hair soon landed him a part-time job at his local barbers
Land of Israel
A region in the Middle East promised by God to the descendants of Abraham
Land of Liberty
The United States of America
Land of the Free
The United States of America
Land of the Long White Cloud
New Zealand (probably a reference to the appearance of mountainous land when seen on the horizon from a canoe after an ocean voyage)
land ahoy
Interjection shouted by the ship's watch to inform the crew that land has been spotted
land bridge
Travel by ferry from one country, via another country by road, then by another ferry crossing to a third country. An example is from Ireland by ferry to the UK, by road to the opposite coast, then ferry to France
land bridge
in biogeography: an isthmus or other land connection between what at other times are separate land masses
land bridges
plural form of land bridge
land degradation
The decline in the overall quality of soil, water or vegetation condition commonly caused by human activities
land down under
Australia, most often used by non-Australians

Do you come from the land down under?.

land girl
A member of the Women's Land Army
land girls
plural form of land girl
land grant
A grant of land by the US government to encourage the development of western states, especially land transportation and practical higher education
land gull
the great black-backed gull
land gulls
plural form of land gull
land lines
plural form of land line
land marks
plural form of land mark
land mine
A mine that is placed on land and designed to explode when stepped upon or touched
land mines
plural form of land mine
land of opportunity
A nickname for the United States
land of plenty
A utopia that provides for all one's needs

We haven't one chance for life in a hundred thousand if we don't find food and water upon Caprona. This water coming out of the cliff is not salt; but neither is it fit to drink, though each of us has drunk. It is fair to assume that inland the river is fed by pure streams, that there are fruits and herbs and game. Shall we lie out here and die of thirst and starvation with a land of plenty possibly only a few hundred yards away? We have the means for navigating a subterranean river. Are we too cowardly to utilize this means?.

land on one's feet
To be lucky, or successful, often in difficult situations
land rights for gay whales
a parody of typical greenie policies and those that support them
land rushes
plural form of land rush
land yacht
A vehicle used in land sailing, consisting of little more than of a carriage and a sail
land yachts
plural form of land yacht
land-grant
Alternative spelling of land grant
land art
(Sanat) Land Art, Earthworks or Earth Art is an art movement which emerged in America in the late 1960s and early 1970s, in which landscape and the work of art are inextricably linked. Sculptures are not placed in the landscape, rather the landscape is the very means of their creation. The works frequently exist in the open, located well away from civilisation, left to change and erosion under natural conditions. Many of the first works, created in the deserts of Nevada, New Mexico, Utah or Arizona were ephemeral in nature and now only exist as video recordings or photographic documents
land cover
Land cover is the physical material at the surface of the earth. Land covers include grass, asphalt, trees, bare ground, water, etc
land on one's feet
(deyim) Also, fall on one's feet. Overcome difficulties, be restored to a sound or stable condition. For example, Don't worry about Joe's losing his job two years in a row—he always falls on his feet, or The company went bankrupt, but the following year it was restructured and landed on its feet. This term alludes to the cat and its remarkable ability to land on its paws after falling from a great height. [Mid-1800s]
land surveyor
A specialist who measures land and its natural features and any constructed features such as buildings or roads for drawing to scale as plans or maps
land valuation
Real estate appraisal, property valuation or land valuation is the practice of developing an opinion of the value of real property, usually its Market Value. The need for appraisals arises from the heterogenous nature of property as an investment class: no two properties are identical, and all properties differ from each other in their location - which is one of the most important determinants of their value. So there cannot exist a centralised Walrasian auction setting for the trading of property assets, as there exists for trade in corporate stock. The absence of a market-based pricing mechanism determines the need for an expert appraisal/valuation of real estate/property
landed
Simple past tense and past participle of land

He finally landed a new job.

lander
A spacecraft, particularly a probe, designed to set down on the surface of another celestial body
landing
corridor
landing
Present participle of land
landing
a place on a shoreline where a boat lands
landless
Not owning land

The landless flock to the cities seeking jobs.

landed
{a} having an estate in land, set on shore
landing
{n} a place to land at, the top of stairs
landless
{a} destitute of property or fortune, poor
landed
Consisting in real estate or land; as, landed property; landed security
landed
Landed means owning or including a large amount of land, especially land that has belonged to the same family for several generations. Most of them were the nobility and the landed gentry
landed
owning or consisting of land or real estate; "the landed gentry"; "landed property
landed
{s} possessing property or land; containing land, consisting of land
landed
owning or consisting of land or real estate; "the landed gentry"; "landed property"
landed
Past tense of to land
landed
In possession of land
landed
Having an estate in land
lander
A person who waits at the mouth of the shaft to receive the kibble of ore
lander
One who lands, or makes a landing
lander
Narrow tread nosing situated above the top riser or along the upper edge of a balcony This gives the appearance of a tread at the top of the stairway
lander
An illegal immigrant
lander
a space vehicle that is designed to land on the moon or another planet
lander
a space vehicle that is designed to land on the moon or another planet a town in central Wyoming
lander
a town in central Wyoming
lander
{i} person or thing that brings (a plane, rocket, etc.) to a landing
landing
structure providing a place where boats can land people or goods an intermediate platform in a staircase
landing
Landing refers to the day and time when the spacecraft returns back to Earth It is sometimes abbreviated as R+0 to indicate zero days after landing day
landing
A platform between flights of stairs or at the termination of a flight of stairs Often used when stairs change direction Normally no less than 3 ft X 3 ft square
landing
an in-between platform or large bottom-most or top-most step of a staircase
landing
A stair platform
landing
the act of coming to land after a voyage
landing
A place for landing, as from a ship, a carriage
landing
A controlled mid-air collision with a planet
landing
Cleared area in the woods to which logs are yarded for loading onto trucks for shipment to a processing plant Also known as brow, deck, dock, or ramp
landing
{i} arriving on the ground; setting on the ground; climbing onto the shore; platform between flights of stairs; dock
landing
coming to earth, as of an airplane or any descending object
landing
The act of returning to the ice in a controlled manned at the end of a jump or lift
landing
The act of capturing a fish after hooking and fighting it
landing
The level part of a staircase, at the top of a flight of stairs, or connecting one flight with another
landing
A landing is an act of bringing an aircraft or spacecraft down to the ground. I had to make a controlled landing into the sea The plane had been cleared for landing at Brunswick's Glynco Airport
landing
A resting place, or wide step at the middle or top of a flight of stairs Landings are often used to change the direction of a stair
landing
Any place where cut timber is assembled for further transport from the timber sale area
landing
Any place where logs are assembled for further transport
landing
A cleared working area on or near a timber harvest site at which processing steps are carried out
landing
Where logs are sorted and loaded onto trucks
landing
In a house or other building, the landing is the area at the top of the staircase which has rooms leading off it. I ran out onto the landing
landing
Of, pertaining to, or used for, setting, bringing, or going, on shore
landing
structure providing a place where boats can land people or goods
landing
A platform between flights of stairs or at the termination of a flight of stairs
landing
The area where logs are collected for loading
landing
A landing is the same as a landing stage
landing
A platform at the end, top or bottom of a flight of stairs
landing
An area modified by equipment that is designed for accumulating logs before they are transported
landing
the act of coming to land after a voyage the act of coming down to the earth (or other surface); "the plane made a smooth landing"; "his landing on his feet was catlike"
landing
A cleared place near the harvest site where logs are gathered prior to loading
landing
An area where wood is concentrated in a harvest operation prior to hauling to the mill Yard is synonymous
landing
A going or bringing on shore
landing
A platform between flights of stairs
landing
an intermediate platform in a staircase
landing
The platform found between flights of stairs or at the end of a flight of stairs
landing
the act of coming down to the earth (or other surface); "the plane made a smooth landing"; "his landing on his feet was catlike"
landing
A platform in or at either end of a stair
landing
Bringing the balloon to rest on ground after flight
landing
A flat platform found between flights of stairs or at the end of a flight of stairs
landing
A place in or near the forest where logs are gathered for further processing or transport
landing
When a landing takes place, troops are unloaded from boats or aircraft at the beginning of a military invasion or other operation. American forces have begun a big landing
landings
That part of the catch that shows up at ports and in markets
landings
The number or poundage of fish unloaded at a dock by commercial fishermen or brought to shore by recreational fishermen Landings are reported at the points at which fish are brought to shore Note that landings, catch, and harvest are different terms
landings
Landings of fish are the quantities of fish landed (caught and brought to land) by fishers
landings
plural of landing
landings
the amount of fish brought back to the docks and marketed Landings can describe the kept catch of one vessel, of an entire fishery, or of several fisheries combined
landings
The number or poundage of fish unloaded at a dock by commercial fishermen or brought to shore by recreational fishermen for personal use Landings are reported at the points at which fish are brought to shore Note that landings, catch, and harvest are different
landless
{s} not owning land, having no land
landless
owning no land; "the landless peasantry
landless
owning no land; "the landless peasantry"
landless
Someone who is landless is prevented from owning the land that they farm. landless peasants. The landless are people who are landless. We are giving an equal area of land to the landless. owning no land
landless
Those who do not own land
landless
Having no property in land
lands
References to federally owned lands are defined as follows
lands
high parts of pattern on the surfaces of millstones
lands
The reflective portions of a CD-ROM track, opposite of pits
lands
Pits are the tiny indentations burned into a CD-R/CD-RW's recording layer and lands refer tothe area between pits In terms of data storage, think of them as binary ones and zeroes As a CD-ROM drive's laser passes across the reflective surface of the media, the pits cause variations in the reflective light, which the sensor reads as the binary ones and zeroes of the original data
lands
third-person singular of land
lands
The bore surface between rifling grooves inside the gun barrel
lands
The spiral raised surface in the bore of a weapon
lands
The piston metal between the ring grooves See piston lands
lands
Smooth areas on a CD-ROM disc Pits are burned into the surface and the transitions from lands to pits provide different reflective properties for a laser beam, hence allowing encoded information to be read
lands
plural of land
the land
shore
Türkçe - İngilizce

land teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

landing
uçağın inmesi
land