land

listen to the pronunciation of land
İngilizce - Türkçe
{f} karaya ayak basmak
kıyıya çıkmak
{f} karaya çıkmak
{i} kara

Karalar ve sular Dünya'nın yüzeyini oluşturur. - Land and water make up the earth's surface.

Denizciler karayı gördü. - The sailors saw land.

toprak

Yaklaşık olarak dünya yüzeyinin üçte biri topraktır. - About one third of the earth's surface is land.

Deniz seviyesinin altında olan toprakları su basacak. Bu, insanların evsiz kalması ve ürünlerinin tuzlu su tarafından tahrip edileceği anlamına gelir. - Low-lying lands will flood. This means that people will be left homeless and their crops will be destroyed by the salt water.

arazi

O, arazisini oğulları arasında dağıttı. - He distributed his land among his sons.

O, arazisini elden çıkarmak istiyor. - He wants to dispose of his land.

arsa

O, üzerine ev inşa etmek amacıyla arsayı aldı. - He bought the land for the purpose of building a house on it.

George arsa satın alırken kandırıldı. - George was tricked into buying the land.

{f} indirmek

Bir uçağı bu adaya indirmek mümkün mü? - Is it possible to land a plane on this island?

{f} yere indirmek/inmek: That airplane is
{f} yere inmek

Kartal yere inmek üzere. - The eagle is about to land.

{i} memleket

Benim atalarım bu memleketin öncüleriydi. - My ancestors were the pioneers of this land.

İtalya güzel bir memlekettir. - Italy is a beautiful land.

{f} kazanmak
{i} vatan
tutup karaya getirmek durdurmak
yere indirmek
alan

Aile arazisinin geniş alanını çocuklar arasında eşit olarak böleceğiz. - We will divide the large area of family land equally between our children.

Philae'nin iniş alanına Agilkia adı verildi. - Philae's landing site was named Agilkia.

land up eninde sonunda varmak
aşketmek
karaya

Ne zaman karaya çıkacağız? - When are we going to land?

Tom büyük bir alabalığı tutup karaya çıkardı. - Tom landed a big trout.

{f} yenmek
{i} ülke

Yerleşimciler ülkelerinden kovuldular. - Settlers were forced off their land.

Amerika fırsatlar ülkesidir. - America is the land of opportunity.

{f} çakmak

Peyzaj çakmak taşı kadar soğuk ve keskin. - The landscape was cold and sharp as flint.

durmak
{f} karaya çıkartmak
{f} karaya çıkarmak/çıkmak
{f} iniş yap

Pilot çöle acil iniş yaptı. - The pilot made an emergency landing in the desert.

Uçak mükemmel bir iniş yaptı. - The plane made a perfect landing.

{f} düşmek
{f} sokmak
{f} yapmak

Sami acil iniş yapmak zorunda kaldı. - Sami was forced to make an emergency landing.

{i} diyar

Sonuçta, bu şeker hastalığı diyarı. - After all, this is the land of diabetes.

Tom ve Mary önümüzdeki ay gelincikler diyarına seyahat etmeyi planlıyorlar. - Tom and Mary are planning to travel to the land of stoats next month.

{f} vurmak
arazi,v.iniş yap: n.toprak
(Askeri) (S) SET, SETLER: Bir silahın namlusunda yivler arasında kalan yüksek kısımlar
isabet ettirmek
isabet etmek
(Askeri) Çıkartma yapak, indirme yapmak
inmek

Kartal yere inmek üzere. - The eagle is about to land.

Biz inmek için çaresizce bir yer arıyoruz. - We're looking desperately for a place to land.

yapıştırmak
yerey
aşk etmek
karaya indirmek
kişisel arazi
aynı türden toprak parçası
karaya getirmek
iniş yapmak

Sami acil iniş yapmak zorunda kaldı. - Sami was forced to make an emergency landing.

kara parçası
(Ticaret) doğal kaynaklar
(Mühendislik) faz

Arazi çok fazlaya mal olmadı. - The land did not cost much.

Tom otuz yıldan daha fazla süredir o araziye sahip. - Tom has had that land for more than thirty years.

(Askeri) karaya çıkarmak (gemi)
yerleştirmek
(Askeri) yanaşmak (gemi)
durdurmak
(Askeri) tahliye etmek
(Kanun) gayrimenkul sayılan şey
emlak

Emlak piyasasının sönmesi nedeniyle Tokyo'daki ev sahipleri panik içindedirler. - Tokyo landlords are in a panic because the real estate market went soft.

indirmek (yumruk)
landing
iniş

Uçak mükemmel bir iniş yaptı. - The plane made a perfect landing.

Uçağın iniş takımında bir sorun var. - There's a problem with the plane's landing gear.

landing
inme
landing
{i} karaya çıkma
landing
karaya çıkarma
land ho
kara göründü
land fill
doldurma
land force
(Askeri) kara kuvveti
land forms
yeryüzü şekilleri
land in
boylamak
land in
düşmek
land law
(Çevre,Ticaret) toprak hukuku
land lord
mülk sahibi
land mass
kara kütlesi
land on
(deyim) suçlamak
land on one's feet
şansı yaver gitmek
land on one's feet
dört ayak üzerine düşmek
land on one's feet
dört ayak üstüne düşmek
land on one's feet
(deyim) paçayı kurtarmak
land policy
(Politika, Siyaset) arazi politikası
land slip
(Coğrafya) heyelan
land upon
(deyim) suçlamak
land use
(İnşaat) araziden faydalanma
land use
arazi kullanımı
land use
arazi değerlendirilmesi
land use
yer değerlendirilmesi
land value
arsa değeri
land a blow
bir yumruk oturtmak
land agent
emlak komisyoncusu
land and sea breeze
kara ve deniz meltemi
land bank
tarım bankası
land bank
emlak bankası
land bank
arazi bankası
land breeze
kara meltemi
land cable
kara kablosu
land carriage
kara taşımacılığı
land clearing
tarla açma
land crab
kum yengeci
land development
arazi ıslahı
land drainage
arazi drenajı
land fog
kara sisi
land forces
kara kuvvetleri
land hemisphere
kara yarıküresi
land holder
arazi sahibi
land leveler
arazi tesviye makinası
land leveling
arazi düzlemesi
land management
arazi amenajmanı
land mass
büyük kara parçası
land measure
arazi ölçüleri jüyesi
land measure
kara ölçüsü
land mile
kara mili
land mine
kara mayını
land on
in
land on water
suya indir
land owner
toprak sahibi
land plane
kara uçağı
land reclamation
arazi kazanma
land reclamation
toprak kazanma
land reform
toprak reformu
land register
arazi tapu sicili
land register
tapu sicili
land registery
kadastro
land resources
toprak kaynakları
land rover
kara korsanı
land survey
arazi etüdü
land surveying
haritacılık
land tax
arazi vergisi
land tax
toprak vergisi
land tortoise
karakaplumbağası
land transportation
karayolu taşımacılığı
land up
sonunda var
land wind
kara rüzgarı
land wind
kara rüzgârı
land administration
Toprak yönetimi
land animal
Kara hayvanı
land art
(Sanat) Arazi sanatı
land charges
gayrimenkul mükellefiyeti
land cover
Bitki örtüsü
land cover
Arazi örtüsü
land degradation
toprak bozulması
land dwell
karada yaşayan
land for
arazi için
land gear
kara dişli
land gyroplane
karadan kalkan cayroplan
land hemisphere
kara yariküresi
land improvement
arazi ıslahı
land knows
kara bilir
land lords
kara lord
land lubber
kara hödük
land masses
kara kütleleri
land of dreams
düşlerin arazi
land of milk and honey
süt ve bal arazi
land of the nod
nod kara
land on one's feet
(deyim) Düzelip, tekrar eskisi gibi olmak
land partitioning
Arazi bölümleme
land registry and cadastre
tapu ve kadastro
land registry office
Tapu Sicil Müdürlüğü
land road
toprak yol
land tenancy
yer kiralama
land use
toprak kullanımı
land with
arazi ile
land-dwelling
(Hayvan Bilim, Zooloji) Karada yaşayan

These early land dwelling turtles couldn't retract their necks.

landing
indirme
landed
arazi
landed
{s} indi

Tom helikopterini çatıya indirdi. - Tom landed his helicopter on the roof.

Uçağımız gece geç saatte Ankara'ya indi. - Our plane landed in Ankara late at night.

landing
konma
landless
topraksız
landing
iskele
land on
konmak
land on
inmek
land on
(deyim) azarlamak
land on
yere inmek
landed
(Ticaret) karaya çıkarılmış
landed
(Kanun) mülklü
landed
(Kanun) arazili
landed
(Ticaret) toprakla ilgili
landed
(Ticaret) varış yerindeki
landed
arazi sahibi
landing
(Jeoloji) topraklama
landing
(Havacılık) iniş (uçak)
landing
(Jeoloji) uçağın inmesi
landing
(Askeri) yanaşlık
landing
(Ticaret) boşaltma
landing
(uçak) iniş
landing
inerek
landing
üretim
landing
(Ticaret) yere inme
landing
tahliye
landing
(Askeri) tahliye limanı
lands
(Avcılık) set
the land
kırsal bölge
landed
geniş arazisi olan
landed
büyük toprak sahibi olan
landing
{f} in
landing
merdiven sahanlığı
landless
arazisiz
landless
mülksüz
lander
(Uzay) İniş aracı
landing
sahanlık
lands
ülkeler

Hacılar uzak ülkelerden hediyeler getirdiler. - The pilgrims brought gifts from distant lands.

the land
yer
land off
alana inmek
land on
(Fiili Deyim ) 1- üstüne düşmek 2- tenkit etmek
landed
land property gayri menkul mülk
landed
araziden ibaret
landed
elde et/in/indir
landed
{s} toprak ile ilgili
landed
arazisi olan
landing
{i} karaya çıkma/çıkarma
landing
land beam iniş kılavuzu
landing
uçakların inmesi
landing
(Askeri) Çıkartma, indirme
landing
radyo işareti
landing
landing field havaalanı
landing
{i} hav. iniş
landing
(Askeri) İNİŞ: Uçuştan sonra, bir uçağı emin bir şekilde indirme
landing
landing gear iniş takımı
landing
landing craft çıkartma gemisi
landing
karaya çıkma veya çıkarma
lands
(Askeri) SETLER: Bir silah namlusu içinde, yivler arasındaki yüksek kısımlar. Namlu içinde açılmış helezonik kanallara yiv (groove) denir
Türkçe - Türkçe
Almanya'yı oluşturan eyaletlerin her birine verilen ad
İngilizce - İngilizce
The space between the rifling grooves in a gun
To alight, to descend from a vehicle

10. You will be civil and attentive to passengers, giving proper assistance to ladies and children getting in or out, and never start the car before passengers are fairly received or landed.

To acquire; to secure
To arrive at land, especially a shore, or a dock, from a body of water
a fright

He got an awful land when the police arrived.

A person's country of origin and/or homeplace; homeland
To come into rest
In a compact disc or similar recording medium, an area of the medium which does not have pits
To deliver
Of or relating to land
A conducting area on a board or chip which can be used for connecting wires
Residing or growing on land
To bring to land

Use the net to land the fish.

To descend to a surface, especially from the air

The plane is about to land.

real estate or landed property; a partitioned and measurable area which is owned and on which buildings can be erected

There are 50 acres of land in this estate.

Ground that is suitable for farming

Plant the potatoes in the land.

The part of Earth which is not covered by oceans or other bodies of water

Most insects live on land.

A country or region

They come from a faraway land.

{n} a country, region, earth, ground, urine
{v} to set, put or come on shore, to arrive
The earth's surface, extending downward to the center of the earth and upward infinitely into space, including things permanently attached by nature, such as trees and water
and everything annexed to it, whether by nature, as trees, water, etc
If someone or something lands you with a difficult situation, they cause you to have to deal with the difficulties involved. The other options simply complicate the situation and could land him with more expense. = saddle, lumber with
To go on shore from a ship or boat; to disembark; to come to the end of a course
The earth's surface in its natural condition, extending down to the center of the globe, its surface and all things affixed to it, and the air- space above the surface
The lap of the strakes in a clinker-built boat; the lap of plates in an iron vessel; called also landing
The ground left unplowed between furrows; any one of several portions into which a field is divided for convenience in plowing
(a) Bureau of the Census Dry land and land temporarily or partly covered by water such as marshes, swamps, and river flood plains (omitting tidal flats below mean high tide); streams, sloughs, estuaries, and canals less than one-eighth of a stature mile wide; and lakes, reservoirs, and ponds less than 40 acres in area (b) Forest Inventory and Analyses Dry land and land temporarily or partly covered by water such as marshes, swamps, and river flood plans (omitting tidal flats below mean high tide); minimum width of streams, sloughs, estuaries, and canals is 120 feet and minimum size of lakes, reservoirs, and ponds is 1 acre
The ground or floor
The portion of the original smoothbore remaining after the grooves are cut in order to produce a rifle
When someone or something lands, they come down to the ground after moving through the air or falling. Three mortar shells had landed close to a crowd of people
reach or come to rest; "The bird landed on the highest branch"; "The plane landed in Istanbul"
to land on your feet: see foot. American inventor who developed (1932) the light-polarizing plastic film called Polaroid and incorporated it into lenses for cameras and sunglasses. He also invented the one-step photographic process (1947). In economics, the resource that encompasses the natural resources used in production. In classical economics, the three factors of production are land, labour, and capital. Land was considered to be the "original and inexhaustible gift of nature." In modern economics, it is broadly defined to include all that nature provides, including minerals, forest products, and water and land resources. While many of these are renewable resources, no one considers them "inexhaustible." The payment to land is called rent. Like land, its definition has been broadened over time to include payment to any productive resource with a relatively fixed supply. Van Diemen's Land Arnhem Land feudal land tenure Franz Josef Land land mine land reform Land's End Land Edwin Herbert Land Grant College Act of 1862 Pure Land Buddhism Rupert's Land Prince Rupert's Land Yazoo land fraud
United States inventor who incorporated Polaroid film into lenses and invented the one-step photographic process (1909-1991) the land on which real estate is located; "he built the house on land leased from the city"
To set down after conveying; to cause to fall, alight, or reach; to bring to the end of a course; as, he landed the quoit near the stake; to be thrown from a horse and landed in the mud; to land one in difficulties or mistakes
arrive on shore; "The ship landed in Pearl Harbor"
The solid part of the surface of the earth; - - opposed to water as constituting a part of such surface, especially to oceans and seas; as, to sight land after a long voyage
the territory occupied by a nation; "he returned to the land of his birth"; "he visited several European countries"
relating to or characteristic of or occurring on land; "land vehicles"
Ground, in respect to its nature or quality; soil; as, wet land; good or bad land
the solid part of the earth's surface; "the plane turned away from the sea and moved back over land"; "the earth shook for several minutes"; "he dropped the logs on the ground"
material in the top layer of the surface of the earth in which plants can grow (especially with reference to its quality or use); "the land had never been plowed"; "good agricultural soil"
real estate
If you land something that is difficult to get and that many people want, you are successful in getting it. He landed a place on the graduate training scheme His flair with hair soon landed him a part-time job at his local barbers
The inhabitants of a nation or people
Land is an area of ground, especially one that is used for a particular purpose such as farming or building. Good agricultural land is in short supply. 160 acres of land. a small piece of grazing land
The surface of the earth extending down to the center and upward to the sky, including all natural things thereon such as trees, crops, or water; plus the minerals below the surface and the air rights above
extensive landed property (especially in the country) retained by the owner for his own use; "the family owned a large estate on Long Island"
To set or put on shore from a ship or other water craft; to disembark; to debark
You can use land to refer to a country in a poetic or emotional way. America, land of opportunity
the people who live in a nation or country; "a statement that sums up the nation's mood"; "the news was announced to the nation"; "the whole country worshipped him"
shoot at and force to come down; "the enemy landed several of our aircraft"
an area of the earth's surface, the characteristics of which embrace all reasonably stable, or predictably cyclic, attributes of the biosphere vertically above and below this area, including those of the atmosphere, the soil and underlying geology, the hydrology, the plant and animal populations, and the results of past and present human activity, to the extent that these attributes exert a significant influence on present and future uses of the land by humans
The entire complex of surface and near surface attributes of the solid portions of the surface of the earth, which are significant to man Water bodies occurring within land masses are included in some land classification systems
To checkin (add) new/updated code to the source code, usually to fix bugs or add enhancements
Commonly called the O D of the inner and the I D of the outer
To land goods somewhere means to unload them there at the end of a journey, especially by ship. The vessels will have to land their catch at designated ports
or by the hand of man, as buildings, fences, etc
In any surface prepared with indentations, perforations, or grooves, that part of the surface which is not so treated, as the level part of a millstone between the furrows, or the surface of the bore of a rifled gun between the grooves
the surface of the Earth, the materials beneath, the air above and all things fixed to the soil
a politically organized body of people under a single government; "the state has elected a new president"; "African nations"; "students who had come to the nation's capitol"; "the country's largest manufacturer"; "an industrialized land"
You can refer to an area of land which someone owns as their land or their lands. Their home is on his father's land His lands were poorly farmed
If you land in an unpleasant situation or place or if something lands you in it, something causes you to be in it. He landed in a psychiatric ward This is not the first time his exploits have landed him in trouble
{f} arrive on the ground, alight; set on the ground; bring to shore; drop anchor; climb onto dry ground; exit from a ship; arrive at, end up in (a place, situation, etc.); obtain, get a hold of
territory over which rule or control is exercised; "his domain extended into Europe"; "he made it the law of the land"
a domain in which something is dominant; "the untroubled kingdom of reason"; "a land of make-believe"; "the rise of the realm of cotton in the south"
Urine
A general term for the environment of the earth not covered completely by water In addition to soils includes minerals, waterways, plant cover, etc
The mainland, in distinction from islands
Any portion, large or small, of the surface of the earth, considered by itself, or as belonging to an individual or a people, as a country, estate, farm, or tract
Land of Israel
A region in the Middle East promised by God to the descendants of Abraham
Land of Liberty
The United States of America
Land of the Free
The United States of America
Land of the Long White Cloud
New Zealand (probably a reference to the appearance of mountainous land when seen on the horizon from a canoe after an ocean voyage)
land ahoy
Interjection shouted by the ship's watch to inform the crew that land has been spotted
land bridge
in biogeography: an isthmus or other land connection between what at other times are separate land masses
land bridge
Travel by ferry from one country, via another country by road, then by another ferry crossing to a third country. An example is from Ireland by ferry to the UK, by road to the opposite coast, then ferry to France
land bridges
plural form of land bridge
land degradation
The decline in the overall quality of soil, water or vegetation condition commonly caused by human activities
land down under
Australia, most often used by non-Australians

Do you come from the land down under?.

land girl
A member of the Women's Land Army
land girls
plural form of land girl
land grant
A grant of land by the US government to encourage the development of western states, especially land transportation and practical higher education
land gull
the great black-backed gull
land gulls
plural form of land gull
land lines
plural form of land line
land marks
plural form of land mark
land mine
A mine that is placed on land and designed to explode when stepped upon or touched
land mines
plural form of land mine
land of opportunity
A nickname for the United States
land of plenty
A utopia that provides for all one's needs

We haven't one chance for life in a hundred thousand if we don't find food and water upon Caprona. This water coming out of the cliff is not salt; but neither is it fit to drink, though each of us has drunk. It is fair to assume that inland the river is fed by pure streams, that there are fruits and herbs and game. Shall we lie out here and die of thirst and starvation with a land of plenty possibly only a few hundred yards away? We have the means for navigating a subterranean river. Are we too cowardly to utilize this means?.

land on one's feet
To be lucky, or successful, often in difficult situations
land rights for gay whales
a parody of typical greenie policies and those that support them
land rushes
plural form of land rush
land yacht
A vehicle used in land sailing, consisting of little more than of a carriage and a sail
land yachts
plural form of land yacht
land-grant
Alternative spelling of land grant
Land Registration
(Kanun) In law, land registration is a system by which the ownership of estates in land, is recorded and registered, usually by government, in order to provide evidence of title and to facilitate dealing
land cover
Land cover is the physical material at the surface of the earth. Land covers include grass, asphalt, trees, bare ground, water, etc
land on one's feet
(deyim) Also, fall on one's feet. Overcome difficulties, be restored to a sound or stable condition. For example, Don't worry about Joe's losing his job two years in a row—he always falls on his feet, or The company went bankrupt, but the following year it was restructured and landed on its feet. This term alludes to the cat and its remarkable ability to land on its paws after falling from a great height. [Mid-1800s]
land surveyor
A person whose profession is land-surveying
landed
Simple past tense and past participle of land

He finally landed a new job.

lander
A spacecraft, particularly a probe, designed to set down on the surface of another celestial body
landing
Present participle of land
landing
a place on a shoreline where a boat lands
landing
corridor
landless
Not owning land

The landless flock to the cities seeking jobs.

landed
{a} having an estate in land, set on shore
landing
{n} a place to land at, the top of stairs
landless
{a} destitute of property or fortune, poor
landed
In possession of land
landed
Past tense of to land
landed
owning or consisting of land or real estate; "the landed gentry"; "landed property"
landed
owning or consisting of land or real estate; "the landed gentry"; "landed property
landed
Having an estate in land
landed
Consisting in real estate or land; as, landed property; landed security
landed
Landed means owning or including a large amount of land, especially land that has belonged to the same family for several generations. Most of them were the nobility and the landed gentry
landed
{s} possessing property or land; containing land, consisting of land
lander
An illegal immigrant
lander
a space vehicle that is designed to land on the moon or another planet
lander
a space vehicle that is designed to land on the moon or another planet a town in central Wyoming
lander
A person who waits at the mouth of the shaft to receive the kibble of ore
lander
Narrow tread nosing situated above the top riser or along the upper edge of a balcony This gives the appearance of a tread at the top of the stairway
lander
a town in central Wyoming
lander
{i} person or thing that brings (a plane, rocket, etc.) to a landing
lander
One who lands, or makes a landing
landing
A stair platform
landing
The act of returning to the ice in a controlled manned at the end of a jump or lift
landing
coming to earth, as of an airplane or any descending object
landing
Cleared area in the woods to which logs are yarded for loading onto trucks for shipment to a processing plant Also known as brow, deck, dock, or ramp
landing
structure providing a place where boats can land people or goods an intermediate platform in a staircase
landing
Landing refers to the day and time when the spacecraft returns back to Earth It is sometimes abbreviated as R+0 to indicate zero days after landing day
landing
A platform between flights of stairs or at the termination of a flight of stairs Often used when stairs change direction Normally no less than 3 ft X 3 ft square
landing
an in-between platform or large bottom-most or top-most step of a staircase
landing
The act of capturing a fish after hooking and fighting it
landing
the act of coming to land after a voyage
landing
A place for landing, as from a ship, a carriage
landing
{i} arriving on the ground; setting on the ground; climbing onto the shore; platform between flights of stairs; dock
landing
The level part of a staircase, at the top of a flight of stairs, or connecting one flight with another
landing
A controlled mid-air collision with a planet
landing
The platform found between flights of stairs or at the end of a flight of stairs
landing
the act of coming down to the earth (or other surface); "the plane made a smooth landing"; "his landing on his feet was catlike"
landing
A platform in or at either end of a stair
landing
Bringing the balloon to rest on ground after flight
landing
A flat platform found between flights of stairs or at the end of a flight of stairs
landing
When a landing takes place, troops are unloaded from boats or aircraft at the beginning of a military invasion or other operation. American forces have begun a big landing
landing
an intermediate platform in a staircase
landing
A place in or near the forest where logs are gathered for further processing or transport
landing
A cleared working area on or near a timber harvest site at which processing steps are carried out
landing
A platform between flights of stairs or at the termination of a flight of stairs
landing
A platform between flights of stairs
landing
An area where wood is concentrated in a harvest operation prior to hauling to the mill Yard is synonymous
landing
A cleared place near the harvest site where logs are gathered prior to loading
landing
the act of coming to land after a voyage the act of coming down to the earth (or other surface); "the plane made a smooth landing"; "his landing on his feet was catlike"
landing
An area modified by equipment that is designed for accumulating logs before they are transported
landing
A platform at the end, top or bottom of a flight of stairs
landing
A landing is the same as a landing stage
landing
The area where logs are collected for loading
landing
structure providing a place where boats can land people or goods
landing
A resting place, or wide step at the middle or top of a flight of stairs Landings are often used to change the direction of a stair
landing
Of, pertaining to, or used for, setting, bringing, or going, on shore
landing
In a house or other building, the landing is the area at the top of the staircase which has rooms leading off it. I ran out onto the landing
landing
Where logs are sorted and loaded onto trucks
landing
A landing is an act of bringing an aircraft or spacecraft down to the ground. I had to make a controlled landing into the sea The plane had been cleared for landing at Brunswick's Glynco Airport
landing
Any place where logs are assembled for further transport
landing
Any place where cut timber is assembled for further transport from the timber sale area
landing
A going or bringing on shore
landings
The number or poundage of fish unloaded at a dock by commercial fishermen or brought to shore by recreational fishermen for personal use Landings are reported at the points at which fish are brought to shore Note that landings, catch, and harvest are different
landings
plural of landing
landings
The number or poundage of fish unloaded at a dock by commercial fishermen or brought to shore by recreational fishermen Landings are reported at the points at which fish are brought to shore Note that landings, catch, and harvest are different terms
landings
That part of the catch that shows up at ports and in markets
landings
the amount of fish brought back to the docks and marketed Landings can describe the kept catch of one vessel, of an entire fishery, or of several fisheries combined
landings
Landings of fish are the quantities of fish landed (caught and brought to land) by fishers
landless
Those who do not own land
landless
Someone who is landless is prevented from owning the land that they farm. landless peasants. The landless are people who are landless. We are giving an equal area of land to the landless. owning no land
landless
owning no land; "the landless peasantry"
landless
owning no land; "the landless peasantry
landless
Having no property in land
landless
{s} not owning land, having no land
lands
high parts of pattern on the surfaces of millstones
lands
References to federally owned lands are defined as follows
lands
plural of land
lands
Smooth areas on a CD-ROM disc Pits are burned into the surface and the transitions from lands to pits provide different reflective properties for a laser beam, hence allowing encoded information to be read
lands
The piston metal between the ring grooves See piston lands
lands
The spiral raised surface in the bore of a weapon
lands
The bore surface between rifling grooves inside the gun barrel
lands
third-person singular of land
lands
Pits are the tiny indentations burned into a CD-R/CD-RW's recording layer and lands refer tothe area between pits In terms of data storage, think of them as binary ones and zeroes As a CD-ROM drive's laser passes across the reflective surface of the media, the pits cause variations in the reflective light, which the sensor reads as the binary ones and zeroes of the original data
lands
The reflective portions of a CD-ROM track, opposite of pits
the land
shore
Türkçe - İngilizce

land teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

landing
uçağın inmesi
land