azamet

listen to the pronunciation of azamet
Türkçe - İngilizce
grandeur
lordliness
greatness, grandeur, majesty, magnificence, grandiosity, sublimity; pride, arrogance, conceit
pomposity
magnificence
hauteur
pride
pomp; ostentation; haughty display of style or self-importance; overweening pride
grandness
overbearance
greatness
ostentation
greatness, grandeur, augustness, majesty; magnificence; imposingness
loftiness
grand
show
haughtiness
vanity
assumption
tenacity
mightiness
azamet satmak
to put on grand airs, act high and mighty
[die] görkem, heybet, azamet, parlaklık
[Die] glory, majesty, grandeur, brightness
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Büyüklük. Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğü
(Hukuk) Büyüklük, ululuk, ihtisas
(Osmanlı Dönemi) Kibirlilik.Beşerin zihni ve fikri Cenab-ı Hakk'ın azametine bir mikyas, kemalâtına bir mizan, evsafının muhakemesine bir vasıta bulmak vüs'atinde değildir. Ancak cemî masnuatından ve mecmu asarından ve bütün ef'âlinden tahassül ve tecelli eden bir vecihle bakılabilir. Evet zerre, mir'ât olur, fakat mikyas olamaz. Bu meselelerden tebârüz ettiği vechile Cenab-ı Hakk'ın mümkinata kıyas edilmesi ve mümkinatın onun şuunâtına mikyas yapılması en büyük cehâlet ve hamakattır
(Osmanlı Dönemi) büyüklük
Ululuk, büyüklük
Çalım, kurum, tekebbür
Görkem, heybet
Debdebe
Debdebe. Çalım, kurum, tekebbür: "Şu her tarafından temizlik ve azamet akan şişman adama bile sorabilirdi."- S. F. Abasıyanık
Gurur: "Arkadaşlarımdan ayrılıp onun yanına geçmek azametime dokundu."- R. N. Güntekin
Görkem, gösteriş, heybet
Gurur
arşi azamet
(Osmanlı Dönemi) Cenâb-ı Hakkın büyüklüğünün arşı
azamet