very much, very many

listen to the pronunciation of very much, very many
İngilizce - Türkçe

very much, very many teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

a lot of
birçok

Birçok müşteri danışma için avukata gelirler. - A lot of clients come to the lawyer for advice.

Yolda birçok hayvan gördü. - She saw a lot of animals on the road.

a lot of
sürüsüne bereket
a lot of
bir dünya
a lot of
külli
a lot of
çok

Japonya, çok fazla kâğıt tüketmektedir. - Japan consumes a lot of paper.

Dışarıya çıkamam çünkü çok ödevim var. - I can't go out because I have a lot of homework.

a lot of
niçe-niçe
a lot of
kârlı
great deal of
çok miktarda
a lot of
bir çok

Bir çok çözümü düşünüyoruz. - We are thinking of a lot of solutions.

Bu kitabı iyi biliyor gibisin; Kitaptan bir çok alıntı yapıyorsun. - You seem to know this book very well; you use a lot of quotations from it.

a lot of
çok/pek çok (şey): She bought a lot of books. Çok kitap aldı
İngilizce - İngilizce
a lot of
great deal of
very much, very
muchly
very much, very many