super

listen to the pronunciation of super
İngilizce - Türkçe
{s} süper

En yakın süpermarket nerede? - Where is the nearest supermarket?

Süpermarketten ne alır? - What does he buy at the supermarket?

{s} aşırı

Tom aşırı etkilenmişti. - Tom was super impressed.

Aşırıiletkenlik fiziksel bir özelliktir. - Superconductivity is a physical property.

dehşet
figüranlık yapmak
(Bilgisayar) yukarıda
müthiş
âlâ derecede olan şey
{s} üstün

ENERGY STAR, işletmelerin ve bireylerin tasarruf yapmasına ve üstün enerji verimliliği ile iklimimizi korumasına yardımcı olan bir ABD Çevre Koruma Ajansı gönüllü programıdır. - ENERGY STAR is a U.S. Environmental Protection Agency (EPA) voluntary program that helps businesses and individuals save money and protect our climate through superior energy efficiency.

Bu halı kalite olarak ondan üstündür. - This carpet is superior to that one in quality.

fevkinde
{i} kaliteli şey
âlâ derece
(Diş Hekimliği) 1. Üzerinde. 2. Aşırı anlamında önek
{s} fazlasıyla, aşırı derecede: super secrecy aşırı gizlilik. i., k.dili
kuvvet
{i} birici sınıf mal
fazla

Filipinler o yıl yirmiden fazla süper tayfun yaşadı. - The Philippines experienced more than twenty super typhoons that year.

{i} bina sorumlusu [amer.]
üstünde
{i} ihtiyaç fazlası kimse
ilâve
tiyatroda önemsiz rollere çıkan oyuncu
{i} sesüstü yinelenimli alıcı
{i} başkomiser [brit.]
{i} figüran
{i} kapıcı [amer.]
{i} fazlalık
{i} denetmen
(Tıp) Üst, yukarı, üzerinde
figüran/yönetici
{s} şef, amir; nezaretçi. 2
fazlasıyla
{i} polis şefi [amer.]
{s} birinci sınıf
üstün kalite

Bunu şarabın üstün kalitesine bağlıyorum efendim. - I attribute it to the superior quality of the wine, sir.

{i} kontrolör
üzerinde

Ben bunu süpermarket yolu üzerinde buldum. - I found this on the way to the supermarket.

{s} mükemmel

Birkaç yazar ve birkaç konuyla ilgili mükemmel bir bilgi birçoklarıyla ilgili yüzeysel olan birinden çok daha değerlidir. - A perfect knowledge of a few writers and a few subjects is more valuable than a superficial one of a great many.

O'nun mükemmel bir piyanist olduğunu söylemeye gerek yok. - It goes without saying that he is a superb pianist.

ekstra cins
(Tıp) Fevkinde, aşırı, superius
mücellithanede kullanılan pamuk takviye bezi
pref. ek
{i} gözetmen

Tom bir gözetmen yapılmıştır. - Tom has been made a supervisor.

Tom idari bir gözetmen. - Tom is an administrative supervisor.

{s} k.dili. harika, çok güzel, süper
canavar
çok güzel
(Biyokimya) üst

Üstlerine karşı saygıyla davranır. - He behaves respectfully toward his superiors.

Bu ürünler onlarınkinden daha üstün. - These products are superior to theirs.

başkomiser
ek
bina sorumlusu
polis şefi
kapıcı

Tom Jackson kapıcıdır. - Tom Jackson is the superintendent.

super soaker
Hava basıncıyla çalışan, normal su tabancalarından daha kuvvetli su fışkırtan bir oyuncak su silahı
super a
(Bilgisayar) süper a
super b
(Bilgisayar) süper b
super fine
(Bilgisayar) süper ince
super glue
japon yapıştırıcısı
super heated
(Denizbilim) aşırı ısıtılmış
super hero
süper kahraman
super market
süper market
super plasticizer
(İnşaat) süper akışkanlaştırıcı
super plasticizer
(İnşaat) üstün akışkanlaştırıcı
super star
süper star
super stock
(Otomotiv) süper stok
super tanker
supertanker
super voltage
yüksek gerilim
super computer
süper bilgisayar
super tanker
süpertanker
super duper
harika
super finishing
(Mühendislik) hassas perdahlama
super g
süper g
super high frequency
süper yüksek frekans
super monopoly
süper tekel
super pose
poz süper
super profits
süper kâr
super size
süper
super user
süper kullanıcı
super-commutated
çevirgecin üst taraftan işlemiş olması
super-human
süper-insan
super-mom
(deyim) Süper anne: Tüm gün işe gidip, aynı zamanda evin bütün temizlik, yemek tarzı işlerini halletmeyi, çocuklarına bakabilmeyi başarabilen, iş ve özel hayatını aynı anda yürütebilen anne profili
super-mum
(deyim) Süper anne: Tüm gün işe gidip, aynı zamanda evin bütün temizlik, yemek tarzı işlerini halletmeyi, çocuklarına bakabilmeyi başarabilen, iş ve özel hayatını aynı anda yürütebilen anne profili
super-presidential system
(Politika Siyaset) Süper başkanlık sistemi
super-seed
(Bilgisayar) Herhangi bir bittorrent istemcisi ile tamamen indirilmiş olan dosya veya dosyaların paylaşımdan alınmadan önce bir süre daha diğer paylaşımcıların erişiminde kalması
super-seeding
(Bilgisayar) Herhangi bir bittorrent istemcisi ile tamamen indirilmiş olan dosya veya dosyaların paylaşımdan alınmadan önce bir süre daha diğer paylaşımcıların erişiminde kalması
super-structure
süper-yapı
super balloon
(Otomotiv) çok geniş kesitli
super car
(Otomotiv) yüksek güçlü otomobil
super category
(Dilbilim) üst-ulam
super causer
(Dilbilim) üst-ettiren
super cement
yüksek kaliteli çimento
super cement
süper çimento
super coiled
(Denizbilim) aşırı sargılı
super conductive
(İnşaat) üstün iletken
super cooling
derin soğutma
super critical
(Nükleer Bilimler) kritik üstü
super duty
üstün
super duty
üstün görev
super file
(Bilgisayar,Teknik) süper kütük
super file
(Bilgisayar,Teknik) süper dosya
super fine file
ince eğe
super flood
kıran taşkını
super flood
afet feyazanı
super flood
tufan feyazanı
super gold tranehe
(Ticaret) süper altın tranşı
super gold tranehe
(Ticaret) süper altın dilimi
super heated water
kaynar su
super heating
kızgın su buharı
super high frequency
300-30 000 mhz arası frekans
super high frequency
(Havacılık) 300 -30.000 mhz arası frekans
super high output
süper yüksek güç
super index
(Matematik) üstdamga
super multiple junction
(Otomotiv) süper çoklu birleşim
super powder charge
(Askeri) tam barut hakkı
super profit commission
(Sigorta) ekstra kar komisyonu
super pure metal
tam arı metal
super sabre
(Askeri) SUPER SABRE, TEK TURBOJET MOTORLU, SESTEN-HIZLI AV BOMBARDIMAN UÇAĞI: Nükleer ve nükleer olmayan silahları kullanma yeteneği vardır. Yakıt ikmali yapabilir ve çeşitli yakın hava destek görevlerini yerine getirebilir. F-100 olarak da adlandırılır
super saturated
(Denizbilim) aşırı doygun
super saturation
(Gıda) aşırı doygunlaşma
super seiner
(Denizbilim) süper gırgır
super single
(Otomotiv) süper geniş tek
super sulphated
fazla sülfatlı
super tropical bleach
(Askeri) sıcak iklim kireç kaymağı
super user password
(Bilgisayar) süper kullanıcı şifresi
super/subscript
(Bilgisayar) üst/alt simge
sub/super critical
(Nükleer Bilimler) kritik altı/üstü
apartment super
apartman yöneticisi
i need super
süper benzin kullanıyorum
İngilizce - İngilizce
Of excellent quality, superfine
To add or to place a [[#Noun|super]] atop the existing boxes of the beehive

The question is: when is the best time to super?.

Very; extremely (used like the prefix super-)

The party was super awesome.

An empty box placed above the existing boxes of the beehive in order to allow the colony to expand or store additional honey
# Abbreviation of superintendant in the sense of a building's resident manager, sometimes clarified as "building super"
Short form of superannuation, the Australian/New Zealand retirement benefits or pension scheme

Jane looked forward to collecting a large super payout when she retired.

better than average, better than usual; wonderful
{p} in composition denotes above or over
of the highest quality; "an ace reporter"; "a crack shot"; "a first-rate golfer"; "a super party"; "played top-notch tennis"; "an athlete in tiptop condition"; "she is absolutely tops"
VARCHAR2(4000) Super class of this Java class
The keyword super refers to the same value as this: the instance of the class for which the current method (these keywords are valid only within non-static methods) was invoked While the type of this is the type of the class in which the method appears, the type of super is the type of the superclass of the class in which the method appears super is usually used to refer to superclass variables shadowed by variables in the current class Using super in this way is equivalent to casting this to the type of the superclass
great
{s} superior, excellent, outstanding, exceptional
Bi-, Di- , and Per-
Super is used before nouns to indicate that something is larger, better, or more advanced than similar things. building Russia into a super state. a chance to test-drive a stunning Lotus super-car. extremely good = wonderful (superfine (17-21 centuries), from super- + fine). a superintendent
a Java reserved word used to refer to the superclass (Inheritance - Slide 19)
Cf
A contraction of Supernumerary, in sense 2
superb
A stiff, open-mesh fabric attached as part of the backlining process of a case bound book The super extends past the spine on front and back so that it will glue to the case with the endsheets when the book is cased in The super does the lion's share of the work holding the text of the book to the case
A prefix signifying above, over, beyond, and hence often denoting in a superior position, in excess, over and above, in addition, exceedingly; as in superimpose, supersede, supernatural, superabundance
a caretaker for an apartment house; represents the owner as janitor and rent collector
Reserved word which behaves like an object reference when used in an INVOKE statement Like SELF, it enables an object to send a message to itself, but the search for a matching method starts in the code of the method's superclass If used from an instance, the OO RTS searches for a method beginning with the instance code of the superclass, and works its way up through the instance methods of all the superclasses until it finds a method matching the message If used from a class method, the OO RTS searches for a class method beginning with the class object code of the superclass and works its way up through the class methods of all the superclasses until it finds a method matching the message Unlike SELF, and SELFCLASS, SUPER is not a data item containing an object handle; you can't pass SUPER as a parameter to a method See also Inheritance, message, Object Reference, SELF, SELFCLASS
to an extreme degree; "the house was super clean for Mother's visit
A thin, loosely woven, open-meshed, starched cotton fabric used especially for reinforcing books Also called crash or mull
{f} strengthen with super (of a book cover)
Super is the name of a modifier bit which a keyboard input character may have To make a character Super, type it while holding down the SUPER key Such characters are given names that start with Super- (usually written s- for short) See section Keyboard Input
A reserved word that refers to a class's immediate superclass
A strip of gauze glued to the backbone during lining-up, so the cloth extends on both sides of the backbone, to hold sewn signatures in the case; also called Crash to top
Super is used before adjectives to indicate that something has a lot of a quality. I'm going to Greece in the summer so I've got to be super slim
An image superimposed over another image Often the subject of an interview will be "supered" with identifying information Also called "titles" or "lower thirds" because of the positioning of words T
It has been superseded by per-, bi- , di-, acid, etc
Technique to call upper level method from overridden method When argument is omitted, super'ed slave can be called by the same argument as that of the master's method def foo(a) print a end def self foo(a) a=25 super end foo(5) # 5 or 25?
Superintendent of a building
Some people use super to mean very nice or very good. We had a super time That's a super idea `I think I could find you something.' --- `That would be super.' = great
Short form of superannuation, the Australian retirement benefits or pension scheme
pref. over, above; superior in quantity or quality
extremely large; "another super skyscraper"
to an extreme degree; "the house was super clean for Mother's visit"
A JavaTM programming language keyword that is a reference to the parent class of the object making the reference Often used to invoke the parent's constructor, must reside in the first line constructor of the object making the reference Example: class DbFrame extends Frame { public DbFrame(String title) { super(title); //a call to the parent class (Frame), passing it the String to be used in the title bar DbAdapter adapter = new DbAdapter(this); addWindowListener(adapter); } }
A Java(TM) programming language keyword used to access members of a class inherited by the class in which it appears
Super Unleaded
including more than a specified category; "a super experiment" extremely large; "another super skyscraper" to an extreme degree; "the house was super clean for Mother's visit
A prefix that means that a mathematical structure is analogous to supersymmetry Typically these structures have commuting and anticommmuting variables that are placed on an equal footing For example, a supermanifold has anticommuting supercoordinates along with the usual commuting coordinates of its coordinate charts
Acid, a
including more than a specified category; "a super experiment"
A prefix formerly much used to denote that the ingredient to the name of which it was prefixed was present in a large, or unusually large, proportion as compared with the other ingredients; as in calcium superphosphate
{i} superintendent, caretaker of an apartment building; supermarket; supervisor; person or thing that is higher than others in rank or quality; stiff bookbinding fabric
(as peroxide, bicarbonate, disulphide, and acid sulphate), which retain the old meanings of super-, but with sharper definition
Super Eagles
The Nigeria national football team
Super Falcons
The Nigeria women's national football team
Super G
Abbreviation of Super Giant Slalom skiing
Super Nintendo
The Super Nintendo Entertainment System or Super Famicom
Super Tuesday
February 5|February 5]], on which an increasingly large number of states hold their primary elections for the process of nominating presidential candidates
super G
super giant slalom
super delegates
plural form of super delegate
super organism
A group of distinct organisms working as a single entity; each individual member is incapable of rearing successful offspring without the collective work of the whole. Examples, beehives, termite colonies, and ant colonies
super organisms
plural form of super organism
super-
superior in size, quality, number, degree, status, title, or position
super-
Forms terms relating to supersymmetry
super-
above, over, or upon
super-
inclusive
super-
Related to superheroes
super-Earth
Any extrasolar rocky planet several times larger than Earth, especially such a planet detected as it transits its sun
super-duper
Very excellent; truly great
super-heavy water
Water containing tritium instead of normal hydrogen (symbol T2O)
super-note
High quality forged US currency, printed by the Iranian government
super-rich
The collective body of extremely rich people
super duper
wonderful, excellent, extraordinary
super bummed
Very upset
super-mom
(deyim) A popular term of uncertain origin for a woman who raises children, performs the household duties expected of a ‘housewife’, and has a full-time job
super-mum
(deyim) A popular term of uncertain origin for a woman who raises children, performs the household duties expected of a ‘housewife’, and has a full-time job
super-seed
(Bilgisayar) When a file is new, much time can be wasted because the seeding client might send the same file piece to many different peers, while other pieces have not yet been downloaded at all. Some clients, like ABC, Vuze, BitTornado, TorrentStorm, and µTorrent have a "super-seed" mode, where they try to only send out pieces that have never been sent out before, theoretically making the initial propagation of the file much faster. However the super-seeding becomes less effective and may even reduce performance compared to the normal "rarest first" model in cases where some peers have poor or limited connectivity. This mode is generally used only for a new torrent, or one which must be re-seeded because no other seeds are available
super-seeding
(Bilgisayar) When a file is new, much time can be wasted because the seeding client might send the same file piece to many different peers, while other pieces have not yet been downloaded at all. Some clients, like ABC, Vuze, BitTornado, TorrentStorm, and µTorrent have a "super-seed" mode, where they try to only send out pieces that have never been sent out before, theoretically making the initial propagation of the file much faster. However the super-seeding becomes less effective and may even reduce performance compared to the normal "rarest first" model in cases where some peers have poor or limited connectivity. This mode is generally used only for a new torrent, or one which must be re-seeded because no other seeds are available
Super Bowl
annual NFL championship game between the leading team of the American Football Conference and the National Football Conference (Sports)
Super Bowl
a football game played in the US each year in late January on a Sunday, known as Super Bowl Sunday, that decides which team is the winning team of the year in the NFL. It was first held in 1967, and is watched on television by millions of people. Annual championship game of the National Football League. It is played by the winners of the league's American Football Conference and National Football Conference. The first Super Bowl competition was held in 1967. It normally falls in January, usually on the last Sunday, and is watched by more Americans than any other sporting event
Super Tuesday
Tuesday in March on which 16 states hold presidential primaries and caucuses (U.S. Politics)
Super Tuesday
in the US, the second Tuesday in March during a year when there is an election for the position of President. Before the main election in November, there is a series of primary elections, in which the people in each state choose the person that they want as their party's candidate for President. On Super Tuesday there are several important primaries in different states all on the same day
Super VGA
standard for monitors which allows the display of 800 X 600 pixels and higher in a monitor which contains up to 16 million colors (Computers)
super G
A downhill skiing race that has fewer gates set farther apart than those used in a giant slalom. Also called super giant slalom
super band
The range of radio frequencies from 216 to 600 megahertz, used primarily for citizens band and cable television transmission
super bowl
The championship game of the National Football League that matches the AFC champion against the NFC champion
super bowl
The National Football League's championship game
super bowl
the championship game of the NFL, played between the champions of the AFC and NFC at a neutral site each January; it is the culmination of the NFL playoffs
super computer
central computer that can independently compute much information and allows the execution of complicated scientific applications
super heavyweight
an amateur boxer who weighs more than 201 pounds
super model
first-class international fashion model
super power
power that is greater than what is natural; extremely powerful nation
super-
Super- is used to form adjectives which indicate that something is at a higher level than something else. a fragment of crystal with supernormal powers. more, larger, greater, or more powerful
super-G
super giant slalom a race in which competitors ski as fast as possible down a course with turns in it
super-ego
Your super-ego is the part of your mind which makes you aware of what is right and wrong, and which causes you to feel guilty when you have done something wrong
super-highway information
communication system used for connecting to a variety of technological systems
super-natural phenomena
irregular and unnatural appearance
Weston-super-Mare
A seaside resort town on the Bristol Channel coast of North Somerset
a super lot
An extremely large amount or quantity of something

There are a super lot of ants in that ant house.

a super lot
Very much, to a very great extent
take the Browns to the Super Bowl
To defecate
A super
supe
European Super Cup
a football match, officially called the UEFA Super Cup, played each year between the winners of the European Cup and the UEFA Cup
adverb super 3
extremely
supers
plural of super
Türkçe - İngilizce
super size
super