engagement

listen to the pronunciation of engagement
İngilizce - Türkçe
nişan

Tom Mary ile nişanını bozdu. - Tom broke off his engagement to Mary.

Tom'un anne-babası onun nişanı ile ilgili onu tebrik ettiler. - Tom's parents congratulated him on his engagement.

{i} sözleşme

Bir önceki sözleşmem var. - I have a previous engagement.

Tom sözleşmemizi bozdu. - Tom has broken our engagement.

nişanlanma
{i} sorumluluk
savaş/söz/randevu/nişan
{i} yükümlülük
{i} belirli bir süre için ücretli iş
(Tıp) engajman
bağlılık
nişanlılık
(Ticaret) taahüt
(Ticaret)
randevu

Seninle gidemem. Bir randevum var. - I can't go with you. I have an engagement.

Yarın herhangi bir randevun var mı? - Do you have any engagement tomorrow?

angajman

Daha önceki angajmanlarından dolayı o olaya katılamadı. - Because of his previous engagements, he was unable to attend the event.

söz

Üzgünüm, fakat önceden verilmiş sözüm var. - I'm sorry, but I have a prior engagement.

Tom'un bir önceki sözleşmesi vardı. - Tom had a previous engagement.

ANGAJMAN, çATışMA: Bir hava savunmasında, önleyici bir uçağın silahları veya havadan havaya füzeleri ile yaptığı hücum veya bir savunma topçusunun hava savunma füzesi fırlatımını takiben füzenin durdurma görevi için katettiği yol
Fetus basının pelvis boşluğunda, fişation'u takiben aşaı inerek öncü kısım (klavuz nokta)'ın spina ischiadica'lar arası hatta varisi veya bu hattın altına inişi (Fetus başı angaje olduğu zaman en geniş transvers kutru (biparyetal kütür) pelvis giriminden geçmiş bulunur)
{i} birbirine geçme
vaat
engagement ring nişan yüzüğü
(Askeri) Çatışma
meşguliyet
{i} çarpışma
rehin
borçlar
{i} taahhüt
alyans
dövüşme
mülâkat
{i} uğraş
görev
devreye girme
nişanlık
engagement area
(Askeri) angajman bölgesi
engagement diary
randevu defteri
engagement ring
nişan yüzüğü
Engagement Space
(Askeri) Angajman bölgesi
Engagement Space Assessment
(Askeri) Çatışma Ortamı Değerlendirmesi
engagement certificate
angajman belgesi
engagement manager
Sözleşme yöneticisi
engagement cake
nişan pastası
engagement calendar
muhtıra defteri
engagement control
(Askeri) angajman kontrolü
engagement control
(Askeri) (KARŞILAMA) ÇATIŞMA KONTROLÜ: Bir hava savunmasında, hava savunma atış birliğinin düşman hedefleri tespit etmesi, tanımlaması, önlemesi ve tahrip etmesi ile ilgili harekat işlevleri üzerinde uygulanan kontrol derecesi (Not: NATO tanımı "hava savunma ateşleme birliği" yerine "hava savunma birliği" tanımını kullanmaktadır)
engagement control
(Askeri) çatışma kontrolü
engagement director
(Ticaret) sorumlu yönetici
engagement lever kit
karama kolu kiti
engagement of a girl
baş bağlama
engagement of a girl
başörtü
engagement priorities
(Askeri) angajman öncelikleri
engagement protection
birbirine geçme koruması
engagement to
(Fiili Deyim ) söz kesmek , randevu vermek
break off an engagement
nişanı bozmak
prior engagement
önceden verilmiş söz
rules of engagement
(Askeri) angajman kuralları
contract an engagement
taahhüt etmek
engagements
ödeme yükümlülükleri
civic engagement
sivil katılım
contract of engagement
memuriyet mukavelesi
public engagement
kamusal yükümlülük
arrange an engagement
nişan yapmak
break off the engagement
nişanı atmak
cease engagement
(Askeri) çarpışmanın durması
cease engagement
(Askeri) çarpışmanın kesilmesi
cease engagement
(Askeri) ÇARPIŞMANIN KESİLMESİ, ÇARPIŞMANIN DURMASI: Hava savunmasında, belirlenmiş hedefe karşı bulunan atış serisini durdurmak üzere birliklere komut vermekte kullanılan bir ateş kontrol emri. Evvelce uçuş halinde bulunan güdümlü füzeler önlemede bulunmaya devam edecektir. Ayrıca bakınız: "engage, hold fire"
decisive engagement
(Askeri) muhabereye tamamıyla girme
decisive engagement
(Askeri) kesin sonuçlu muharebe
decisive engagement
(Askeri) Kesin sonuçla muharebe
fighter engagement zone
(Askeri) avcı angajman bölgesi
fighter engagement zone
(Askeri) av uçağı kullanma bölgesi
fighter engagement zone
(Askeri) avcı ateş açma bölgesi
fighter engagement zone
(Askeri) AV UÇAĞI KULLANMA BÖLGESİ: Bak. "weapon engagement zone"
joint engagement zone
(Askeri) müşterek çatışma bölgesi
meeting engagement
(Askeri) TESADÜF MUHAREBESİ: Hareket halinde ve muharebe hazırlığı tamamlanmış bir kuvvetin, hakkında yetersiz istihbarata sahip olduğu bir düşman kuvvetiyle çatıştığı zaman vukua gelen muharebe şekli. Düşman kuvvet, çatışma sırasında hareketsiz veya o da hareket halinde bulunabilir
meeting engagement
(Askeri) Tesadüf muharebesi
missile engagement zone
(Askeri) füze angajman/çarpışma bölgesi
missile engagement zone
(Askeri) GÜDÜMLÜ MERMİ KULLANMA BÖLGESİ: Bak. "weapon engagement zone"
missile engagement zones
(Askeri) füze angajman bölgeleri
precision engagement collaboration process
(Askeri) hassas çatışma işbirliği süreci
rules for engagement
(Askeri) HAVA SAVUNMA ATIŞ KURALLARI: Hava savunma topçusunun hava hedeflerine karşı atışını düzenleyen kurallar. Normal olarak, bu gibi kurallar bir harekat alanı veya görev kuvveti komutanı tarafından bildirilir ve bütün ilgili birliklerin sürekli talimatına dahil edilir. RULES OF ENGAGEMENT (AMERİKAN SAVUNMA BAKANLIĞI): MUHAREBE, ÇATIŞMA KURALLARI: Yetkili askeri makam tarafından yayımlanan, ABD kuvvetlerinin karşı karşıya bulunduğu diğer kuvvetler ile çarpışmayı başlatacağı ve/veya sürdüreceği durumları ve sınırlamaları tanımlayan direktifler
rules for engagement
(Askeri) hava savunma atış kuralları
rules of engagement
(Askeri) çatışma kuralları
rules of engagement
(Askeri) (NATO) YUKARIDA BELİRTİLEN ÇERÇEVEDE NATO'YA BAĞLI KUVVETLER İÇİN GEÇERLİ OLAN DİREKTİFLER
rules of engagement exercise
(Askeri) çatışma tatbikatı kuralları
simultaneous engagement
(Askeri) AYNI ANDA KARŞILAŞMA: Önleme uçağı ve karadan karaya füzelerin kombinasyonunun aynı anda bir düşman hedefinde birleşmesi
simultaneous engagement
(Askeri) aynı anda karşılaşma
standing rules of engagement
(Askeri) daimi çatışma kuralları
test and evaluation plan; theater engagement plan
(Askeri) test ve değerlendirme planı; muharebe sahası çatışma planı
weapon engagement status
(Askeri) silahlı çatışma durumu
weapon engagement zone
(Askeri) silahlı çatışma bölgesi
weapon engagement zone
(Askeri) SİLAH HEDEF KARŞILAMA BÖLGESİ: Hava savunmasında hedefin karşılanması belirli bir silah sisteminin sorumluluğunda olan boyutları belirlenmiş hava sahası. Ayrıca bakınız: "fighter engagement zone", "short range air defence engagement zone"
İngilizce - İngilizce
an appointment, especially to speak or perform

The lecturer has three speaking engagements this week.

In any situation of conflict, an actual instance of active hostilities

fencing the point at which the fencers are close enough to join blades, or to make an effective attack during an encounter.

connection or attachment

Check the gears for full engagement before turning the handle.

the period of time when marriage is planned or promised

We are enjoying a long engagement, but haven't yet set a date.

{n} a battle, obligation, bond, business
An action; a fight; a battle
The state of being engaged, pledged or occupied; specif
An initial stage or first step in the process of a foreign mission agency formally beginning or taking responsibility for ministry in a foreign country where hitherto it has had no work; often focused on a particular people or people group or other segment
a formal, written agreement between DSA and a client outlining the details of DSA's employment by the client
When the blades are in contact with each other, eg during a parry, attack au fer, prise de fer, or coule'
the act of giving someone a job
{i} commitment, obligation; betrothal, promise to marry; period of employment; battle, fight; (Obstetrics) entrance of the fetal head or lowermost part of the fetus drops and descends into the pelvic canal
contact by fitting together; "the engagement of the clutch"; "the meshing of gears"
That which engages; engrossing occupation; employment of the attention; obligation by pledge, promise, or contract; an enterprise embarked in; as, his engagements prevented his acceptance of any office
contact by fitting together; "the engagement of the clutch"; "the meshing of gears
In air defense, an attack with guns or air-to-air missiles by an interceptor aircraft, or the launch of an air defense missile by air defense artillery and the missile's subsequent travel to intercept
A tactical conflict, usually between opposing lower echelons maneuver forces
zareczyny [zah-RAY-chee-nee] There's a cognate root zareczac [zah-RAY-chahts] which means "to guarantee", which to my mind reminds me of the word zaraz [ZAH-rahs] which means "right now " Knowing the connections of these words can help to remember zareczyny Date of entry: 13 April 2000
An engagement is an agreement that two people have made with each other to get married. I've broken off my engagement to Arthur
the point at which the fencers are close enough to join blades, or to make an effective attack during an encounter
The state of being in gear; as, one part of a clutch is brought into engagement with the other part
The result of bringing into locking contact (e g of the clutch), or selection of a gear
The crossing of the swords
Contact between the fencers' blades
A military engagement is an armed conflict between two enemies. The constitution prohibits them from military engagement on foreign soil. see also engage
The assumption of payment responsibility in respect of a letter of credit, e g when an Advising bank agrees to add its confirmation to a credit
the contact resulting when opposing blades cross
when the blades are in contact with each other, eg during a parry, attack au fer, prise de fer, or coulé
a mutual promise to marry
A stage in the 5-E model where students develop understanding about a concept by engaging in concrete experiences with materials
a delivery stage covered by a single statement of work
a hostile meeting of opposing military forces in the course of a war; "Grant won a decisive victory in the battle of Chickamauga"; "he lost his romantic ideas about war when he got into a real engagement"
Increased flexion of the joints of the hind legs, during its weight-bearing phase This causes a relative lowering of the quarters/raising of the forehand, thus shifting more of the task of loading-bearing to the hindquarters A prerequisite for upward thrust/impulsion Engagement is not flexion of the hocks or "hock action" in which the joints of the hind legs are markedly flexed while the leg is in the air Nor is engagement merely the length of the step of the hind leg forward toward the horse's girth - that is reach of the hind leg
A preparation made by a firm but gentle sustained contact of the opponent's blade
a pledge to take some one as husband or wife
employment for performers or performing groups that lasts for a limited period of time; "the play had bookings throughout the summer"
What your fiancée breaks when they realize all you care about is fencing
employment for performers or performing groups that lasts for a limited period of time; "the play had bookings throughout the summer" the act of sharing in the activities of a group; "the teacher tried to increase his students' engagement in class activities" contact by fitting together; "the engagement of the clutch"; "the meshing of gears
In naval paralance, the use of a munition, weapon or decoy to carry out an offensive or defensive action
a small, tactical conflict between opposing maneuver forces, usually conducted at brigade level and below (FM 3-0)
When the blades are in contact with each other, eg during a parry, attack au fer, prise de fer, or coulé En Garde Also On Guard; the fencing position; the stance that fencers assume when preparing to fence Envelopment An engagement that sweeps the opponent's blade through a full circle Epee A fencing weapon with triangular cross-section blade and a large bell guard; also a light duelling sword of similar design, popular in the mid-19th century
a meeting arranged in advance; "she asked how to avoid kissing at the end of a date"
when the blades are in contact with each other, eg during a parry, attack au fer, prise de fer, or coulé
the act of sharing in the activities of a group; "the teacher tried to increase his students' engagement in class activities"
What your fiance breaks when they realize all you care about is fencing
You can refer to the period of time during which two people are engaged as their engagement
The act of engaging, pledging, enlisting, occupying, or entering into contest
An engagement is an arrangement that you have made to do something at a particular time. He had an engagement at a restaurant in Greek Street at eight
engagement ring
A ring given to someone one's fiancé, signifying a promise to wed
engagement rings
plural form of engagement ring
engagement manager
In large corporations, sales, delivery and support organizations collaborate to produce products and services. Engagement Managers typically work on complex project teams as the contact person for decisions about schedules. They resolve problems caused by dependencies. Through this work, these managers enable contract fulfillment, issue resolution and return on investment (ROI). An effective Engagement Manager ensures that people involved have a complete understanding of their roles and commitments
engagement certificate
document which records an agreement between two parties
engagement of target
continuous and forceful shooting aimed at enemy positions
engagement ring
An engagement ring is a ring worn by a woman when she is engaged to be married
engagement ring
{i} ring given to a fiancee by her man to mark their engagement to be married
engagement ring
a ring given and worn as a sign of betrothal
civic engagement
Civic engagement has been defined as "Individual and collective actions designed to identify and address issues of public concern."
Pangkor Engagement
(1874) Treaty between the British government and Malay chiefs, named for the island where it was signed. In return for British backing in a complicated Perak succession dispute, Raja Abdullah accepted a British resident (adviser) with broad powers at his court, the first step in the establishment of British dominion over the Malay states
contractual engagement
connection by a binding written contract
engagements
{i} financial obligations
engagements
plural of engagement
non-engagement
withdrawing from the activities of a group
range of engagement
distance from which fire at an enemy will be effective and will not allow them rest
rule of engagement
A directive issued by competent military authority that delineates the limitations and circumstances under which forces will initiate and prosecute combat engagement with other forces encountered
rules of engagement
ROE, guidelines created by military authorities that detail under what circumstances the United States will initiate or engage in battle (Military)
engagement