feelings

listen to the pronunciation of feelings
İngilizce - Türkçe
duygu

Emin görünüyordu fakat onun iç duyguları tamamen farklıydı. - He looked confident but his inner feelings were quite different.

Biz onun duygularını incitmekten korktuk. - We were afraid that we might hurt his feelings.

{i} duygular

Onun duyguları kolayca incinir. - Her feelings are easily hurt.

Biz onun duygularını incitmekten korktuk. - We were afraid that we might hurt his feelings.

{i} gönül
his dünyası
feeling
his

Bugün kendimi daha iyi hissediyorum. - I'm feeling better today.

Kendini kötü hissediyor musun? - Are you feeling under the weather?

feel
hissetmek

Birinden daha aşağıda olduğunu hissetmek için hiçbir neden yoktur. - There is no reason for you to feel inferior to anyone.

Tom mutlu hissetmekten kendini alamadı. - Tom couldn't help but feel happy.

feeling
duygu

Biz onun duygularını incitmekten korktuk. - We were afraid that we might hurt his feelings.

Emin görünüyordu fakat onun iç duyguları tamamen farklıydı. - He looked confident but his inner feelings were quite different.

feel
hissetme

Önemli hissetmek istiyorum. - I want to feel important.

Biz neredeyse bilmeden, hissetmeden annemiz severiz, çünkü o yaşamak kadar doğaldır. - We love our mother almost without knowing it, without feeling it, as it is as natural as to live.

feel
{i} duygu

Müzik duyguları tahrik eder. - Music moves the feelings.

Ben onun duygularını incitmiş olabilirim. - I may have hurt his feelings.

feel
{i} his

Çok daha iyi hissediyorum. - I'm feeling a lot better.

Mary'nin konuşacak hiç kimsesi yok fakat o kendini yalnız hissetmiyor. - Mary has nobody to talk with, but she doesn't feel lonely.

feeling
{i} hissetme

Susie iyi hissetmediği için oyuna katılamadı. - Susie was unable to take part in the game because she wasn't feeling well.

Biz neredeyse bilmeden, hissetmeden annemiz severiz, çünkü o yaşamak kadar doğaldır. - We love our mother almost without knowing it, without feeling it, as it is as natural as to live.

feeling
{i} acıma
feel
{f} dokunmak

Bugün dağlardan daha yüksek hissediyorum. Bugün gökyüzüne dokunmak istiyorum. - Today I feel higher than the mountains. Today I want to touch the sky.

feel
{f} anlamak
feeling
duyarlı
feeling
{i} çoğ. his dünyası, iç âlemi
feeling
{s} duygulu
feeling
{s} canlı
emotions
duygular

Tom duygularını kontrol edemedi. - Tom couldn't control his emotions.

Tom duygularını kontrol altına aldı. - Tom got a grip on his emotions.

feeling
{i} dokunma hissi
feeling
{i} sezi
feeling
(Tıp) Herhangi bir his, duygu
feeling
kanı
feeling
{i} algı
feeling
{i} dokunma
feeling
gibi gelme
feeling
{i} görüş
feeling
hissederek

Bu sabah kendimi çok hasta hissederek uyandım. - I awoke this morning feeling very ill.

Evin sarsılmasını hissederek dışarıya koştum. - Feeling the house shake, I ran outside.

feeling
duygu,n.duygu: v.hisset: prep.hissederek
feeling
(Tıp) santimen
feeling
(Felsefe) duygusallık
feeling
{i} şefkât
feeling
sezgi

Bunun hakkında kötü bir sezgim var. - I have a bad feeling about that.

Tom'un sınavı geçmeyeceğine dair içgüdüsel bir sezgim var. - I have a gut feeling that Tom won't pass the test.

feeling
duyu

Onun duygularına saygı duyun. - Have respect for his feelings.

feeling
{f} hisset

Tom özellikle konuşkan hissetmiyordu. - Tom wasn't feeling particularly talkative.

Ben çok iyi hissetmiyorum. - I'm not feeling too well.

feeling
dokunaklı
feeling
hisli
feeling
{s} duygusal
feeling
bakış açısı
feeling
şefkatli
feeling
merhamet
feeling
hatır gönül
feeling
{s} hassas
feeling
(Tıp) Dokunma, dokunma duyusu
feeling
{i} izlenim

Onun sırrı bildiğine dair bir izlenimim var. - I have a feeling that he knows the secret.

Bu konuda iyi bir izlenimim yok. - I don't have a good feeling about this.

express one's feelings
duygularını ifade etmek
express the feelings
duyguları anlatmak
feel
(Teknik,Tekstil) tutum
feel
görünmek
feel
sezinlemek
feel
gibi gelmek
feel
{f} hissetmek, duymak: I feel good. Kendimi iyi hissediyorum
feel
elleri ile yoklamak
feel
(Teknik,Tekstil) kumaş tutumu
hurt feelings
hor görmek
hurt feelings
horlamak
hurt one's feelings
gücendirmek
hurt one's feelings
hatırını kırmak
hurt somebody's feelings
horlamak
hurt somebody's feelings
rencide etmek
hurt somebody's feelings
hor görmek
hurt the feelings
gönül kırmak
hurt the feelings of
gücendirmek
hurt the feelings of
hatırını kırmak
offend somebody's feelings
gücüne gitmek
offend somebody's feelings
ağır gelmek
pour out one's feelings
deşarj olmak
trust feelings
hislere güvenmek
feel
kanısında olmak
feel
el yordamıyla aramak
feel
{f} (felt)
feel
inanmak
feel
duyumsama
feel
zannetmek
feel
duyumsamak
feel
arama

Canım Tom'u aramak istemedi. - I didn't feel like calling Tom.

Yardıma ihtiyacınız olursa, beni aramaya çekinmeyin. - If you need help, feel free to call me.

feel
(dokunarak/elleyerek) hissetmek
feel
sanmak
feel
yoklamak
feel
gibi görünmek
feel
{f} hisset

Mary'nin konuşacak hiç kimsesi yok fakat o kendini yalnız hissetmiyor. - Mary has nobody to talk with, but she doesn't feel lonely.

Kesilmiş uzuvları olan insanlar onları hâlâ orada gibi hissetmeye devam ediyor. - People with amputated limbs continue to feel them as if they were still there.

feel
yoklama
feeling
duyma

Kim saygı ve hayranlık hissi duymadan cesur insanların kahramanca eylemlerini okuyabilir? - Who can read the heroic deeds of brave men without a feeling of respect and admiration?

feeling
farkında olma
feeling
bilinç
feeling
zan
feeling
dokunum
feeling
kanaat
feeling
sanı

Hüzünlenmeyi seviyorum. Çoğu insanın üzücü duygudan kaçmaya çalıştığını biliyorum. Fakat sanırım bu yanlış. - I like to feel sad. I know that most people try to avoid any kind of sad feeling. But I think that is wrong.

Sanırım Tom'un duygularını incitmemek için çok dikkatli olmamız gerekiyor. - I think we need to be very careful not to hurt Tom's feelings.

feeling
heyecan
feeling
hassasiyet
feeling
duyarlık
guilt feelings
suçluluk duygusu
Manners betray feelings
(Atasözü) Aç esner, aşık gerinir. (Davranışlar niyeti gösterir.)
feeling
hissi

Benim içgüdüsel hissim Tom'un yarın gelmeyeceğidir. - My gut feeling is that Tom won't show up tomorrow.

Tom Mary'yi daha önce bir yerde gördüğü hissinden kurtulamadı. - Tom couldn't shake the feeling that he'd met Mary somewhere before.

have deep feelings for someone
Birine derin duygular beslemek
have feelings for someone
Birisi için duygular beslemek
have feelings for someone
Birine için duygular beslemek
have hard feelings about
k. dili -e gücenmiş olmak
hide your feelings
duygularını sakla
inconsiderate of others feelings
Başkalarının duygularını düşüncesiz
play on s.o.´s feelings
birinin duygularını sömürmek/istismar etmek
to bottle up feelings
duygularını belli etmeme
to show one's feelings
duygularını belli etmek
be enslaved by one's feelings
duygularının esiri olmak
carried away by one's feelings
hislerine kapılmak
depressed feelings
bastırılmış duygular
devoid of feelings
duygusuz
devoid of feelings
hissiz
feel
temas

Tom duyguları ile temas halinde. - Tom is in touch with his feelings.

Başka sorunlarınız olursa benimle temas kurmaktan çekinmeyin. - Feel free to contact me if you have any other questions.

feel
{f} dokunmak, el sürmek; elleri ile yoklamak
feel
dokunum
feel
{i} dokunma hissi
feel
dokuma hissi
feel
sezmek
feel
ellemek
feel
{f} duymak
feel
elleşmek
feel
sezgi

Bunun hakkında kötü bir sezgim var. - I have a bad feeling about that.

Tom'un sınavı geçmeyeceğine dair içgüdüsel bir sezgim var. - I have a gut feeling that Tom won't pass the test.

feel
havasından
feel
{i} (bir şeyin dokununca uyandırdığı) his
feel
{i} dokunma

Bugün dağlardan daha yüksek hissediyorum. Bugün gökyüzüne dokunmak istiyorum. - Today I feel higher than the mountains. Today I want to touch the sky.

guilt feelings
(Pisikoloji, Ruhbilim) suçluluk duyguları
have hard feelings
{k} -e gücenmiş olmak
have mixed feelings
(deyim) have (got) mixed feelings about someone (doing) sth. karışık hisleri olmak,olumlu veya olumsuz yönleri görmek
hurt s.o.'s feelings
birini kırmak/yaralamak
inferiority feelings
(Pisikoloji, Ruhbilim) aşağılık duyguları
mixed feelings
karışık duygular
national feelings
milli duygular
relieve one's feelings
ferahlamak
relieve one's feelings
içini boşaltmak
ruffle smb.'s feelings
kırmak
ruffle smb.'s feelings
duygularını incitmek
superiority feelings
(Pisikoloji, Ruhbilim) üstünlük duyguları
Türkçe - Türkçe

feelings teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

FEEL
(Osmanlı Dönemi) (C: Fuul) Fal tutmak
İngilizce - İngilizce
emotional or moral sensitivity (especially in relation to personal principles or dignity); "the remark hurt his feelings
{i} emotions
plural of feeling
feelings of guilt
feelings caused by a sense or knowledge that one has done something wrong
feel
To search by sense of touch

He felt for the light switch in the dark.

feel
To experience and emotion or other mental state

He obviously feels strongly about it.

feel
To experience an emotion or other mental state about

I can feel the sadness in his poems.

feel
To experience the consequences of

Feel my wrath!.

feel
To seem

It looks like wood, but it feels more like plastic.

feel
To receive information by touch or by any neurons other than those responsible for sight, smell, taste, or hearing
feel
To be or become aware of
feel
An intuitive ability

She has a feel for music.

feel
To sympathise

I feel for you and your plight.

feel
A quality of an object experienced by touch

Bark has a rough feel.

feel
An act of fondling

She gave me a quick feel to show that she loves me.

feel
To find one's way (literally or figuratively) by touching or using cautious movements

I felt my way cautiously through the dangerous business maneuver.

feeling
Sensation, particularly through the skin

The wool on my arm produced a strange feeling.

feeling
Intuition

He has no feeling for what he can say to somebody in such a fragile emotional condition.

feeling
Present participle of feel
feeling
Emotional state or well-being

You really hurt my feelings when you said that.

feeling
Emotional attraction or desire

Many people still have feelings for their first love.

feeling
Emotionally sensitive

Despite the rough voice, the coach is surprisingly feeling.

feeling
An opinion, an attitude
feeling
Emotion; impression

The house gave me a feeling of dread.

gut feelings
plural form of gut feeling
hard feelings
Resentment, anger

The eviction itself went relatively smoothly, but the hard feelings it generated resound deep inside Israeli army barracks.

hurt someone's feelings
To offend or hurt someone
no hard feelings
hold no lingering anger or resentment toward (you, etc.); There’s no bad blood between (us, etc.)
feel
To have the sensibilities moved or affected
feel
{v} to perceive by the touch, handle, try, grope, know
feel
{n} the sense or act of feeling, the touch
feeling
{a} poking
feeling
{n} sensibility, humanity, tenderness, love
Era of Good Feelings
(1815-25) Period of U.S. national unity and complacency. A Boston newspaper coined the term in 1817 to describe a nation free from the influence of European political and military events. The good feelings were stimulated by two events of 1816, during James Madison's presidency: enactment of the first U.S. protective tariff, and establishment of the second national bank. The presidency of James Monroe (1817-25) was marked by the dominance of the Democratic-Republican Party and the decline of the Federalist Party
bottled up feelings
emotions which have been suppressed, unexpressed feelings
current of feelings
flow of emotions
deep feelings
profound emotions, strong feelings
depth of one's feelings
profundity and sincerity of one's emotions
did not let his feelings show
hid his emotions
feel
To think, believe, or have an impression concerning
feel
If you feel the effect or result of something, you experience it. The charity is still feeling the effects of revelations about its one-time president The real impact will be felt in the developing world
feel
To grope; to examine by touch
feel
To have a sensation of something without the use of touch, sight, hearing, smell, or taste
feel
Feel should always be used to indicate physical touch Never use feel when you mean believe or think
feel
an intuitive awareness; "he has a feel for animals"
feel
The sensation and feedback provided by the club to the golfer
feel
The feel of something, for example a place, is the general impression that it gives you. The room has a warm, cosy feel. If you get the feel of something, for example a place or a new activity, you become familiar with it. He wanted to get the feel of the place
feel
(aka: "touch") the sensation of, or level sensitivity for, playing shots in golf Especially with respect to short game shots including putting Example: "She had great feel/touch for soft pitches and bunker shots "
feel
to perceive one's self to be; followed by an adjective describing the state, etc
feel
as, to feel assured, grieved, persuaded
feel
perceive by a physical sensation, e g , coming from the skin or muscles; "He felt the wind"; "She felt an object brushing her arm"; "He felt his flesh crawl"; "She felt the heat when she got out of the car"
feel
If you feel something happening, you become aware of it because of the effect it has on your body. She felt something being pressed into her hands He felt something move beside him She felt herself lifted from her feet Tremors were felt 250 miles away
feel
If you talk about how the weather feels, you describe the weather, especially the temperature or whether or not you think it is going to rain or snow. It felt wintry cold that day
feel
To know with feeling; to be conscious; hence, to know certainly or without misgiving
feel
{i} touch; sense; emotion; act of feeling; sense of touch; act of fondling or touching in a sexual manner (Slang)
feel
If you feel a particular emotion or physical sensation, you experience it. I am feeling very depressed I will always feel grateful to that little guy I remember feeling sick Suddenly I felt a sharp pain in my shoulder You won't feel a thing I felt as if all my strength had gone I felt like I was being kicked in the teeth every day
feel
veel
feel
To perceive by the touch; to take cognizance of by means of the nerves of sensation distributed all over the body, especially by those of the skin; to have sensation excited by contact of (a thing) with the body or limbs
feel
A vague understanding
feel
feel free: see free see also feeling, felt
feel
If you feel the presence of someone or something, you become aware of them, even though you cannot see or hear them. He felt her eyes on him Suddenly, I felt a presence behind me I could feel that a man was watching me very intensely He almost felt her wincing at the other end of the telephone. = sense
feel
To experience emotion concerning
feel
To become aware of through the skin; to use the sense of touch
feel
an intuitive awareness; "he has a feel for animals" or "it's easy when you get the feel of it"
feel
be felt or perceived in a certain way; "The ground feels shaky"; "The sheets feel soft
feel
To appear to the touch; to give a perception; to produce an impression by the nerves of sensation; followed by an adjective describing the kind of sensation
feel
examine (a body part) by palpation; "The nurse palpated the patient's stomach"; "The runner felt her pulse"
feel
If you feel an object, you touch it deliberately with your hand, so that you learn what it is like, for example what shape it is or whether it is rough or smooth. The doctor felt his head When dry, feel the surface and it will no longer be smooth Feel how soft the skin is in the small of the back Her eyes squeezed shut, she felt inside the tin, expecting it to be bare
feel
To have perception by the touch, or by contact of anything with the nerves of sensation, especially those upon the surface of the body
feel
undergo passive experience of: "We felt the effects of inflation"; "her fingers felt their way through the string quartet"; "she felt his contempt of her"
feel
perceive by a physical sensation, e
feel
coming from the skin or muscles; "He felt the wind"; "She felt an object brushing her arm"; "He felt his flesh crawl"; "She felt the heat when she got out of the car"
feel
Feeling; perception
feel
To perceive a state of mind or of body
feel
the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people; "the feel of the city excited him"; "a clergyman improved the tone of the meeting"; "it had the smell of treason"
feel
seem with respect to a given sensation given; "My cold is gone--I feel fine today"; "She felt tired after the long hike"
feel
To take internal cognizance of; to be conscious of; to have an inward persuasion of
feel
find by testing or cautious exploration; "He felt his way around the dark room"
feel
manual-genital stimulation for sexual pleasure; "the girls hated it when he tried to sneak a feel"
feel
If you talk about how an object feels, you talk about the physical quality that you notice when you touch or hold it. For example, if something feels soft, you notice that it is soft when you touch it. The metal felt smooth and cold The ten-foot oars felt heavy and awkward When the clay feels like putty, it is ready to use. Feel is also a noun. He remembered the feel of her skin Linen raincoats have a crisp, papery feel
feel
If you feel that something is the case, you have a strong idea in your mind that it is the case. I feel that not enough is being done to protect the local animal life I feel certain that it will all turn out well She felt herself to be part of a large business empire I never felt myself a real child of the sixties
feel
If you feel that you should do something, you think that you should do it. I feel I should resign He felt that he had to do it You need not feel obliged to contribute They felt under no obligation to maintain their employees
feel
{f} physically sense; emotionally sense; examine by touching; find one's way by touch, grope; believe, think; seem
feel
produce a certain impression; "It feels nice to be home again"
feel
To touch; to handle; to examine by touching; as, feel this piece of silk; to make trial of; to test; often with out
feel
pass one's hands over the sexual organs of; "He felt the girl in the movie theater"
feel
If you feel like doing something or having something, you want to do it or have it because you are in the right mood for it and think you would enjoy it. Neither of them felt like going back to sleep Could we take a walk? I feel like a little exercise
feel
A sensation communicated by touching; impression made upon one who touches or handles; as, this leather has a greasy feel
feel
undergo an emotional sensation; "She felt resentful"; "He felt regret"
feel
If you talk about how an experience or event feels, you talk about the emotions and sensations connected with it. It feels good to have finished a piece of work The speed at which everything moved felt strange Within five minutes of arriving back from holiday, it feels as if I've never been away It felt like I'd had two babies instead of one
feel
The sensation or impression that a pilot has or receives as to his, or his craft's, attitude, orientation, speed, direction of movement or acceleration, or proximity to nearby objects, or, as most often used, as to the aircraft's stability and responsiveness to control See control feel
feel
A vague mental impression
feel
a property perceived by touch
feel
or "it's easy when you get the feel of it"; seem with respect to a given sensation given; "My cold is gone--I feel fine today"; "She felt tired after the long hike"
feel
To perceive; to observe
feel
have a feeling or perception about oneself in reaction to someone's behavior or attitude; "She felt small and insignificant"; "You make me feel naked"; "I made the students feel different about themselves"
feel
If you talk about how you feel about something, you talk about your opinion, attitude, or reaction to it. We'd like to know what you feel about abortion She feels guilty about spending less time lately with her two kids He feels deep regret about his friend's death
feel
To be conscious of an inward impression, state of mind, persuasion, physical condition, etc
feel
To find ones way (literally or figuratively) by touching or using cautious movements
feel
(also "touch") the sensation of, or level sensitivity for, playing shots in golf Example: She had great feel/touch for soft pitches and bunker shots
feel
come to believe on the basis of emotion, intuitions, or indefinite grounds; "I feel that he doesn't like me"; "I find him to be obnoxious"; "I found the movie rather entertaining"
feel
To perceive by the mind; to have a sense of; to experience; to be affected by; to be sensible of, or sensitive to; as, to feel pleasure; to feel pain
feel
If you feel yourself doing something or being in a particular state, you are aware that something is happening to you which you are unable to control. I felt myself blush If at any point you feel yourself becoming tense, make a conscious effort to relax I actually felt my heart quicken
feel
be felt or perceived in a certain way; "The ground feels shaky"; "The sheets feel soft"
feel
grope or feel in search of something; "He felt for his wallet"
feel
manual-genital stimulation for sexual pleasure; "the girls hated it when he tried to sneak a feel" an intuitive awareness; "he has a feel for animals" or "it's easy when you get the feel of it"; seem with respect to a given sensation given; "My cold is gone--I feel fine today"; "She felt tired after the long hike" have a feeling or perception about oneself in reaction to someone's behavior or attitude; "She felt small and insignificant"; "You make me feel naked"; "I made the students feel different about themselves" examine by touch; "Feel this soft cloth!"; "The customer fingered the sweater" pass one's hands over the sexual organs of; "He felt the girl in the movie theater" undergo an emotional sensation; "She felt resentful"; "He felt regret" perceive by a physical sensation, e
feel
If you can feel something, you are aware of it because it is touching you. Through several layers of clothes I could feel his muscles He felt her leg against his
feel
examine by touch; "Feel this soft cloth!"; "The customer fingered the sweater"
feeling
If you have mixed feelings about something or someone, you feel uncertain about them because you can see both good and bad points about them. showing strong feelings
feeling
The sense by which the mind, through certain nerves of the body, perceives external objects, or certain states of the body itself; that one of the five senses which resides in the general nerves of sensation distributed over the body, especially in its surface; the sense of touch; nervous sensibility to external objects
feeling
the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people; "the feel of the city excited him"; "a clergyman improved the tone of the meeting"; "it had the smell of treason"
feeling
{i} sensation; perception; emotion; pity, compassion
feeling
an intuitive understanding of something; "he had a great feeling for music"
feeling
An act or state of perception by the sense above described; an act of apprehending any object whatever; an act or state of apprehending the state of the soul itself; consciousness
feeling
When you refer to someone's feelings, you are talking about the things that might embarrass, offend, or upset them. For example, if you hurt someone's feelings, you upset them by something that you say or do. He was afraid of hurting my feelings He has no respect, no regard for anyone's feelings
feeling
Hard feelings are feelings of anger or bitterness towards someone who you have had an argument with or who has upset you. If you say `no hard feelings', you are making an agreement with someone not to be angry or bitter about something. I don't want any hard feelings between our companies He held out his large hand. `No hard feelings, right?'
feeling
Possessing great sensibility; easily affected or moved; as, a feeling heart
feeling
If you have a feeling for something, you have an understanding of it or a natural ability to do it. Try to get a feeling for the people who live here You seem to have a feeling for drawing
feeling
If something such as a place or book creates a particular kind of feeling, it creates a particular kind of atmosphere. That's what we tried to portray in the book, this feeling of opulence and grandeur. see also feel
feeling
Spontaneous expressions of the True Nature, for example joy, laughter, or the feeling of connection with all that is Back to Top
feeling
Quality that allows the rider to subtly sense, in an almost innate way, what the mental and physical disposition of the horse is
feeling
the experiencing of affective and emotional states; "she had a feeling of euphoria"; "he had terrible feelings of guilt"; "I disliked him and the feeling was mutual"
feeling
Bad feeling or ill feeling is bitterness or anger which exists between people, for example after they have had an argument. There's been some bad feeling between the two families
feeling
Expressive of great sensibility; attended by, or evincing, sensibility; as, he made a feeling representation of his wrongs
feeling
{s} sensitive, perceptive; full of emotion; sympathetic
feeling
Any state or condition of emotion; the exercise of the capacity for emotion; any mental state whatever; as, a right or a wrong feeling in the heart; our angry or kindly feelings; a feeling of pride or of humility
feeling
the sensation produced by pressure receptors in the skin; "she likes the touch of silk on her skin"; "the surface had a greasy feeling"
feeling
quality of integrity through which a historic property evokes the aesthetic or historic sense of past time or place
feeling
-See Primary feeling
feeling
vedaná (q v ); further s khandha - Contemplation of f : vedanánupassaná; s satipatthána
feeling
Feeling is a way of thinking and reacting to things which is emotional and not planned rather than logical and practical. He was prompted to a rare outburst of feeling. a voice that trembles with feeling. = emotion
feeling
Feeling is used to refer to a general opinion that a group of people has about something. There is still some feeling in the art world that the market for such works may be declining It seemed that anti-Fascist feeling was not being encouraged
feeling
If you have a feeling of hunger, tiredness, or other physical sensation, you experience it. I also had a strange feeling in my neck He experienced feelings of claustrophobia from being in a small place
feeling
That quality of a work of art which embodies the mental emotion of the artist, and is calculated to affect similarly the spectator
feeling
a physical sensation that you experience; "he had a queasy feeling"; "I had a strange feeling in my leg"; "he lost all feeling in his arm"
feeling
Your feelings about something are the things that you think and feel about it, or your attitude towards it. She has strong feelings about the alleged growth in violence against female officers I think that sums up the feelings of most discerning and intelligent Indians He made no real secret of his feelings to his friends
feeling
If you have a feeling of being in a particular situation, you feel that you are in that situation. I had the terrible feeling of being left behind to bring up the baby while he had fun
feeling
An unreasoned opinion
feeling
The capacity of the soul for emotional states; a high degree of susceptibility to emotions or states of the sensibility not dependent on the body; as, a man of feeling; a man destitute of feeling
feeling
Feeling for someone is love, affection, sympathy, or concern for them. Thomas never lost his feeling for Harriet It's incredible that Peter can behave with such stupid lack of feeling
feeling
This term designates one of the psychological types established by Myers and Briggs In short it means: knowing the subject value of things Feelers make their choice based on personal values and tend to be more subjective Feelers value affiliation and harmony, so they will temper their objectivity with subjective concern for the emotional reactions of others From: D D, Shain (1995) Study Skills
feeling
If you have a feeling that something is the case or that something is going to happen, you think that is probably the case or that it is probably going to happen. I have a feeling that everything will come right for us one day You have a feeling about people, and I just felt she was going to be good
feeling
Thinking Sensing
feeling
A feeling is an emotion, such as anger or happiness. It gave me a feeling of satisfaction I think our main feeling would be of an immense gratitude He was unable to contain his own destructive feelings
feeling
a vague idea in which some confidence is placed; "his impression of her was favorable"; "what are your feelings about the crisis?"; "it strengthened my belief in his sincerity"; "I had a feeling that she was lying"
feeling
feelings You say `I know the feeling' to show that you understand or feel sorry about a problem or difficult experience that someone is telling you about
feeling
Feeling in part of your body is the ability to experience the sense of touch in this part of the body. After the accident he had no feeling in his legs
feeling
A sudden outburst of anger
feeling
every change in the physiological state is accompanied by the appropriate change in the mental emotional state, conscious or unconscious (and vice-versa)
feeling
a physical sensation that you experience; "he had a queasy feeling"; "I had a strange feeling in my leg"; "he lost all feeling in his arm
give utterance to feelings
express emotions
hard feelings
grudge, resentment; bitter feelings
have hard feelings
be bitter, be resentful, bear a grudge
have no hard feelings
bear no grudge, have no enmity, bear no ill-will, forgive and forget
hurt his feelings
caused him emotional pain
inferiority feelings
sense that one is not as good as other people
injure feelings
hurt (someone's) feelings, offend
inner feelings
private feelings, secret thoughts
mixed feelings
different conflicting feelings, lack of certainty
ridden with feelings of inferiority
lacking self-confidence and filled with feelings of worthlessness
uncork feelings
expose one's feelings, tell what one is feeling
feelings

  Türkçe nasıl söylenir

  filîngz

  Telaffuz

  /ˈfēləɴɢz/ /ˈfiːlɪŋz/

  Videolar

  ... makes new mom is very person on this island is very much about my feelings ...

  Günün kelimesi

  pogonip