arama

listen to the pronunciation of arama
Türkçe - İngilizce
search

Many men set out for the West in search of gold. - Birçok insan altın aramak için Batıya yola çıktı.

Tom wanted to become a search-and-rescue specialist. - Tom bir arama- kurtarma uzmanı olmak istiyordu.

research
sought
ransacking
(Bilgisayar) calling

Tom is accustomed to calling up girls on the telephone. - Tom telefonda kızları aramaya alışkındır.

Tom scolded Mary for not calling to say she'd be late. - Tom Mary'yi geç kalacağını söylemek için aramadığından dolayı azarladı.

ringing
(Bilgisayar) do not dial
comprehensive search
seek

Everybody has the right to seek happiness. - Herkesin mutluluk arama hakkı vardır.

He decided to seek information elsewhere. - Başka yerde bilgi aramaya karar verdi.

(Bilgisayar) dial-in
(Bilgisayar) dialing

The dialing prefix for Bulgaria is +359. - Bulgaristan için arama öneki +359'dur.

seeking

I came here seeking justice. - Buraya adalet aramak için geldim.

law search, searching
search, searching, seeking; (police) search
exploration
search, exploration
searching

I have tried searching on Google, but I can't find out what to do. - Google'da arama yapmayı denedim ama ne yapacağımı bulamadım.

Muplis is a small tool for searching Lojban sentences. - Muplis Lojban cümleleri aramak için küçük bir araçtır.

lookup
quest; reconnaissance; hunting
{i} hunting

Tom wants to go job hunting. - Tom iş aramaya koyulmak istiyor.

Tom is out job hunting. - Tom iş arama için dışarıda.

prospecting
quest

If you have any more questions, please don't hesitate to call. - Eğer daha fazla sorunuz varsa, aramakta tereddüt etmeyiniz.

If you have any questions, don't hesitate to call. - Eğer herhangi bir sorununuz varsa, aramak için tereddüt etmeyin.

feel

I didn't feel like calling Tom. - Canım Tom'u aramak istemedi.

The water was so murky that the police divers had to search for the body by feel. - Su o kadar bulanıktı ki polis dalgıçlar vücudu dokunarak aramak zorunda kaldı.

call a
in search
call

You should call your father as soon as possible. - Mümkün olduğu kadar kısa sürede babanı aramalısın.

Tell him either to call on me or to ring me up. - Ona ya bana uğramasını ya da beni aramasını söyle.

{i} reconnaissance

We were here on a reconnaissance mission. - Biz bir arama görevi için buradaydık.

{i} scouring
aramak
call

Paula left the room to call her mother. - Paula annesini aramak için odadan çıktı.

I just wanted to call you and let you know I'd be late. - Sadece seni aramak ve geç kalacağımı bildirmek istedim.

aramak
look for

I have to look for my pen. - Dolma kalemimi aramak zorundayım.

Tom has to look for a job. - Tom bir iş aramak zorundadır.

aramak
seek

Some Whites seek more imperial solutions. - Bazı Beyazlar daha muhteşem çözümler aramaktadır.

Didn't I have a right to seek the happiness I longed for? - Hasret kaldığım saadeti aramak hakkım değil miydi?

ara
{i} recess

I would like to request a short recess. - Ben kısa bir ara rica etmek istiyorum.

The judge called for a recess of two hours. - Yargıç iki saat ara verdi.

aramak
search

Many men left for the West in search of gold. - Birçok insan altın aramak için Batı'ya gitti.

Many men set out for the West in search of gold. - Birçok insan altın aramak için Batıya yola çıktı.

ara
{s} intermediary
ara
{i} break

The thief used a screwdriver to break into the car. - Hırsız arabaya girmek için bir tornavida kullandı.

Breakfast is served from 7:30 a.m. to 11:00 a.m. - Kahvaltı sabah 07:00-11:00 arası servis edilir.

arama yönü
(Bilgisayar) search
arama (telefon)
ringing
arama alanı
(Bilgisayar) lookup field
arama
(Bilgisayar) open search
arama bobini
search coil
arama devamı
(Bilgisayar) call proceeding
arama dizesi
(Bilgisayar) search string
arama durumu
(Bilgisayar) call status
arama emri
(Kanun) warrant of apprehension
arama formu
(Bilgisayar) search form
arama görevi
(Askeri) search mission
arama günlüğü
(Bilgisayar) call log
arama isteği
(Bilgisayar) call request
arama kabulü
(Bilgisayar) call accept
arama kartı
(Bilgisayar) calling card
arama kaydet
(Bilgisayar) save search
arama kipi
(Bilgisayar) search mode
arama metni
(Bilgisayar) search text
arama modu
(Bilgisayar) search mode
arama no
(Bilgisayar) call id
arama saati
(Bilgisayar) call time
arama sayfası
(Bilgisayar) search page
arama sonucu
(Bilgisayar) search result
arama süresi
(Bilgisayar) call duration
arama sırası
(Bilgisayar) search order
arama tarihi
(Bilgisayar) call date
arama telefon
(Bilgisayar) call
arama tuşları
(Bilgisayar) dial pad
arama yap
(Bilgisayar) make call
arama yapmak
make a search
arama yapmak
carry out a search
arama yeri
(Bilgisayar) look in
arama yeri
(Bilgisayar) dialing from
arama zamanı
search time
arama zamanı
seek time
arama ölçütü
(Bilgisayar) search criteria
arama ücreti
call fee
arama ücreti
call charge
arama motoru optimizasyonu
(Bilgisayar) seo
arama motoru optimizasyonu
Search engine optimization, SEO
arama adı
(Bilgisayar) search name
arama alanı
seek area
arama alt bölge genişliği
(Askeri) search subarea width
arama amaçlı
explorative
arama anahtarı
search key
arama ateşi
searching fire
arama bandı
(Bilgisayar) search band
arama bantı
(Bilgisayar) search band
arama başlat
(Bilgisayar) start search
arama belleği
searching storage
arama birliği
(Askeri) search unit
arama bobini
exploring coil
arama botu
(Askeri) retriever boat
arama bülteni
all-points bulletin
arama değeri
(Bilgisayar) lookup value
arama döngüsü
search cycle
arama dönüşü
search cycle
arama ekibi
search party

We should organize a search party. - Bir arama ekibi organize etmeliyiz.

Let's organize a search party. - Bir arama ekibi organize edelim.

arama emri
search warrant

Police can't enter the property without a search warrant. - Polis bir arama emri olmadan mülke giremez.

The police were at Tom's door with a search warrant. - Polisler bir arama emri ile Tom'un kapısındaydılar.

arama gecikti
(Bilgisayar) call delayed
arama genişliği
(Askeri) sweep width
arama hakkı
right of search
arama iletisi
(Bilgisayar) dial dialog
arama ilkesi
(Bilgisayar) dialing policy
arama iptali
(Bilgisayar) call abort
arama kapsamı
(Bilgisayar) search scope
arama kutusu
(Bilgisayar) search for box
arama kökü
(Bilgisayar) search root
arama listesi
(Bilgisayar) search list
arama metodu
(Bilgisayar) how to dial
arama metodu
search method
arama motoru
search engine

What search engine do you use? - Hangi arama motorunu kullanıyorsunuz?

What's your favorite search engine? - Favori arama motorun nedir?

arama müzekkeresi
(Hukuk) search warrant
arama onayı
(Bilgisayar) call confirm
arama oturumu
(Bilgisayar) call session
arama programı
map program
arama radarı
search radar
arama ruhsatı
exploration licence
arama ruhsatı
(Hukuk) exploration license
arama sahası
(Kanun) license area
arama süresi
search time, seek time
arama sütunu
(Bilgisayar) lookup column
arama taarruz birliği
(Askeri) search attack unit
arama tabanı
(Bilgisayar) search base
arama tarama
body search; police search
arama tarama
body search, police search
arama timi
(Askeri) search team
arama türü
(Bilgisayar) type of call
arama türü
(Bilgisayar) lookup type
arama türü
(Bilgisayar) search type
arama uyarısı
(Bilgisayar) search warning
arama ve kurtarma
search and rescue
arama ve kurtarma birimler arası komitesi
(Askeri) interagency committee on search and rescue
arama ve kurtarma birliği
(Askeri) search and rescue unit
arama ve kurtarma birliği (SRU) hatası
(Askeri) search and rescue unit (SRU) error
arama ve kurtarma birliği kara hızı; bölge unsuru; volt
(Askeri) search and rescue unit ground speed; sector pattern; volt
arama ve kurtarma bölgesi
(Askeri) search and rescue region
arama ve kurtarma durum özet raporu
(Askeri) search and rescue situation summary report
arama ve kurtarma görev koordinatörü
(Askeri) search and rescue mission coordinator
arama ve kurtarma görev kuvveti
(Askeri) search and recovery task force
arama ve kurtarma görev kuvveti
(Askeri) search and rescue task force
arama ve kurtarma görevi bilgi subayı
(Askeri) search and rescue (SAR) mission information officer
arama ve kurtarma görevi koordinatörü; sistem mastır kataloğu
(Askeri) search and rescue (SAR) mission coordinator; system master catalog
arama ve kurtarma mıntıkası
(Askeri) search and rescue sector
arama ve kurtarma talebi
(Askeri) search and rescue request
arama ve kurtarma telefonu (özel imdat hattı)
(Askeri) search and rescue (SAR) telephone (private hotline)
arama ve kurtarma temas noktası; uzay komutanlığı harekat merkezi; Uzay Harekat
(Askeri) search and rescue (SAR) points of contact; space command operations center; Space Operations Center (USSPACECOM)
arama ve kurtarma uydu yardımıyla takip
(Askeri) search and rescue satellite-aided tracking
arama ve kurtarma vukuat raporu
(Askeri) search and rescue incident report
arama ve kurtarma yönetim bilgi sistemi
(Askeri) search and rescue management information system
arama yapan kimse
searcher
arama yapmak
to carry out a search
arama yapmak
to carry out a search, to make a search
arama yönlendirme
call diverting
arama zamanı
search time, seek time
arama çalışmaları
research
arama çalışmaları yapmak
research
arama çalışması yapan kimse
researcher
arama çapı emniyet faktörü
(Askeri) search radius safety factor
arama çevrimi
search cycle
arama şekli
(Bilgisayar) dial using
arama-kurtarma hizmetleri
(Hukuk) search and rescue services
ara
{i} space

Today’s spacecraft use rockets and rockets use large quantities of propellant. - Bugünün uzay araçları roketler kullanıyor ve roketler büyük miktarda itici yakıt kullanıyor.

Leave a space between the lines. - Satırlar arasında bir boşluk bırak.

ara
{f} search

All in all, after ten years of searching, my friend got married to a girl from the Slantsy region. - Her şeyi düşünerek, on yıllık araştırmadan sonra, arkadaşım Slantsy bölgesinden bir kızla evlendi.

They went in search of happiness. - Onlar mutluluğu aramaya gittiler.

ara
interval

The trees are planted at intervals of thirty meters. - Ağaçlar otuz metre aralıkla ekilir.

The volcano erupts at regular intervals. - Volkan düzenli aralıklarla püskürür.

aramak
{f} miss

The police have given up looking for the missing child. - Polis kayıp çocuğu aramaktan vazgeçti.

All the villagers went into the mountains to look for a missing cat. - Bütün köylüler kayıp bir kediyi aramak için dağlara gittiler.

ara
gap

There is a wide gap in the opinions between the two students. - İki öğrenci arasında fikirlerde büyük bir uçurum vardır.

The gap between rich and poor is getting wider. - Zengin ve yoksul arasındaki uçurum daha da genişliyor.

ara
distance, space; break, breather; break, playtime; interval, pause, cessation, intermission; interlude; half time; relation, terms, footing; intermediate, intermediary; middle
aramak
ask for
ara
sought

He immediately sought a response. - Hemen bir cevap aradı.

Religion is freedom and justice being sought in the entire region. - Din, bütün bölgede özgürlük ve adalet arayışıdır.

adres arama
address mapping
ara
interim

In the interim, please send all communications to Tom. - Ara sıra lütfen tüm iletileri Tom'a gönderin.

ara
look for

Why don't you look for Tom? - Niçin Tom'u aramıyorsun?

Tom began to look for a job three months before he graduated from college. - Tom, üniversiteden mezun olmadan üç ay önce bir iş aramaya başladı.

ara
time, point in time
ara
time out

Let's take time out to elaborate a strategy. - Bir stratejiyi özenle hazırlamak için ara verelim.

ara
seek

Make no mistake: we do not want to keep our troops in Afghanistan. We seek no military bases there. - Yanlış yapmak yok: Biz birliklerimizi Afganistan'da tutmak istemiyoruz. Biz orada askeri üs aramıyoruz.

Ye shall seek me, and shall not find me; and where I am, thither ye cannot come. - Beni arayacaksınız ama bulamayacaksınız. Ve benim bulunduğum yere siz gelemezsiniz.

aramak
{f} comb
aramak
quest

If you have any more questions, please don't hesitate to call. - Eğer daha fazla sorunuz varsa, aramakta tereddüt etmeyiniz.

If you have any questions, don't hesitate to call. - Eğer herhangi bir sorununuz varsa, aramak için tereddüt etmeyin.

aramak
to look for, to seek, to hunt for, to rake about/around; to search, to frisk, to shake sb/sth down; to call, to give sb a buzz, to call sb up;" " telefon etmek; to long for, to miss; to ask for
(telefon) arama
ringing
acil arama
emergency call
ara
stop

A car stopped at the entrance. - Girişte bir araba durdu.

Tom stopped to take a close look at the car. - Tom arabaya yakından bakmak için durdu.

ara
terms

Tom is on good terms with Mary. - Tom'un Mary ile arası iyidir.

We are on good terms with them. - Onlarla aramız iyidir.

ara
margin

This car dealership has very thin profit margins. - Bu araba bayiliğinin çok ince kar marjları var.

There is only a marginal difference between the two. - İkisi arasında sadece marjinal bir fark var.

ara
footing
ara
range

In the summer, the temperature ranges from thirty to forty degrees Celsius. - Yazın, sıcaklık otuzla kırk santigrat arasında değişkenlik gösterir.

The human eye is blind to nearly the entire electromagnetic spectrum, except for the very narrow range of light that falls in what we call the visible range. - İnsan gözü görülebilir aralık dediğimiz çok dar ışık aralığı hariç neredeyse tüm elektromanyetik spektrum için kördür,

ara
half

It took me an hour and a half to get there by car. - Araba ile oraya ulaşmak benim bir buçuk saatimi aldı.

Tom called about half an hour ago. - Yaklaşık bir saat önce Tom aradı.

ara
buffer

Motorists must leave at least a metre-wide buffer when passing cyclists. - Motorlu araç kullananlar, bisikletlileri geçerken en az bir metre emniyet mesafesi bırakmak zorundalar.

ara
(Bilgisayar) place a call
ara
(Mekanik) clearance
ara
(Bilgisayar) lookup
ara
relation

I don't see any relation between the two problems. - O iki problem arasında herhangi bir yakınlık görmüyorum.

How are relations between the two of them going? - Onların ikisi arasındaki ilişkiler nasıl gidiyor?

ara
pitch

The car went out of control and pitched headlong into the river. - Araba kontrolden çıktı paldır küldür nehre düştü.

ara
middle

Tom threw rocks at Mary's window in the middle of the night to get her attention, but he ended up breaking her window instead and Mary's father called the cops. - Tom onun dikkatini çekmek için gecenin ortasında Mary'nin penceresine taşlar attı fakat bunun yerine onun camını kırarak sonuçlandı ve Mary'nin babası polisi aradı.

Our car broke down in the middle of the street. - Arabamız caddenin ortasında bozuldu.

ara
cease

The U.S. Secretary of State is trying to broker a ceasefire between the warring parties. - ABD Dışişleri Bakanı, savaşan taraflar arasındaki ateşkes konusunda aracılık yapmaya çalışıyor.

ara
leg

A tenancy agreement is a legally binding document between a landlord and their tenant. - Bir kira sözleşmesi, ev sahibi ve kiracıları arasında yasal olarak bağlayıcı bir belgedir.

Everybody in the car said they wanted to get out and stretch their legs. - Arabaki herkes arabadan çıkmak ve bacaklarını germek istediğini söyledi.

ara
(Mimarlık) partition

There were Jews in Arab countries before the partition of Palestine. - Arap ülkelerinde Filistin'in bölünmesinden önce Yahudiler vardı.

ara
comma

Do you know how to use these command line tools? - Bu komut satırı araçlarının nasıl kullanılacağını biliyor musunuz?

Please put a comma between the two main clauses. - Lütfen iki ana cümlenin arasına virgül koyun.

ara
meanwhile

Meanwhile, I want to draw your attention to a point. - Bu arada, bir noktaya daha dikkatinizi çekmek istiyorum.

Meanwhile, we depict aliens doing really weird stuff. - Bu arada, Biz garip şeyler yapan uzaylıları tanımlıyoruz.

ara
(Bilgisayar) place call
aramak
frisk
aramak
call on

Don't bother to call on him. - Onu aramak için zahmet etmeyin.

aramak
hunt up
aramak
go for
aramak
ransack
aramak
go
aramak
look

I'm busy looking for an apartment. - Ben bir daire aramakla meşgulüm.

I've been looking for a new job for a long time. - Ben uzun bir zamandır yeni bir iş aramaktayım.

aramak
scrabble
aramak
dial
aramak
seeks
aramak
gun for
aramak
respite
aramak
have a look-see
aramak
quest for
aramak
seek after
aramak
forage
aramak
(deyim) lay hold
aramak
call somebody up
aramak
seek out
aramak
find

Tom spent over three hours looking for his keys, but still couldn't find them. - Tom anahtarlarını aramak için üç saatten fazla harcadı ama onları hâlâ bulamadı.

I'm here not to look for happiness but to find it. - Mutluluğu aramak için değil ama onu bulmak için buradayım.

aramak
long for
aramak
be on the look-out for
basit arama
(Bilgisayar) basic search
el ile arama
(Bilgisayar) manual dial
genel arama
(Bilgisayar) general search
İngilizce - İngilizce

arama teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

ARA
Applied Research Associates
ARA
Automotive Recyclers Association
ARA
Awards and Recognition Association
ARA
Australasian Railway Association
ARA
Aracruz Cellulose S.A
ARA
Australian Retailers Association
ARA
A prefix applied to ships operated by the Armada de la República Argentina (ARA)
Ara
A constellation of the southern sky, said to resemble an altar
Ara
An appraisal designation for Accredited Rural Appraiser awarded by the American Society of Farm Managers and Rural Appraisers
Ara
AppleTalk Remote Access, a protocol developed by Apple to allow PowerBook and Macintosh users to connect to an AppleTalk network over phone lines
Ara
a foot, (as a verb) to go
Ara
Apple Remote Access, a program to allow full access to the UVA network including IP and AppleTalk services (Novell file Servers) over a phone line from a Macintosh computer
Ara
Apple Remote Access A software program from Apple Computer that allows one Mac to dial another Mac via a modem and, through AppleShare and/or Personal File Sharing, access local or network resources available to the "answering" Mac (Common resources include shared directories, servers, and printers ) Although I don't cover the issue much in this book, you can do some neat things with ARA and MacTCP
Ara
a constellation in the southern hemisphere near Telescopium and Norma
Ara
macaws
Ara
AppleTalk Remote Access A protocol (and product) that provides system-level support for dial-in (modem) connections to an AppleTalk network With ARA, you can call your desktop Mac from a PowerBook and remotely access all the available services - files, printers, servers, e-mail, etc
Ara
Accounting Research Association
Ara
AppleTalk Remote Access Protocol that provides Macintosh users direct access to information and resources at a remote AppleTalk site
Ara
Appleshare Remote Access
Ara
(Amateur Rowing Association) The governing body for rowing in England, responsible for organising the National Championships (NatChamps) http: //www ara-rowing org
Ara
Apple Remote Access, a protocol allowing network access from Macintosh systems via dialup Now almost entirely obsolete
Ara
The physical body
Ara
AppleTalk Remote Access With ARA, you can call your desktop Mac from a PowerBook and remotely access all the available files, printers, servers, e-mail, and so on
Ara
AppleTalk Remote Access
ara
The Altar; a southern constellation, south of the tail of the Scorpion
ara
A name of the great blue and yellow macaw (Ara ararauna), native of South America
ara
macaws a constellation in the southern hemisphere near Telescopium and Norma
Türkçe - Türkçe
Saklanan sanığın ve suç belgelerinin elde edilmesi için bir kimsenin ev, iş yeri gibi yerlerde, üzerinde ve eşyasında yapılan araştırma işlemi
Aramak işi, taharri
taharri
arama bülteni
Güvenlik güçlerince yurt içinde ve dışında, kayıp kişi veya eşyaların bulunabilmesi için yayımlanan bülten
arama emri
Yapılacak araştırma işlemi için yetkili organdan alınan buyruk
arama izni
Yasa dışı ilişkilerle ilgili olarak delil toplamak, zanlı veya suçlu kişileri yakalamak için mahkemece güvenlik güçlerine verilen resmî izin
arama kararı
Arama yapılabilmesi için hâkim tarafından verilmiş karar
arama ruhsatı
Yer altındaki maden ve petrol arama işleri için verilen izin
arama tarama
Polisin kuşkulu gördüğü kimseler üzerinde bıçak, silâh, esrar gibi yasak şeyler araması
arama tarama
Denizdeki mayınları toplama veya yok etme işlemi
arama yapmak
Birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak, taharri etmek
Aramak
bakmak
ARÂ
(Osmanlı Dönemi) Mıntıka, bölge
ARÂ
(Osmanlı Dönemi) Çıplaklık
ARÂ
(Osmanlı Dönemi) Geniş, çıplak arazi
ARÂ
(Osmanlı Dönemi) Avlu
ARÂ
(Osmanlı Dönemi) Komşuluk
Ara
antrakt
Ara
(Hukuk) FASILA
Ara
mabeyin
Ara
(Hukuk) MABEYN
Ara
(Osmanlı Dönemi) MESAFE
ara
(Osmanlı Dönemi) fâsıla
ara
Bir etkinliğin geçici olarak durdurulduğu süre
ara
İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe
ara
Basketbol ve voleybolda takımların dinlenmek, taktik almak ve oyun alanlarını değiştirmek için kullandıkları süre
ara
Futbol oyununun kırk beşer dakikalık iki devresi arasında verilen on beş dakikalık dinlenme süresi, haftaym
ara
Toplu bulunan nesnelerin veya kimselerin içi: "Aralarında anası babası ile Binnaz'ın da bulunduğu on sekiz işçiydiler."- N. Cumalı
ara
Toplu bulunan nesnelerin veya kimselerin içi
ara
Roma mimarlığında üzerinde kurban kesilen sunak
ara
Güney Amerika'da yaşayan bir cins papağan
ara
Fasıla
ara
Aralık
ara
İki şeyi birbirinden ayıran uzaklık, açıklık, aralık, boşluk, mesafe. İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla
ara
Toplu jimnastik dizilmelerinde, sıradakilerin birbirlerinden yanlamasına olan uzaklıkları
ara
Sunak takımyıldızının Latince adı
ara
Bir oyunda, bir filmde dinlenme süresi, antrakt
ara
Samimiyet
ara
Kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi
ara
İki olguyu, iki olayı birbirinden ayıran zaman, fasıla
ara
Kişilerin veya toplulukların birbirine karşı olan durumu veya ilgisi: "Aralarına yabancı sokmak, nezaketsizlik olur."- M. Yesarî
ara
iri gövdeli bir papağan türü
ara
Papağan türleri
ara
Göz alıcı parlak renkleri olan bir papağan
aramak
Birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak
aramak
Bir şeyin yokluğunu duyarak geri gelmesini istemek, özlemek
aramak
Ziyarete, hatır sormaya gitmek: "Bir kere düştün mü, ne arayan olur, ne soran!"- B. Felek
aramak
Ziyarete, hatır sormaya gitmek
aramak
Birini veya bir şeyi bulmaya çalışmak: "Dükkânın içinde gözleriyle bir şeyler aradı."- S. F. Abasıyanık
aramak
Şart koşulmak
aramak
Araştırmak, yoklamak
aramak
Önem verip istemek
aramak
Bir şeyin yokluğunu duyarak geri gelmesini istemek, özlemek: "Seni çok arıyorum, Ziyacığım."- C. S. Tarancı. Önem verip istemek. Şart koşulmak
ÂRÂ
(Osmanlı Dönemi) f. Süsleyen. Bezeyen
İngilizce - Türkçe

arama teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

arama motoru
(Bilgisayar) Search engine
Ara
Sunak (takımyıldızı)
ara
sunak
ara
ar
arama