duygulu

listen to the pronunciation of duygulu
Türkçe - İngilizce
sentimental
sensitive

I am a sensitive person, you know. - Duygulu bir kimseyim, bilirsin.

susceptible
fine
emotion

They are more emotional than we. - Bizden daha duygulular.

passibile
senti
soulful
passible
sensitive; emotional
emotive
emotional

They are more emotional than we. - Bizden daha duygulular.

sentient
easily hurt, emotional
thin skinned
feeling
hypersensitive
sensible
thinskinned
impassioned
apprehensive
duygu
emotion

Tom got a grip on his emotions. - Tom duygularını kontrol altına aldı.

Cats show emotional habits parallel to those of their owners. - Kediler sahiplerininkine paralel duygusal alışkanlıklar gösterir.

duygu
feeling

He looked confident but his inner feelings were quite different. - Emin görünüyordu fakat onun iç duyguları tamamen farklıydı.

I may have hurt his feelings. - Ben onun duygularını incitmiş olabilirim.

duygulu kimse
poet
duygulu melodi
nocturne
duygulu olma
rose water
duygu
{i} feel

Music moves the feelings. - Müzik duyguları tahrik eder.

I may have hurt his feelings. - Ben onun duygularını incitmiş olabilirim.

duygu
sensation

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

Pain is an entirely personal sensation. - Ağrı tamamen kişisel bir duygudur.

duygu
{i} sense

He has an acute sense of observation. - O güçlü bir gözlem duygusuna sahiptir.

A dog's sense of smell is much keener than a human's. - Bir köpeğin koku alma duygusu, bir insanınkinden çok daha keskindir.

duygu
feelings

Her feelings are easily hurt. - Onun duyguları kolayca incinir.

He looked confident but his inner feelings were quite different. - Emin görünüyordu fakat onun iç duyguları tamamen farklıydı.

duygu
sentiment

Mary is a girl full of sentiment. - Mary duygu yüklü bir kız.

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

duygu
feeling, attitude
duygu
communion
duygu
susceptibilities
duygu
chord
duygu
(Pisikoloji, Ruhbilim) affect

He shows warm affection for his children. - O, çocukları için sıcak duygusal yakınlık gösteriyor.

Don't toy with her affections. - Onun duyguları ile oyun oynama.

duygu
sensation, sense reception
duygu
sensus
duygu
be feeling
duygu
sentiment, bond of sentiment
duygu
of feeling
sevimli yada ince duygulu
cute or subtle emotional
Duygu
(isim) Feeling, emotion
duygu
feeling, emotion; sense, sensation
Türkçe - Türkçe
Duygusu, duyarlığı çok olan, kolay duygulanan, içli, hassas: "Bizi kapıda yumuşak, içli, duygulu bir kadın karşıladı."- H. Taner
Duygusu, duyarlığı çok olan, kolay duygulanan, içli, hassas
mütehassis
iNCEDEN
Duygu
his
duygu
Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim
Duygu
ihtisas
duygu
Ahlaki, estetik vb
duygu
şeyleri değerlendirme, onlara bağlanma yeteneği
duygu
Önsezi
duygu
Ahlâki, estetik vb. şeyleri değerlendirme, onlara bağlanma yeteneği
duygu
Duyularla algılama, his
duygu
Kendine özgü bir ruhî hareket ve hareketlilik
duygu
Kendine özgü bir ruhsal hareket ve hareketlilik: "Bütün bu hatıraların yerini bir tek duygu, fena bir duygu, fenayım, fena oluyorum, çok fenayım duygusu kapladı."- P. Safa
duygu
Belirli nesne, olay veya bireylerin insanın iç dünyasında uyandırdığı izlenim: "Bu laflarda gerçek payı ne kadar çoksa, duygu payı da ondan az değildir."- B. Felek. Önsezi: "Yolunuzu değiştirmeniz lazım geldiğini de sezecek kadar bir duygum vardır."- A. Gündüz
duygulu