kanı

listen to the pronunciation of kanı
Türkçe - İngilizce
view
persuasion
conclusion

His conclusions are based on unproven assumptions. - Onun kanıları kanıtlanmamış varsayımlara dayanıyor.

deliverance
opinion

Moreover, I am of the opinion that Carthage must be destroyed. - Üstelik, Kartaca'nın öldürülmesi kanısındayım.

I have a couple of pieces of evidence to support my opinion. - Fikrimi destekleyecek birkaç tane kanıtım var.

idea
sentiments
opinion, conviction, impression, view kanaat
impression

I get the impression that you aren't telling the truth. - Doğruyu söylemediğin kanısındayım.

surmise
fancy
estimation
opinion, view
sense

There's a general sense that something should be done about unemployment. - İşsizlik hakkında bir şey yapılması gerektiğine dair genel bir kanı vardır.

Sharks can sense blood. - Köpekbalıkları kanı algılayabilir.

judgment
thought

The man who I thought was his father proved to be a perfect stranger. - Ben onun babası olduğunu düşündüğüm adam tam bir yabancı olduğunu kanıtladı.

The girl who I thought was a singer proved to be a different person. - Bir şarkıcı olduğunu düşündüğüm kız farklı bir kişi olduğunu kanıtladı.

notion
judgement [Brit.]
esteem
eye

His eye was swollen and his nose was bleeding. - Onun gözü şişmişti ve burnu kanıyordu.

sight

The sight of blood made her excited. - Kanın görünüşü onu heyecanlandırdı.

She felt faint at the sight of blood. - Kanı görünce bayılacak gibi hissetti.

belief
feeling
mind
image
verdict
(Ticaret) position
sentiment
conviction
assess
{i} judgement
kan
{i} blood

You cannot be a blood donor. - Sen bir kan verici olamazsın.

Hearing about people kidnapping little children just makes my blood boil. - Küçük çocukları kaçıran insanlar hakkında duymak kanımı kaynatıyor.

kanı yoğun olan, demevi
concluded that of demevi
kanı ağır
1. dull and boring by nature. 2. sluggish by nature
kanı bozuk
corrupt or evil by nature
kanı dindirmek
to staunch the flaw of blood
kanı dindirmek
to stanch blood
kanı donmak
to be shocked, to be petrified
kanı donmak
to be shocked, be horrified
kanı durduran
astringent
kanı durdurmak için sarılan sargı
tourniquet
kanı etkileyen
hematic
kanı etkileyen
haematic [Brit.]
kanı kanla yıkamak
to exact blood revenge
kanı kaynamak
1. to be full of beans, be full of pep. 2. to feel a sudden rush of affection for (someone)
kanı kaynamak
click
kanı kaynamak
hit it off with smb
kanı kaynamak
a) to take to sb/sth, to cotton to b) to be full of beans, to be full of life
kanı kaynamak
take to
kanı kurumak
to be exasperated
kanı pahasına
at the cost of one's life
kanı soğuk
unsociable, reserved, cold
kanı süzerek temizleme
dialysis
kanı sıcak
outgoing, friendly, warm, sociable
kanı çekmek
to resemble (a parent) (in looks and in character)
kanı ısınmak
to warm to, feel affectionate or sympathetic towards (someone)
kanı ısınmak
to warm to, to take a shine to sb
kan
lineage, family
kan
blood; lineage, descent, family soy
kan
{i} gore
göbek kordon kanı
(Tıp) umbilical cord blood
kan
family

That poor family lives from hand to mouth every month. - O yoksul aile her ay kıt kanaat geçiniyor.

Sami fooled his family. - Sami ailesini kandırdı.

kan
lineage
kan
descent
kordon kanı
(Tıp) umbilical cord blood
kan
haemo [Brit.]
kan
strain
Kan
(Tıp) hema, hemato
Kan
(Tıp) hemat
Kan
(Diş Hekimliği) Haema
Kan
(Tıp) sanguis
domuz kanı ve yulaf unundan yapılan bir yiyecek
black pudding
durdurmak (kanı)
stanch
kan
claret
kan
hema
kan
(kardeşi) swore
kan
hemo
kan
hemal
kan
hem-, hemo-, hemi-, haem-, haemo-
kan
haemal [Brit.]
kan
hemic, hematic
kan
flesh

He is a man of flesh and blood with all his flaws. - O tüm kusurları ile birlikte etten ve kandan oluşan bir adamdır.

He's a man of flesh and blood. - O etten ve kandan oluşan bir adam.

kan
{s} haemal
kan
sangui
kan
barb
yanlış kanı
misconception
İngilizce - İngilizce

kanı teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Kan
Kan su Kan River T'a k'o la ma kan Sha mo
Kan
state in the central United States
kan
To know; to ken
kan
Intuition For kan-intuition to work, one must experience a creative tension stemming from single-minded concentration on the work in progress This opens the way for a higher power, kami, to enter the process
kan
head
kan
a GAP3 package for computing Kan extensions of actions of categories by Anne Heyworth (Leicester)
kan
warmed saké
kan
water (eight triagrams)
kan
The Abysmal Trigram with direction north and number 1
kan
is a Japanese unit of weight equalling one thousand momme, or 3 75 kilograms
kan
(v rt ) to desire, prefer, select (Herb , k124); cl 1 & 2
Türkçe - Türkçe
İnanılan düşünce, kanaat: "Ahlakın da iyiliğe değil, güce dayandığı kanısındadır."- S. Birsel
İnanılan düşünce, kanaat
kanı ayaklı
Evli kadın
kanı bozuk
Soysuz (kimse)
kanı sıcak
Sevimli, kendini çabuk sevdiren
Kan
numan
Kan
hun
Kan
(Osmanlı Dönemi) NU'MAN
Kan
dem
Kan
(Osmanlı Dönemi) TAMUR
KÂN
(Osmanlı Dönemi) Kuyu. Kaynak
KÂN
(Osmanlı Dönemi) f. Bir şeyin menbaı
KÂN
(Osmanlı Dönemi) Bir keyfiyetin. (niteliğin) bol olarak bulunduğu kimse
KÂN
(Osmanlı Dönemi) Mâden ocağı
kan
Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı
kan
Atardamar ve toplardamarların içinde dolaşarak hücrelerde özümleme, yadımlama görevlerini sağlayan plazma ve yuvarlardan oluşmuş kırmızı renkli sıvı: "Cebinden çıkardığı mendille ellerine bulaşan kanları silerek haykırdı."- Ö. Seyfettin
kan
Maden ocağı
kan
Soy
kan
Maden ocağı veya kuyusu
kan
Maden kuyusu
kan
Ağaç mobilyanın köşe kısmı
kanı