duygusallık

listen to the pronunciation of duygusallık
Türkçe - İngilizce
{i} sensuality
sensuousness
romanticism
sensibility
sentiment
sensibility, sensuality, sentimentality
emotionality
(Felsefe) feeling
sentience
tenderness
sentiency
sentimentalism
emotionalism
sentimentality
duygusal
{s} emotional

They are more emotional than we. - Onlar bizden daha duygusallar.

Cats show emotional habits parallel to those of their owners. - Kediler sahiplerininkine paralel duygusal alışkanlıklar gösterir.

duygusal
{s} sentimental

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

Don't be such a sentimental idiot. - Böyle bir duygusal aptal olmayın.

duygusal
{s} romantic
duygusal
{s} feeling
duygusal
supersensible
duygusal
soup
duygusal
supersensual
duygusal
susceptible
duygusal
platonic
duygusal
sensory
duygusal
soppy
duygusal
soulful
duygusal
soupy
duygusal
sentient

Raccoons have become sentient. - Rakunlar duygusal hale geldi.

How do I know that anyone else is a sentient being? - Başka birinin duygusal bir varlık olduğunu nereden bilirim?

duygusal
thin skinned
duygusal
tenderhearted
duygusal
emotive
duygusal
emotionally

On-again, off-again relationships can be emotionally draining. - Gelgitli, uzatmalı ilişkiler duygusal açıdan bezdirici olabilir.

Tom told me Mary was emotionally unstable. - Tom bana Mary'nin duygusal yönden kararsız olduğunu söyledi.

aşırı duygusallık
sentimentality
aşırı duygusallık
schmaltz
aşırı duygusallık
mush
aşırı duygusallık
slush
aşırı duygusallık
sob stuff
duygusal
{s} sensational
duygusal
susceptive
duygusal
drama
duygusal
sensuous
duygusal
romantic, sentimental
duygusal
affective
duygusal
emotional; romantic, sentimental
duygusal
schmaltzy
duygusal
tabloid
duygusal
novelettish
Türkçe - Türkçe
Duyumların ve duyguların ağır basması, aşırı bir biçimde insanı etkilemesi durumu
Duygusal olma durumu
Duygusal olma durumu: "Geçmişten söz etmek, çocukluğumdan söz etmek gibi tatlı bir duygusallığa götürür bizi."- H. Taner
Duygusal
hissi
duygusal
Duygularla ilgili, duygulara dayanan, hissî
duygusal
Duygunun ağır bastığı, duygunun aşırı etkilediği (eser veya insan)
duygusallık