tutum

listen to the pronunciation of tutum
Türkçe - İngilizce
manner

Tom has no manners at all. - Tom'un hiç tutumu yok.

Dr. Jackson has a good bedside manner. - Dr Jackson'ın hastalara karşı iyi bir tutumu var.

attitude

She had an unfriendly attitude. - Onun düşmanca bir tutumu vardı.

As much as 90 percent of happiness comes from elements such as attitude, life control and relationships. - Mutluluğun yüzde 90 kadarı tutum, yaşam kontrolü ve ilişkiler gibi unsurlardan geliyor.

line of conduct
(Teknik,Tekstil) feel
position
behave
conduct
(Politika, Siyaset) action
stand
geste
(Tekstil) hand
posture
demeanour
sparingness
(Hukuk) action, policy, stance
psych. attitude
manner of conduct, way of behaving
behavior
thrift, economy
demeanor
Providence
attitude, demeanour; manner, conduct; thrift, economy, frugality
carriage
behaviour [Brit.]
{i} stance

He took an uncertain stance. - O değişken bir tutum takındı.

Western countries are jumping on Japan for its stance on the issue. - Batı ülkeleri konuyla ilgili tutumundan dolayı Japonya'ya atlıyor.

saving
economy
thrift
complexion
frugality
thriftiness
spirit
{i} behaviour

The child's behaviour and attitude towards his fellow students was exemplary. - Çocuğun okul arkadaşlarına karşı davranışı ve tutumu ibret vericiydi.

slant
(Tekstil) handle
tutum belirlemek
(Politika, Siyaset) take a stand
tutum ölçeği
(Dilbilim,Pisikoloji, Ruhbilim) attitude scale
tutum ayırmacı
(Dilbilim) attitudional disjunct
tutum değişikliği
manner change
tutum sınavı
(Dilbilim) attitude test
tutum takınmak
take a stance
tutum takınmak
have an attitude
tutum ölçekleri
manner scales
askeri tutum
(Askeri) military posture
bilimsel tutum
(Pisikoloji, Ruhbilim) scientific attitude
dolgun tutum
(Teknik,Tekstil) full handle
dolgun tutum
(Teknik,Tekstil) firm handle
olumsuz tutum
negative attitude
tutumlar
attitudes

Such attitudes cannot be tolerated in our society. - Böyle tutumlar toplumumuzda hoşgörülemez.

Social attitudes oftentimes take generations to change. - Toplumsal tutumlar genellikle nesilleri değişime götürür.

bakım tutum
Repair and maintance
adil tutum
fair conduct
adil tutum
fair approach
dilsel tutum
(Dilbilim) language attitude
dolgun tutum
full handle, firm handle
hastaya karşı tutum
bedside manner
hışırtılı tutum
crunchy handle, scroopy feel
katı tutum
hard line
ortak tutum
(Hukuk) Common Position, Joint Position
ortak tutum izlemek
(Hukuk) to proceed by common action
sert tutum
harsh feel
somut tutum
(Pisikoloji, Ruhbilim) concrete attitude
soyut tutum
(Pisikoloji, Ruhbilim) abstract attitude
ticari tutum
commercialism
tok tutum
firm handle, full handle
Türkçe - Türkçe
Tutulan yol, davranış
Tutulan yol, davranış: "Anlayışsızlıklarınız ve yanlış tutumlarınız yüzünden beni inatçı sanıyorsunuz."- T. Buğra
Aşırı harcamalardan sakınma, iktisat, ekonomi
idare
tutum