çalıştırmak

listen to the pronunciation of çalıştırmak
Türkçe - İngilizce
activate
{f} actuate
employ

A small company employs 50 people. - Küçük bir şirket 50 kişi çalıştırmaktadır.

How many maids does that lady want to employ? - Bu hanımefendi kaç hizmetçi çalıştırmak istiyor?

operate

This is a touchscreen, so you can use your fingers to operate the controls which are displayed on it. - Bu bir dokunmatik ekran, onun üzerinde görüntülenen kontrolleri çalıştırmak için parmaklarını kullanabilirsin.

Do you have a license to operate a motor boat? - Motorlu bir tekneyi çalıştırmak için ehliyetin var mı?

make smth. work
run
start

Press this button to start the machine. - Makineyi çalıştırmak için bu butona basın.

When we started out in 2008, we wrote down a list of people that we wanted to hire, then went out and hired them. - 2008'de işe başladığımızda, çalıştırmak istediğimiz insanların bir listesini yazdık sonra dışarıya çıktık ve onları işe aldık.

power

Every recycled aluminium can saves enough energy to power a TV for three hours. - Her geri dönüşümlü alüminyum bir TV'yi üç saat çalıştırmak için gerekli enerjiyi kazandırabilir.

make things hum
to work (someone); to cause or allow (someone) to work
put on
drive
task
start up
switch on
to train (someone)
exercise
to operate, to run; to activate, to actuate; (araba, motor) to start; to employ; to train, to coach
have smb. on the payroll
drill
to operate, run (a machine)
set to work
engage
train

No special training is needed to operate this machine. - Bu makineyi çalıştırmak için özel bir eğitim gerekli değil.

(Bilgisayar) launch
groom
manipulate
fuel
(deyim) exercise in
work

She was determined to make everything work. - O her şeyi çalıştırmak için kararlıydı.

I want to make you work harder. - Seni daha çok çalıştırmak istiyorum.

recruit
coach

I wanted to hire a coach. - Ben bir koç çalıştırmak istiyorum.

çalıştırmak için geçici yetkili
(Askeri) interim authority to operate
ücretle çalıştırmak
hire

It wasn't my idea to hire him. - Onu ücretle çalıştırmak benim fikrim değildi.

çalış
{f} working

She had an accident while working. - O çalışırken bir kaza yaptı.

Administrator and moderators are working for the best language tool, Tatoeba Project. - Yönetici ve moderatörler en iyi dil aracı Tatoeba Project için çalışıyorlar.

çalış
{f} studied

If he studied hard, he could pass the test. - Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir.

If she studied hard, she could pass the test. - Sıkı çalışsa, sınavı geçebilir.

çalış
{f} functioning

The machine stopped functioning. - Makine çalışmayı kesti.

The liver is no longer functioning. - Karaciğer artık çalışmıyor.

çalıştırma
{i} functioning
çok çalıştırmak
overwork
elle çalıştırmak
manipulate
mecburi çalıştırmak
(Askeri) commandeer
personel çalıştırmak
employ
zorla çalıştırmak
(Kanun) forced labour
çalış
(Sanat) touch

I'll try to get in touch with Tom. - Tom'la temas kurmaya çalışacağım.

I tried to get in touch with the police. - Polisle bağlantı kurmaya çalıştım.

çalış
(Muzik) execution
çalıştırma
(Bilgisayar) execute
çalıştırma
propulsion
çalıştırma
employing
çalıştırma
connected
çalıştırma
connecting
çalıştırma
working

We have to keep the machines working. - Makineleri çalıştırmaya devam etmeliyiz.

çalıştırma
(Mekanik) actuator
çalıştırma
recruiting
çalıştırma
exploitation
çalış
{f} labor

The laborers are murmuring against their working conditions. - İşçiler çalışma şartlarına karşı söyleniyorlar.

He works in the laboratory. - O labaratuarda çalışır.

çalış
{f} wrought
çalış
{f} worked

I felt tired from having worked for hours. - Saatlerce çalışmaktan yoruldum.

They worked jointly on this project. - Onlar bu projede beraber çalıştılar.

çalış
{f} studying

Why are you studying English so hard? To be an English teacher. - Niçin çok İngilizce çalışıyorsun?İngilizce öğretmeni olmak için.

But then he fell in love with Jane Wilde, a student studying languages in London. - Ama sonra o Londra'da dilleri çalışan bir öğrenci olan Jane Wilde'a aşık oldu.

çalış
{f} attempt

He attempted to swim across the river. - Nehri yüzerek geçmeye çalıştı.

We'll attempt to start the class soon. - Yakında sınıfı başlatmak için çalışacağız.

çalış
{f} study

Before going to study in Paris, I have to brush up on my French. - Paris'e çalışmaya gitmeden önce Fransızcamı tazelemek zorundayım.

But then he fell in love with Jane Wilde, a student studying languages in London. - Ama sonra o Londra'da dilleri çalışan bir öğrenci olan Jane Wilde'a aşık oldu.

çalış
{f} work

He had an accident while working. - O çalışırken bir kaza yaptı.

Could you explain how the dishwasher works? - Bulaşık makinasının nasıl çalıştığını anlatabilir misin?

çalış
{f} run

How many times does the bus run each day? - Otobüs her gün kaç kez çalışır?

The number of cars running in the city has increased. - Şehirde çalışan arabaların sayısı arttı.

çalış
{f} labour
çalıştırma
manipulation
çalıştırma
startup
çalıştırma
operating

Operating a dance club after midnight is illegal according to Japanese law. - Gece yarısından sonra bir dans kulübü çalıştırmak Japon hukukuna göre yasal değildir.

çalıştırma
driving
bacaklarını çalıştırmak
strech one's legs
beynini çalıştırmak
cerebrate
fazla çalıştırmak
(makine) overrun
harıl harıl çalıştırmak
make things hum
iterek çalıştırmak
bump start
kafayı çalıştırmak
to use one's life
krankla çalıştırmak
crank
krankla çalıştırmak
crank up
pedalla çalıştırmak
treadle
pedalla çalıştırmak
pedal
rotasyonlu olarak çalıştırmak
rotate
rölantiye almak/de çalıştırmak
to idle (a motor)
saksıyı çalıştırmak
to use one's life
tekrar çalıştırmak
reactivate
torikini çalıştırmak/işletmek
slang to use one's head
ustura çalıştırmak
slang to tell lies, tell whoppers
çalış
labored

They labored day after day. - Onlar üst üste her gün çalıştılar.

They labored over the budget for the fiscal year 1997. - Onlar 1997 mali yılı için bütçe üzerinde çalıştılar.

çalıştırma
actuation
çalıştırma
training (someone)
çalıştırma
operation
çalıştırma
operating, running; employment; training; start-up
çalıştırma
employment
çalıştırma
operating, running (a machine)
çalıştırma
employing, employment
çalıştırma
operational
çalıştırma
working (someone); causing or allowing (someone) to work
çalıştırma
training

No special training is needed to operate this machine. - Bu makineyi çalıştırmak için özel bir eğitim gerekli değil.

çalıştırma
starting
çalıştırma
(Nükleer Bilimler) operate

I found it easy to operate the computer. - Bilgisayarı çalıştırmayı kolay buldum.

The appliance is wonderfully simple to operate. - Cihazı çalıştırmak mükemmelce basittir.

çalıştırma
(Nükleer Bilimler) run

I've already wasted a couple of afternoons trying to get this car running. - Bu arabayı çalıştırmaya çalışırken zaten birkaç öğleden sonrayı boşa harcadım.

I'd like for you to help me get my car running. - Arabayı çalıştırmama yardım etmeni istiyorum.

ücretle çalıştırmak
hire on
Türkçe - Türkçe
Çalışmasını sağlamak
Çalışma işini yaptırmak
çalış
Çalma işi veya biçimi: "Her muganninin okuyuşu, her çalanın çalışı yine şahsidir ve ayrıdır."- Y. K. Beyatlı
çalış
Çalma işi veya biçimi
çalıştırma
Çalıştırmak işi veya biçimi
çalıştırmak