wife

listen to the pronunciation of wife
Englisch - Türkisch
{i} hanım

Wife and I are invited to the opening - Hanım ve ben açılışa davetliyiz.

{i} karı

Karısı hakkında şikâyet etmeden asla benimle görüşmez. - He never sees me without complaining about his wife.

John Floridalı, karısı ise Kaliforniyalı. - John comes from Florida and his wife from California.

{i}

She's my wife - O benim eşim.

Kristy Anderson, Larry Ewing'in eşidir. - Kristy Anderson is the wife of Larry Ewing.

Eşim de seni görmekten memnun olacak. - My wife will be glad to see you, too.

{i} zevce

Orbay Hatun Samsun sâhiline çıktı ve oradan Amasya'ya varıp Toruntay'ın zevcesi Gürcü hatunda misafir kaldı - Orbay Hatun landed to shore of Samsun and from there she was guest of Toruntay's wife Gürcü Hatun in Amasya.

{i} (çoğ. wives) karı

She's my wife. O benim karım.

kadın

Hiç hak etmediği, harika bir kadın olan karısından bıkmıştı. - He was bored with his wife, an excellent woman he didn't deserve.

İş yerindeki adamların karının seni başka bir kadın için terk ettiğini duyuncaya kadar bekle. - Wait till the guys at work hear that your wife left you for another woman.

hayat arkadaşı
bayan

Çirkin bir bayan eş bahçenin etrafındaki iyi bir çit gibidir. - An ugly wife is a good fence around the garden.

Sessiz olabilen bir bayan eş Tanrının bir armağanıdır. - A wife who can be quiet is a gift of God.

kanse
karısının
eşini
elkızı
harem
sister
abla

O onun ablası gibi görünmesine rağmen, gerçekte onun annesidir. - Though she looks like his older sister, the fact is that she is his mother.

Ablam her gün koşuya gider. - My older sister goes jogging every day.

individual
(Hukuk) bireysel

Bir takım yıldızındaki bireysel yıldızlar birbirlerine çok yakın görünebilir fakat aslında onlar uzayda büyük mesafelerle ayrılabilir ve birbirleriyle hiç gerçek bağlantısı yoktur. - The individual stars in a constellation may appear to be very close to each other, but in fact they can be separated by huge distances in space and have no real connection to each other at all.

Bireysel özgürlük demokrasinin temelidir. - Individual freedom is the foundation of democracy.

women
kadınlar

Kadınlar gerçekten oldukça tehlikeliler. Bu konuda ne kadar çok düşünürsem, o kadar çok yüz örtüsünün arkasındaki nedeni anlayabileceğim. - Women really are quite dangerous. The more I think about this, the more I'm able to understand the reasoning behind face covering.

Kadınlar gerçekten ellerinden geleni yaptılar. - The women really gave it their utmost.

female
dişi

Ne Musevi, ne de musevi olmayan, ne köle ne de özgür vardır, ne erkek ne de dişi vardır, zira Mesih İsa'da hepiniz birsiniz. - There is neither Jew nor Gentile, neither slave nor free, nor is there male and female, for you are all one in Christ Jesus.

Bir erkek timsah bir dişi köpeği yedi. - A male crocodile ate a female dog.

girl
kız

Betty güzel bir kızdır, değil mi? - Betty is a pretty girl, isn't she?

Onun kız arkadaşı Japon. - His girlfriend is Japanese.

individual
birey

Bireysel özgürlüklere saygılı olmalıyız. - We must respect individual liberty.

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

female
kadın

O ilk Japon kadın astronot olacak. - She will be the first female Japanese astronaut.

Qipao 17.yüzyıl Çin'inde yaratılmış klasik kadın giysisidir. - The qipao is a classic female garment that originated in 17th century China.

sister
kız kardeş

Dün kız kardeşim Kobe'ye gitti. - Yesterday my sister went to Kobe.

Bunlar benim kız kardeşimin dergileri. - These are my sister's magazines.

mate
ahbap
sister
kardeş

O benim kız kardeşimi oyuncaklarından etti. - He deprived my little sister of all her toys.

Dün kız kardeşim Kobe'ye gitti. - Yesterday my sister went to Kobe.

spouse

Eşinizle birlikte ne kadar zaman harcarsınız? - How much time do you spend with your spouse?

Bir insan eşine saygı göstermeli. - One should respect one's spouse.

wife's sister's husband
bacanak
wife swap
eş değiştirmek
wife swapping
seks partisinde karıları değiştirme
wife to be
müstakbel karım
wife's sister
Baldız
wife abuse
kadına işkence yapmak
wife and children
çoluk çocuk
wife beating
koca dayağı
wife pension
(Ticaret) eş emekli maaşı
individual
özgün
individual
{s} birbirinden ayrı

Toplum ve birey birbirinden ayrılamazlar. - Society and the individual are inseparable.

mate
arkadaş

Tom ve ben ruh arkadaşlarıyız. - Tom and I are soul mates.

O benim iş arkadaşımdır. - He is my working mate.

spouse
{i} eş, koca/karı
spouse
{i} hayat arkadaşı
individual
{s} kişisel

Onun kişisel bir konuşma tarzı vardı. - She had an individual style of speaking.

individual
fert
mate
{f} çiftleşmek
women
kadın

Kadınlar gerçekten ellerinden geleni yaptılar. - The women really gave it their utmost.

Yirmili yaşlarda birçok geç kadın yaz tatilleri esnasında yurt dışına gitmeyi planlıyorlar. - Many young women in their 20s plan to go abroad during their summer holidays.

individual
{s} özel
Women
(isim) Nisa
individual
{i} şahıs
individual
{s} şahsi
mate
{f} dengini bulmak
mate
{f} evlenmek
mate
{i} paraguay çayı
mate
{i} ortak
sister
yenge

Babanın ya da annenin kız kardeşi senin yengendir. - The sister of your father or mother is your aunt.

İki yıl önce kardeşimin ansızın ölmesinden beri, yengem onun kendisine bıraktığı küçük mücevher dükkanına gitmeye devam etti. - Since my brother died suddenly two years ago, my sister-in-law has valiantly kept going the small jewellery store he left her.

sister
{i} hemşire

Hemşire, bu hastayı gözünüzün önünden ayırmayın. - Sister, don't let this patient out of your sight.

Kız kardeşim hemşiredir. - My sister is a nurse.

sister
kızkardeş

Kızkardeşim şimdi kötü bir soğuk algınlığı geçiriyor. - My sister is suffering from a bad cold now.

O, kızkardeşi Mary'yi aradı. - He called his sister, Mary.

spouse
karı kocadan her biri
common law wife
Resmi nikâhsız karı
fellow wife
kuma
female
dişi fiş
female
(Tıp) kadın cinsine mahsus
female
bayan

Öpüşen iki bayan şarkıcının bir videosunun neden bu kadar ilgi çektiğini anlamıyorum. - I don't understand why a video of two female singers kissing is getting so much attention.

Erkek arkadaşımın bir sürü bayan arkadaşı var. - My boyfriend has a lot of female friends.

girl
kadın

Küçük kız güzel bir kadın oldu. - The little girl grew into a beautiful woman.

Bu kız bir kadın oldu. - This girl has become a woman.

individual
(Tıp) individual
individual
tekil

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

mate
eş olmak
mate
bağlamak
mate
birleştirmek
mate
lan
mate
eşleştirmek
mate
muavin
mate
karı
mate
birader
mate
yardak
mate
(Tıp) Eş, karı veya koca
mate
(Askeri) ikinci süvari
mate
(Tıp) mate
mate
birbirine geçirmek
second wife
kuma
spouse
(Bilgisayar) eşi

Hem siz hem de eşiniz geliyorsa, lütfen bana bildirin. - If both you and your spouse are coming, please let me know.

Eşiniz sizinle birlikte kiliseye katılır mı? - Does your spouse attend church with you?

spouse
kuma
spouse
arkadaş
spouse
ortak
wifeless
bekar
wives
eşler

Eşler yaşadıkları sürece birbirlerine yardım etmeli. - Husbands and wives should help each other as long as they live.

Onlar eski eşlerin masalları. - Those are old wives' tales.

women
kadın milleti
female
dişilere ilişkin
girl
sevgili

Sevgilisi de oradaydı. - His girlfriend was there, too.

Sevgilisi okul oyunu için başka bir kızı öpmek zorunda olduğu için Mary mutsuz. - Mary's not happy that her boyfriend has to kiss another girl for the school play.

girl
kadın işçi
individual
kişi

Toplumdaki değişiklikler kişilerden gelir. - Changes in society come from individuals.

Benzer simaları olduğu için polisin iki kişiyi birbiriyle karıştırmış olması muhtemel. - It is likely that the police confused the two individuals as they both had similar facial features.

individual
individuallyayrı ayrı
individual
tek

Tekil atomlar, molekülleri oluşturmak için diğer atomlarla birleşebilirler. - Individual atoms can combine with other atoms to form molecules.

individual
başlı başına
individual
{s} 1. her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
individual
insan

Her insan bir bireydir. - Each human being is an individual.

individual
her ... kendi ...: This decision will be up to the individual agencies. Bu konuda her acente kendi kararını verecek. The individual
man and wife
karı koca
mate
{f} çiftleş
mate
çiftleştirmek
mate
dost

Yorgun görünüyorsun dostum. Bence senin yazmaya ara vermen gerekiyor. - You look exhausted, mate. I think you need to take a break from writing.

Büyük yem, dostum, sekizde sekiz veriyorum. - Great bait, mate, I rate eight out of eight.

mate
(hayvan) eş
mate
yöndemci
mate
(İİ) ahbap
sis
kız kardeş

O, bana kız kardeşini tanıttı. - He introduced his sister to me.

Dün kız kardeşim Kobe'ye gitti. - Yesterday my sister went to Kobe.

sis
abla

O benim annem değil fakat en büyük ablamdır. - She is not my mother but my oldest sister.

O onun ablası gibi görünmesine rağmen, gerçekte onun annesidir. - Though she looks like his older sister, the fact is that she is his mother.

sister
bacı
sister
kızkardeş gibi

Mary ve ben kızkardeş gibiyiz. - Mary and I are like sisters.

Mary ve Alice kızkardeş gibiler. - Mary and Alice are like sisters.

sister
simil
sister
hastabakıcı
spouse
karı ya da koca
wifely
kadınca
wifely
karıya yakışır
wifely
iyi bir karı özelliklerine sahip
sister
hemcins
spouse
koca

Dul kocası ölmüş bir kadındır. - A widow is a woman whose spouse has died.

A cheerful wife is the joy of life
(Atasözü) Evi ev eden avrat, yurdu şen eden devlet
Women
bayanlar

Amerika Birleşik Devletleri FIFA'nın Bayanlar Dünya Kupasını kazandı. - The U.S. has won FIFA's Women's World Cup.

Bayanların ve çocukların sana ne dediklerini anlamada sorunların mı var? - Do you have problems understanding what women and children say to you?

Women
kady
co-wife
kuma
common-law wife
nikahsız eşi
ex-wife
eski eşi

Hapishaneden çıktığımda, eski eşim ve ben yeniden evlendik. - When I got out of prison, my ex-wife and I got remarried.

Tom şimdi John'un eski eşi ile evlidir. - Tom is now married to John's ex-wife.

ex-wife
Eski eş (bayan)
female
kadındı
gal
hdili kız gal hs gallon
girl
kızla
girl
girli
girl
kıza
his wife
Karısı
his wife to be
eşi olmak
house wife
Ev hanımı
i pronounce you man and wife
sizi karı koca ilan ediyorum
individual
s. tek, yalnız, ayrı, başlı başına; hususiyeti olan; ferdi, bireyseli. fert, birey, kimse, şahıs; tane
individual
tek kişilik
individual
ayrık
murder of a husband (by a wife)
Bir karı bir koca (öldürülmesi)
sister
half sister üvey kızkardeş lay sister rahibe namzedi
sister
sisterly s
sister
ablasin
sister
bacım
starter wife
starter karısı
trophy wife
kupa karısı
trophy wife
Yaşlı bir erkeğin genç ve güzel karısı
wives
karılar
woman he married, his wife
kadın o, karısı evlendi
woman, wife, mother
kadın, eşi, annesi
woman; wife (french)
kadın, eşi (fransızca)
women
kad
would you be my wife
eşim olur muşun
Sister
{i} Sör (rahibelerin ilk adından önce kullanılan unvan): Sister Maria Sör Maria
Sister
{i} İng. Sör hastalara bakan hemşirenin ilk adından veya
all the world and his wife
bütün sosyete
all the world and his wife
sosyete dünyası
child wife
çocuk yaşta evli kadın
common wife
nikâhsız eş
common wife
(isim)kâhsız eş
divorce one's wife
karısından boşanmak
female
{s} dişil

Tavus kuşunun güzel kuyruğu dişilerin ilgisini çekmeye yardım eder. - The peacock's beautiful tail helps it attract females.

Sıcak havalarda sadece erkek yavru doğuran timsahın da doğuracak dişiler olmayacağı için nesli tükenebilir. - The crocodile, which produces only male young in hotter weather, might die out too because there will be no females to breed.

female
s., i. dişi
female
dişi hayvan veya bitki
female
dişi dişil kadın cinsine mahsus
female
{s} kadınlara ait
female
{i} kız

Tom'un çok sayıda kız arkadaşı var. - Tom has a lot female friends.

Öğretmenin önünde oturan kız öğrenci Almanyalıdır. - The female student that sat in front of the teacher is from Germany.

female
{i} dişi canlı
gal
{i} kız
gal
n. kız
gal
i., k.dili. kadın
gal
gal
girl
bayan dost
girl
girl scout kız izci
girl
{i} k.dili. kız arkadaş
girl
{i} kız arkadaş

Kız arkadaşına doğru koştum. - I ran into your girlfriend.

Tom ve kız arkadaşı aynı sınıfta. - Tom and his girlfriend are in the same class.

girl
{i} hizmetçi kız
girl
girl friend yakın kız arkadaş
girl
girlhoodkızlık çagı
i am with my wife
eşim ile beraberim
individual
hususiyeti olan
individual
(Tıp) Tek, ayrı, yalnız
individual
(Tıp) Kişiye has, kişisel
individual
(Askeri) TEK ER
individual
başlıbaşına
mate
mate mat et/çiftleş
mate
çift hayvanın erkek veya dişisi
mate
ikinci kaptan
mate
(Askeri) İKİNCİ SÜVARİ, İKİNCİ KAPTAN: Bir ticaret, ordu nakliye veya mayın gemisinin ikinci süvarisi. Birinci süvariden daha aşağı derecede olan bu güverte subayı, geminin faaliyeti ile ilgili hususlarda, gemi süvarisine yardım eder. Ayrıca bakınız: "master"
mate
{i} eş, misil
mate
ii
mate
mat/eş/yardımcı/arkadaş
mate
Paraguay çay
mate
(fiil) mat etmek, eşlemek, evlendirmek, evlenmek, çiftleşmek, dengini bulmak, uymak
mate
mat

Bu, telif hakkı ile korunan bir materyalin çevirisiydi, bu yüzden telif hakkı sahiplerinin türetilmiş çalışmaları kontrol etme hakkı olduğu için onu iptal ettim. - This was a translation of copyrighted material, so I deleted it since copyright owners have the right to control derivative works.

Bir kitap için materyal topluyor. - She is collecting material for a book.

mate
mat etmek
mate

Tom Mary'nin ruh eşi olduğunu ve birbirleri için yaratıldıklarını söylüyor. - Tom says Mary is his soul mate and that they were made for each other.

Ağaçkakan, eşini besliyor. - The woodpecker is feeding its mate.

mate
evlendirmek
mate
eşlemek
may i introduce you to my wife
sizi eşim ile tanıştırabilir miyim
my intended wife
müstakbel karım
my wife
karım

Aile bütçesini karıma emanet ettim. - I entrusted my wife with the family finances.

Ben bu kitabı karım için değil, kendim için satın aldım. - I bought this book for myself, not for my wife.

one's wife
kaşık düşmanı
rights of wife
(Kanun) karının hakları
separate from his wife
karısından ayrılmak
sis
{i} kızkardeş

Kızkardeşim şimdi kötü bir soğuk algınlığı geçiriyor. - My sister is suffering from a bad cold now.

O gerçekten Tom'un kızkardeşi mi? - Is that really Tom's sister?

sis
i., k.dili. kızkardeş
sister
baldız

Baldızım beş yıl içinde dört çocuğa sahipti. - My sister-in-law had four children in five years.

Baldızım beni yeni evlerinde öğle yemeğine davet etti. - My sister-in-law invited me to lunch in their new house.

sister
{i} rahibe

1951'de Rahibe Teresa o zamanlar Hindistan'ın en büyük şehri olan Kalküta'ya gönderildi. - In 1951, Sister Teresa was sent to Calcutta, then the largest city in India.

O bir rahibe oldu, o Rahibe Teresa adını aldı. - When she became a nun, she took the name Sister Teresa.

sister
sisterinlawgörümce
sister
kardeş aynı cinsten olan kimse veya şey
spouse
{i} karı

Onun karısı bir Japon kadın. - His spouse is a Japanese woman.

spouse
ehil
take to wife
evlenmek
wifehood
zevcelik
wifely
zevceye yaraşır
wives
wifes
wives
i., çoğ., bak. wife
women
i., çoğ., bak. woman
Türkisch - Türkisch

Definition von wife im Türkisch Türkisch wörterbuch

GAL
(Osmanlı Dönemi) (Gâle) f. Uzak, baid, ırak
MATE
(Osmanlı Dönemi) Öld
gal
Ağaçlı çukur yer
gal
Tasma
mate
Paraguay çayı
mate
Yaprakları çay gibi haşlanarak içilen ve Brezilya çayı da denilen bitki
mate
Kahve kreması
sis
Kalın su buğusu
sis
Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su veya buhar tanelerinden oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan duman: "Kalkuta'yı süt mavisi bir akşam sisi kaplıyor."- R. H. Karay
sis
Atmosferin alt tabakalarındaki küçük su veya buhar tanelerinden oluşan bulutların çok alçalarak yeryüzüne kadar inmesiyle oluşan duman
sis
Tevfik Fikret 'in, istanbul'a lanetler yağdırdığı ünlü şiiri
Englisch - Englisch
A married woman, especially in relation to her spouse
The female of a pair of mated animals

A new wife for the gander is introduced into the pen.

A woman (compare old wife and aad wife)
{n} a married woman, a low mean woman
zona [ZHAW-na] I suppose one way to remember this is to think of Mona Lisa Replace the M with Z (there are a lot of Z's in Polish) and you've got zona Easier to remember than La Gioconda : -) Date of entry: 31 March 2000
{i} female spouse; woman acting in a particular capacity (used in combination: e.g. midwife); woman (Old Usage)
A woman; an adult female; now used in literature only in certain compounds and phrases, as alewife, fishwife, goodwife, and the like
someone who is too beautiful for words -- but not for arguments
The lawful consort of a man; a woman who is united to a man in wedlock; a woman who has a husband; a married woman; correlative of husband
n wife [OE wïf]
Yashoda, William's wife of twelve years
The ordinance of marriage was sanctioned in Paradise (Gen 2: 24; Matt 19: 4-6) Monogamy was the original law under which man lived, but polygamy early commenced (Gen 4: 19), and continued to prevail all down through Jewish history The law of Moses regulated but did not prohibit polygamy A man might have a plurality of wives, but a wife could have only one husband A wife's legal rights (Ex 21: 10) and her duties (Prov 31: 10-31; 1 Tim 5: 14) are specified She could be divorced in special cases (Deut 22: 13-21), but could not divorce her husband Divorce was restricted by our Lord to the single case of adultery (Matt 19: 3-9) The duties of husbands and wives in their relations to each other are distinctly set forth in the New Testament (1 Cor 7: 2-5; Eph 5: 22-33; Col 3: 18, 19; 1 Pet 3: 1-7)
A man's wife is the woman he is married to. He married his wife Jane 37 years ago The woman was the wife of a film director. see also old wives' tale. W1S1 wives the woman that a man is married to husband, spouse spouse
a married woman; a man's partner in marriage
{f} marry a wife (rare usage)
The person that is either mad at you for playing too much golf or that you are mad at because she beat you the last time you played together
The person who is mad at you for always golfing
la esposa
A married woman
a woman who constantly complains that you have overpaid for everything, including the birthday gift you bought for her
n One who scolds you for not unbuttoning your shirts before giving them her to wash but who, whilst ironing, promptly buttons them up again
dutch
wife beaters
plural form of wife beater
wife-in-law
Another wife of one's husband. Typically used in cases of divorce and subsequent remarriage
wife-in-law
A wife who provides domestic or social support, but not love or affection
wife-in-law
A wife in law only, such as one who has abandoned her husband
wife-beater
(deyim) The sleeveless undervest as favoured by the redneck community
wife-beater
(deyim) Newcastle Brown Ale
Wife of Bath
a character in the poem The Canterbury Tales by Geoffrey Chaucer. She has been married five times, and she enjoys talking about sex in a humorous way
wife and mother
woman who has a family
wife of his bosom
his wife, his partner, his female companion
wife of his youth
wife that one marries when one is still a young man
wife of one's bosom
his beloved wife, his spouse
Dutch wife
A sex doll
Dutch wife
In East Asia and Southeast Asia, a wicker or bamboo tube the size of a person for use in the bed. In the summer heat, the open bamboo structure is cooler than fabric pillows or sheets. The Dutch wife is embraced by the user- this position exposes the maximum amount of the body to cooling breezes
Dutch wife
A long body-length pillow that can be held or wrapped around one's body while sleeping
Dutch wife
A prostitute
GAL
Guardian Ad Litem, an individual (often a lawyer) appointed to represent the best interests of a child or incapacitated person for the purpose of a legal procedure
Gal
The symbol for the cgs unit of acceleration, gal or galileo
Gal
Alternative form of Gal
Sister
Title of respect for an adult female member of a religious or fraternal order

At the convent, Sister Grace supervises the kitchen.

Sister
Formal title for any female member of a religious or fraternal organization. (Compare Miss.)

Please welcome Sister Smith as she moves from her former congregation to her new congregation.

Sister
An informal title used as part of another moniker:

Native American leader Chief Seattle urged ecological responsibility, referring to Brother Eagle and Sister Sky in his purported 1854 speech.

Wife.
trouble and strife
aad wife
An old wife
aad wife
An old woman
apple-wife
A female apple-seller

Last night ye haggled and argle-bargled like an apple-wife; and then passed me your word, and gave me your hand to back it; and ye ken very well what was the upshot.

co-wife
In a polygamous marriage, another wife of a woman's husband
country wife
A fur trader's First Nations or Métis common-law wife
female
Someone or something of feminine sex or gender
female
Belonging or referring to the sex which is generally characterized as the one associated with the larger gametes (for species which have two sexes and for which this distinction can be made)
gal
gallon

The car my grandfather gave me only got ten miles to the gallon. - The car my grandfather gave me only got ten miles per gallon.

The car my grandfather gave me only got ten miles per gallon. - The car my grandfather gave me only got ten miles to the gallon.

gal
An adolescent girl or young woman
girl
A queen (the playing card.)* Weisenberg, Michael (2000) . MGI/Mike Caro University. ISBN 978-1880069523
girl
a girlfriend

I'm going to meet my girl over there.''.

girl
A young female (in contrast to boy), usually a child or adolescent

Amanda is a girl of 16.

girl
a daughter

Your girl turned up on our doorstep.

girl
A boy with girl-like qualities, especially squeamishness

Stop being such a girl and punch back.

individual
An object, be it a thing or an agent, as contrasted to a class
individual
Relating to a single person or thing as opposed to more than one

As we can't print them all together, the individual pages will have to be printed one by one.

individual
Intended for a single person as opposed to more than one person

individual personal pension; individual cream cakes.

mate
a fellow, associate, colleague, or someone with whom something is shared, e.g. classmate, shipmate
mate
To copulate
mate
A technical assistant in certain trades (e.g. gasfitter's mate, plumber's mate); sometimes an apprentice
mate
To win a game of chess by putting the opponent in checkmate
mate
Alternative spelling of maté., an aromatic tea-like drink prepared from the holly yerba maté (Ilex paraguariensis)
mate
The abovementioned plant; the leaves and shoots used for the tea
mate
In naval ranks, a non-commissioned officer or his subordinate (e.g. Boatswain's Mate, Gunner's Mate, Sailmaker's Mate, etc)
mate
To pair in order to raise offspring
mate
A sexual partner
mate
Short for first mate
mate
Short for Checkmate
mate
A friend, colleague etc.; an informal and friendly term of address to a stranger, usually of the same sex. Often used in direct address to any male
mate
To match, fit together without space between

The pieces of the puzzle mate perfectly.

mate
A ship's officer, subordinate to the master on a commercial ship
maté
An evergreen tree, Ilex paraguariensis, native to South America, cultivated for its leaves
maté
A beverage, resembling tea, made from the dried leaves of this plant
maté
A cup of this drink
sister
a daughter of the same parents as another person; a female sibling

My little sister is an annoying pest.

sister
a form of address to a woman
sister
any woman or girl with whom a bond is felt through common membership of a race, profession, religion or organization, such as feminism

Sisters Are Doin’ It for Themselves.

sister
To strengthen (a supporting beam) by fastening a second beam alongside it

I’m trying to correct my sagging floor by sistering the joists.

sister-wife
A woman who is simultaneously sister and wife to her husband:
sister-wife
In a polygamous marriage, a woman who is simultaneously the sister and co-wife of another
sister-wife
A co-wife in general
spouse
A person's husband or wife; a husband's wife or wife's husband is his or her spouse, respectively
spouse
to wed, to espouse

Of Lady Auranthe, our new-spoused daughter?.

the world and his wife
a great crowd; hyperbolically, “everyone”
trophy wife
A wife, usually young and attractive, regarded as a status symbol for the husband, usually older and affluent
wifehood
The quality or state of being a wife
wifeless
having no wife; unmarried or celibate
work wife
a woman with whom a man has a platonic intimacy at work
individual
{s} single, distinct, sole; of a particular person; unique, special, characteristic
sis
Shortened form of sister
sister
The XML format that FamilyRelations, in particular, uses to load sequence information A format served by canal
sister
a female person who is a fellow member of a sorority or labor union or other group; "none of her sisters would betray her" (Roman Catholic Church) a title given to a nun (and used as a form of address); "the Sisters taught her to love God" a female person who has the same parents as another person; "my sister married a musician
spouse
– The person to whom an individual is legally married or a "common-law" spouse who is a person of the opposite sex with whom an individual has been co-habitating in a conjugal relationship for at least 12 months or who is the natural or adoptive parent of their child
female
{a} belonging to the female, effeminate, kind, tender, soft, delicate, weak
female
{n} the sex which bears yound
girl
{n} a female child, a young woman
mate
{v} to match, equal, marry, subdue, cross
mate
{n} a companion, helper, second in command
sister
{n} a woman born of the same parents, a woman of the same nature, faith or society
spouse
{n} a husband, wife, married person
women
{n} of woman, the primitive and correct orthography is wimmen
dutch wife
A bolster used for resting the legs in bed. ORIGIN: Late 19th century; extended use of the term, earlier describing a rattan open frame used in the Dutch Indies to support the limbs in bed
starter wife
A man's first wife that (usually) marries out of love and helps him achieve wealth, power, etc., but is then promptly discarded upon reaching said goal for a younger more attractive woman. - "As soon as he made his first million, Mike left his starter wife for young Oksana."
trophy wife
A wife who is an attractive young woman; seldom the first wife of an affluent older man; "his trophy wife was an asset to his business"
GAL
(Internet Slang) go meet some friends and develop some outside interests! (used to ridicule people who spend large amounts of time using computers or the Internet)
Gal
Galatians. A girl. The centimeter-gram-second unit of acceleration, equal to one centimeter per second per second. gallon. a girl or woman - used especially by older people (girl). gal. the written abbreviation of gallon or gallons
Lot's wife
woman in the Bible who was turned into a pillar of salt
Lot's wife
in the Old Testament of the Bible, a woman who was turned into a pillar (=a tall upright block) of salt by God, because she disobeyed his command not to look back when she and her family were escaping from Sodom, the city that God was going to destroy
Rabbi's wife
wife of the rabbi
Sister
sustre
Sister
sissy
Sister
suster
Wifehood
wivehood
Wifeless
wiveless
Wifely
wively
Women
wimmin
Women
men

It is agonizing for the united States to lose our young men and women. - It is agonizing for America to lose our young men and women.

Generally, men are taller than women. - In general, men are taller than women.

Women
fish
abandoned wife
woman deserted by her husband, forsaken wife
all the world and his wife
everybody without exception, the entire world
bachelor's wife
ideal woman, perfect wife, woman that all unmarried men hope to find
battered wife
woman who is physically abused by her husband
became his lawful wife
became his wife, became his spouse
between husband and wife
private business of a husband and wife
common-law wife
wife which is recognized legally and publicly although a marriage never took place
deserted wife
abandoned wife, wife who has been deserted by her husband
female
Something of feminine sex or gender
female
characteristic of or peculiar to a woman; "female sensitiveness"; "female suffrage"
female
Having an internal socket, as in a connector or pipe fitting
female
Female matters and things relate to, belong to, or affect women rather than men. female infertility. a purveyor of female undergarments male
female
n   One of the opposing, or unfair, sex
female
characteristic of or peculiar to a woman; "female sensitiveness"; "female suffrage
female
You can refer to any creature that can lay eggs or produce babies from its body as a female. Each female will lay just one egg in April or May. male Female is also an adjective. the scent given off by the female aphid to attract the male. male
female
A female flower or plant contains the part that will become the fruit when it is fertilized. Figs have male and female flowers. male. female homosexuality female genital mutilation female circumcision
female
an animal that produces gametes (ova) that can be fertilized by male gametes (spermatozoa)
female
{i} one of the female sex, girl, woman
female
Belonging to the sex which conceives and gives birth to young, or (in a wider sense) which produces ova; not male
female
The probate inventory of a woman
female
hembra
female
Any part, such as a nut or fitting, into which another (male) part can be inserted Internal threads are female
female
Someone of feminine sex or gender
female
An individual of the sex which conceives and brings forth young, or (in a wider sense) which has an ovary and produces ova
female
A part designed to receive into another (male) part Internal threads are female
female
a person or animal that can give birth or lay eggs
female
nui
female
Having pistils and no stamens; pistillate; or, in cryptogamous plants, capable of receiving fertilization
female
an animal that produces gametes (ova) that can be fertilized by male gametes (spermatozoa) a person who belongs to the sex that can have babies being the sex (of plant or animal) that produces fertilizable gametes (ova) from which offspring develop; "a female heir"; "female holly trees bear the berries"
female
lin fifty: nranzi to find: eubiler five: nan forest: anar forty: siraz four: si fruit: vas
female
Connection: A pipe, coupling, or tool threaded on the inside so that only a male connection can be joined to it
female
A plant which produces only that kind of reproductive organs which are capable of developing into fruit after impregnation or fertilization; a pistillate plant
female
a person who belongs to the sex that can have babies
female
{s} of or pertaining to the female sex; characteristic of the female sex; designed with a hollow or groove into which another part fits (Machinery, Electronics)
female
for or composed of women or girls; "the female lead in the play"; "a female chorus"
female
Belonging to an individual of the female sex; characteristic of woman; feminine; as, female tenderness
female
Women and girls are sometimes referred to as females when they are being considered as a type. Hay fever affects males more than females. male
female
being the sex (of plant or animal) that produces fertilizable gametes (ova) from which offspring develop; "a female heir"; "female holly trees bear the berries"
female
adj wanita 2 adj [{animal}] betina 3 n perempuan
female
Someone who is female is a woman or a girl. a sixteen-piece dance band with a female singer Only 13 per cent of consultants are female. male
female
she-
finding a wife
searching for and discovering a woman to marry
gal
Guardian Ad Litem: citizens assigned by the court to represent the best interests of a foster child
gal
Guardian Ad Litem   A guardian appointed by a court to represent in a particular lawsuit the interests of a minor, a person not yet born, or a person judged incompetent
gal
(From Galileo) A unit of acceleration equal to 1 centimeter per second per second, or 1000 milligals
gal
A girl
gal
alliterative term for girl (or woman) a unit of gravitational acceleration equal to one centimeter per second per second (named after Galileo)
gal
chemical/x-gaussian-log --- see below
gal
a unit of gravitational acceleration equal to one centimeter per second per second (named after Galileo)
gal
{i} centimeter-gram-second unit of acceleration that equals to 1 centimeter per second per second (used in gravitational field ); girl or woman (Slang)
gal
Family of low density devices invented by Lattice Semiconductor
gal
Abbreviation for gallon
gal
What a Katmandu fan might shout
gal
alliterative term for girl (or woman)
gal
Guardian ad Litem
gal
Get A Life
gal
United States liquid unit equal to 4 quarts or 3 785 liters
gal
Global address list
gal
A galileo
gal
1 gal (seems to mainly be used in Japan) is an acceleration of 1 cm/sec² A more or less typical earthquake measures around 250 gal near the epicenter, so 400 gal is sometimes specified for earthquake testing 980 6 gal = 1g
gal
General Administrative Letter
girl
gal
girl
dziewczyna [jeff-CHEE-nah] Read the pronunciation Jeff Chee? Nah! Repeat Date of entry: 7 April 2000
girl
A term of endearment. See usage notes
girl
a female human offspring; "her daughter cared for her in her old age"
girl
A roebuck two years old
girl
a youthful female person; "the baby was a girl"; "the girls were just learning to ride a tricycle"
girl
A queen (the playing card.)
girl
la chica, la muchacha; little girl, la ni?a
girl
a girl or young woman with whom a man is romantically involved; "his girlfriend kicked him out"
girl
A female servant; a maid. See usage notes
girl
A female servant; a maidservant
girl
Young women are often referred to as girls. This use could cause offence. a pretty twenty-year old girl
girl
asa grace: bethi grain: chu goodbye: nefek
girl
a friendly informal reference to a grown woman; "Mrs
girl
a young woman; "a young lady of 18" a friendly informal reference to a grown woman; "Mrs
girl
Any woman, regardless of her age. See usage notes
girl
tifi, djal
girl
You can refer to someone's daughter as a girl. We had a little girl
girl
A young person of either sex; a child
girl
a young woman; "a young lady of 18"
girl
Smith was just one of the girls
girl
{i} young female child; young female; woman (Slang); housemaid (Slang)
girl
a friendly informal reference to a grown woman; "Mrs Smith was just one of the girls"
girl
A female child, from birth to the age of puberty; a young maiden
girl
n anak perempuan (anak) 2 n gadis 3 n nona
girl
A girl is a female child. an eleven year old girl I must have been a horrid little girl
girl
Some people refer to a man's girlfriend as his girl. I've been with my girl for nine years
girl
girly
girl
lass
girl
female child
has a wife and kids
is a father and husband, is a family man, has his own family
have a wife
be married to a woman
his beloved wife
wife that he loved very much
his ex-wife
his former wife (said of a wife who is divorced from her husband)
his wedded wife
woman he married, his wife
his wife
his spouse
husband-wife privilege
civil right that protects a husband or wife from being required to testify in court against his/her spouse
Türkisch - Englisch

Definition von wife im Türkisch Englisch wörterbuch

sis
mist

A curtain of mist blocked our view. - Bir sis perdesi bizim görüşümüzü engelledi.

In order to learn from mistakes, we construct a no blame system. - Hatalardan öğrenmek için bir suçlama yok sistemini kurmalıyız.

sis
{i} fog

London is famous for its fog. - Londra sisi ile ünlüdür.

The light of the lamp glimmered in the fog. - Lambanın ışığı siste parıldıyordu.

sis
{i} haze
individual
(Tıp) individual
mate
maté
mate
(Tıp) mate
mate
paraguayan tea
sis
vapour
sis
smog

The air was infected with photochemical smog. - Hava fotokimyasal sis ile enfekte edildi.

In large cities, in London for instance, there is heavy smog. - Büyük şehirlerde, örneğin Londra'da, ağır dumanlı sis var.

sis
fume
sis
haziness
sis
fog of
Gal
Welsh

Welsh is a very difficult language for me. - Galce benim için çok zor bir dildir.

Welsh is an official language in Wales and Chubut. - Galce, Galler ve Chubut'ta resmi bir dildir.

Gal
Wales

The daffodil is the national flower of Wales. - Nergis, Galler'in milli çiçeğidir.

In the north, there's Scotland; in the south, England; in the west, Wales; and further west, Northern Ireland. - Kuzeyde İskoçya, güneyde İngiltere, batıda Galler ve daha batıda da Kuzey İrlanda var.

Gal
Welsh, of the Welsh or their language
gal
gal
gal
girl or woman (Slang)
haseki sultan favored sultanic wife who has given birth
to a son
mate
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: çobanpüskülügiller,şerrabetürraiye) mate, Paraguay tea
mate
maté, Paraguay tea
sis
mistiness
sis
fog, mist, haze
sis
bulging
wife
Favoriten