spirit

listen to the pronunciation of spirit
Englisch - Türkisch
ispirto
can

İblisin ruhu yeniden canlanıyor. - The spirit of Satan reawakens.

Şeytanın ruhu yeniden canlanıyor. - The spirit of the demon reawakens.

{i} ruh

O iyi bir ruh hali içerisindeydi. - He was in good spirits.

Şanslı bir ruh seni terk ettiği zaman, bir başkası seni alır.Ben az önce bir iş sınavını geçtim. - When one lucky spirit abandons you another picks you up. I just passed an exam for a job.

insan ruhu

Matematik, insan ruhunun en güzel ve en güçlü yaratısıdır. - Mathematics is the most beautiful and most powerful creation of the human spirit.

İnsan ruhu yeryüzünde bulunduğu müddetçe; müzik, canlı bir varlık gibi ona eş ve destek olup büyük anlam katacak. - So long as the human spirit thrives on this planet, music in some living form will accompany and sustain it and give it expressive meaning.

(Gıda) damıtılmış alkollü içki
(Tıp) uçucu madde
{i} üstünlük
yürek
tutum
canlandırmak
cin
öz

Tüm insanlar özgür, şeref ve haklar bakımından eşit doğar. Akıl ve vicdana sahiplerdir ve birbirlerine karşı kardeşlik ruhuyla hareket etmelidir. - All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.

Özgür ruhlu birisiyim. - I have a free spirit.

heyecan
gerçek anlam
canlılık
cesaret vermek
(viski/vb.) sert alkollü içki
heves
peri

Bu evin ruhlar tarafından perili olduğu söyleniyor. - This house is said to be haunted by spirits.

meşrep
(Hegel) Tın
{i} örnek insan
{i} insan

İnsanların görüşleri zamanlarının ruhuna bağlıdır. - People's opinions depend on the spirit of the times.

Matematik, insan ruhunun en güzel ve en güçlü yaratısıdır. - Mathematics is the most beautiful and most powerful creation of the human spirit.

{f} heveslendirmek
{i} hayalet

Mary bir hayalet ya da ruhu sırtına dokunmuş gibi hissetti. - Mary felt as if a ghost or spirit had touched her back.

meram
hava

Yaşlıların ruhları kötü havaya rağmen yüksekti. - The senior citizens' spirits were high in spite of the bad weather.

{i} cesaret

Asla cesaretimi kırmayacaksın. - You'll never break my spirit.

Yenilgi, onun cesaretini kırmadı. - The defeat didn't dampen his spirits.

{i} şevk
ruh can
{f} away/off dikkati çekmeden çabucak kaldırıp götürmek; gizlice kaçırmak
(Tıp) İspirto, saf alkol
örnek kimse
{f} neşelendirmek
mana
{i} özel durum
kamineto
tayf
ispirto ile çalışan
{i} niyet: I hope you understand the spirit which underlies what I said
spirit lamp ispirtoluk
hayalete ait
{i} maneviyat
{i} ruh hali

O iyi bir ruh hali içerisindeydi. - He was in good spirits.

Thomas Mary'nin iyi ruh hali içinde olmasını bekledi. - Tom expected Mary to be in good spirits.

ruhlara inanmayla ilgili
{f} cesaretlendirmek
{i} güç

Ruh isteklidir fakat beden güçsüzdür. - The spirit is willing, but the flesh is weak.

Güçlü bir ruh ormanda ikamet eder. - A powerful spirit resides in the forest.

{i} neşe

O, neşeyle eve geldi. - He came home in high spirits.

Tom'un neşesi yerinde. - Tom is in great spirits.

tin
gayret
ruhsuz
gizlice kaçırmak
alkol
hevessiz
niyet
ruha
çıkıverme
spirit level
tesviyeruhu
spirit of hartshorn
sıvı amonyak
spirit of law
(Kanun) kanunun ruhu
spirit of peppermint
naneruhu
spirit of salt
(Kimya) hidroklorik asit
spirit of salt
(Kimya) tuz ruhu
spirit of vinegar
(Kimya) sirke ruhu
spirit of wine
(Kimya) etanol
spirit writings
tinsel yazılar
spirit away
gizlice götür
spirit lamp
ispirto ocağı
spirit lamp
kamineto
spirit level
düzeç
spirit away children
ruhu çocuklardan uzak
spirit level
(İnşaat) Su düzeci: Bir yüzeyin yatay olup olmadığını belirleyen araç. Ortadaki hava baloncuğu tam merkeze geldiğinde seviyenin yatay olduğunu gösterir
spirit of freedom
özgürlüğün ruhu
spirit of solidarity
dayanışma ruhu
spirit off
gizlice götür
spirit rapper
ruhu rapper
spirit away
gizlice ortadan kaldırmak
spirit away
yok etmek
spirit away
kaçırmak
spirit away
gizlice götürmek
spirit away
(Fiili Deyim ) gizlice götürmek , kaçırmak , ortadan yok etmek
spirit drinks
(Avrupa Birliği) alkollü içecekler
spirit lamp
ispirto lâmbası
spirit lamp
ispirtoluk, ispirto ocağı, kamineto
spirit level
su terazisi
spirit level
tesviye ruhu
spirit leveling
(Askeri) RUHLU İLE NİVELMAN: Bak. "leveling"
spirit of wine
(Tekstil) alkol ( ispirto )
spirit off
gizlice götürmek
spirit off
yok etmek
spirit off
gizlice ortadan kaldırmak
spirit rapping
ruhun masaya vurması
spirit up
cesaretlendirmek
spirit up
neşelendirmek
spirit up
canlandırmak
spirit#away
gizlice götür
spirit#off
gizlice götür
enthusiasm
{i} gayret
enthusiasm
{i} heves

Tom'un hevesini seviyorum. - I love Tom's enthusiasm.

spirits
ruh

Onun taktığı tılsım kötü ruhları uzaklaştırması gerekiyor. - The talisman he's wearing is supposed to ward off evil spirits.

O iyi bir ruh hali içerisindeydi. - He was in good spirits.

Holy Spirit
kutsal ruh

Ruhun kimin üzerine inip durduğunu görürsen, Kutsal Ruh'la vaftiz eden odur. - The man on whom you see the Spirit come down and remain is he who will baptize with the Holy Spirit.

spirited
esprili

Tom esprili, değil mi? - Tom is spirited, isn't he?

Tom çok esprili, değil mi? - Tom is very spirited, isn't he?

spirits
İng. alkollü içkiler
spirits
keyif

O, eve keyifsiz geldi. - She came home in low spirits.

spirits
alkollü içkiler
Holy Spirit
ruhülkudüs
a man of spirit
Cesur
competitive spirit
rekabet ruhu
domestic spirit
yerli içki
enthusiasm
çoşku

Tom Mary'nin çoşkusunu anlamıyor. - Tom doesn't share Mary's enthusiasm.

enthusiasm
can atma
enthusiasm
hararetli
enthusiasm
gayretli
enthusiasm
şevku-teheyyüç
enthusiasm
çoşkunluk
holy spirit
ruhul-kudüs
holy spirit
ruhul kudüs
kindred spirit
(deyim) kafa dengi
reflect the spirit of
ruhunu yansıtmak
spirited
gizlice götürülmüş
spirited
cesur
spiritedly
güçlü bir biçimde
spiritless
miskin
spiritless
korkak
spirits
alkol
struck by an evil spirit
cin çarpmak
wood spirit
(Kimya) metanol
spirits
moral

Kız arkadaşı terk ettikten sonra aylarca morali bozuk gezdi. - He was in low spirits for months after his girlfriend left him.

Bugün onun morali yüksek. - He is in high spirits today.

enthusiasm
isteklilik
enthusiasm
büyük ilgi
familiar spirit
bir insanın içinde olan cin ruhu
free spirit
serbest ruh
guardian spirit
koruyucu cin
methylated spirit
denatüre alkol
spirited
{f} gizlice götür
spirited
cesaretli
spiritless
sönük
spiritless
cesaretsiz
spiritless
donuk
spiritless
cansız
spirits
sert içki
spirits
methylated spirits mavi ispirto
spirits
ruh hali

Ciddi yaralarına rağmen onların hepsi iyi ruh hali içindeydi. - For all their serious wounds, all of them were in good spirits.

O iyi bir ruh hali içerisindeydi. - He was in good spirits.

team spirit
takım ruhu

Çalışma grubundaki iyi takım ruhu olumlu olarak değerlendirilir. - The good team spirit in the work group is valued positively.

Takım ruhu inanılmazdı, hepimiz birlikte bunun içindeydik. - The team spirit was unbelievable, we were all in this together.

wood spirit
ağaç ispirtosu
enthusiasm
{i} coşku

Tom'un coşkusu bulaşıcıdır. - Tom's enthusiasm is contagious.

Piyanoyu coşkuyla çaldı. - She played the piano with enthusiasm.

enthusiasm
{i} şevk
a spirit
a ruh
animal spirit
hayvan ruhu
break spirit
break ruhu
calling up a spirit or devil
bir ruh ya da şeytan kadar çağrı
communal spirit
toplumlu ruhu
community spirit
Toplum ruhu
earthbound spirit
toprağa bağlı ruhu
enter the spirit
ruhunu okumak, ruhunu anlamak
essence/spirit of peppermint
naneruhu
evil spirit
kötü ruh

Sami'nin bedeni birtakım kötü ruhlar tarafından ele geçirilmişti. - Sami's body was possessed by some evil spirit.

Onun taktığı tılsım kötü ruhları uzaklaştırması gerekiyor. - The talisman he's wearing is supposed to ward off evil spirits.

evil spirit, demon
kötü ruh, şeytan
father, son, and holy spirit
baba-oğul-kutsal ruh
fellow spirit
Yoldaş, akran, dost
fighting spirit
ruhu mücadele
free spirit
Bağımsız, özgür ruhlu kimse
ghostlike, spirit-like
Hayalet gibi, ruh gibi
give up the spirit
ruhu vazgeçmek
great spirit
büyük ruhu
human spirit
İnsan ruhu

The ballet presents a dramatic vision of the ability of the human spirit to triumph over suffering.

in the spirit of
ruhu içinde
keep one's spirit up
Morali bozmamak, moralini düzgün tutmak

The nurses always tried to smile and joke with their patients to keep their spirits up.

kindred spirit
Kafa dengi kişi
neutral spirit
Alkollü içki yapımında kullanılmak üzere üretilen, aromasız alkol
noble and generous in spirit
asil ve cömert ruhuyla
party spirit
parti ruhu
pluck up spirit
ruhu toplamak
put spirit into so.
koymak ruhu böylece
spiritless
ruhsuz
team spirit
grup ruhu
that's the spirit
(deyim) Birinin olumlu bir yaklaşımını ya da davranışını onaylamak ve teşvik için söylenen söz

- Come on, we can win this game. - That's the spirit..

that's the spirit
Bu ruh
the letter and the spirit of
(Bir şeyin) lafzı ve ruhu

On the one hand, a devout person may try sincerely to fulfill the letter and the spirit of God's commandment to give.

the spirit
ruhu
enthusiasm
{i} coşkunluk
enthusiasm
{i} heyecan

Çocuklar heyecanla çamurda oynadılar. - The children played in the mud with enthusiasm.

Ben de senin heyecanını paylaşmıyorum. - I don't share your enthusiasm.

enthusiasm
{i} hayranlık
enthusiasm
{i} istek
spirit level
kabarcıklı düzeç
spirited
{s} hevesli
spirited
ruh haline sahip
spirited
{s} neşeli
spirited
{s} mizaçlı
spirited
şevk
spirited
sever
spirited
huylu
spirited
{s} canlı
spirited
{s} nükteli
spirited
götür
spirited
spiritedly : canlı olarak
spirited
tabiatlı
spirited
ruhuna sahip
spirited
{s} heyecanlı
spirited
ateşli
spirited
şevkli
spirited
{s} güçlü

O, ahırdaki en güçlü atı seçti. - She chose the most spirited horse in the stable.

spirited
şevkle
spirited
spiritedness : canlılık
spiritless
{s} pısırık
spiritless
{s} keyifsiz
spirits
ispirtolu eriyik
spirits
götür
spirits
in low spirits keyifsiz
spirits
i., çoğ
spirits
ecza. damıtılarak elde edilen alkollü/alkolsüz sıvı: methylated spirits mavi ispirto
spirits
damıtılmış öz
spirits
spirits of ammonia nışadırruhu
spirits
metilik alkol
spirits
in high spirits keyfi yerinde
spirits
ruhlar/moral
Türkisch - Türkisch
Damıtılmış alkollü içki
NASA'nın Mars'a gönderdiği uzay aracı
Englisch - Englisch
The name given to a Mars exploration rover launched June 10, 2003. See wikipedia entry
(Holy) Spirit: in Christian theology, the Third Person of the Blessed Trinity, the three aspects of God
A supernatural being, often but not exclusively without physical form; ghost, fairy, angel
Energy
To carry off, especially in haste, secrecy, or mystery
A volatile liquid, such as alcohol. The plural form spirits is a generic term for distilled alcoholic beverages
The undying essence of a human. The soul
The manner or style of something

In the spirit of forgiveness, we didn't press charges.

enthusiasm

School spirit is at an all-time high.

{n} a ghost, foul, breath, life, courage, vigor
{v} to animate, encourage, excite, rouse
The name given to a Mars exploration rover launched June 10, 2003
Spirit: in Christian theology, the Third Person of the Blessed Trinity, the three aspects of God
As used by Maitreya, a term meaning the sum-total of the energies -- the life force -- animating and vitalizing an individual Also used, more esoterically, to mean the Monad which reflects itself in the soul
the intended meaning of a communication
Heh (5) Spirit is Infinity as it is expressed in the Moment When one chooses what to observe, as one must and does naturally then the next moment is qualified by that choice because one has already chosen what she will see in that next moment One has to be constantly aware that Infinty of choice is there in that "new" moment as well Spirit IS the Infinity that IS in each moment Therefore the part of you that IS in this moment IS Spirit She is the flower and we are the petals
the nature of our true reality which, being of God, is changeless and eternal; contrasted with the body, the embodiment of the ego, which changes and dies; the Thought in God's Mind which is the unified Christ
A sacred etheric part of the self that is not limited by the physical body A scout for our intent
the vital principle or animating force within living things
Essential part of being responsible for purpose and recognized by its control; extrovert fragment of quintessence carrying a unique vitality; that which is vital; passion Compare Soul
Spirit or spirits is an alcoholic liquid that is used as a fuel, for cleaning things, or for other purposes. There are many kinds of spirit. see also methylated spirits, surgical spirit. spirit away/off to take someone or something away quickly and secretly
(Geist) "The notion of Geist (Mind or Spirit) is the lineal descendant of the Kantian Transcendental Unity of Self-consciousness and of the Absolute Ego of Fichte and Schelling It also claims a collateral source in the Aristotelian voûs which, in knowing the form of an object, thereby knows itself, and which, in its highest phases, may be described as a pure thinking upon thinking " J N Findlay, Forward, Hegel's Philosophy of Mind vii-viii
{i} soul; supernatural being, demon, ghost; psyche; essence; essential nature; intent; vivacity, energy, animation; character, overall feeling, alcohol (British)
The spirit in which you do something is the attitude you have when you are doing it. Their problem can only be solved in a spirit of compromise
the highest part of yourself that lives in the spiritual world, but works within you
n The life force, you, the one who perceives what exists and what is needed and wanted
Specifically, a disembodied soul; the human soul after it has left the body
Spirit is the liveliness and energy that someone shows in what they do. They played with spirit
Same as self defined above
One who is vivacious or lively; one who evinces great activity or peculiar characteristics of mind or temper; as, a ruling spirit; a schismatic spirit
A spirit is a ghost or supernatural being. protection against evil spirits. see also Holy Spirit
The french translation is "Eau de vie" or "Water of life" A spirit is dry liquor strong in alcohol It is made by distilling a previously fermented liquid It is clear and colorless to dark brown and is produced all over the world
Schnapps, as different from beer
n The Spirit is the center of the Circle: it is life, which is created by the element of air, fire, water and earth and some Witches consider Spirit itself to be an element Witches sing: "Air I am, Fire I am, Water, Earth, and Spirit I am " Many Witches believe that the Spirit is individual consciousness that exists independent of our bodies, and that lives forever, and most believe that all life forms (animals, plants, rocks, mountains, rivers) have a spirit Some believe the spirit of an individual enters into another being after death
Life, or living substance, considered independently of corporeal existence; an intelligence conceived of apart from any physical organization or embodiment; vital essence, force, or energy, as distinct from matter
A spirit is that which can exist and act without a body A soul is that which gives life to a living body We see by their different definitions that soul and spirit are not necessarily to be equated The only case where we find a soul, which is also a spirit, is in that of the human soul
n an animating or vital principle held to give life to physical organisms a supernatural being or essence temper or disposition of mind or outlook the immaterial intelligent or sentient part of a person
The Chinese describe the Spirit as the part of us which is responsible for our overall sense of purpose and identity A 'settled' spirit also allows us to think clearly and have good concentration, memory and sleep
{f} abduct, remove secretly; invigorate, enliven, animate
Your spirits are your feelings at a particular time, especially feelings of happiness or unhappiness. At supper, everyone was in high spirits
A particular kind of spirit is the feeling of loyalty to a group that is shared by the people who belong to the group. There is a great sense of team spirit among the British Olympic squad
To convey rapidly and secretly, or mysteriously, as if by the agency of a spirit; to kidnap; often with away, or off
A spirit is a living being that is incorporeal, i e , it does not possess a physical body Note that Jesus took on a physical human body It is not an inherent part of His nature By comparison, our bodies are part of our human nature but we put on clothes
Intent; real meaning; opposed to the letter, or to formal statement; also, characteristic quality, especially such as is derived from the individual genius or the personal character; as, the spirit of an enterprise, of a document, or the like
any incorporeal supernatural being that can become visible (or audible) to human beings
Tenuous, volatile, airy, or vapory substance, possessed of active qualities
Your spirit is the part of you that is not physical and that consists of your character and feelings. The human spirit is virtually indestructible see also kindred spirit
Your personal concept of God/dess -- the energy-force that "runs" the universe
The Singular source of life and motion in Creation
Spirits are strong alcoholic drinks such as whisky and gin
The principal of conscious life; the vital principal in man, animating the body
To animate with vigor; to excite; to encourage; to inspirit; as, civil dissensions often spirit the ambition of private men; sometimes followed by up
Temper or disposition of mind; mental condition or disposition; intellectual or moral state; often in the plural; as, to be cheerful, or in good spirits; to be downhearted, or in bad spirits
(the energy signature of each incarnation of soul no matter the universe or dimension)
The intelligent, immaterial and immortal part of man; the soul, in distinction from the body in which it resides; the agent or subject of vital and spiritual functions, whether spiritual or material
The spirit of something such as a law or an agreement is the way that it was intended to be interpreted or applied. The requirement for work permits violates the spirit of the 1950 treaty
an inclination or tendency of a certain kind; "he had a change of heart"
infuse with spirit; "The company spirited him up"
1 The subtle energy which animates otherwise inanimate matter 2 A conscious, multifaceted entity which exists simultaneuosly in all times and places, both within and outside the confines of our local spacetime continuum -->
A rough breathing; an aspirate, as the letter h; also, a mark to denote aspiration; a breathing
Spirit is the courage and determination that helps people to survive in difficult times and to keep their way of life and their beliefs. She was a very brave girl and everyone who knew her admired her spirit
The most important aspect of the Ultimate game to insure fair play on the field and lots of fun off it
animation and energy in action or expression; "it was a heavy play and the actors tried in vain to give life to it"
To give up the spirit To die At death the “spirit is given back to Him who gave it ”
infuse with spirit; "The company spirited him up
the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people; "the feel of the city excited him"; "a clergyman improved the tone of the meeting"; "it had the smell of treason"
the state of a person's emotions (especially with regard to pleasure or dejection); "his emotional state depended on her opinion"; "he was in good spirits"; "his spirit rose"
a fundamental emotional and activating principle determining one's character any incorporeal supernatural being that can become visible (or audible) to human beings the vital principle or animating force within living things the general atmosphere of a place or situation and the effect that it has on people; "the feel of the city excited him"; "a clergyman improved the tone of the meeting"; "it had the smell of treason"
Energy, vivacity, ardor, enthusiasm, courage, etc
used in its capitalized form, Spirit, this term refers to the primal essence out of which mind, energy and matter were manifested Masters unite with Spirit, and channel its energy to others to unfold their spiritual potentials, purify their vehicles, illumine their minds, and awaken their spirits Used in its lowercase form, spirit, it refers to the individual spirit
spirit away
To remove without anyone's noticing

The paintings were spirited away under cover of darkness.

spirit lamp
A lamp that burns a volatile liquid fuel such as alcohol, ethanol or denatured alcohol

By way of armoury and utensils, I took a revolver, a little spirit-lamp and pan, a lantern and some halfpenny candles, a jack-knife and a large leather flask.

spirit lamps
plural form of spirit lamp
spirit level
A tool employing a chamber with a colored liquid (usually alcohol, hence spirit) and an air bubble, used to determine a horizontal or vertical reference line
spirit of nitre
Nitric acid
spirit of salt
An old name of hydrochloric acid
spirit of the law
The interpretation of the law towards the end of providing justice, even if this interpretation does not fall within the law as written
spirit of wine
Brandy that has been repeatedly distilled
spirit of wine
Aqua vitae prepared by distilling wine
spirit board
The Ouija board, also known as a spirit board or talking board, is a flat board marked with the letters of the alphabet, the numbers 0-9, the words "yes", "no", "hello" (occasionally), and "goodbye", along with various symbols and graphics. It is a registered trademark of Hasbro Inc., which markets and distributes the Ouija Board as part of its line of board games. It uses a planchette (small heart-shaped piece of wood) or movable indicator to indicate the spirit's message by spelling it out on the board during a séance. Participants place their fingers on the planchette and it is moved about the board to spell out words. It has become a trademark that is often used generically to refer to any talking board
spirit gum
(Tiyatro) A quick-drying solution of gum, chiefly used by actors to attach false hair to their faces
spirit level
(İnşaat) A spirit level or bubble level is an instrument designed to indicate whether a surface is level or plumb. Different types of spirit levels are used by carpenters, stone masons, bricklayers, other building trades workers, surveyors, millwrights and other metalworkers
Spirit guide
Known also as spirit associates. These spirits act as bodyguards, protectors, and connectors. They have not achieved the level of master
Spirit helpers
These entities assist spirits in recruiting communicants
Spirit of Saint Louis
name of airplane used by Charles Lindbergh during his first non-stop transatlantic flight in 1927
Spirit of St Louis
first airplane to be flown in a solo nonstop flight across the Atlantic Ocean (by Charles Lindbergh in 1927)
Spirit of St. Louis
the aircraft in which Charles Lindbergh made the first flight by one person across the Atlantic Ocean
spirit away
carry away rapidly and secretly, as if mysteriously
spirit away
carry away rapidly and secretly, as if mysteriously carry off mysteriously; as if by magic
spirit away
carry off mysteriously; as if by magic
spirit away
smuggle, take away secretly
spirit gum
an adhesive solution made of gum and ether and used to attach false hair to skin
spirit lamp
a lamp that burns a volatile liquid fuel such as alcohol
spirit lamp
A lamp that burns alcohol or other liquid fuel
spirit level
indicator that establishes the horizontal when a bubble is centered in a tube of liquid
spirit level
A spirit level is a device for testing to see if a surface is level. It consists of a plastic, wood, or metal frame containing a glass tube of liquid with an air bubble in it
spirit level
device filled with fluid and a bubble of air which is used to determine if a surface is flat
spirit of God
Holy Spirit, the Supreme Being
spirit of the IDF
morale of the Israeli military
spirit of the age
spirit of the times, mood of the times
spirit of the law
intentions of the legislature, true purpose of the ruling
spirit of the times
fashion, fad, style that fits the era
spirit of wine
Rectified ethyl alcohol
spirit rapper
someone who claims to receive messages from the dead in the form of raps on a table
spirit stove
a stove that burns a volatile liquid fuel such as alcohol
spirit world
any imaginary place where spiritual beings (demons or fairies or a\ngels or the like) abide; "science has emptied the spirit world of its former inhabitants
Corinthian spirit
An especially high standard of sportsmanship
Dunkirk spirit
The spirit of the British public pulling together to overcome times of adversity
Holy Spirit
One of the three parts of the Holy Trinity, the others being the Father (God) and the Son (Jesus). Has superceded the term Holy Ghost in many Christian denominations
Maroon Spirit
An archaic Creole once spoken by the Maroon people of Jamaica
driving spirit
The power, initiator or enthusiast behind an accomplishment. The driving force

He was the driving spirit of the establishment.

in spirit
Non-physically

I can't make it to the party, but I'll be there in spirit.

in spirit
In mood or manner

The newer works differ from the older ones in spirit.

industrial methylated spirit
ethyl alcohol denatured by the addition of 5% methyl alcohol, a form of methylated spirit for use in industry and the laboratory - usually free of alcohol taxes
kindred spirit
Someone with the same feelings or attitudes as oneself

She found in her neighbor a good friend, gardening companion and kindred spirit.

master spirit
The leading entity; the most important person, the controlling figure

The editor could have been William Davis, a man with the same Teutonic origins as Werner von Braun, although not as funny. Either way, Coren was the master spirit.

methylated spirit
denatured ethyl alcohol used as a fuel and a solvent, and usually free of taxes on alcohol. Denaturing is achieved by the addition of methyl alcohol, frequently additional materials are added to give smell and colour to the substance
moving spirit
Someone who provides significant impetus or guidance in a given venture, movement, enterprise etc
petroleum spirit
petroleum ether
proof spirit
A mixture of alcohol and water used as a standard for distilled drinks
pyroacetic spirit
acetone
rectified spirit
alcoholic spirit that has been purified by distillation
spirited
Simple past tense and past participle of spirit
spiriting
Present participle of spirit
spiriting
The action of a spirit or ghost
spiriting
Inspiration

It is impossible to escape from toil / O' the sudden and receive thy spiriting' .

spirits
A generic term for distilled alcoholic beverages
spirits
Third-person singular simple present indicative form of spirit
spirits
plural form of spirit
surgical spirit
Ethanol with small quantities of additives (typically: castor oil (2%), methyl salicylate (0.5%))
that's the spirit
Used to encourage someone's positive attitude

I may have failed this job interview, but there will be many more opportunities in the future. ― That's the spirit!.

the spirit is willing but the flesh is weak
For much as one wishes to achieve something, the frailties of the human body often make it impossible
two-spirit
Someone who identifies as being two-spirit
two-spirit
A native American gender category, often viewed as a third gender, bigender, or transgender
wood spirit
A dryad or other spiritual being associated to forests, woods, or trees
wood spirit
Methanol, a type of alcohol
a man of spirit
Courageous
spirited
{a} lively, full of fire, bold, stirred
spiritless
{a} dejected, deprest, very dull, inactive
spirits
{n} inflammable liquors, liveliness, life
neutral spirit
Alcohol that is free of any flavor, aroma, or other distinctive characteristic of the originating mash
that's the spirit
(deyim) Used to approve or encourage someone's positive attitude or action

- Come on, we can win this game. - That's the spirit..

Spirit level
air level
spirited
A spirited action shows great energy and courage. This television program provoked a spirited debate in the United Kingdom
spirited
Behaving in a specified way that has a particular feeling, mood, or character
spirited
willing to face danger
spirited
{s} lively, energetic, animated, courageous; having a particular mood (i.e. high-spirited)
spirited
marked by lively action; "a bouncing gait"; "bouncy tunes"; "the peppy and interesting talk"; "a spirited dance"
spirited
Lively, vigorous, animated or courageous
spirited
Animated; full of life or vigor; lively; full of spirit or fire; as, a spirited oration; a spirited answer
spirited
Animated or possessed by a spirit
spirited
made lively or spirited; "a meal enlivened by the music"; "a spirited debate"
spirited
A spirited person is very active, lively, and confident. He was by nature a spirited little boy
spirited
displaying animation, vigor, or liveliness
spiritedly
in a spirited or lively manner; with animation and vivacity
spiritedly
with spirit, in a spirited manner, courageously, in an animated and energetic manner
spiritedly
In a spirited manner; with spirit; enthusiastically
spiritless
lacking spirit; "it was a spiritless attempt" lacking ardor or vigor or energy; "a spiritless reply to criticism
spiritless
Having no breath; extinct; dead
spiritless
Lacking energy, drive, motivation or emotion. Enervated
spiritless
lacking ardor or vigor or energy; "a spiritless reply to criticism
spiritless
If someone is spiritless, they lack energy, courage, and liveliness. They were too spiritless even to resist. = apathetic
spiritless
Destitute of spirit; wanting animation; wanting cheerfulness; dejected; depressed
spiritless
Destitute of vigor; wanting life, courage, or fire
spiritless
{s} listless, lacking animation; lacking courage, overly compliant; dejected, depressed, gloomy
spiritless
lacking ardor or vigor or energy; "a spiritless reply to criticism"
spiritless
lacking spirit; "it was a spiritless attempt"
spiritless
evidencing little spirit or courage; overly submissive or compliant; "compliant and anxious to suit his opinions of those of others"; "a fine fiery blast against meek conformity"- Orville Prescott; "she looked meek but had the heart of a lion"; "was submissive and subservient"
spirits
Not to be confused with ghosts, these are the embodiement of natural forces This is even more suspect than the ghost theory of course But some powerful mages can call on the power of the land itself, sometimes as elementals, sometimes as totems, to acheive something in our material world
spirits
Distilled alcohol
spirits
distilled rather than fermented
spirits
third-person singular of spirit
spirits
Inflammable liquors obtained by distillation This is connected with the ancient notion of bottle-imps (q v ), whence these liquors were largely used in the black arts Spirits There are four spirits and seven bodies in alchemy The spirits are quicksilver, orpiment, sal-ammoniac, and brimstone (See Seven Bodies ) “The first spirit quyksilver called is; The secound orpiment: the thrid I wis Sal armoniacand the ferth bremstoon ” Chaucer: Prol of the Chanounes Yemanes Tale Spirits There were formerly said to be three in animal bodies: - (1) The animal spirits, seated in the brain; they perform through the nerves all the actions of sense and motion (2) The vital spirits, seated in the heart, on which depend the motion of the blood and animal heat (3) The natural spirits, seated in the liver, on which depend the temper and “spirit of mind ”
spirits
Any distilled beverages or other beverages blended from distillates and other ingredients Generally, a spirit is any alcoholic beverage that isn't a wine or beer
spirits
UK/European term for Alcohol (fuel grade, methylated spirits, denatured alcohol, etc )
spirits
plural of spirit
spirits
High-alcohol-content beverages produced by distillations, such as brandy, rum, gin, whiskey, and vodka
spirits
{i} alcoholic drink; mood, feeling
spirits
A generic term for strong alcoholic drink derived from fermentation and distillation
Türkisch - Englisch

Definition von spirit im Türkisch Englisch wörterbuch

ispirto ocağı spirit stove/spirit burner
(small, alcohol-burning stove or burner)
spirit
Favoriten