cesaret

listen to the pronunciation of cesaret
Türkisch - Englisch
courage

The experience gave him the courage. - Deneyim ona cesaret verdi.

He is not entirely without courage. - O, tamamen cesaretsiz değil.

bravery

Tom admired Mary for her bravery. - Tom onun cesareti için Mary'ye hayran.

His bravery to save the child from drowning is above praise. - Çocuğu boğulmaktan kurtarmak için onun cesareti övgü üstü.

nerve

Tom nearly lost his nerve. - Tom neredeyse cesaretini kaybetti.

I haven't got the nerve to ask you for a loan. - Senden borç istemeye cesaretim yok.

(Argo) balls

It was pretty ballsy of you to stand up to the boss like that. - Patrona o şekilde karşı çıkman bayağı büyük cesaretti.

gumption
daring
audacity
amplitude
stout
grittiness
corage
prowess
sand
stoutness
fearlessness
courage, bravery, fortitude, gallantry, pluck, guts
Enterprise
doughtiness
hardiness
pecker
pluck

I plucked up the courage and confessed that it was all my fault. - Ben cesaretimi topladım ve hepsinin benim hatam olduğunu itiraf ettim.

Tom plucked up the courage to kiss Mary. - Tom Mary'yi öpmek için cesaretini topladı.

fortitude
hardihood
boldness

He had the boldness to ignore the teacher's advice. - Onun öğretmenin tavsiyesini görmezden gelme cesareti vardı.

ticker
chivalry
bear up
spunk
valiantness
spirit

The defeat didn't dampen his spirits. - Yenilgi, onun cesaretini kırmadı.

You'll never break my spirit. - Asla cesaretimi kırmayacaksın.

gallantry
grit
heart

I didn't have the heart to tell you. - Sana söyleyecek cesaretim yoktu.

I didn't have the heart to tell him the truth. - Ona gerçeği söyleyecek cesaretim yoktu.

{i} valor
{i} valour
{i} braving
dare

Tom dares not tell Mrs. White the truth. - Tom, Bayan White'a gerçeği söylemeye cesaret edemedi.

Tom didn't dare to look at Mary. - Tom Mary'ye bakmaya cesaret edemedi.

manfulness
hardness
guts

Tom has a lot of guts asking Mary for a loan. - Tom'un Mary'den borç para istemeye cesareti var.

Tom didn't have the guts to shoot Mary. - Tom'un Mary'ye ateş edecek cesareti yoktu.

mettle
intrepidity
gameness
valiancy
valiance
resolute
gritty
cesaret vermek
encourage
cesaret etmek
dare
cesaret verme
encouragement
cesaret etmek
venture
cesaret kırıcı
discouraging

It was so discouraging. - Çok cesaret kırıcıydı.

The family received discouraging news from the doctor about Tom's health. - Aile, doktordan Tom'un sağlığı konusunda cesaret kırıcı haber aldı.

cesaret vermek
sustain
cesaret göstermek
brave
cesaret almak
take courage
cesaret bulmak
take heart
cesaret etmek
make bold
cesaret etmek
durst
cesaret etmek
hazard
cesaret göstermek
show courage
cesaret göstermek
present a bold front
cesaret kırıcı
deterring
cesaret kırıcı
dispiriting
cesaret kırıcı
unnerving
cesaret toplamak
pluck up courage
cesaret verici
heartening
cesaret vermek
abet
cesaret vermek
give courage
cesaret kırmak
courage to break
cesaret almak
to take courage (from)
cesaret almak
take courage from
cesaret almak
take heart
cesaret almak/bulmak
to take courage, take heart
cesaret edemem
i can't dare
cesaret edememek
not dare to
cesaret edici olarak
encouragingly
cesaret edici şekilde
discouragingly
cesaret edip girişmek
venture upon
cesaret edip girişmek
venture on
cesaret etmek
to venture, dare
cesaret etmek
take the liberty to do
cesaret etmek
to venture, to dare
cesaret etmek
make bold to
cesaret etmek
adventure oneself
cesaret gelmek
/a/
cesaret gösteren
braving
cesaret gösterisi
bravado
cesaret göstermek
to show courage
cesaret isteyen
bold
cesaret isteyen
adventurous
cesaret isteyen iş
prowess
cesaret kazanmak
(Konuşma Dili) gain courage
cesaret kırıcı
disheartening
cesaret kırıcı
demoralizing
cesaret kırıcı bir biçimde
unnervingly
cesaret kırıcı bir şekilde
dishearteningly
cesaret kırıcı bir şekilde
discouragingly
cesaret kırıcı bir şekilde
depressively
cesaret toplamak
pick courage
cesaret verecek çekilde
encouragingly
cesaret veren
encourager
cesaret verici
heart warming
cesaret verici bir şekilde
hearteningly
cesaret verilmiş
emboldened
cesaret verme
emboldening
cesaret vermek
to encourage, to hearten
cesaret vermek
buck smb. up
cesaret vermek
support
cesaret vermek
embolden
cesaret vermek
nerve
cesaret vermek
strengthen smb.'s hand
cesaret vermek
to encourage, hearten
cesaret vermek
boost up smb.'s courage
cesaret vermek
exhort
cesaret yoklama oyunu
chicken
cesaret vermek
hearten
cesaret vermek
bring out
cesaret vermek
spirit
cesaret vermek
push on
cesaret vermek
give encouragement
alkışla cesaret vermek
cheer on
cesaret etmek
take the liberty
cesaret etmek
adventure
cesaret etmek
presume
cesaret vermek
buckup
delice cesaret
foolhardiness
içkiden gelen cesaret
dutch courage
içkinin verdiği cesaret
pot valor
medeni cesaret
courage
medeni cesaret
moral
ölçüsüz cesaret
derring do
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Cesurluk, yiğitlik, korkusuzluk
Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven; yüreklilik, yiğitlik, yürek ve göz pekliği
Güç veya tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendinde bulduğu güven
Yüreklilik, yiğitlik, yürek ve göz pekliği: "Bütün halk türküleri gibi ölenin örnek cesaretini öven türkülerdi bunlar."- N. Cumalı. Çekinmezlik, atılganlık
Çekinmezlik, atılganlık
cesaret etmek
Korkulması gereken bir işe korkmadan girişmek, göze almak
cesaret
Favoriten