breath

listen to the pronunciation of breath
Englisch - Türkisch
soluk

Tom soluklanmak için durmak zorunda kaldı. - Tom had to stop to catch his breath.

Oturalım ve soluklanalım. - Let's sit down and catch our breath.

nefes

Ben burnumdan nefes alamıyorum. - I can't breath through my nose.

Tepeye kadar koştuktan sonra, ben tamamen nefes nefese kaldım. - After running up the hill, I was completely out of breath.

soluk almak
esinti
soluklanma

Tom soluklanmak için durmak zorunda kaldı. - Tom had to stop to catch his breath.

Tom soluklanmak için durdu. - Tom stopped to catch his breath.

küçük bir hareket/işaret/iz
hafif rüzgâr
insanın nefesini kesen
catch one breath soluğu kesilmek
{i} fısıltı
buğu
{i} ağızdan çıkan buhar
in the same breath bir solukta
bir nefeslik zaman
breathtakingheyecan veren
dinlenmek
aynı za
hafif rüzgar
nefes almak

Tom nefes almakta zorluk çekti. - Tom has trouble breathing.

Burada nefes almak yasak. - Breathing is forbidden here.

breathe
nefes almak

Nefes almak zorlaşıyor. - It's getting harder to breathe.

Nem oranı yüksek olduğunda nefes almak zordur. - It's difficult to breathe when humidity is high.

shortness of breath
nefes darlığı
breath shortness
Nefes darlığı
breathe one's last breath
(deyim) kandilin yağı tükenmek
breath sound
solunum sesi
breath in
Nefesi içine çekmek

I always breath in to feel the coolness when im eating a mint.

breath of life
hayatın nefesi
breath out
Nefes vermek, nefesi dışarı vermek

The patient needs to breath "out" longer then they breath "in".

breath stopping, awesome
nefes durdurma, awesome
breath ways
nefes yolu
breath group
(Dilbilim) soluk kümesi
breath of fresh air
(deyim) yeknesak bir duruma hoş bir değişiklik getiren biri veya bir şey
breath of life
(Konuşma Dili) yaşama enerjisi
breath of life
(Konuşma Dili) yaşama nedeni
breath of life
(Konuşma Dili) yaşamın nedeni
breath of life
(Konuşma Dili) yaşamın ekmeği-suyu
breath of the market
(Ticaret) borsanın derinliği
breath rate
(Tıp) solunum hızı
breath test
alkol muayenesi
breath test
alkol testi
bring a new breath
yeni bir soluk getirmek
breathe
solumak

Ben biraz taze hava solumak istiyorum. - I want to breathe some fresh air.

breathe
{f} yakından takip etmek
breathe
{f} nefes alıp vermek
breathe
{f} rahat bırakmamak
breathe
solu

Tom yer, uyur ve beyzbol solur. - Tom eats, sleeps and breathes baseball.

Hiç temiz hava soludun mu? - Have you ever breathed pure air?

breathe
koku neşretmek
breathe
hohlamak
breathe
agzından püskürtmek
breathe
{f} soluk almak, teneffüs etmek. Don't breathe a word of this to anyone. Bunu sakın kimseye söyleme. breathe down one's neck k.dili
breathe
{f} esmek
breathe
nefes al

Rahatlamak için, yavaş yavaş nefes alın. - To relax, breathe slowly.

Nefes alışı kadar doğal şekilde yalan söyler. - He lies as naturally as he breathes.

breathe
{f} ifade etmek
breathe
nefes aldırtmak
breathe
üfürmek
breathe
(Biyoloji) solunmak
breathe
{f} başında dikilip durmak, başında beklemek
breathe
belirtmek
breathe
canlandırmak
breathe
breathe again veya freely rahat
breathing
soluk
breathing
bir nefeslik zaman
breathing
ümit
breathing
(Tıp) Teneffüs, solunum, respirasyon
breathing
{i} nefes alan
breathing
dinlenme zaman
breathing
hafifçe esiş
breathing
breathing space rahatça nefes alma imkânı
breathing
nefes

Nefes almada zorluk çekiyorum. - I've been having trouble breathing.

Nefes alma zorluğu vardı. - He had trouble breathing.

breathing
"h' harfinin sesi
breathing
{i} bir nefeslik süre
breathing
hasret
all in one breath
bir nefeste
all in one breath
bir solukta
breathing
nefes almak

Burada nefes almak yasak. - Breathing is forbidden here.

O nefes almakta zorluk yaşıyor. - He is having difficulty breathing.

breathing
nefes alarak
breathless
nefessiz

O seni nefessiz bırakır. - It leaves you breathless.

O seni nefessiz bırakır. - She leaves you breathless.

breathless
korkutucu
breathless
soluk soluğa kalmış
breathlessly
soluk soluğa
dying breath
(deyim) son nefes
foul breath
ağız kokusu
gasp for breath
soluğu kesilmek
last breath
(deyim) son nefes

Son nefesinde, ona evlat edinildiğini söyledi. - With his last breath, he told him that he was adopted.

Son nefesime kadar dövüşeceğim. - I will fight to the last breath.

take one's breath away
(deyim) nefesini kesmek
take somebody's breath away
nefesini kesmek
take someone's breath away
-in nefesini kesmek
take someone's breath away
heyecanlandırmak
take someone's breath away
(deyim) soluğunu kesmek
baby's breath
karanfil
babys breath
karanfil
breathe
aşılamak
breathe
(koku/duygu/vb.) vermek
breathe
fısıldamak
breathe
soluk almak
breathe
hissettirmek
breathing
teneffüs
breathing
teneffüs etme
breathing
soluk alma
breathing
{f} nefes al

Zatürre nefes almada zorluğa neden olur. - Pneumonia causes difficulty in breathing.

Nefes alma zorluğu vardı. - He had trouble breathing.

breathless
soluk kesici
breathlessness
soluksuzluk
catch one's breath
dinlenmek
catch one's breath
soluk almak
hold one's breath
nefesini tutmak
hold one's breath
heyecanla beklemek
out of breath
soluk soluğa
out of breath
nefes nefese

O, tepelerde aşağı yukarı yürürken nefes nefese idi. - She was out of breath from walking up and down hills.

Ben nefes nefese sınıfa kadar koştum. - I ran into the classroom out of breath.

parting breath
son nefes
save one's breath
çenesini yormamak
take breath away
soluğunu kes
take one's breath away
heyecanlandırmak
take one's breath away
birinin nefesini kesmek
take sb's breath away
-in nefesini kesmek
take sb's breath away
heyecanlandırmak
under one's breath
kısık sesle
under one's breath
fısıltıyla
bad breath
(deyim) Ağız kokusu: "İ've been eating garlic, so İ may have bad breath."
bated breath
nefes nefese
breathe
f. soluk almak, teneffüs etmek. Don´t breathe a word of this to anyone. Bunu sakin kimseye söyleme
breathing
nefes alma

Nefes almada zorluk çekiyorum. - I have difficulty breathing.

Nefes alma zorluğu vardı. - He had trouble breathing.

breaths
nefes
catch your breath
(deyim) Biraz soluklan!
catch your breath
nefesini tutmak
catch your breath
(deyim) egzersiz yaparak yorulduktan (nefes nefese kaldıktan) sonra tekrar normal nefes durumuna (ritme) dönmek için durup dinlenmek
don't hold your breath
"Fazla beklenti içinde olma", "Uzun sürebilir." gibi anlamlar veren söz
gasp/pant for breath
nefes için / pantolon gasp
get a breath of air
bir soluk almak
get one's breath back
(deyim) Nefesini kontrol edememek
give up the breath
nefes vazgeçmek
hold their breath
onların nefesini tut
hold your breath
nefesini tut
medicine breath
Kötü ağız kokusu

How to cure a medicine breath.

pause for breath
nefes duraklama
say s.t. under one´s breath
k. dili bir şeyi alçak sesle söylemek, bir şeyi fısıldamak
take a deep breath
Derin bir nefes al
take away so.'s breath
uzaklara kadar. 'nefesini
take one's breath away
uzağa kişinin nefes alıp
take one's breath away
nefesini kesmek, heyecanlandırmak
take s.o.´s breath away
k. dili (çok güzel biri/bir şey) birini büyülemek, birini çok etkilemek: The view took my breath away. Manzara beni büyüledi
to be short of breath
nefes darlığı olması
under his breath
nefesini altında
under one's breath
Alçak sesle, fısıldayarak
waste one's breath
boşa nefes tüketmek
with every breath
(other) ikide bir
you take my breath away
nefesimi kesiyorsun
baby's breath
pembe ve beyaz çiçekleri olan uzun saplı bitki
be able to breath again
(Konuşma Dili) rahat bir nefes almak
be out of breath
nefesi kesilmek
be out of breath
katılmak
be out of breath
soluğu kesilmek
be unable to breath
soluğu kesilmek
breathing
{i} soluma
breathless
{s} nefes nefese

Tom nefes nefese bekledi. - Tom waited breathlessly.

Birini nefes nefese bırakan bazı performanslar vardır. - There are some performances that leave one breathless.

breathless
soluğu kesilmiş
breathless
nefesini tutmuş
breathless
soluğu kesen
breathless
breathlessnesssoluksuzluk
breathless
kımıldamayan
breathless
breathlesslysoluk soluğa
breathless
{s} nefesi kesilmiş
breathless
(Tıp) Nefesi kesilmiş, Ölü, cansız
breathlessly
nefes nefese

Tom nefes nefese bekledi. - Tom waited breathlessly.

breathlessly
nefessiz bir şekilde
breathlessly
(zarf) nefes nefese
catch one's breath
nefes almak, soluk almak, soluklanmak, dinlenmek
draw a breath
ferahlamak
draw a breath
nefes almak
draw a breath
(isim)fes almak, ferahlamak
draw breath
ferahlamak
draw breath
(isim)fes almak, soluk almak, ferahlamak
draw breath
nefes almak
draw breath
soluk almak
gasp for breath
(isim)fesi kesilmek, nefes nefese kalmak
gasp for breath
nefes nefese kalmak
gasp for breath
nefesi kesilmek
get breath back
(deyim) soluğu yerine gelmek
get breath back
(deyim) soluğu düzelmek
get one's breath back
(deyim) soluğu düzelmek
get one's breath back
(deyim) soluğu yerine gelmek
hold one's breath
(isim)fesini tutmak
hydrogen breath test
(Tıp) laktozun tolere edilmeme testi
in the same breath
bir solukta, aynı zamanda
intake of breath
derin bir bekleyiş
merchandise breath
(Ticaret) mal genişliği
out of breath
soluğu kesilmiş
out of breath
nefesi kesilmiş
pant for breath
nefesi daralmak
pant for breath
soluk soluğa olmak
save breath
(deyim) save one's breath [kd] bosuna nefes tuketmemek
short breath
(Tıp) Nefes darlığı, astma
short of breath
tıknefes
short of breath
(isim)fes darlığı çeken, tıknefes
short of breath
nefes darlığı çeken
shortness of breath
(Tıp) soluk darlığı
shortness of breath
nefesin çabuk kesilmesi
shortness of breath
(isim)fes darlığı, solunum yetmezliği
shortness of breath
solunum yetmezliği
take a breath
{f} nefes almak
take a breath
{f} soluk almak
take one's breath away
insanın nefesini kesmek
taking a breath
(isim)fes alma
taking a breath
nefes alma
to be out of breath
soluk soluğa olmak
to the last breath
son nefesine kadar
under one's breath
(deyim) alcak sesle,fisildayarak
wait with bated breath
nefesini tutarak beklemek
wait with bated breath
nefesini tutup beklemek
wait with bated breath
sabırsızlıkla beklemek
waste one's breath
nefesini boşuna tüketmek
with bated breath
nefesini tutarak
with bated breath
(isim)fesini tutarak, nefesi kesilerek, nefes nefese
with bated breath
nefes nefese
Englisch - Englisch
A rest or pause

Let's stop for a breath when we get to the top of the hill.

A single act of breathing in or out

I took a deep breath and started the test.

The act or process of breathing

The child's breath came quickly and unevenly.

a small amount of something, such as wind, or common sense

If she had a breath of common sense, she would never have spoken to the man in the first place.

Air expelled from the lungs

I could feel the runner's breath on my shoulder.

{n} life, air respired, a breeze, respit, rest, ease, single moment, instant
Time to breathe; respite; pause
respiration, as in: Hold your breath while I take the X-ray
an indirect suggestion; "not a breath of scandal ever touched her"
{i} respiration; air, light breeze; clue; bit, shred
The power of respiration, and hence, life
the air that is inhaled and exhaled in respiration; "his sour breath offended her"
If you go outside for a breath of fresh air or for a breath of air, you go outside because it is unpleasantly warm indoors
H5301 naphach, naw-fakh'; a prim root; to puff, in various applications (lit to inflate, blow hard, scatter, kindle, expire; fig to disesteem): --blow, breath, give up, cause to lose [life], seething, snuff
Gentle exercise, causing a quicker respiration
A very slight breeze; air in gentle motion
emphasis If you say that something takes your breath away, you are emphasizing that it is extremely beautiful or surprising. I heard this song on the radio and it just took my breath away. = astound
the process of taking in and expelling air during breathing; "he took a deep breath and dived into the pool"; "he was fighting to his last breath" a slight movement of the air; "there wasn't a breath of air in the room" the air that is inhaled and exhaled in respiration; "his sour breath offended her" a short respite
Your breath is the air that you let out through your mouth when you breathe. If someone has bad breath, their breath smells unpleasant. I could smell the whisky on his breath Smoking causes bad breath
A single word; the slightest effort; a trifle
Fig
with bated breath: see bated
a brief unit of time - a second (see also heartbeat )
When you catch your breath while you are doing something energetic, you stop for a short time so that you can start breathing normally again. He had stopped to catch his breath and make sure of his directions
approval If you describe something new or different as a breath of fresh air, you mean that it makes a situation or subject more interesting or exciting. Her brisk treatment of an almost taboo subject was a breath of fresh air
disapproval You can use in the same breath or in the next breath to indicate that someone says two very different or contradictory things, especially when you are criticizing them. He hailed this week's arms agreement but in the same breath expressed suspicion about the motivations of the United States
If you say something under your breath, you say it in a very quiet voice, often because you do not want other people to hear what you are saying. Walsh muttered something under his breath
The act of breathing naturally or freely; the power or capacity to breathe freely; as, I am out of breath
The air inhaled and exhaled in respiration; air which, in the process of respiration, has parted with oxygen and has received carbonic acid, aqueous vapor, warmth, etc
If you say that someone is holding their breath, you mean that they are waiting anxiously or excitedly for something to happen. The whole world holds its breath for this speech
A single respiration, or the time of making it; a single act; an instant
If you hold your breath, you make yourself stop breathing for a few moments, for example because you are under water. I held my breath and sank under the water
If you are short of breath, you find it difficult to breathe properly, for example because you are ill. You can also say that someone suffers from shortness of breath. She felt short of breath and flushed Any exercise that causes undue shortness of breath should be stopped
If you are out of breath, you are breathing very quickly and with difficulty because you have been doing something energetic. There she was, slightly out of breath from running
a slight movement of the air; "there wasn't a breath of air in the room"
the process of taking in and expelling air during breathing; "he took a deep breath and dived into the pool"; "he was fighting to his last breath"
That which gives or strengthens life
a short respite
A single act of breathing in and out
When you take a breath, you breathe in once. He took a deep breath, and began to climb the stairs Gasping for breath, she leaned against the door He spoke for one and a half hours and barely paused for breath
If something makes you catch your breath, it makes you take a short breath of air, usually because it shocks you. Kenny caught his breath as Nikko nearly dropped the bottle. = gasp
When you get your breath back after doing something energetic, you start breathing normally again. I reached out a hand to steady myself against the house while I got my breath back
Fragrance; exhalation; odor; perfume
breath of fresh air
Something relieving, refreshing, or new

After all those old policies and procedures, the new management approach is a breath of fresh air around here.

breath of heaven
a small southern African shrub (Adenandra fragrans) with small leathery leaves and white or pink flowers that is cultivated in California
breath of heaven
an evergreen shrub (Diosma ericoides) with perfumed needlelike foliage
breath of fresh air
a welcome relief; "the new management was like a breath of fresh air
breath of fresh air
something new and refreshing; gust of clean sweet-smelling air
breath of life
life force, energy, consciousness
breath test
A breath test is a test carried out by police in which a driver blows into a piece of equipment to show how much alcohol he or she has drunk. Police will conduct random breath tests. a test in which the police make a car driver breathe into a special bag to see if he or she has drunk too much alcohol breathalyze
breath test
test carried out by breath analyzer; breathalyzer test, test given by police to test a motorist's breath for alcohol and determine if he/she is intoxicated; diagnostic test wherein endogenous or exogenous substances are measured in samples of breath as a method of identifying pathologic procedures
breathe one's last breath
die, pass away
baby's breath
A genus, Gypsophila, of about 100 species of flowering plants in the family Caryophyllaceae, native to Europe, Asia and north Africa
bad breath
unpleasant smelling breath
breath.
inspiration
breathe
To rest; to stop and catch one's breath

Thus they fought stylle withoute ony reposynge two owres, and never brethid .

breathe
Figuratively, to be relaxed or calm

the wind breathes through the trees.

breathe
Figuratively, to live

I will not allow it, as long as I still breathe.

breathed
Simple past tense and past participle of breathe
breathing
A diacritical mark indicating aspiration or lack thereof
breathing
Present participle of breathe
breathless
That makes one hold one's breath (with excitement etc.)
breathless
Having difficulty breathing; gasping
breathlessly
In a breathless manner, usually due to excitement, exertion, etc
breathlessness
The state of being breathless or out of breath
catch one's breath
To take a break, or rest while doing a strenuous activity, so that one's breathing becomes easier

They stopped for a moment at the end of the set to catch their breath before resuming play.

catch one's breath
To take in a breath sharply and hold it, usually in reaction to a sudden shock, or surprise

John caught his breath when he saw the bottle rolling unstoppably towards the opposite edge of the table.

catch-breath
A pause to take a breath

A full breath would take enough time for a deep intake of air, while a half breath would be more like a short catch breath.

don't hold your breath
"Don't wait." Said cynically to suggest that what has just been mentioned to is unlikely to happen soon or at all

The government says it's going to introduce free meals for all schoolchildren. — Huh, don't hold your breath.

draw one's last breath
To die
hold one's breath
To wait, as if breathlessly
out of breath
breathing with difficulty

We were all out of breath when we got to the summit.

save one's breath
To refrain from speech

If you're going to start in on me about coming back into the company — save your breath. There's no room here for me and you know it.

shortness of breath
difficulty in breathing; dyspnea
under one's breath
softly, so as not to be heard
waste breath
To speak in a manner which is needless or futile; in discussion or argument to make points which are not appreciated or heeded

Please don't waste your breath asking me ridiculous questions, he says.

wiener breath
a person who smells
wiener breath
an annoying person
with baited breath
Common misspelling of with bated breath
with bated breath
Eagerly; with great anticipation

We are waiting with bated breath for the release of the new version.

breathing
{i} respiration, inhaling and exhaling
breathing
the process of breathing air in and out
breathe
{v} to respire, live, take breath or rest, move as air, exhale, give vent, utter silently, make to sund
breathing
{n} a drawing breath, prayer, respit, run
breathless
{a} out of breath, hurried, dead
bad breath
(deyim) Unpleasant smell from the mouth, jungle mouth: "I've been eating garlic, so I may have bad breath."
catch your breath
(deyim) Stop breathing for a moment, or to begin to breathe correctly again after running or other exercise: "I had to sit down and catch my breath."
catch your breath
(deyim) to rest for a moment after doing physical exercise and wait until you can breath regularly again. "She stopped to catch her breath at the top of the hill."
catch your breath
(deyim) to stop breathing for a moment because something surprises or frightens you. "I caught my breath when I saw the scar on her face."
don't hold your breath
(deyim) Do not expect a stated thing to happen for a very long time

She said she'd get back to us, but don't hold your breath!.

Breathing
inhalation
all in one breath
all at once
at one breath
in one breath, all at once, all together
baby's breath
Either of two species of herbaceous plants of the genus Gypsophila (pink family), having profuse small blossoms. Both G. elegans, an annual, and G. paniculata, a perennial, are cultivated for their fine misty effect in rock gardens and flower borders and in floral arrangements. They are native to Eurasia
baby's breath
tall plant with small lance-shaped leaves and numerous tiny white or pink flowers
bad breath
bad odor coming out of the mouth
bate one's breath
hold one's breath; restrain one's breathing
bated breath
{i} held breath; restrained breathing
breathe
allow the passage of air through; "Our new synthetic fabric breathes and is perfect for summer wear"
breathe
take a short break from one's activities in order to relax
breathe
If you do not breathe a word about something, you say nothing about it, because it is a secret. He never breathed a word about our conversation
breathe
To whisper quietly
breathe
{f} respire; exhale; whisper; blow
breathe
If someone breathes something, they say it very quietly. `You don't understand,' he breathed
breathe
To inhale and exhale in the process of respiration; to respire
breathe
To promote free respiration in; to exercise
breathe
utter or tell; "not breathe a word"
breathe
To repeatedly draw air into, and expel it from, the lungs in order to extract oxygen from it and excrete waste products
breathe
To exhale; to emit, as breath; as, the flowers breathe odors or perfumes
breathe
To take breath; to rest from action
breathe
draw air into, and expel out of, the lungs; "I can breathe better when the air is clean"; "The patient is respiring" reach full flavor by absorbing air and being let to stand after having been uncorked; "This rare Bordeaux must be allowed to breathe for at least 2 hours" manifest or evince; "She breathes the Christian spirit" utter or tell; "not breathe a word" impart as if by breathing; "He breathed new life into the old house" be alive; "Every creature that breathes" allow the passage of air through; "Our new synthetic fabric breathes and is perfect for summer wear
breathe
Describes the process of allowing the wine prolonged contact with air Usually done through decanting a wine, but often just allowing a wine to sit in a glass will accomplish this
breathe
allow the passage of air through; "Our new synthetic fabric breathes and is perfect for summer wear
breathe
When people or animals breathe, they take air into their lungs and let it out again. When they breathe smoke or a particular kind of air, they take it into their lungs and let it out again as they breathe. He stood there breathing deeply and evenly No American should have to drive out of town to breathe clean air A thirteen year old girl is being treated after breathing in smoke. + breathing breath·ing Her breathing became slow and heavy He heard only deep breathing
breathe
To allow the passage of moisture vapor from the substrate through the paint film
breathe
Exposing the wine to the air
breathe
To emit or utter by the breath; to utter softly; to whisper; as, to breathe a vow
breathe
To suffer to take breath, or recover the natural breathing; to rest; as, to breathe a horse
breathe
To respire; to inhale and exhale air; hence;, to live
breathe
manifest or evince; "She breathes the Christian spirit"
breathe
To repeatedly draw (something) into, and expel (that thing) from, the lungs
breathe
inhale and exhale, as in: Breathe in that fresh air!
breathe
to be breathing down someone's neck: see neck to breathe a sigh of relief: see sigh
breathe
To express; to manifest; to give forth
breathe
As in "allowing the wine to breath " When wine is poured into another container, such as a wineglass, the mixture of air with the wine seems to release pent-up aromas which then become more pronounced
breathe
Permit the passage of moisture vapor through a paint film without causing blistering, cracking or peeling
breathe
To put out of breath; to exhaust
breathe
If someone breathes life, confidence, or excitement into something, they improve it by adding this quality. It is the readers who breathe life into a newspaper with their letters. = instil
breathe
v to take air into the body and let it out again
breathe
To exchange gases with the environment
breathe
To inject by breathing; to infuse; with into
breathe
be alive; "Every creature that breathes"
breathe
To utter without vocality, as the nonvocal consonants
breathe
expel (gases or odors)
breathe
To act upon by the breath; to cause to sound by breathing
breathe
draw air into, and expel out of, the lungs; "I can breathe better when the air is clean"; "The patient is respiring"
breathe
reach full flavor by absorbing air and being let to stand after having been uncorked; "This rare Bordeaux must be allowed to breathe for at least 2 hours"
breathe
Hai Chai
breathe
To pass like breath; noiselessly or gently; to exhale; to emanate; to blow gently
breathe
impart as if by breathing; "He breathed new life into the old house"
breathed
having breath or breath as specified; usually used in combination; "sweet-breathed"
breathed
past of breathe
breathed
having breath or breath as specified; usually used in combination; "sweet-breathed
breathed
uttered without voice; "could hardly hear her breathed plea, `Help me'"; "voiceless whispers"
breathes
third-person singular of breathe
breathing
See Rough breathing, Smooth breathing, below
breathing
Respiration; the act of inhaling and exhaling air
breathing
passing or able to pass air in and out of the lungs normally; sometimes used in combination; "the boy was disappointed to find only skeletons instead of living breathing dinosaurs"; "the heavy-breathing person on the telephone"
breathing
Allowing a wine to mix with the air before drinking This can be beneficial for some red wines and for some young white wines Fine red wines do not always benefit from breathing, however, and care should be taken to learn the vintages that can be harmed with this practice
breathing
Any gentle influence or operation; inspiration; as, the breathings of the Spirit
breathing
The act of respiration; a single instance of this
breathing
The process of drawing breath deep, not only to the chest, but deep into the abdomen Top of Page
breathing
Allowing a bottle of wine stand for several minutes (to several hours) after the cork is removed, but before serving it It is believed that wines may be improved by air exposure prior to serving
breathing
Stop; pause; delay
breathing
The process of drawing breath deep, not only to the chest, but deep into the abdomen
breathing
Aspiration; secret prayer
breathing
Exercising; promotion of respiration
breathing
the bodily process of inhalation and exhalation; the process of taking in oxygen from inhaled air and releasing carbon dioxide by exhalation passing or able to pass air in and out of the lungs normally; sometimes used in combination; "the boy was disappointed to find only skeletons instead of living breathing dinosaurs"; "the heavy-breathing person on the telephone
breathing
Change in telescope focus possibly resulting from temperature changes incurred as HST crossed the day/night terminator during each orbit
breathing
Air in gentle motion
breathing
Exposing a wine to the air by uncorking the bottle before serving Generally, red wines require more breathing time than whites, which sometimes require none Sparkling wines, for instance, do not need to breathe
breathing
mechanical process in which air is moved in and out of the lungs
breathing
the bodily process of inhalation and exhalation; the process of taking in oxygen from inhaled air and releasing carbon dioxide by exhalation
breathing
Allowing a wine to mix with the air Aeration occurs by pouring the wine into a larger container, such as a decanter or large wineglass Breathing can be beneficial for many red wines and also for some young white wines Chemically, breathing enables oxygen to mix with the wine, which hastens the aging process If a wine stands open for more than 12 hours, it will begin to turn to vinegar as the oxygen continues to work Whether to let a wine breathe before serving depends on the wine Contrary to popular belief, it is not always beneficial to let older wines breathe prior to drinking, as this can cause them to "turn" - or go bad - before dinner is over
breathing
The act of inhaling and exhaling for the purpose of sustaining life Respiration
breathing
Utterance; communication or publicity by words
breathing
Breathing place; vent
breathing
A mark to indicate aspiration or its absence
breathing
Correct breathing is essential for good health; it also reduces levels of stress, as well as its signs and symptoms Slow and deep breathing influences the unconscious processes of the body and accompanies relaxation into the hypnotic state
breathing
A term used to describe an engine's ability to fill its cylinders with air-fuel mixture and then discharge the burnt exhaust gases In general, the more air-fuel mixture an engine burns the more power it produces
breathing
What a wine does when it is exposed to air through decanting (see also decanting) or swirling Opinions vary regarding whether or not breathing is beneficial to a wine
breathing
An audible change in the level of background noise with varying audio levels Most often used to describe an undesirable characteristic of companding systems A faster, somewhat more noticeable form is called pumping Back to top
breathing
Also known as 'pumping', the undesired audible rise and fall of background noise that may occur with a compressor
breathing
The process of enhancing the bouquet by allowing air to come in contact with the wine by removing the cork and or decanting it prior to serving A young red wine will benefit from being given at least an hour to breathe Older wines benefit less
breathing
Also, in a wider sense, the sound caused by the friction of the outgoing breath in the throat, mouth, etc
breathing
bree-thing Taking in air and blowing out air
breathing
In audio terms, breathing is the change in audible level of background noise due to use of noise reduction or other processing If the processing is not set up correctly, background noise will tend to "jump up" in level during breaks in program material
breathing
when the glottis is wide open; aspiration; the sound expressed by the letter h
breathings
plural of breathing
breathless
Not breathing; holding the breath, on account of fear, expectation, or intense interest; attended with a holding of the breath; as, breathless attention
breathless
not breathing or able to breathe except with difficulty; "breathless at thought of what I had done"; "breathless from running"; "followed the match with breathless interest"
breathless
emphasis You use breathless for emphasis when you are describing feelings of excitement or exciting situations. Technology has advanced at a breathless pace. the breathless excitement of early 1988, when hundreds and thousands of citizens gathered nightly for political meetings. + breathlessly breath·less·ly Nancy waited breathlessly for him to go on
breathless
If you are breathless, you have difficulty in breathing properly, for example because you have been running or because you are afraid or excited. I was a little breathless and my heartbeat was bumpy and fast + breathlessly breath·less·ly `I'll go in,' he said breathlessly. + breathlessness breath·less·ness Asthma causes wheezing and breathlessness
breathless
appearing dead; not breathing or having no perceptible pulse; "an inanimate body"; "pulseless and dead" not breathing or able to breathe except with difficulty; "breathless at thought of what I had done"; "breathless from running"; "followed the match with breathless interest" tending to cause suspension of regular breathing; "a breathless flight"; "breathtaking adventure
breathless
that makes one hold ones breath (with excitement etc)
breathless
not breathing; apparently dead
breathless
Spent with labor or violent action; out of breath
breathless
having no wind; still, calm or airless
breathless
tending to cause suspension of regular breathing; "a breathless flight"; "breathtaking adventure"
breathless
Dead; as, a breathless body
breathless
tending to cause suspension of regular breathing; "a breathless flight"; "breathtaking adventure
breathless
{s} panting; not breathing; tense
breathless
appearing dead; not breathing or having no perceptible pulse; "an inanimate body"; "pulseless and dead"
breathlessly
In a breathless manner
breathlessly
in a breathless manner; "she spoke gaspingly"
breathlessly
without breath; gaspingly, pantingly
breathlessly
In a breathless manner, usually due to excitement, exertion etc
breathlessly
in a breathless manner; "she spoke gaspingly
breathlessness
{i} being out of breath, being unable to breathe
breathlessness
a dyspneic condition
breaths
plural of breath
catch one's breath
breath, stop for a breath; stop one's breath, hold one's breath
dog breath
(Slang) bad breath
draw a deep breath
inhale deeply, take a large breath of air
draw one's first breath
be born, come into the world
draw one's last breath
die, pass away, depart
drew a deep breath
inhaled deeply, took a large breath of air
hold one's breath
be excited; be anxious; be nervous
in the same breath
in one breath, at the same time
in the same breath
simultaneously; "she praised and criticized him in the same breath
long breath
able to persevere; showing patience and tolerance
not a breath was heard
there was absolutely no sound, it was completely silent
not to mention in the same breath
not to compare the two, not to hold both to be equal
out of breath
breathing laboriously or convulsively
out of breath
short of breath, lacking breath
recovered his breath
was able to breath normally again
requires long breath
it is necessary to be patient
save your breath
it's not worth the effort, don't bother
shortness of breath
a dyspneic condition
shortness of breath
lack of breath, difficulty in respiration
Türkisch - Englisch

Definition von breath im Türkisch Englisch wörterbuch

Hydrogen Breath Test
(Tıp) Laktozun tolere edilmeme testi.Fazla Hidrojen için soluk(nefes)örneklerini ölçer. Laktoz ince barsakta uygun şekilde parçalanmadığı hallerde vücut çok miktarda hidrojen üretir
Urea Breath Test
(Tıp) Helicobacter pylori enfeksiyonu aramasında kullanılan bir test.Bu test H. pylori nin yaptığı bir enzim olan ve üreye dönüşen Urease için soluk örneklerini ölçer
breath
Favoriten