peri

listen to the pronunciation of peri
Englisch - Türkisch
{i} peri
etrafında
ilerisinde
(isim) peri
(Tıp) perf. Etrafında, çevresinde, yakınında, dışında, peri
ötesinde
(Tıp) perl
peride
peri-
(önek) etrafında
peri-
çevresinde
peri-urban
(Mimarlık) Kent çeperi, çeper kent: bir şehircilik terimidir. Örneğin 'peri-urban development', kentin çeperde büyümesini anlatır
peri glomerular
(Tıp) periglomerüler
Türkisch - Türkisch
Küçük ayakkabı çivisine Anadolu'nun çeşitli yörelerinde verilen isim
Çok güzel, alımlı, becerikli kadın
Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal ürünü varlık: "Cinden, periden, umacıdan çok korkardım."- H. E. Adıvar. Çok güzel, alımlı, becerikli kadın
Doğaüstü güçleri olduğuna inanılan, hayal ürünü varlık
PERİ
(Osmanlı Dönemi) İnsana muhabbet eden, muvahhid ve müslim lâtif mahluk. *Mc: Güzel insan. Güzel kimse
PERİ
(Osmanlı Dönemi) f. Cisimleri çok lâtif ve görünmez olan hoş mahluk
peri bacası
(Jeoloji) Kolayca aşınabilen taş ve kayalardan oluşmuş, sivri kule veya piramit görünüşlü yer biçimi
PERİ PEYKER
(Osmanlı Dönemi) Peri yüzlü güzel
peri hastalığı
Sara ve isteri gibi bazı hastalıklar
peri masalı
Kahramanlarını perilerin oluşturduğu bir tür masal
peri masası
Dik taşların üstüne yerleşmiş, masa biçimindeki yassı kaya
peri oyunu
Olağanüstü unsurlara ve büyüye ağırlık veren bir tür sahne eseri
peri piramidi
Bir taş yığını ile bunun altında kalmış topraktan oluşan, piramit biçiminde tümsek
Englisch - Englisch
a sprite or supernatural being in Persian mythology
prefix signifying around, e g , periarteritis, or inflammation around the artery
surrounding, around
An imaginary being, male or female, like an elf or fairy, represented as a descendant of fallen angels, excluded from paradise till penance is accomplished
Around
Public Environmental Reporting Initiative US voluntary corporate initiative for reporting to the public on environmental matters Similar to EMAS's requirement
a beautiful and graceful girl
a sprite or supernatural being in Iranian mythology
A prefix used to signify around, by, near, over, beyond, or to give an intensive sense; as, perimeter, the measure around; perigee, point near the earth; periergy, work beyond what is needed; perispherical, quite spherical
{i} beautiful supernatural being who is an offspring of fallen angels who is excluded from paradise until penance is accomplished (Persian Mythology); pretty and graceful girl
(Persian folklore) a supernatural being descended from fallen angels and excluded from paradise until penance is done
(plur PERIS) Peris are delicate, gentle, fairy-like beings of Eastern mythology, begotten by fallen spirits They direct with a wand the pure in mind the way to heaven These lovely creatures, according to the Koran, are under the sovereignty of Eblis; and Mahomet was sent for their conversion, as well as for that of man “Like peris' wands, when pointing out the road For some pure spirit to the blest abode ” Thomas Moore Lalla Rookh, pt i Pericles Prince of Tyre (Shakespeare) The story is from the Gesta Romanorum, where Pericles, is called “Apollonius, King of Tyre ” The story is also related by Gower in his Confessio Amantis (bk viii )
(Persian folklore) a supernatural being descended from fallen angels and excluded from paradise until penance is done a beautiful and graceful girl
peri-
around or surrounding:

perimeter.

peri-
near:

perinatal.

peri-lingual deafness
Contracting deafness while acquiring a first language
peri-urban
immediately adjoining an urban area; between the suburbs and the countryside
peri-
prefix signifying around, e g , periarteritis, or inflammation around the artery
peri-
surrounding, around
peri-
Public Environmental Reporting Initiative US voluntary corporate initiative for reporting to the public on environmental matters Similar to EMAS's requirement
peri-
Around
peri-
(plur PERIS) Peris are delicate, gentle, fairy-like beings of Eastern mythology, begotten by fallen spirits They direct with a wand the pure in mind the way to heaven These lovely creatures, according to the Koran, are under the sovereignty of Eblis; and Mahomet was sent for their conversion, as well as for that of man “Like peris' wands, when pointing out the road For some pure spirit to the blest abode ” Thomas Moore Lalla Rookh, pt i Pericles Prince of Tyre (Shakespeare) The story is from the Gesta Romanorum, where Pericles, is called “Apollonius, King of Tyre ” The story is also related by Gower in his Confessio Amantis (bk viii )
peri-
(Persian folklore) a supernatural being descended from fallen angels and excluded from paradise until penance is done
peri-
a beautiful and graceful girl
Türkisch - Englisch
fairy

I don't believe in fairy tales. - Ben peri masallarına inanmıyorum.

What's your favorite fairy tale? - Senin gözde peri masalın nedir?

spirit

This house is said to be haunted by spirits. - Bu evin ruhlar tarafından perili olduğu söyleniyor.

(isim) Nymph
faery
(Teknik,Televizyon) ghost image
sprite
pixie
peri
faerie
fay
genie
pixy
fairy, genie, spirit, elf
elf
genius
sylph
peri masalı
fairytale

It was like a fairytale. - O bir peri masalı gibiydi.

peri gibi
fairy

She looked like a fairy in her beautiful white dress. - Güzel beyaz elbisesi içinde bir peri gibi görünüyordu.

peri masalı
fairy tale

What's your favorite fairy tale? - Senin gözde peri masalın nedir?

It was like a fairy tale. - O bir peri masalı gibiydi.

peri masalları
fairy tales
peri-
(Denizbilim) peri-
peri bacaları
Fairy chimneys
peri bacası
Fairy chimney
peri peyker
fairy peyker
peri balığı
(Denizbilim) boarfish
peri gibi
fairylike
peri gibi
very beautiful; fairylike
peri masalı
fairy tale, fairy story
periler
fairies

Fairies exist only in fairy tales. - Periler yalnızca peri masallarında vardırlar.

Do you believe in fairies? - Perilere inanıyor musunuz?

Peri kızı
fairy girl
mavi peri kuşu
fairy blue bird
afacan peri
poltergeist
afacan peri
puck
gizlice ev işlerine yardım eden peri
brownie
muzip peri
hobgoblin
periler
little people
periler
genii
periler
fairydom
şakacı peri
hobgoblin
peri
Favoriten