alkol

listen to the pronunciation of alkol
Türkisch - Englisch
alcohol

Sixty percent of Japanese adult males drink alcoholic beverages on a regular basis. - Yetişkin Japon erkeklerinin yüzde altmışı düzenli olarak alkollü içecekler içerler.

She didn't want to drink alcoholic drinks every day. However, beer is her favorite drink, so she drinks non-alcoholic beer every day. - Alkollü içkileri her gün içmek istemiyordu. Fakat bira onun sevdiği içkisidir, bu yüzden o her gün alkolsüz bira içiyor.

spirit
(Kimya,Tıp) ethanol
spirit of wine
spirits
alcoholic beverages, alcohol
intoxicating liquid; spirits
alcoholic

Tom doesn't drink alcoholic drinks at all. - Tom alkollü içkileri hiç içmez.

Did Mike stop drinking alcoholic drinks? - Mike alkollü içkileri içmeyi bıraktı mı?

contains alcohol
aqua vitae
{i} fortifier
booze
grog
alkol bağımlılığı
alcoholism
alkol alışkanlığı
(Tıp) alcoholism
alkol bağımlılığı
alcohol addiction
alkol miktarı
(Kimya,Teknik) alcohol content
alkol seviyesi
level
alkol suistimali
(Tıp) alcohol abuse
alkol tedavisi
alcohol treatment
alkol testi
(Otomotiv) alcotest
alkol zehirlenmesi
(Tıp) alcoholism
alkol zehirlenmesi
(Tıp) alcohol intoxication
alkol zehirlenmesi
intoxication
alkol zehirlenmesi
(Tıp) alcohol poisoning
alkol butun kotuluklerin anasidir
alcohol is the mother of all evils
alkol kökü
Alcohol is the root
alkol yasağı
alcohol prohibition
Alkol, Tütün ve Ateşli Silahlar Bürosu
(Askeri) Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms
alkol almak
drink alcohol
alkol almayan
temperate
alkol alımı
alcohol drinking
alkol bağımlı
alcohol dependent
alkol bağımlısı
alcohol addict
alkol dehidrogenaz
(Tıp) alcohol dehydrogenase
alkol dehidrojenaz
(Tıp) alcohol dehydrogenase
alkol derecesi
proof
alkol derecesi
alcohol level
alkol derecesi düşük
underproof
alkol derecesini artırmak
needle
alkol derecesinin tespiti
(Kanun) examination of alcohol level
alkol endüstrisi
alcohol industry
alkol enjektörü
alcohol injector
alkol halusinozu
(Pisikoloji, Ruhbilim) alcohol hallucinosis
alkol intoksikasyonu
(Tıp) temulence
alkol intoksikasyonu
(Tıp) temulency
alkol içen kimse
imbiber
alkol içeren
spirituous
alkol içme
humect
alkol içmek
drink alcohol
alkol kardiyomiyopati
(Tıp) alcohol cardiomyopathy
alkol karşıtı
bone dry
alkol karşıtı akım
temperance movement
alkol karşıtı olma
temperance
alkol katmak
spike
alkol komasına girmek
get drunk as a skunk
alkol korkusu
(Pisikoloji, Ruhbilim) methyphobia
alkol krizi
soak
alkol miktarı
alcoholic strenght
alkol motoru
spirits motor
alkol muayenesi
breath test (for detecting intoxication)
alkol muayenesi
breath test
alkol muayenesinden geçirmek
to breathalyse
alkol muayenesinden geçirmek
breathalyse
alkol oranı yüksek bira
nog
alkol psikozu
(Pisikoloji, Ruhbilim) alcohol psychosis
alkol satan küçük kafe
estaminet
alkol seviyesinin tespiti
(Kanun) examination of alcohol level
alkol tabloları
alcohol tables
alkol tedavisi
withdrawal cure
alkol tedavisi merkezi
dry out farm
alkol testi
breath test
alkol testine girmek
(Argo) blow in the bag
alkol tüketmek
consume alcohol
alkol ve sudan oluşan içki
grog
alkol veya uyuşturucu etkisi altında araba kullanmak
(Hukuk) careless driving when under the influence of drink or drugs
alkol yüzdesi
alcoholic strength
alkol yüzdesi
alcoholic strenght
alkol yüzdesi
percent alcohol
alkol ölçer
breathalyser
alkol ölçer
breathalyzer
alkol ölçüm
alcoholometry
alkol ölçüm cihazı
alcoholometer
alkol-amnestik hastalığı
(Tıp) alcohol-amnestic disorder
metil alkol
methyl-alcohol
metil alkol
(Kimya) carbinol
vinil alkol
(Kimya,Teknik) vinyl alcohol
(alkol) sarhoş edici
heady
Geliştirilmiş Kızıl ötesi görüşlü Hedefleme; amfibi görev kuvveti; Alkol, Tütün
(Askeri) Advanced Targeting FLIR; amphibious task force; Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms (TREAS)
amino-alkol
(Kimya) amino-alcohole
benzin ve alkol karışımı
(Kimya,Teknik) gasohol
beyaz alkol
white spirit
birinci alkol
(Kimya) primary alcohol
birincil alkol
primary alcohol
denatüre alkol
denatured alcohol, methylated spirit
desil alkol
decyl alcohol
diyaseton-alkol
(Kimya) diacetonalcohol
endüstriyel alkol
industrial alcohol
etilen vinil alkol
(Gıda) ethylene vinyl alcohol
fermente alkol
fermentation alcohol
katılan alkol
lacing
metil alkol
wood spirit
metil alkol
wood alcohol
metil alkol ile karıştırmak
(Kimya) methylate
mutlak alkol
absolute alcohol
primer alkol
primary alcohol
saf alkol
absolute alcohol
serbest alkol
(Kimya) free alcohol
setil alkol
cetyl alcohol
sulu alkol içmek
grog
ticari alkol
commercial alcohol
yapay alkol
synthetic alcohol
yasadışı alkol üretmek
moonshine
zehirli alkol karışımı
fusel
zehirli alkol karışımı
fusel oil
şaraba alkol katmak
dose
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Fr. Mayalanmış içkilerin damıtılmasıyla elde edilen sıvı madde. Sarhoş edici etkisi vardır. Alkollü içkiler hem beden sağlığına, hem de ruh sağlığına zararlıdır. Dinimizde her türlü alkollü içkinin azı da çoğu da haramdır
Her türlü alkollü içki: "Nefesleri alkol kokan bu kimseler pis paçavralar giyinmişlerdi."- P. Safa
Bira, şarap gibi sıvıların veya pancar, patates nişastasının şekere dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan glikoz çözeltilerin mayalaşmış özlerinin damıtılmasıyla elde edilen, kokulu, uçucu, yanıcı, renksiz sıvı, C2H5OH, ispirto, etanol, etil alkol
Her türlü alkollü içki
etanol
asit alkol
Aynı zamanda asit ve alkol gruplarını içeren birleşiklere verilen ad
etil alkol
bakınız: alkol
alkol
Favoriten