yürek

listen to the pronunciation of yürek
Türkisch - Englisch
heart

The two people were shaking hands heartily as if they had not seen each other for years. - Sanki yıllarca birbirlerini görmemişler gibi İki insan yürekten tokalaşıyorlardı.

She gave her guests a hearty reception. - O konuklarını yürekten ağırladı.

heart, heartstrings, emotions
breast
ticker
pity, compassion
heart, ticker " kalp; courage, guts" " cesaret; stomach" mide, karın, iç
audacity
courage, stoutheartedness, guts
prov. stomach, belly
courage

Tom was amazingly courageous. - Tom inanılmaz yürekliydi.

Tom is really courageous, isn't he? - Tom gerçekten yürekli, değil mi?

spunk
pluck
guts

It took guts to do what Tom did. - Tom'un yaptığını yapmak yürek isterdi.

stomach
spirit
yürek Selanik coward, chicken: Onda yürek Selanik
He's a chicken!/He's chicken-livered!
yürek eğrisi
cardioid
yürek istemek
to take a lot of nerve cesaret işi olmak
yürek karası
1. regret felt for a crime or misdeed one has committed. 2. crime or misdeed
yürek katılığı
hardness of heart, hard-heartedness
yürek parçalayıcı
heartrending
yürek parçalayıcı
heartbreaking

The refugees' stories are heartbreaking. - Mültecilerin hikayeleri yürek parçalayıcıdır.

It was heartbreaking. - O, yürek parçalayıcıydı.

yürek parçalayıcı
heartrending, harrowing
yürek parçalayıcı
pathetic

Tom thinks that eating at a restaurant by himself is pathetic. - Tom, bir restoranda tek başına yemek yemenin yürek parçalayıcı olduğunu düşünmektedir.

yürek parçalayıcı
harrowing
yürek vermek
to give (someone) courage, embolden
yürek çarpıntısı
1. palpitation of the heart. 2. agitation, anxiety
cesur yürek
brave heart
sağda yürek
anat . dextrocardia
yere bakan yürek yakan
(someone) who is malicious and dangerous despite his innocent looks, who is a wolf in sheep's clothing
yere bakan yürek yakandır
still waters run deep
yere bakan yürek yakar
still waters run deep
yürek sızısı
aching heart
Türkisch - Türkisch
İskambil kâğıtlarının dört grubundan benekleri kırmızı, yürek biçiminde olanı, kupa
Mide, karın, iç
Mide, karın, iç: "Ayşe Hanım, kahveciden limon şekeri almış, yürek ferahlatır diye uzatıyor."- S. M. Alus. İskambil kâğıtlarının dört grubundan benekleri kırmızı, yürek biçiminde olanı, kupa
Acıma duygusu: "Ona merhume demek bile yürek parçalayıcı bir şeydir."- R. N. Güntekin
Bazı deyimlerde "hiçbir gizli, art düşüncenin karışmamış olduğu duygu" anlamını verir: "Savaş için en doğru kararları Meclisin verebileceğine yürekten inananlar vardı."- T. Buğra
Bir kimsenin ruhsal yönü, gönül
Bazı deyimlerde "hiçbir gizli, art düşüncenin karışmamış olduğu duygu" anlamını verir
Acıma duygusu
Herhangi bir şeyden çekinmeme, korkmama, yüreklilik, korkusuzluk, cesaret
Kalp
Göğüs boşluğunda, iki akciğerin arasında, vücudun her yanından gelen kanı akciğerlere ve oradan gelen temiz kanı da vücuda dağıtan organ, kalp
Bir kimsenin ruhsal yönü, gönül: "Fazıla Hanımın elleri terliyor, yüreği sarsılıyordu."- S. F. Abasıyanık
yürek acısı
Yürekten duyulan acı, iç acısı, kalp acısı
yürek ağrısı
Sıkıntı, keder, kalp ağrısı
yürek darlığı
Sıkıntı, bunaltı, üzüntü
yürek karası
İşlenen bir günahtan sonra duyulan sürekli ve üzücü pişmanlık
yürek yarası
Aşktan, özlemden, başarısızlıktan duyulan büyük keder aşırı üzüntü, kalp yarası
yürek çarpıntısı
Merak, kaygı, korku gibi duygular sebebiyle beliren tedirginlik
yürek çarpıntısı
Yüreğin sık ve hızlı vurması
yürek
Favoriten