shut

listen to the pronunciation of shut
Englisch - Türkisch
kapatmak

At çalındıktan sonra ahırın kapısını kapatmak için çok geç. - It's too late to shut the barn door after the horse is stolen.

Tom kapıyı kapatmak için itti. - Tom pushed the door shut.

{f} kapamak

Sadece kapıyı kapamak için çekin. O kendi kendine kitlenecektir. - Just pull the door shut. It'll lock by itself.

Bütün gün kendinizi eve kapamak sağlığınız için iyi değildir. - It is not good for your health to shut yourself in all day.

{s} kapalı

Tom ağzını kapalı tuttu. - Tom kept his mouth shut.

O, sık sık gözleri kapalı düşünüyor. - He often thinks with his eyes shut.

{f} yummak
{f} (shut, --ting) kapatmak, kapamak; kapanmak: The door won't shut. Kapı kapanmıyor. The schools have been shut for a month. Okullar bir aydır
yumuk
{f} kapanmak
susturmak

Kadınları konuşturma yollarına sahibiz ama onları susturmak için hiçbir şeyimiz yok. - We have ways of making women speak; we have none for shutting them up.

Susturmak için asla iyi bir şansı kaçırma. - Never miss a good chance to shut up.

{f} örtmek
Shut your mouth
{f} kapa

Keşke dışarı çıktığın zaman kapıyı kapatsan. - I wish you would shut the door when you go out.

Bütün kapıların güvenli bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını kontrol etti. - He checked that all the doors were safely shut.

{f} sokmamak
shut in kapamak
engel olmak
shut down işi tatil etmek
kapamak veya kapanmak bir şeyi indirerek kapamak
{f} katlamak
basmak shut off akıntısın
kapama

Öğretmen Mary'ye çenesini kapamasını söyledi. - The teacher told Mary to shut up.

Lütfen kapıyı kapamayı unutma. - Please don't forget to shut the door.

menetmek
{f} içeri almamak
{s} örtülü
{f} kıstırmak
mâni olmak
{s} kapatılmış

Tom'un ağzı bir koli bandıyla bantlanarak kapatılmıştı. - Tom's mouth was taped shut with duct tape.

{f} kapmak
{s} kapanmış
durdurmak
kapattım
shut up
susturmak

Susturmak için asla iyi bir şansı kaçırma. - Never miss a good chance to shut up.

shut down
kapamak
shut down
kapatmak

Fabrikayı kapatmak zorunda olmayacağımıza dair bir olasılık var. - There is a possibility that we won't have to shut down the factory.

shut up
kapatmak
shut up
kilitlemek
shut-in
Kapalı, bir hastalıktan ya da havadan dolayi evden çıkamadan geçirilen
shut down
devre dışı kalma
shut down
faaliyetini durdurmak
shut out
görüşünü engellemek
shut out
sayı vermemek
shut out
dışarıda bırak
shut out
kapatmak; kesmek, girmesini engellemek: The trees shut out the sun. Ağaçlar güneşi kapattı
shut out
girmesini engellemek

O, gürültünün girmesini engellemek için ellerini onun kulağının üzerine koydu. - She put her hands over her ears to shut out the noise.

shut out
kapamak
shut out
engellemek

O, gürültünün girmesini engellemek için ellerini onun kulağının üzerine koydu. - She put her hands over her ears to shut out the noise.

shut out
sokmamak
shut s.o. up
{k} birini susturmak, birinin çenesini kapatmak
shut somebody up
lafını ağzına tıkamak
shut somebody up
lafı ağzına tıkamak
shut up
sus be
shut up
çenesini kapatmak
shut up
k.dili. susmak
shut up
ağzını kapamak
shut up
(bir yeri) kapatmak
shut up!
kapa çeneni!
shut up
hapsetmek
shut down
(Bilgisayar) kapat

Tom, bilgisayarını kapattı. - Tom shut down his computer.

Fabrika on yıl önce kapatıldı. - The factory was shut down ten years ago.

shut down
(Bilgisayar) bilgisayarı kapat
shut down
kapanış
shut down
(Bilgisayar) oturumu kapat
shut down
kapanmak
shut down
işyeri vb'ni kapatmak
shut off
kapamak
shut off valve
kesme kapama valfi
shut one's eyes to
(deyim) görmezden gelmek
shut somebody up
sözü ağzına tıkamak
shut somebody up
susturmak
shut up
mahsur kalmak
shut up!
sus
shut-eye
Uyku, kısa uyku, kestirme
shut away
diğerlerinden ayrı tutmak
shut away
elini ayağını çekmek
shut down
tatil etmek
shut down
kapa

Onlar fabrikayı kapatmaya karar verdiler. - They decided to shut down the factory.

Bir dil web sitesi olan Tatoeba.org bakım için geçici olarak kapatıldı. - Tatoeba.org, a language website, was shut down temporarily for maintenance.

shut in
kuşatmak
shut in
kapamak
shut off
durdurmak
shut off
kesmek
shut one's eyes to
göz yummak
shut one's mouth
çenesini kapamak
shut out
içeri bırakmamak
shut up
kapamak
shut-eye
uyku
shut away
elini ayağını çekmek, diğerlerinden ayrı tutmak
shut down
(fabrika, işyeri v.b.´ni) kapatmak
shut eye
kapalı göz
shut it down
aşağı kapamak
shut o.s. in
(up/away) (bir yere) kapanmak
shut of
in kapamak
shut one's mouth up
(deyim) Çenesini kapamak
shut the fuck up
Kapa çeneni!
shut the hell up
to be quiet in a bad way
shut up
konuşma dili - susmak
shut your face
Yüzünü kapattı
shut#down
kapat
shut-down
kapatma
shut-eye
kapamak göz
shut-off flap
(Mühendislik) Kapama klapesi
Shut your trap
{k} Kapat çeneni!/Kıs gaganı!
shut down
işi durdurmak
shut down
Sistemi Kapa
shut down
kapatmak; kapanmak. shut o.s. (up/away) in (bir yere) kapanmak
shut down
(deyim) shut sth. down iş yerini kapatmak,işi tatil etmek. a shut-down fabrikada işi tatil etmek
shut down
kapatma, oturumu sonlandırmak
shut down on
son vermek
shut down on
kesmek
shut down the computetr
bilgisayarı kapatmak
shut down upon
son vermek
shut down upon
kesmek
shut down windows
(Bilgisayar) windows'u kapat
shut down windows
(Bilgisayar) windows oturumunu kapat
shut in
çıkarmamak
shut in
kıstırmak
shut in
görüşünü engellemek
shut in
(Fiili Deyim ) içine kapamak , hapsetmek
shut in
kapmak
shut in
hapsetmek
shut in
sıkıştırmak (parmak vb.)
shut it
(deyim) sus! kapa ceneni!
shut off
from -den uzak tutmak; -den ayırmak; -den yoksun bırakmak
shut off
ayırmak
shut off
kapatmak
shut off
tecrit etmek
shut off
(ışık, gaz, makine v.b.'ni) kapatmak, kapamak; (ışık, makine v.b.) kapanmak
shut off from
-den ayırmak
shut off from
uzak tutmak
shut off monitor
(Bilgisayar) monitörü kapat
shut off the engine
kontağı kapamak
shut one's ears to
-e kulaklarını tıkamak
shut one's eyes to
-e göz yummak, -i görmezlikten gelmek
shut oneself away in
bir yere kapanmak
shut oneself up in
bir yere kapanmak
shut out
dışarıda bırakmak
shut s.o. up in
birini (bir yere) kapatmak
shut s.t. in/on
bir şeyi (bir yere) sıkıştırmak: She shut the door on her finger. Parmağını kapıya sıkıştırdı
shut someone up in
birini bir yere kapatmak
shut the door on
bütün kapıları kapatmak
shut the door on
imkânsızlaştırmak
shut the door on
kapıyı suratına çarpmak
shut the fuck up
kes çeneni
shut to
kapamak
shut to
yummak
shut to
kapanmak
shut to
kapatmak
shut up
kapı ve pencereleri kapatmak
shut up
sesini kesmek
shut your gob
kapa çeneni
shut your gob
sus
shut your mouth
kapa çeneni
shut your trap
çeneni tut
shut your trap
sus
shut#out
disarida birak
shut up
kes sesini

Kes sesini! Bunun sadece ikimizle ilgisi var. - Shut up! This only has to do with the two of us.

shut up
kapa çeneni
shut up
susmak

İnsan haklarının birincisi susmaktır. - The first of human rights is to shut up!!!

Tom susmak için yeterince zekiydi. - Tom was smart enough to shut up.

shut up
çeneni tut
shut up
sus

Tom ne zaman susacağını bilmiyor. - Tom doesn't know when to shut up.

Bir dakika susar mısın? - Will you just shut up for a moment?

have some shut-eye
Kestirmek, biraz uyumak
be shut up
mahsur kalmak
be shut down
kapatılmak
get some shut-eye
Kestirmek, biraz uyumak
hook shut
(Spor) çengel atış
put up or shut up
(deyim) lafla peynir gemisi yürümez
shut down
durmak
shut down
durdurmak
shut out
kapatmak
shut out
kesmek
shutting
kapak
sneeze with the mouth shut
tıksırmak
to be shut up
mahsur kalmak
keep one's mouth shut
çenesini tutmak
keep one's trap shut
çenesini tutmak
shutting
{f} kapa

Kapıyı kapatmamın sakıncası var mı? Hayır hiç sakıncası ok. - Would you mind shutting the door? No, not at all.

Tom kapıyı kapatmadan gitti. - Tom left without shutting the door.

capable of being closed or shut
kabil kapalı olması ya da kapalı
cold shut
soğuk kapattı
keep so.'s mouth shut
devam ediyorum. 'kapa çeneni s
open and shut
açık ve kapalı
open and shut
kolay
shutting
kapayarak
slam shut
(kapıyı, kapağı) çarparak kapatmak, çarpmak
swing shut
swing kapattı
third person singular of shut
üçüncü kişi kapamak tekil
would you please shut the door?
lütfen kapıyı kapatır misin?
an open and shut case
(deyim) sonu onceden belli olan bir dava veya baska bir mesele
be shut
kapanmak
cold shut
döküm süreksizliği
completely shut out
kaput olmak
fuel shut off
(Askeri) YAKIT KESME, YAKIT KESİLİŞİ (HV.): Bir yarma hücresine sıvı yakıt akışının kesilmesi işi, bu işin yapıldığı an. Ayrıca bakınız: "cutoff"
fuel shut off in
yakıt kesici
get shut of
aralarından sıyrılmak
get shut of
{k} -den kurtulmak
get shut of
aradan sıyrılmak
keep one's mouth shut
{k} ağzını sıkı tutmak, çenesini tutmak
keep one's trap shut
{k} çenesini tutmak, gagasını kısmak
open and shut
kolayca yapılan
shutting
{i} kapama
shutting
{i} kapatma

Tom kapıyı kapatmadan gitti. - Tom left without shutting the door.

Kapıyı kapatmamın sakıncası var mı? Hayır hiç sakıncası ok. - Would you mind shutting the door? No, not at all.

snap shut
(Fiili Deyim ) şırak! diye kapa(n)mak
to be completely shut out
kaput olmak
Englisch - Englisch
To close, to stop from being open

The light was so bright I had to shut my eyes.

To close, to stop being open

If you wait too long, the automatic door will shut.

To close a business temporarily, or (of a business) to be closed

The pharmacy is shut on Sunday.

A narrow alley or passage acting as a short cut through the buildings between two streets
{v} to close, bar, stop, fasten, confine, contract
{n} the act of shutting, a door, cover, pig
{a} closes, confined, free, clear, rid
To close itself; to become closed; as, the door shuts; it shuts hard
prevent from entering; shut out; "The trees were shutting out all sunlight"; "This policy excludes people who have a criminal record from entering the country"
Closed or fastened; as, a shut door
If you shut something such as a door or if it shuts, it moves so that it fills a hole or a space. Just make sure you shut the gate after you The screen door shut gently. = close open Shut is also an adjective. They have warned residents to stay inside and keep their doors and windows shut
When a store, bar, or other public building shuts or when someone shuts it, it is closed and you cannot use it until it is open again. There is a tendency to shut museums or shops at a moment's notice What time do the pubs shut? = close open Shut is also an adjective. Make sure you have food to tide you over when the local shop may be shut
not open; "the door slammed shut
{s} closed, fastened
become closed; "The windows closed with a loud bang"
If your mouth shuts or if you shut your mouth, you place your lips firmly together. Daniel's mouth opened, and then shut again He opened and shut his mouth, unspeaking. = close open Shut is also an adjective. She was silent for a moment, lips tight shut, eyes distant
Rid; clear; free; as, to get shut of a person
To fold together; to close over, as the fingers; to close by bringing the parts together; as, to shut the hand; to shut a book
To preclude; to exclude; to bar out
If you keep your mouth shut, you do not express your opinions about something, even though you would like to. If she had kept her mouth shut she would still have her job now
To close so as to hinder ingress or egress; as, to shut a door or a gate; to shut one's eyes or mouth
move so that an opening or passage is obstructed; make shut; "Close the door"; "shut the window"
A door or cover; a shutter
If you shut your eyes, you lower your eyelids so that you cannot see anything. Lucy shut her eyes so she wouldn't see it happen. = close open Shut is also an adjective. His eyes were shut and he seemed to have fallen asleep
Cut off sharply and abruptly by a following consonant in the same syllable, as the English short vowels, ă, &ebreve;, &ibreve;, &obreve;, ŭ, always are
not open; "the door slammed shut"
{f} close, move to a closed position; block, obstruct; lock, bolt; confine; cease operation, halt activity
If someone tells you to keep your mouth shut about something, they are telling you not to let anyone else know about it
used especially of mouth or eyes; "he sat quietly with closed eyes"; "his eyes were shut against the sunlight"
The act or time of shutting; close; as, the shut of a door
The form shut is used in the present tense and is the past tense and past participle
Formed by complete closure of the mouth passage, and with the nose passage remaining closed; stopped, as are the mute consonants, p, t, k, b, d, and hard g
To forbid entrance into; to prohibit; to bar; as, to shut the ports of a country by a blockade
The line or place where two pieces of metal are united by welding
disapproval If you say that someone shuts their eyes to something, you mean that they deliberately ignore something which they should deal with. We shut our eyes to the plainest facts, refusing to admit the truth
shut down
To close, terminate, or end

They are planning to shut down the entire building at the end of the month.

shut down
To turn off or stop

It's a good idea to shut down the machine before you leave.

shut in
to completely surround, enclose
shut in
to lock in

We need to shut the dog in so he doesn't escape.

shut off
To stop or turn off by closing something (such as a valve)
shut one's face
To stop talking; to be quiet

Why don’t you just shut your face? I’m tired of listening to you.

shut one's mouth
To stop talking; to be quiet

Why don’t you just shut your mouth? I’m tired of listening to you.

shut out
To close a door on someone, or to exclude
shut out
performing a shutout
shut out
Alternative spelling of shutout
shut up
Of a person, to stop talking or (of a person or thing) making noise

You are talking so loud that I can't hear the music — would you mind shutting up?.

shut up
To close (a building) so that no one can enter
shut up
To stop (a person) from talking or (a person or thing) making noise
shut up
To enclose (a person, animal or thing) in a room or other place so that it cannot leave

You know the doctor's ways, sir, replied Poole, and how he shuts himself up. Well, he's shut up again in the cabinet; and I don't like it, sir--I wish I may die if I like it. Mr. Utterson, sir, I'm afraid..

shut up
To put (an object) in a secure enclosed place
shut up
To terminate (a business)
shut up
I don't believe it!, no way!
shut up shop
To close up shop; to end a business activity

This company decided to shut up shop in this country and move to America, where corporate taxes are lower.

shut up shop
To bat defensively in the last innings of a match in order to force a draw when winning is not possible
shut-eye
Sleep

With the night so quiet and peaceful, though, there was nothing he could do except return to camp and try to get a little shut-eye himself.

shut-in
A person confined to a location, as by illness or infirmity

He visited shut-ins as a good deed.

shut-in
Introverted
shut-in
Confined to a location, as by infirmity or illness
shut it down
(Argo) Shut up! To tell a person or group of people to be quiet

You need to shut it down.

shut the hell up
Be quiet, keep quiet, hold your tongue
shut a person in prison
imprison someone, lock someone away in jail
shut away
place in a place where something cannot be removed or someone cannot escape; "The parents locked her daughter up for the weekend"; "She locked her jewels in the safe"
shut down
To turn the power off In Windows 95 and Windows 98, the normal way to turn a computer off is to select Start->Shut Down
shut down
A state in which a system or component cannot be operated by normal operating controls
shut down
Selecting this command will shut down all applications currently running, and then shut down your computer operating system to the point where your computer will automatically power off or is ready to be manually powered off
shut down
To power down a computer so that the power may be turned off Turning off a computer before shutting down can harm the hardware or corrupt system files Shutting down a computer in a Windows environment can be achieved by selecting "Start," "Shut Down" and "Shut down" again
shut down
A piece of equipment or a system is shut down when it cannot be operated by the device or control which a home owner should normally use to operate it If its safety switch or circuit breaker is in the "off" position, or its fuse is missing or blown, the inspector is not required to reestablish the circuit for the purpose of operating the equipment of system
shut down
close all background programs and turn off computer
shut down
To exit Windows 95 in the proper fashion
shut down
The Shut Down command prepares the computer to be turned off or restarted Unless there is no other choice, a computer should never be turned off in mid stream
shut down
close; stop, terminate
shut down
to close the running programs and turn off the computer
shut down
If a factory or business shuts down or if someone shuts it down, work there stops or it no longer trades as a business. Smaller contractors had been forced to shut down It is required by law to shut down banks which it regards as chronically short of capital Mr Buzetta sold the newspaper's assets to its competitor and shut it down. see also shutdown
shut down
To quit all applications and turn off the computer
shut down
The process of telling Windows 98 to save all its settings and files so that you can turn off your computer You must click the shut Down option, found on the Start menu, before turning off your computer
shut down
cease to operate or cause to cease operating; "The owners decided to move and to close the factory"; "My business closes every night at 8 P M "
shut down
To safely close all files, log out, and bring the workstation to a state where you can safely power it down You choose “System Shutdown” from the System toolchest menu to do this
shut down
When you want to switch off your PC, you should first Windows 95 This ensures that all the files are closed and the Windows sorts itself out internally before being switched off To exit Windows 95 select the Start/ShutDown menu option With some new PCs, this will also automatically switch off the PC With older PCs you need to wait until the screen tells you it's safe to switch off the PC
shut himself away
went into seclusion, isolated himself
shut his mouth
close his mouth, stop talking
shut in
If you shut yourself in a room, you stay in there and make sure nobody else can get in. After one particular bad result, he shut himself in the shower room for an hour see also shut-in
shut in
If you shut someone or something in a room, you close the door so that they cannot leave it. The door enables us to shut the birds in the shelter in bad weather
shut in
imprisoned; close on -; surrounded, jailed
shut in
surround completely; "Darkness enclosed him"
shut off
block off the passage through isolate or separate stem the flow of
shut off
end, disconnect, close
shut off
block off the passage through
shut off
If an official organization shuts off the supply of something, they no longer send it to the people they supplied in the past. The State Water Project has shut off all supplies to farmers
shut off
If you shut off something such as an engine or an electrical item, you turn it off to stop it working. They pulled over and shut off the engine Will somebody for God's sake shut that alarm off. = switch off
shut off
stem the flow of
shut off
isolate or separate
shut off
If you shut yourself off, you avoid seeing other people, usually because you are feeling depressed. Billy tends to keep things to himself more and shut himself off
shut one's eyes to
ignored -, paid no attention to -
shut one's heart to
not feel emotions about -, not feel sympathy for -
shut out
Close out
shut out
A game in which one team doesn’t score any runs
shut out
prevent from entering; shut out; "The trees were shutting out all sunlight"; "This policy excludes people who have a criminal record from entering the country"
shut out
If you shut someone out of something, you prevent them from having anything to do with it. She is very reclusive, to the point of shutting me out of her life She had effectively shut him out by refusing to listen
shut out
To hold the opposition scoreless for an entire game or any specified period of time; e g , "The Bruins shut out the Rangers for the last 18 minutes of the second period "
shut out
If you shut out a thought or a feeling, you prevent yourself from thinking or feeling it. I shut out the memory which was too painful to dwell on The figures represent such overwhelming human misery that the mind wants to shut it out. = block out
shut out
If you shut something or someone out, you prevent them from getting into a place, for example by closing the doors. `I shut him out of the bedroom,' says Maureen I was set to shut out anyone else who came knocking
shut out
prevent from entering; distance, conceal from -
shut the door in his face
took away his option, prevented him from taking the opportunity offered him
shut the door on
prevented from knowing
shut the fuck up
be quiet!, don't speak!, stop talking! (Vulgar Slang)
shut up
place in a place where something cannot be removed or someone cannot escape; "The parents locked her daughter up for the weekend"; "She locked her jewels in the safe"
shut up
refuse to talk or stop talking; fall silent; "The children shut up when their father approached"
shut up
If someone shuts up or if someone shuts them up, they stop talking. You can say `shut up' as an impolite way to tell a person to stop talking. Just shut up, will you? A sharp put-down was the only way to shut her up
shut up
be silent; make silent; close, lock
shut up
closely confined
shut up
cause to be quiet or not talk; "Please silence the children in the church!"
shut up shop
close a business; go on strike, stop working
shut up!
quiet!, shut your mouth!
shut your mouth!
quiet!, shut up!
shut-eye
{i} (Informal) sleep, slumbers, light sleep, snooze
shut-eye
Shut-eye is sleep. Go home and get some shut-eye. sleep
shut-in
A shut-in is someone who is ill for a long time, and has to stay in bed or at home. Meals on Wheels or similar programs that bring outside life to shut-ins. someone who is ill or disabled and cannot leave their house very easily
shut-in
someone who is incapacitated by a chronic illness or injury
shut-in
confined usually by illness
shut-in
to close the valves on a well so it stops producing
shut-in
A well in which the valves in the production tree have been closed to cease production or injection operations on a well
shut-in
somewhat introverted
shut-in
An oil or gas well which is inactive
shut-out
a game in which one team is prevented by the other from getting any points
keep one's mouth shut
To keep a secret; to refrain from speaking indiscreetly or carelessly; broadly, to refrain from speaking altogether

Charles has failed to follow the example of his mother, the queen, who has heroically kept her mouth shut for more than 50 years.

open and shut case
A problem with an easy solution

The carton of milk on the floor. The cat with milk dripping from his chops. It was an open and shut case.

open and shut cases
plural form of open and shut case
open-and-shut
simple and obvious; easily decided
put up or shut up
desist from saying something unless one is able to prove it
Shut out
short ship
keep one's mouth shut
stay quiet, remain silent
keep one's trap shut
keep one's mouth closed, be quiet, shut up
kept his mouth shut
remained quiet, did not talk; did not reveal (information, secret, etc.)
made him shut up
caused him to be quiet, shut his mouth
open-and-shut
so obvious as to be easily solved or decided; "an open-and-shut case
open-and-shut
If you describe a dispute or a legal case as open-and-shut, you mean that is easily decided or solved because the facts are very clear. It's an open and shut case. The hospital is at fault
open-and-shut
clear, uncomplicated, straightforward
open-and-shut case
a legal case or other matter that is easy to prove or decide because the facts are very clear
open-and-shut case
clear case, uncomplicated case
shuts
third person singular of shut
shutting
present participle of shut
shutting
{i} act of closing; act of blocking; act of stopping activity; act of locking; confinement
shutting
the act of closing something
swing shut
close automatically (of a door, window, etc.)
the door was shut in his face
they closed the option that was open to him, he was prevented the opportunity
shut
Favoriten