kapa

listen to the pronunciation of kapa
Türkisch - Englisch
coop in
{f} switching off
{f} shut

Translate and shut up! - Çevir ve kapa çeneni!

I wish you would shut the door when you go out. - Keşke dışarı çıktığın zaman kapıyı kapatsan.

shut down

Tom shut down his computer. - Tom, bilgisayarını kapattı.

The factory was shut down ten years ago. - Fabrika on yıl önce kapatıldı.

{f} inclose
power off

Please do not power off or unplug your machine. - Lütfen makinenizi kapatmayın ya da fişini çekmeyin.

{f} shutting

Would you mind shutting the door? - Kapıyı kapatır mısın?

Tom left without shutting the door. - Tom kapıyı kapatmadan gitti.

power#off
coop up
turn#off
coopup
obturate
closing

Tom deposited three thousand dollars in the bank just before closing time. - Tom kapanma saatinden önce bankaya üç bin dolar yatırdı.

I'm closing my store. - Mağazamı kapatıyorum.

kapa çeneni
shut up
Kapa çeneni!
Shut up!, Shut your gob!
kapa çeneni
dry up
kapa çeneni
none of your jaw
kapa çeneni
shut your mouth!
kapa çeneni
shut your gob
kapa çeneni
hold your jaw
sistemi kapa
(Bilgisayar) shut down
kapa çeneni
cut the cackle
Kapa çeneni
shutup
demeti kapa! komutu
(Askeri) close sheaf!
kapa çeneni
shut your mouth
makası kapa!
slang Shut your trap! (said to someone talking)
Türkisch - Türkisch
Ticari değer taşıyan yaprak tütünlerin düşük kaliteli olanı
kapa parantez
kapa
Favoriten