kapa

listen to the pronunciation of kapa
Türkisch - Englisch
coop in
{f} switching off
{f} shut

Just shut up and get on with your work! - Çeneni kapa ve işine devam et.

He checked that all the doors were safely shut. - Bütün kapıların güvenli bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını kontrol etti.

shut down

They decided to shut down the factory. - Onlar fabrikayı kapatmaya karar verdiler.

Tom shut down his computer. - Tom, bilgisayarını kapattı.

{f} inclose
power off

Please do not power off or unplug your machine. - Lütfen makinenizi kapatmayın ya da fişini çekmeyin.

{f} shutting

Tom left without shutting the door. - Tom kapıyı kapatmadan gitti.

Would you mind shutting the door? - Kapıyı kapatır mısın?

power#off
coop up
turn#off
coopup
obturate
closing

Would you mind closing the window? - Pencereyi kapatır mısın?

We heard the door closing. - Biz kapının kapandığını duyduk.

kapa çeneni
shut up
Kapa çeneni!
Shut up!, Shut your gob!
kapa çeneni
dry up
kapa çeneni
none of your jaw
kapa çeneni
shut your mouth!
kapa çeneni
shut your gob
kapa çeneni
hold your jaw
sistemi kapa
(Bilgisayar) shut down
kapa çeneni
cut the cackle
Kapa çeneni
shutup
demeti kapa! komutu
(Askeri) close sheaf!
kapa çeneni
shut your mouth
makası kapa!
slang Shut your trap! (said to someone talking)
Türkisch - Türkisch
Ticari değer taşıyan yaprak tütünlerin düşük kaliteli olanı
kapa parantez
kapa
Favoriten