kapa

listen to the pronunciation of kapa
Türkisch - Englisch
coop in
{f} switching off
{f} shut

Please don't forget to shut the door. - Lütfen kapıyı kapamayı unutma.

Translate and shut up! - Çevir ve kapa çeneni!

shut down

The factory was shut down ten years ago. - Fabrika on yıl önce kapatıldı.

Tom shut down his computer. - Tom, bilgisayarını kapattı.

{f} inclose
power off

Please do not power off or unplug your machine. - Lütfen makinenizi kapatmayın ya da fişini çekmeyin.

{f} shutting

Would you mind shutting the door? No, not at all. - Kapıyı kapatmamın sakıncası var mı? Hayır hiç sakıncası ok.

Would you mind shutting the door? - Kapıyı kapatır mısın?

power#off
coop up
turn#off
obturate
coopup
closing

Would you mind closing the window? - Pencereyi kapatır mısın?

I'm closing my store. - Mağazamı kapatıyorum.

kapa çeneni
shut up
Kapa çeneni!
Shut up!, Shut your gob!
kapa çeneni
none of your jaw
kapa çeneni
dry up
kapa çeneni
hold your jaw
kapa çeneni
shut your gob
kapa çeneni
shut your mouth!
sistemi kapa
(Bilgisayar) shut down
kapa çeneni
cut the cackle
Kapa çeneni
shutup
demeti kapa! komutu
(Askeri) close sheaf!
kapa çeneni
shut your mouth
makası kapa!
slang Shut your trap! (said to someone talking)
Türkisch - Türkisch
Ticari değer taşıyan yaprak tütünlerin düşük kaliteli olanı
kapa parantez
kapa
Favoriten