kapanmış

listen to the pronunciation of kapanmış
Türkisch - Englisch
shut
closed

The gate needs to be closed. - Kapının kapanmış olması gerek.

I consider the matter closed. - Konuyu kapanmış olarak kabul ediyorum.

enclosed
cicatriced
pent
kardan kapanmış
snowed in
kapa
shut down

They decided to shut down the factory. - Onlar fabrikayı kapatmaya karar verdiler.

Tom shut down his computer. - Tom, bilgisayarını kapattı.

kapa
power off

Please do not power off or unplug your machine. - Lütfen makinenizi kapatmayın ya da fişini çekmeyin.

kapa
{f} inclose
kapa
{f} shutting

Tom left without shutting the door. - Tom kapıyı kapatmadan gitti.

Would you mind shutting the door? No, not at all. - Kapıyı kapatmamın sakıncası var mı? Hayır hiç sakıncası ok.

kapa
{f} shut

Just shut up and get on with your work! - Çeneni kapa ve işine devam et.

I wish you would shut the door when you go out. - Keşke dışarı çıktığın zaman kapıyı kapatsan.

kapa
{f} switching off
kapa
coop in
kapa
coop up
kapa
turn#off
kapa
power#off
ayağına kapanmış
prostrate
kapa
obturate
kapa
coopup
kapa
closing

I'm closing my store. - Mağazamı kapatıyorum.

The library is closing. - Kütüphane kapatılıyor.

sımsıkı kapanmış
tightly closed
Türkisch - Türkisch
kapanık
kapa
Ticari değer taşıyan yaprak tütünlerin düşük kaliteli olanı
kapanmış
Favoriten