the act or time of shutting; close; as, the shut of a door

listen to the pronunciation of the act or time of shutting; close; as, the shut of a door
Englisch - Türkisch

Definition von the act or time of shutting; close; as, the shut of a door im Englisch Türkisch wörterbuch

shut
{f} kapatmak

At çalındıktan sonra ahırın kapısını kapatmak için çok geç. - It's too late to shut the barn door after the horse is stolen.

Pencereleri kapatmak aklına gelmedi mi? - Didn't it occur to you to shut the windows?

shut
{f} örtmek
shut
yumuk
shut
{f} kapanmak
shut
susturmak

Kadınları konuşturma yollarına sahibiz ama onları susturmak için hiçbir şeyimiz yok. - We have ways of making women speak; we have none for shutting them up.

Susturmak için asla iyi bir şansı kaçırma. - Never miss a good chance to shut up.

shut
Shut your mouth
shut
{f} kapa

Çeneni kapa ve işine devam et. - Just shut up and get on with your work!

Bütün kapıların güvenli bir şekilde kapatılıp kapatılmadığını kontrol etti. - He checked that all the doors were safely shut.

shut
{f} sokmamak
shut
(fiil) kapatmak, kapamak, yummak, kapanmak, örtmek, sokmamak, içeri almamak, kapmak, kıstırmak, katlamak
shut
menetmek
shut
kapama

Bütün gün kendinizi eve kapamak sağlığınız için iyi değildir. - It is not good for your health to shut yourself in all day.

Öğretmen Mary'ye çenesini kapamasını söyledi. - The teacher told Mary to shut up.

shut
shut in kapamak
shut
basmak shut off akıntısın
shut
engel olmak
shut
{f} katlamak
shut
(sıfat) kapatılmış, kapanmış, örtülü, kapalı
shut
kapamak veya kapanmak bir şeyi indirerek kapamak
shut
shut down işi tatil etmek
shut
{f} içeri almamak
Englisch - Englisch
shut
the act or time of shutting; close; as, the shut of a door
Favoriten