ortam

listen to the pronunciation of ortam
Türkisch - Englisch
environment

To survive in a hostile environment, one must be able to improvize and be tenacious. - Düşmanca bir ortamda hayatta kalmak için bir insan doğaçlama yapabilmeli ve azimli olabilmeli.

This is a good learning environment. - Bu iyi bir öğrenme ortamıdır.

setting

The setting influences the conversation. - Ortam iletişimi etkiler.

ambient

They interpret ambient electronic music. - Onlar ortamı elektronik müzikle yorumluyor.

ambiance
(Bilgisayar) context
atmosphere

Children reflect the family atmosphere. - Çocuklar aile ortamını yansıtırlar.

The atmosphere was uncomfortable. - Ortam rahatsız ediciydi.

surrounding air
atmospheric
(Tıp) selective media
climate

One can hardly find a more suitable climate. - Bundan daha iyi bir ortam bulunamaz.

Has the climate changed? - Ortam farklılaştı mı?

(Havacılık) vehicle
habitat

Their habitat is threatened by deforestation. - Onların yetişme ortamı ormansızlaşma tarafından tehdit ediliyor.

milieu
circle

They moved in the same circles. - Aynı ortamlarda takılıyorlardı.

ethos
ambit
environment, surroundings; atmosphere, milieu
ambience
media , medium
environment; medium; habitat; ambience; circle, milieu
medium

We haven't yet found a happy medium. - Henüz mutlu bir ortam bulmadık.

Television is obsolete as a medium in any case. - Televizyon ortam olarak her halükarda modası geçmiş.

occasion

Tom had seen Mary with John on more than one occasion before and finally figured out that they were seeing each other. - Tom daha önce Mary'yi John'la birlikte birden fazla ortamda görmüştü ve sonunda onların birbirlerini gördüklerini anladı.

Tom only wears a suit on special occasions. - Tom özel ortamlarda sadece takım elbise giyer.

aroma
stage
media
ambients
platform
ortam basıncı
ambient pressure
ortam boyutu
(Bilgisayar) media size
ortam denetimi
(Bilgisayar) media control
ortam dönüştürücü
(Bilgisayar) media converter
ortam havuzu
(Bilgisayar) media pool
ortam işleme
(Bilgisayar) media handling
ortam koşulları
(Jeoloji) ambient conditions
ortam seçimi
(Bilgisayar) media choice
ortam türleri
(Bilgisayar) media types
ortam türü
(Bilgisayar) media type
ortam yok
(Bilgisayar) no media
ortam yürütücüsü
(Bilgisayar) media player
ortam ısısı
ambient temperature
ortam hazırlamak
(deyim) Pave the way for something
ortam tasarımı
Environmental design
ortam adı
(Bilgisayar) media name
ortam alır
(Bilgisayar) imports media
ortam araçları
(Bilgisayar) mediatools
ortam bantı
(Bilgisayar) media band
ortam bozukluğu
media failure
ortam dolu
(Bilgisayar) media full
ortam dönüşümü
(Bilgisayar) media conversion
ortam dönüşümü
(Bilgisayar,Teknik) medium conversion
ortam ekle
(Bilgisayar) inject media
ortam etiketi
(Bilgisayar) media label
ortam geçiş hızı
(Tıp) medium intake rate
ortam gürültüsü
ambient noise
ortam havası
ambient air
ortam havası nemi
ambient air humidity
ortam havuz türü
(Bilgisayar) media pool type
ortam havuzları
(Bilgisayar) media pools
ortam hazırla
(Bilgisayar) prepare media
ortam hızı
(Bilgisayar) media speed
ortam ile ilgili
atmospheric
ortam ile ilgili olarak
atmospherically
ortam için
(Bilgisayar) for environment
ortam işleyici
(Bilgisayar) media handler
ortam klibi
(Bilgisayar) media clip
ortam konumu
(Bilgisayar) media location
ortam kopyaları
(Bilgisayar) media copies
ortam kopyası
(Bilgisayar) media copy
ortam kümesi
(Bilgisayar) media set
ortam küçük resmi
(Bilgisayar) media clip
ortam oluşturuldu
(Bilgisayar) media created
ortam parolası
(Bilgisayar) media password
ortam rengi
(Bilgisayar) media color
ortam sesi
(Bilgisayar) media volume
ortam seç
(Bilgisayar) select media
ortam seçenekleri
(Bilgisayar) media options
ortam seçimi cd
(Bilgisayar) media select cd
ortam seçimi tv
(Bilgisayar) media select tv
ortam seçme
(Bilgisayar) media select
ortam sıcaklığı
(Havacılık) globe temperature
ortam uzunluğu
(Bilgisayar) media length
ortam verir
(Bilgisayar) exports media
ortam yerleri
(Bilgisayar) media places
ortam yüklü
(Bilgisayar) media loaded
ortam ömrü
(Bilgisayar) media life
ortam ışınımı
ambient radiation
ortam ışığı
ambient light
ortam şartları
atmospheric conditions
doğal ortam
habitat
bozuk ortam
(Bilgisayar) bad media
elektronik ortam
(Bilgisayar) electronic environment
geçerli ortam
(Bilgisayar) current context
hiper ortam
(Bilgisayar) hypermedia
ortamlar
media
sürekli ortam
continuum
windows ortam
(Bilgisayar) windows media
yedekleme ortam
(Bilgisayar) backup media
ahlaki ortam
ethical environment
ağır ortam siklonu
heavy media cyclone
beşeri ortam
human environment
gürültülü ortam
noisy atmosphere

gürültülü ortamları sevimiyorum.

Kademe 3; elektromanyetik ortam etkileri
(Askeri) Echelon 3; electromagnetic environmental effects
ağır ortam
heavy medium
bakir ortam
virgin medium
bakire ortam
virgin medium
birden çok ortam
(Bilgisayar) multiple media
biyolojik ortam
(Biyoloji) biological medium
biyolojik ortam
(Askeri) biological environment
boş ortam
empty medium
dil ortam formatı
(Askeri) language media format
elektomanyetik ortam
(Askeri) electromagnetic environment
esnek ortam
elastic medium
havasız ortam
fug
heyecan verici ortam
(Argo) buzzy
html çoklu ortam
(Bilgisayar) html multimedia
huzurlu ortam
peaceful atmosphere
ideal ortam
optimum
korozif ortam
corrosive medium
kuru ortam
dry environment
mutlu ve huzurlu ortam
bed of roses
nemli ortam
humid environment
optik ortam
optical medium
psikolojik ortam
(Askeri) psychological medium
romantik ortam
romanticism
sabit ortam
(Bilgisayar) fixed media
sentetik ortam
(Askeri) synthetic environment
stresli ortam
stressful environment
temiz ortam
virgin medium
tercih edilen ortam
(Bilgisayar) preferred media
uygun ortam
backdrop
uygun ortam
backcloth
Türkisch - Türkisch
Nesnel ve toplumsal yönlerle bazen kişinin iç dünyasını da kapsayan yakın çevre, vasat
Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddi şartların bütünü: "Bu ağustos ayı, bir cinayet için hiç de uygun ortam değildi."- H. Taner
Canlı bir varlığın içinde bulunduğu doğal veya maddî şartların bütünü
Bir kimsenin veya bir insan topluluğunun yaşayışını etkileyen ruhsal, toplumsal ve kültürel etkilerin bütünü
vasat
ekolojik ortam
Canlıların aralarındaki bağlantıların, ilişkilerin kurulduğu yer, çevre
çoklu ortam
Bilgisayarda metin, grafik, ses, canlandırma unsurlarını birleştirerek sunan ortam
Englisch - Türkisch

Definition von ortam im Englisch Türkisch wörterbuch

gürültülü ortam
noisy environment
gürültülü ortam
noisy place
ortam
Favoriten