rise

listen to the pronunciation of rise
Englisch - Türkisch
doğmak
yükselmek

Avrupa Birliği Fransız-Alman düşmanlığı üzerinde yükselmek için bir arzunun bir sonucu olarak oluşturuldu. - The European Union was created as a result of a desire to rise above French-German enmity.

yükseliş

Kalp hastalıklarından muzdarip insanların sayısı yükselişte. - The number of people suffering from heart disease is on the rise.

Vandalizm yükselişte. - Vandalism is on the rise.

zam

Kalkma zamanı, Johnny. - Rise and shine, Johnny.

Güneş her zaman doğudan doğar. - The sun always rises in the east.

artış

Onun ücret artışı ile ilgili ricasını neden geri çevirdin? - Why did you turn down his request for a pay rise?

Nüfus artışı, ciddi sosyal sorunlara yol açmıştır. - Population growth has given rise to serious social problems.

{f} doğmak (güneş)
{f} ayağa kalkmak
ayağa kalkın

Davalı lütfen ayağa kalkın. - The defendant will please rise.

{i} yükseklik
meydana çıkmak
{f} yukarı kalkmak
{i} doğuş (güneş)
dirilmek
ferahlamak
doğmak (ay, güneş)
{i} terfi
neşet
ilerlemek
doğrulmak
coşmak (nehir)
ortaya çıkmak
zuhur
yükselti farkı
maaş zammı

Onunla maaş zammınızı ne zaman görüşeceksiniz? - When are you going to approach him about your pay rise?

kay

Yenin değer kaybetmesi enflasyona neden olur mu? - Does depreciation of the yen give rise to inflation?

Bu nehir Nagano dağlarından kaynaklanır. - This river rises in the mountains in Nagano.

doğmak (güneş/ay)
hızı artmak
yukarı çıkmak
doğmak (güneş veya ay)
zam (maaşta)
{f} yükselmek, artmak: Prices are rising. Fiyatlar artıyor
{i} katılma
yokuş
ağış
gün doğmak (güneş/sabah)
kuvvetlenmek (rüzgar)
doğmak (nehir)
iyileşmek
açılmak
(Askeri) ufuk üzerinde görünmek
{i} eklenme
kabarmak (ekmek, hamur vb)
belirmek
gün doğmak
ilerl
{i} yükselme

Ben, kalbim heyecanla atarken perdenin yükselmesini bekledim. - I waited for the curtain to rise with my heart beating in excitement.

Fiyatlar yükselmeye devam etti. - Prices continued to rise.

{f} havalanmak
şişmek
toplantı bitince kalkmak
{i} tepe
{i} neden

Yenin değer kaybetmesi enflasyona neden olur mu? - Does depreciation of the yen give rise to inflation?

O, ciddi bir soruna neden olabilir. - It may give rise to serious trouble.

doğmak çıkmak
{i} dirilme
{i} çıkma
{f} şiddetlenmek
çoğalmak
{f} görünmek
yüksel

Ben, kalbim heyecanla atarken perdenin yükselmesini bekledim. - I waited for the curtain to rise with my heart beating in excitement.

Fiyatlar yükselmeye devam ediyor. - Prices will continue to rise.

{i} tümsek
yataktan kalkmak
{i} bahane
hâsıl olmak
peyda olmak
{f} terfi etmek
ağmak
ayaklanmak
ayyuka çıkmak
zuhur etmek
herkes ayağa kalksın
{i} yükselti
rose
{i} gül

Güller çiçek açmışlar. - The roses are in bloom.

Güller soldu ve Ania çok ağladı. - Roses withered and Ania cried very much.

rising
{s} yükselen

Sürekli yükselen fiyatların bir sonucu olarak sosyal huzursuzluk çıkabilir. - Social unrest may come about as a result of the endless rising of prices.

Yükselen bir gelgit tüm tekneleri kaldırır. - A rising tide lifts all boats.

rising
{s} doğan

Doğan güneş ne kadar güzel! - How beautiful the rising sun is!

Doğu doğan güneşle aydınlandı. - The east was brightened by the rising sun.

rise up
(Fiili Deyim ) 1- kalkmak , yükselmek 2- ayaklanmak , isyan etmek
rise to power
İktidara geçmek
rise above
üstünden doğmak
rise again
hortlamak
rise against
karşı çıkmak
rise and fall
iniş çıkış
rise out
yükselmek
rise rapidly
hızla yükselmek
rise time
yükselme süresi
rise time
yetişme süresi
rise time
(Çevre,Teknik) yükselme zamanı
rise to the bait
(deyim) dolduruşa gelmek
rise up
ayaklanmak
rise up
isyan etmek
rise against
-e başkaldırmak
rise against
isyan etmek
rise in the world
yıldızı parlamak
rise rapidly
hızla yüksel
rise time
yükseliş süresi
rise to the bait
oyuna gelmek
rise to the occasion
üstesinden gelmek
rise up
kalk
rise with the lark
karga bok yemeden kalkmak
rise again
yeniden doğmak
rise and shine
Birisini uyandırırken söylenebilecek "Kalk ve ışılda" anlamında söz

Rise and Shine sleepy head.

rise from
den doğmak
rise from rags to riches
(deyim) Fakirken zengin olmak, köşeyi dönmek
rise in arms
kollarında artış
rise in money circulation (finance)
para dolaşımı (finans) yükselir
rise in prices, increase in costs
fiyatlarındaki artış, maliyetlerin artması
rise to it
o yol
rise to order
artış sipariş
rise (of stairs)
(İnşaat) basamak aynası
rise a lot
daha fazla artmak
rise above
-in üstünden doğmak/yükselmek
rise above
-in üstesinden gelmek
rise against
başkaldırmak
rise against
(Fiili Deyim ) -e karşı ayaklanmak
rise capital
(Ticaret) sermayeyi artırmak
rise early
erken kalkmak
rise from the ashes
yeniden dirilmek
rise from the dead
yeniden dirilmek
rise in price
(Ticaret) fiyat yükselmesi
rise in rank
rütbe almak
rise in rebellion
ayaklanmak
rise in value
kıymetlenmek
rise in wages
(Ticaret) ücret zammı
rise in wages
(Ticaret) ücretlerin artması
rise of pressure
basınç artışı
rise of prices
fiyatların tırmanması
rise of span
açıklık yüksekliği
rise of the blood sugar level
(Tıp) kan şekerinin yükselmesi
rise of wages
(Ticaret) ücretlerin artması
rise out of the ruck
öne çıkmak
rise out of the ruck
sıradan insanlardan ayrılmak
rise time
(Nükleer Bilimler) çıkış zamanı
rise time
yükselim süresi
rise to fame
ünü yakalamak
rise to fame
üne kavuşmak
rise to maximum
maksimuma ulaşmak
rise to stardom
yıldız olmak
rise to the fly
sazanlık etmek
rise to the fly
oltaya gelmek
rise to the occasion
gerektiğinde lazım geleni yaparak işin üstesinden gelmek
rise to the occasion
kendini ispatlamak
rise to the occasion
kendini göstermek
rise to the occasion
(deyim) ozel bir durum karsisinda kendini gostermek,gerktigi gibi ustesinden gelmek
rise to the peak
zirveye oynamak
rise velocity
yükselme hızı
rise with the lark
erken kalkmak
rise with the lark
sabahın köründe kalkmak
give rise to
neden olmak
rose
gül pembesi
rising
{s} gitgide yükselen
rose
{f} yüksel

Yen dolar karşısında yükseldi. - The yen rose to the dollar.

Onun geçmişi hakkında her türlü söylenti yükseldi. - All sorts of rumors rose about her past.

rose
gül rengi
rose
{i} hortum süzgeci
rose
açık pembe
rose
pembe

Pembe ve gül benzer renklerdir. - Pink and rose are similar colors.

Hayata pembe gözlüklerle bakıyor. - She looks at the world through rose-colored glasses.

rising
yükseliş

Eylül 1929 da, hisse senedi fiyatları yükselişini durdurdu. - In September, 1929, stock prices stopped rising.

rising
(Ticaret) artan
rising
yükselme

Dünya nüfusu yükselmeye devam ederse herkesi nasıl besleyeceğiz? - How will we feed everyone if the world's population keeps rising?

Kime oy verirsen ver, fiyatlar yükselmeye devam edecek. - Whoever you vote for, prices will go on rising.

(the sun) rise
güneş doğmak
ask for a pay rise
(Ticaret) zam istemek
ask for a rise
zam istemek
continental rise
(Coğrafya) kara yükselmesi
get a rise
zam almak
give rise
mahal vermek
give rise to
mahal vermek
on the rise
artmakta

Estetik kliniklerini ziyaret eden insanların sayısı bu son yıllarda artmaktadır. - The number of people who visit aestethic clinics have been on the rise these last years.

on the rise
yükselişte

Fiyatlar hâlâ yükseliştedir. - Prices are still on the rise.

ABD ve Rusya arasındaki gerginlikler yükselişte. - Tensions between the USA and Russia are on the rise.

on the rise
had safhada
plume rise
dumanın yüksekliği
plume rise
dumanın yükselmesi
pulse rise time
(Bilgisayar) vurum yükselme süresi
pulse rise time
(Bilgisayar,Teknik) darbe yükselme süresi
rise above
üstesinden gelmek
risen
kalkık
risen
yükselmek
risen
yükselmiş
rising
başkaldırma
rising
yükselerek
rose
roze

Biz bir şişe roze şarabı istiyoruz. - We'd like a bottle of rosé.

Bir şişe roze, lütfen. - A bottle of rosé, please.

rose
yükselmek
rose
rozet
capillary rise
kılcal yükselme
capillary rise
kapiler yükselme
gave rise to
sebep ol
give rise to
sebep ol
give rise to
-e neden olmak
given rise to
sebep ol
high rise building
büyük bina
high-rise
yüksek (yapı)
high-rise
yüksek

Bu yüksek katlı binanın beş asansörü var. - This high-rise building has five lifts.

low rise
alçak sesli
maximum permissible temperature rise
izin verilebilir en yüksek sıcaklık artışı
risen
{f} yüksel

Nehrin su seviyesi yükseldi. - The river's water level has risen.

Nehrin su seviyesi yükseldi. - The level of water in the river has risen.

rising
baş kaldırma
rising
isyan
rising
{f} yüksel

Yen yükseliyor dolar düşüyor. - The yen is rising and the dollar is falling.

Tepeden görülen yükselen güneş güzeldi. - The rising sun seen from the top was beautiful.

rising
ayaklanma
rose
f., bak. rise
rose
pembemsi kırmızı
rosé
pembe şarap
rosé
roze şarabı

Biz bir şişe roze şarabı istiyoruz. - We'd like a bottle of rosé.

Early to bed and early to rise makes a man healthy wealthy and wise
(Atasözü) Erken yatmak, erken kalkmak insanı sağlıklı, zengin ve akıllı yapar
Rise of
tealisi
a rise
bir artış
drag rise
Sürüklenme artışı
get a rise out of
(deyim) Birinin bamteline basıp çileden çıkarmak
get a rise out of s.o
k. dili birinin bamteline dokunup ağzını açtırmak
get rise in the world
Dünyada artış olsun
give rise
-e neden olmak, -e yol açmak
have a rise out of so.
dışarı öyle bir artış var
high rise manifold
(Otomotiv) Yüksek boğazlı emme manifoldu
keep on rise
yükselmeyi sürdürmek
low rise
düşük belli (pantolon)
low-rise
Birkaç katlı, alçak (bina)
make s.o.´s hackles rise
birini öfkelendirmek
pay rise
Ücret artışı, maaş zammı
rises
yükselir

Yaz mevsiminde sıcaklık yükselir. - In summer the temperature rises.

rose
rose acacia gülibrişim
rose
gülük
rose
kabardı
steady rise
istikrarlı yükselişi
take a rise out of so.
dışarı öyle bir artış alır
temperature rise
sıcaklık artışı
Türkisch - Türkisch

Definition von rise im Türkisch Türkisch wörterbuch

RİSE
(Osmanlı Dönemi) Miras yemek
Englisch - Englisch
An increase in someone's pay rate

The governor just gave me a rise of 2-pounds-6.

An increase (in a quantity, price, etc); a raise
A small hill (chiefly place names)
of a quantity, price, etc, To increase
To appear to move upwards from behind the horizon of a planet as a result of the planet's rotation

And still the hours passed, and at last I knew by the glimmer of light in the tomb above that the sun had risen again, and a maddening thirst had hold of me. And then I thought of all the barrels piled up in the vault and of the liquor that they held; and stuck not because 'twas spirit, for I would scarce have paused to sate that thirst even with molten lead.

This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}

I went along up the bank with one eye out for pap and t'other one out for what the rise might fetch along.

The amount of material extending from waist to crotch in a pair of trousers or shorts

The rise of his pants was so low that his tailbone was exposed.

The action of moving upwards
To move upwards

We watched the balloon rise.

To be resurrected

He is risen!.

get up and out of bed; "I get up at 7 A M every day"; "They rose early"; "He uprose at night"
{i} slope, incline; increase, ascent; degree of ascent; raise in position or status, promotion; angry response
{n} the act of rising, ascent, first appearance, beginning, birth, source, increase, advance
{v} to get up, grow, swell, increase, be improved, ascend, be exalted
rise to one's feet; "The audience got up and applauded"
The vertical distance from one stair tread to the next
a wave that lifts the surface of the water or ground
"; "Jupiter ascends"
The vertical height of each step in inches Typically between 7 and 7-1/2 inches Codes require each step to be essentially the same height in a flight of stairs Can also refer to the total height of the stairs from one finished floor to the next
To tower up; to be heaved up; as, the Alps rise far above the sea
The vertical measurement from the top of one tread to the top of the next tread
rise in rank or status; "Her new novel jumped high on the bestseller list"
If the level of something such as the water in a river rises, it becomes higher. The waters continue to rise as more than 1,000 people are evacuated. fall
a movement upward; "they cheered the rise of the hot-air balloon"
When the sun or moon rises, it appears in the sky. He wanted to be over the line of the ridge before the sun had risen. set
the amount a salary is increased; "he got a 3% raise"; "he got a wage hike"
To reach a higher level by increase of quantity or bulk; to swell; as, a river rises in its bed; the mercury rises in the thermometer
The vertical distance between the upper surfaces of two consecutive treads
Increase of sound; a swelling of the voice
The distance through which anything rises; as, the rise of the thermometer was ten degrees; the rise of the river was six feet; the rise of an arch or of a step
To appear above the horizont, as the sun, moon, stars, and the like
To increase in intensity; said of heat
The rise of someone is the process by which they become more important, successful, or powerful. Haig's rise was fuelled by an all-consuming sense of patriotic duty fall
To slope upward; as, a path, a line, or surface rises in this direction
The vertical distance from the bottom to the top of an entity
To have a beginning; to proceed; to originate; as, rivers rise in lakes or springs
In bread-making, to leave the dough in a warm place and allow to double in volume
The vertical distance from the eaves line to the ridge Also the vertical distance from stair tread to stair tread (and not to exceed 7 ½)
To leave one's bed; to arise; as, to rise early
Elevation or ascent of the voice; upward change of key; as, a rise of a tone or semitone
increase in value or to a higher point; "prices climbed steeply"; "the value of our house rose sharply last year"
To have the aspect or the effect of rising
To grow upward; to attain a certain height; as, this elm rises to the height of seventy feet
In stairs, the vertical height of a step or flight of stairs
become heartened or elated; "Her spirits rose when she heard the good news"
To move upward under the influence of a projecting force; as, a bullet rises in the air
The rise of a movement or activity is an increase in its popularity or influence. the rise of racism in America. = increase
the act of changing location in an upward direction an increase in cost; "they asked for a 10% rise in rates"
take part in a rebellion; renounce a former allegiance
Resonance Intake System Engine: system that optimises the pressure waves inside the two intake ports (equipped with three valves per cylinder: two intake, one discharge) of different length
move upward; "The fog lifted"; "The smoke arose from the forest fire"; "The mist uprose from the meadows"
the property possessed by a slope or surface that rises
To move from a lower position to a higher; to ascend; to mount up
To become perceptible to other senses than sight; as, a noise rose on the air; odor rises from the flower
come to the surface
To become apparent; to emerge into sight; to come forth; to appear; as, an eruption rises on the skin; the land rises to view to one sailing toward the shore
To become larger; to swell; said of a boil, tumor, and the like
The spring of a fish to seize food (as a fly) near the surface of the water
If something rises, it moves upwards. He watched the smoke rise from his cigarette The powdery dust rose in a cloud around him. Rise up means the same as rise. Spray rose up from the surface of the water Black dense smoke rose up
(theology) the origination of the Holy Spirit at Pentecost; "the emanation of the Holy Spirit"; "the rising of the Holy Ghost"; "the doctrine of the procession of the Holy Spirit from the Father and the Son"
The distance at the center of an arch between the springing line and intrados or soffit
Rise and Fall: Coming up on the ball of the foot, bracing the ankles and stretching the spine, then lowering to the heel Body Rise: The body rises by bracing the leg muscles and stretching the spine, then relaxing to a natural stance
return from the dead; "Christ is risen!"; "The dead are to uprise"
come into existence; take on form or shape; "A new religious movement originated in that country"; "a love that sprang up from friendship"; "the idea for the book grew out of a short story"; "An interesting phenomenon uprose"
The vertical measurement from the top of one tread to the bottom of the next tread
be promoted, move to a better position
Spring; source; origin; as, the rise of a stream
The act of rising, or the state of being risen
If someone rises to a higher position or status, they become more important, successful, or powerful. She is a strong woman who has risen to the top of a deeply sexist organisation Rise up means the same as rise. I started with Hoover 26 years ago in sales and rose up through the ranks
A rise is an increase in your wages or your salary. He will get a pay rise of nearly £4,000. = increase
rise form
The imprint upon the surface of a body of water that is made by a feeding trout, indicative by its form of the feeding behavior of the fish
rise from the ashes
To make a comeback after a disaster (that almost lead to a tragic end)
rise from the ashes
To make a comeback after a long hiatus. To come back into common use or practice. To come back into popularity. To come back to being a thing of today
rise over run
A mnemonic for remembering that the slope of a non-vertical line is the ratio of the amount it rises over some interval, over the length of that interval
rise to the occasion
To achieve erection for sexual intercourse

To his comic fury and shame, the traveller's 'master part' fails to rise to the occasion, and the girl's innocence is preserved.

rise up
To rise to the surface
rise up
To rebel
rise up
To rear
rise from rags to riches
(deyim) See: from rags to riches
rise above
overcome; be higher than
rise above
If you rise above a difficulty or problem, you manage not to let it affect you. It tells the story of an aspiring young man's attempt to rise above the squalor of the street
rise again
come back to life, be revived
rise early
get out of bed early, wake up early
rise from the ashes
overcome an impossible situation; transcend from a state of death to life or failure to success (literal or figurative)
rise from the gutter
remove oneself from a lowly position
rise from the ranks
go from being a regular soldier to being a commissioned officer; go up the ranks, rise in status
rise in prices
increase in costs
rise in temperatures
increase of temperatures
rise like phoenix from the ashes
overcome an impossible situation; (literal or figurative) transcend from a state of death to life or failure to success (literary reference to the legendary bird phoenix)
rise time
The time required for the voltage in a switching electronic circuit to rise from 10% to 90% of its nominal final value
rise time
THE TIME REQUIRED FOR A SENSOR OR SYSTEM TO RESPOND TO AN INSTANTANEOUS STEP FUNCTION, MEASURED FROM THE 10% TO 90% POINTS ON THE RESPONSE WAVEFORM IN TEMP MEASUREMENT, SEE RESPONSE TIME
rise time
The time required for the output of a transducer to rise from 10% to 90% of its final value, as it responds to a step change in the measurand
rise time
The length of time for the output of a transducer to rise from 10% to 90% of its final value as a result of a step-change of measurand *
rise time
The time required for a variable to change from its baseline value to a given percentage (usually 90%) of its intended final value
rise time
The rate of time the thermostat is allowed to rise in temperature until it reaches a point that causes the snap disc to operate
rise time
the time taken for the leading edge of a pulse to rise from 10% to 90% of its final value
rise time
  In the approximation of a step function, the time required for a signal to change from a specified low value to a specified high value   Typically, these values are 10% and 90% of the step height   (188)
rise time
The time taken for a signal (optical or electrical) to rise from low level to peak value (usually taken as the time from 10% to 90% of peak)
rise time
The time required for the leading edge of a pulse to rise from 10% to 90% of its amplitude; the time required for a component to produce such a result "Turn-on time "
rise time
tr The time for the output current of a photodiode to rise from 10% to 90% of final level in response to an instantaneous rise in input light power Range: from a few ps to tens of ms
rise time
The time taken to make a transition from one state to another, usually measured between the 10% and 90% completion points of the transition Alternatively the rise time may be specified at the 20% and 80% amplitudes Shorter or faster rise times require more bandwidth in a transmission channel
rise time
The time required for the leading edge of a pulse to rise from one-tenth of its final value to nine-tenths of its final value Rise time is proportional to time constant See decay time
rise time
The time taken for the leading edge of a pulse to rise from its minimum to its maximum values (typically measured from 10% to 90% of these values)
rise time
The time it takes for output to rise from low values, say 10%, to high values, say 90% of peak power
rise to power
accession: the act of attaining or gaining access to a new office or right or position (especially the throne); "Elizabeth's accession in 1558"
rise to the occasion
excel, be appropriate for the position
rise up
come to the surface
rise up
see rise 1, 2, 5, 14, 15
rise up
take part in a rebellion; renounce a former allegiance
rise up
stand up on the hind legs, of quadrupeds; "The horse reared in terror"
rise with the lark
wake up very early in the morning, wake up with the morning bird
Lord willing and the creek don't rise
Barring unforeseen circumstances

Lord willing and the creek don't rise, we'll have that new barn finished in time for the harvest.

Rose
A female given name
Rose
A surname
early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise
platitude from Benjamin Franklin under the pseudonym Poor Richard
get a rise
To elicit a reaction of annoyance for sadistic pleasure
get a rise from
Alternative form of get a rise out of
get a rise out of
To obtain a reaction from someone, especially one of annoyance

Ahmadinejad is no simpleton. . . . His Holocaust denial is a flagrant ploy—the easiest way to get a rise out of the Jewish community.

give rise to
To be the origin of; to produce; to result in
high-rise
A tall building, one of many stories
low-rise
A building of no more than a few stories. A retronym created as an antonym to high-rise
rises
Third-person singular simple present indicative form of rise
rising
rebellion
rising
Present participle of rise
rose
a purplish-red or pink colour, the colour of some rose flowers

rose pink colour:.

rose
To make rose-colored
rose
a flower of the rose plant
rose
Alternative spelling of rosé
rose
the base of a light socket
rose
Simple past of rise
rose
a shrub of the genus Rosa, with red, pink, white or yellow flowers
rose
a plant or species in the rose family (Rosaceae)
rosé
A pale pink wine made by removing the dark grape skins at the required point during fermentation
rose
{n} a very sweet flower
get a rise out of
(deyim) Provoke an angry or irritated response from
ram rise
(Havacılık) Heating due to compressibility
take a rise out of
(deyim) Provoke an angry or irritated response from
Rising
arise
Rose
A diminutive of the given name Rosemary
Rose
vernacular form of the medieval Rosa, reinforced by the English noun rose
Rose
vanity
Rose
south america
risen
(of e g celestial bodies) above the horizon; "the risen sun"
risen
from Rise
risen
of Rise
risen
celestial bodies above the horizon; "the risen sun
risen
of e
risen
Risen is the past participle of rise
risen
pl
risen
past participle of rise
risen
Obs
rises
third-person singular of rise
rising
This term common in the United Kingdom describes the age of a horse In the United States, the term is Coming
rising
The act of one who, or that which, rises (in any sense)
rising
increasing in amount or degree; "rising prices
rising
that which goes up
rising
That which rises; a tumor; a boil
rising
More than; exceeding; upwards of; as, a horse rising six years of age
rising
organized opposition to authority; a conflict in which one faction tries to wrest control from another
rising
Used in the UK to describe the age of a horse For example, a horse approaching four is said to be "rising four" In the US, the term coming is used
rising
coming to maturity; "the rising generation"
rising
A bird represented as if in the act of taking flight; rising from the ground
rising
{s} getting up, ascending; increasing, growing; growing older, maturing
rising
Growing; advancing to adult years and to the state of active life; as, the rising generation
rising
{i} act of ascending; process of increasing, growth; waking up
rising
a sudden attempt by a large group of people to violently remove a government or ruler = uprising, rebellion rebellion
rising
(of a heavenly body) becoming visible above the horizon; "the rising sun"
rising
sloping upward
rising
a movement upward; "they cheered the rise of the hot-air balloon"
rising
Another term for a spring A feature where water returns to the surface from an underground body of water
rising
Increasing in wealth, power, or distinction; as, a rising state; a rising character
rising
newly come into prominence; "a rising young politician"
rising
increasing in amount or degree; "rising prices"
rising
Attaining a higher place; taking, or moving in, an upward direction; appearing above the horizon; ascending; as, the rising moon
rising
advancing or becoming higher or greater in degree or value or status; "a rising trend"; "a rising market"
rising
newly come into prominence; "a rising young politician" (of a heavenly body) becoming visible above the horizon; "the rising sun" advancing or becoming higher or greater in degree or value or status; "a rising trend"; "a rising market" increasing in amount or degree; "rising prices
rising
agari
rising
bullish
rose
a type of wine
rose
(Remote Operations Service Element) (n ) A lightweight RPC protocol used in ISO/OSI message handling, directory, and network management application protocols
rose
Something resembling a rose flower
rose
A perforated nozzle, as of a pipe, spout, etc
rose
Remote Operations Service Element The OSI RPC mechanism used in OSI Message Handling, Directory, and Network Management application protocols
rose
A rose is a flower, often with a pleasant smell, which grows on a bush with stems that have sharp points called thorns on them. a bunch of yellow roses
rose
The card of the mariner's compass; also, a circular card with radiating lines, used in other instruments
rose
{s} having a pinkish coloring; having the characteristics of a rose
rose
A diamond
rose
See Rose window, below
rose
A flower and shrub of any species of the genus Rosa, of which there are many species, mostly found in the morthern hemispere A knot of ribbon formed like a rose; a rose knot; a rosette, esp
rose
of Rise
rose
having a dusty purplish pink color; "the roseate glow of dawn"
rose
The Rose, which is popular in English heraldry, is generally borne singly and full-faced, with five petals, barbs and seeds
rose
a dusty pink color any of many plants of the genus Rosa having a dusty purplish pink color; "the roseate glow of dawn
rose
To render rose-colored; to redden; to flush
rose
Beads used for counting prayers originated with the Hindus, and were retained by the Buddhists The Arabs adopted them from the Buddhists of eastern Persia, which was predominately Buddhist at the time of the Arab expansion The Christians got them from the Saracens, part of the esoteric crosspollination going on at the time In Arabic, the word for "rose" (ward) is just a vowel away and related by root to the word for "invocation of sacred Names" (wird) Thus the rose symbolism in the Sufi way (connoting remembrance), and the name of this device in Christianity: "Rosary "
rose
a dusty pink color
rose
Rose is the past tense of rise
rose
See Rose diamond, below
rose
French word for pink wine, now commonly used all over the world
rose
Something that is rose is reddish-pink in colour. the rose and violet hues of a twilight sky
rose
for delivering water in fine jets; a rosehead; also, a strainer at the foot of a pump
rose
having a purplish-red or pink colour. See rosy
rose
a round nozzle for a sprinkling can or hose
rose
A rose window
rose
Remote Operation Service Entry
rose
If you say that a situation is not a bed of roses, you mean that it is not as pleasant as it seems, and that there are some unpleasant aspects to it. We all knew that life was unlikely to be a bed of roses back in England. American impresario and songwriter who produced Crazy Quilt (1931) and other musical comedies and wrote several popular songs, including "Me and My Shadow.". American baseball player who played with the Cincinnati Reds from 1963 to 1978 and returned as the team's manager in 1984. During his playing career he set 24 major-league records, including hits (4,256). He was banned from the sport in 1989 for betting on baseball games. A mountain, 3,287.3 m (10,778 ft) high, of western Nevada. It is in a winter sports area near Reno and Lake Tahoe. Past tense of rise. the past tense of rise. Any of about 100 species in the genus Rosa (family Rosaceae) characterized by their beautiful, fragrant flowers. Rosa species are probably the most widely recognized and universally favoured of ornamental flowering plants. Hundreds of varieties are cultivated in all types of settings, and there are many hybrids. Roses are susceptible to numerous diseases, most caused by fungi. The rose family contains about 3,000 species and accounts for 45% of the species in the rose order (Rosales). Other popular garden plants and ornamentals in the rose family include spirea, cinquefoil, hawthorn, mountain ash, and flowering cherry. The family also contains many important fruits, including the apple, peach, strawberry, pear, plum, apricot, almond, quince, blackberry, and raspberry. Plants of some species contain dangerous cyanide compounds. Many members have thorns or prickles. Marie Josèphe Rose Tascher de la Pagerie Lee Gypsy Rose Rose Louise Hovick Roman de la Rose Romance of the Rose Rose Bowl Rose of Lima Saint rose of Sharon rose quartz rose window Rose Fred Rose Peter Edward Tokyo Rose Pasadena Tournament of Roses Roses Wars of the
rose
Gulab Flower
rose
A rose is bush that roses grow on. Prune rambling roses when the flowers have faded
rose
Love
rose
{i} any wild or cultivated shrubs from the genus Rosa; flower produced by shrubs from the genus Rosa; funnel; bundle of ribbons formed in the shape of a rose
rose
(rosa centifolia) Described as having a deep sweet and 'rosy' aroma Benefits: It is used in skincare as it has anti-inflammatory properties and is also astringent and helps to heal wounds It is also considered to be a neurotonic because it is uplifting
rose
A shaped metal disc which surrounds the outer face of the cylinder
rose
pinkish table wine from red grapes whose skins were removed after fermentation began
rose
The erysipelas
rose
any of many plants of the genus Rosa
rose
Pink colored wine
rose
Rose is sometimes used on the third Sunday in Advent, to signify joy
rose
one worn on a shoe
rose
To perfume, as with roses
rose
The color of a rose; rose-red; pink
rise
Favoriten