rise

listen to the pronunciation of rise
Englisch - Türkisch
doğmak
yükselmek

Avrupa Birliği Fransız-Alman düşmanlığı üzerinde yükselmek için bir arzunun bir sonucu olarak oluşturuldu. - The European Union was created as a result of a desire to rise above French-German enmity.

yükseliş

Fiyatlar hâlâ yükseliştedir. - Prices are still on the rise.

Kalp hastalıklarından muzdarip insanların sayısı yükselişte. - The number of people suffering from heart disease is on the rise.

zam

Ben her sabah her zaman altıda kalkarım. - I always rise at six every morning.

Onunla maaş zammınızı ne zaman görüşeceksiniz? - When are you going to approach him about your pay rise?

artış

Sıcaklıklarda bir artış beklenmektedir. - A rise in temperatures is expected.

Onun ücret artışı ile ilgili ricasını neden geri çevirdin? - Why did you turn down his request for a pay rise?

{f} doğmak (güneş)
{f} ayağa kalkmak
ayağa kalkın

Davalı lütfen ayağa kalkın. - The defendant will please rise.

meydana çıkmak
{i} yükseklik
{f} yukarı kalkmak
{i} doğuş (güneş)
ferahlamak
dirilmek
doğmak (ay, güneş)
{i} terfi
ağış
{f} yükselmek, artmak: Prices are rising. Fiyatlar artıyor
gün doğmak
belirmek
yokuş
{i} eklenme
gün doğmak (güneş/sabah)
kuvvetlenmek (rüzgar)
zam (maaşta)
iyileşmek
kabarmak (ekmek, hamur vb)
açılmak
(Askeri) ufuk üzerinde görünmek
doğmak (nehir)
{i} katılma
ortaya çıkmak
kay

Bu nehir Nagano dağlarından kaynaklanır. - This river rises in the mountains in Nagano.

Yenin değer kaybetmesi enflasyona neden olur mu? - Does depreciation of the yen give rise to inflation?

coşmak (nehir)
yükselti farkı
doğrulmak
ilerlemek
doğmak (güneş veya ay)
maaş zammı

Onunla maaş zammınızı ne zaman görüşeceksiniz? - When are you going to approach him about your pay rise?

neşet
doğmak (güneş/ay)
hızı artmak
yukarı çıkmak
zuhur
{f} havalanmak
yüksel

Fiyatlar yükselmeye devam ediyor. - Prices will continue to rise.

Fiyatlar yükselmeye devam etti. - Prices continued to rise.

{f} görünmek
şişmek
ilerl
çoğalmak
{i} yükselme

Fiyatlar yükselmeye devam etti. - Prices continued to rise.

Ben, kalbim heyecanla atarken perdenin yükselmesini bekledim. - I waited for the curtain to rise with my heart beating in excitement.

{i} neden

Bu politik problem sıcak tartışmalara neden oldu. - This political problem gave rise to hot discussions.

O, ciddi bir soruna neden olabilir. - It may give rise to serious trouble.

{f} şiddetlenmek
{i} tümsek
{i} dirilme
toplantı bitince kalkmak
doğmak çıkmak
{i} çıkma
{i} tepe
{i} bahane
yataktan kalkmak
peyda olmak
hâsıl olmak
{f} terfi etmek
ayyuka çıkmak
ağmak
ayaklanmak
{i} yükselti
herkes ayağa kalksın
zuhur etmek
rose
{i} gül

Gül bir çiçektir ve güvercin bir kuştur. - The rose is a flower and the dove is a bird.

Güller çiçek açmışlar. - The roses are in bloom.

rising
{s} yükselen

Sürekli yükselen fiyatların bir sonucu olarak sosyal huzursuzluk çıkabilir. - Social unrest may come about as a result of the endless rising of prices.

Yükselen güneş gökyüzünü parlak bir renk karışımıyla süsledi. - The rising sun bathed the sky in a brilliant blend of colours.

rising
{s} doğan

Yarın erken kalkarsan, doğan güneşi görebilirsin. - If you get up early tomorrow, you can see the rising sun.

Doğu doğan güneşle aydınlandı. - The east was brightened by the rising sun.

rise up
(Fiili Deyim ) 1- kalkmak , yükselmek 2- ayaklanmak , isyan etmek
rise to power
İktidara geçmek
rise above
üstünden doğmak
rise again
hortlamak
rise against
karşı çıkmak
rise and fall
iniş çıkış
rise out
yükselmek
rise rapidly
hızla yükselmek
rise time
yükselme süresi
rise time
(Çevre,Teknik) yükselme zamanı
rise time
yetişme süresi
rise to the bait
(deyim) dolduruşa gelmek
rise up
isyan etmek
rise up
ayaklanmak
rise against
-e başkaldırmak
rise against
isyan etmek
rise in the world
yıldızı parlamak
rise rapidly
hızla yüksel
rise time
yükseliş süresi
rise to the bait
oyuna gelmek
rise to the occasion
üstesinden gelmek
rise up
kalk
rise with the lark
karga bok yemeden kalkmak
rise again
yeniden doğmak
rise and shine
Birisini uyandırırken söylenebilecek "Kalk ve ışılda" anlamında söz

Rise and Shine sleepy head.

rise from
den doğmak
rise from rags to riches
(deyim) Fakirken zengin olmak, köşeyi dönmek
rise in arms
kollarında artış
rise in money circulation (finance)
para dolaşımı (finans) yükselir
rise in prices, increase in costs
fiyatlarındaki artış, maliyetlerin artması
rise to it
o yol
rise to order
artış sipariş
rise (of stairs)
(İnşaat) basamak aynası
rise a lot
daha fazla artmak
rise above
-in üstünden doğmak/yükselmek
rise above
-in üstesinden gelmek
rise against
(Fiili Deyim ) -e karşı ayaklanmak
rise against
başkaldırmak
rise capital
(Ticaret) sermayeyi artırmak
rise early
erken kalkmak
rise from the ashes
yeniden dirilmek
rise from the dead
yeniden dirilmek
rise in price
(Ticaret) fiyat yükselmesi
rise in rank
rütbe almak
rise in rebellion
ayaklanmak
rise in value
kıymetlenmek
rise in wages
(Ticaret) ücret zammı
rise in wages
(Ticaret) ücretlerin artması
rise of pressure
basınç artışı
rise of prices
fiyatların tırmanması
rise of span
açıklık yüksekliği
rise of the blood sugar level
(Tıp) kan şekerinin yükselmesi
rise of wages
(Ticaret) ücretlerin artması
rise out of the ruck
öne çıkmak
rise out of the ruck
sıradan insanlardan ayrılmak
rise time
yükselim süresi
rise time
(Nükleer Bilimler) çıkış zamanı
rise to fame
üne kavuşmak
rise to fame
ünü yakalamak
rise to maximum
maksimuma ulaşmak
rise to stardom
yıldız olmak
rise to the fly
sazanlık etmek
rise to the fly
oltaya gelmek
rise to the occasion
(deyim) ozel bir durum karsisinda kendini gostermek,gerktigi gibi ustesinden gelmek
rise to the occasion
kendini göstermek
rise to the occasion
gerektiğinde lazım geleni yaparak işin üstesinden gelmek
rise to the occasion
kendini ispatlamak
rise to the peak
zirveye oynamak
rise velocity
yükselme hızı
rise with the lark
sabahın köründe kalkmak
rise with the lark
erken kalkmak
give rise to
neden olmak
rose
gül pembesi
rising
{s} gitgide yükselen
rose
{i} hortum süzgeci
rose
pembe

Hayata pembe gözlüklerle bakıyor. - She looks at the world through rose-colored glasses.

Pembe güller güzeldir. - Pink roses are beautiful.

rose
açık pembe
rose
gül rengi
rose
{f} yüksel

Endeks bir önceki aya göre % 4 yükseldi. - The index rose 4% from the preceding month.

Bugün ısı 30 santigrat dereceye kadar yükseldi. - Today, the temperature rose as high as 30 degrees Celsius.

rising
yükselme

Maliyetler yükselmeye devam etti. - The costs kept rising.

Kime oy verirsen ver, fiyatlar yükselmeye devam edecek. - Whoever you vote for, prices will go on rising.

rising
yükseliş

Eylül 1929 da, hisse senedi fiyatları yükselişini durdurdu. - In September, 1929, stock prices stopped rising.

rising
(Ticaret) artan
(the sun) rise
güneş doğmak
ask for a pay rise
(Ticaret) zam istemek
ask for a rise
zam istemek
continental rise
(Coğrafya) kara yükselmesi
get a rise
zam almak
give rise
mahal vermek
give rise to
mahal vermek
on the rise
had safhada
on the rise
artmakta

Estetik kliniklerini ziyaret eden insanların sayısı bu son yıllarda artmaktadır. - The number of people who visit aestethic clinics have been on the rise these last years.

on the rise
yükselişte

ABD ve Rusya arasındaki gerginlikler yükselişte. - Tensions between the USA and Russia are on the rise.

Fiyatlar hâlâ yükseliştedir. - Prices are still on the rise.

plume rise
dumanın yükselmesi
plume rise
dumanın yüksekliği
pulse rise time
(Bilgisayar,Teknik) darbe yükselme süresi
pulse rise time
(Bilgisayar) vurum yükselme süresi
rise above
üstesinden gelmek
risen
kalkık
risen
yükselmek
risen
yükselmiş
rising
yükselerek
rising
başkaldırma
rose
rozet
rose
yükselmek
rose
roze

Bir şişe roze, lütfen. - A bottle of rosé, please.

Bu olağanüstü bir roze şaraptır. - This is an exceptional rosé wine.

capillary rise
kılcal yükselme
capillary rise
kapiler yükselme
gave rise to
sebep ol
give rise to
-e neden olmak
give rise to
sebep ol
given rise to
sebep ol
high rise building
büyük bina
high-rise
yüksek

Bu yüksek katlı binanın beş asansörü var. - This high-rise building has five lifts.

high-rise
yüksek (yapı)
low rise
alçak sesli
maximum permissible temperature rise
izin verilebilir en yüksek sıcaklık artışı
risen
{f} yüksel

Yaşamanın maliyeti yükseldi. - The cost of living has risen.

Sevgili kardeşlerim, Hazreti İsa yükseldi! Sevgi nefret üzerinde zafer kazandı, hayat ölümü ele geçirdi, ışık karanlığı dağıttı. - Dear Brothers and Sisters, Jesus Christ is risen! Love has triumphed over hatred, life has conquered death, light has dispelled the darkness!

rising
isyan
rising
ayaklanma
rising
{f} yüksel

Tepeden görülen yükselen güneş güzeldi. - The rising sun seen from the top was beautiful.

Acemi asker skandalı kamu görevlilerini ve rüşvet olarak RecruitCoscom'dan gizli payları alan politikacıları ilgilendiren bir rüşvet skandalıdır. Hisseler sürekli yükseliyordu. - The Recruit scandal is a corruption scandal concerning public officials and politicians who accepted as bribes undisclosed shares from the RecruitCoscom company. The shares had been rising steadily.

rising
baş kaldırma
rose
f., bak. rise
rose
pembemsi kırmızı
rosé
roze şarabı

Biz bir şişe roze şarabı istiyoruz. - We'd like a bottle of rosé.

rosé
pembe şarap
Early to bed and early to rise makes a man healthy wealthy and wise
(Atasözü) Erken yatmak, erken kalkmak insanı sağlıklı, zengin ve akıllı yapar
Rise of
tealisi
a rise
bir artış
drag rise
Sürüklenme artışı
get a rise out of
(deyim) Birinin bamteline basıp çileden çıkarmak
get a rise out of s.o
k. dili birinin bamteline dokunup ağzını açtırmak
get rise in the world
Dünyada artış olsun
give rise
-e neden olmak, -e yol açmak
have a rise out of so.
dışarı öyle bir artış var
high rise manifold
(Otomotiv) Yüksek boğazlı emme manifoldu
keep on rise
yükselmeyi sürdürmek
low rise
düşük belli (pantolon)
low-rise
Birkaç katlı, alçak (bina)
make s.o.´s hackles rise
birini öfkelendirmek
pay rise
Ücret artışı, maaş zammı
rises
yükselir

Yaz mevsiminde sıcaklık yükselir. - In summer the temperature rises.

rose
gülük
rose
kabardı
rose
rose acacia gülibrişim
steady rise
istikrarlı yükselişi
take a rise out of so.
dışarı öyle bir artış alır
temperature rise
sıcaklık artışı
Türkisch - Türkisch

Definition von rise im Türkisch Türkisch wörterbuch

RİSE
(Osmanlı Dönemi) Miras yemek
Englisch - Englisch
An increase (in a quantity, price, etc); a raise
of a quantity, price, etc, To increase
The amount of material extending from waist to crotch in a pair of trousers or shorts

The rise of his pants was so low that his tailbone was exposed.

This word needs a definition. Please help out and add a definition, then remove the text {{rfdef}}

I went along up the bank with one eye out for pap and t'other one out for what the rise might fetch along.

A small hill (chiefly place names)
To appear to move upwards from behind the horizon of a planet as a result of the planet's rotation

And still the hours passed, and at last I knew by the glimmer of light in the tomb above that the sun had risen again, and a maddening thirst had hold of me. And then I thought of all the barrels piled up in the vault and of the liquor that they held; and stuck not because 'twas spirit, for I would scarce have paused to sate that thirst even with molten lead.

The action of moving upwards
To be resurrected

He is risen!.

To move upwards

We watched the balloon rise.

An increase in someone's pay rate

The governor just gave me a rise of 2-pounds-6.

{i} slope, incline; increase, ascent; degree of ascent; raise in position or status, promotion; angry response
get up and out of bed; "I get up at 7 A M every day"; "They rose early"; "He uprose at night"
{v} to get up, grow, swell, increase, be improved, ascend, be exalted
{n} the act of rising, ascent, first appearance, beginning, birth, source, increase, advance
the act of changing location in an upward direction
a growth in strength or number or importance
If something gives rise to an event or situation, it causes that event or situation to happen. Low levels of choline in the body can give rise to high blood-pressure
Land which is somewhat higher than the rest; as, the house stood on a rise of land
Increase; advance; augmentation, as of price, value, rank, property, fame, and the like
rise to one's feet; "The audience got up and applauded"
Appearance above the horizon; as, the rise of the sun or of a planet
In a roof, the vertical distance between the supporting wall's cap plate and the point where a line, drawn through the outside edge of the cap plate and parallel to the roof's slope, intersects the center line of the ridgeboard
increase in volume; "the dough rose slowly in the warm room"
The vertical distance from the eaves line to the ridge
Vertical distance form the bottom of the bottom chord to bottom (inside) of the top chord
To become erect; to assume an upright position; as, to rise from a chair or from a fall
To cause to rise; as, to rise a fish, or cause it to come to the surface of the water; to rise a ship, or bring it above the horizon by approaching it; to raise
increase in price or value; "the news caused a general advance on the stock market"
go up or advance; "Sales were climbing after prices were lowered"
To increase in power or fury; said of wind or a storm, and hence, of passion
an increase in cost; "they asked for a 10% rise in rates"
{f} stand up, get into an upright position; get out of bed; climb, ascend, move upward; rebel, revolt; increase, grow; appear over the horizon; come back to life, return from the dead; puff up, swell; originate in, begin in
exert oneself to meet a challenge; "rise to a challenge"; "rise to the occasion"
come up, of celestial bodies; "The sun also rises"; "The sun uprising sees the dusk night fled
rise up; "The building rose before them"
To go up; to ascend; to climb; as, to rise a hill
in stairs, the vertical distance of the flight; in roofs
To take a rise out of one Hotten says this is a metaphor from fly-fishing; the fish rise to the fly, and are caught
You can say that something rises when it appears as a large tall shape. The building rose before him, tall and stately Rise up means the same as rise. The White Mountains rose up before me
The vertical distance from one stair tread to the next
rise up; "The building rose before them
to rise to the bait: see bait to rise to the challenge: see challenge to rise to the occasion: see occasion
If an amount rises, it increases. Pre-tax profits rose from £842,000 to £1.82m Tourist trips of all kinds in Britain rose by 10.5% between 1977 and 1987 Exports in June rose 1.5% to a record $30.91 billion The number of business failures has risen The increase is needed to meet rising costs. fall
To retire; to give up a siege
"; "Jupiter ascends" increase in volume; "the dough rose slowly in the warm room" rise up; "The building rose before them
When you rise, you get out of bed. Tony had risen early and gone to the cottage to work
Specifically: (a) To go upward by walking, climbing, flying, or any other voluntary motion; as, a bird rises in the air; a fish rises to the bait
the act of changing location in an upward direction an increase in cost; "they asked for a 10% rise in rates" a growth in strength or number or importance a movement upward; "they cheered the rise of the hot-air balloon" increase in value or to a higher point; "prices climbed steeply"; "the value of our house rose sharply last year" rise in rank or status; "Her new novel jumped high on the bestseller list" exert oneself to meet a challenge; "rise to a challenge"; "rise to the occasion" become heartened or elated; "Her spirits rose when she heard the good news" move upward; "The fog lifted"; "The smoke arose from the forest fire"; "The mist uprose from the meadows" come up, of celestial bodies; "The sun also rises"; "The sun uprising sees the dusk night fled
To become of higher value; to increase in price
an increase or upward movement; an increase in salary (US: a raise in salary)
an upward slope or grade (as in a road); "the car couldn't make it up the rise"
The vertical distance between the faces of consecutive treads in a flight of stairs
When the people in a country rise, they try to defeat the government or army that is controlling them. The National Convention has promised armed support to any people who wish to rise against armed oppression. Rise up means the same as rise. He warned that if the government moved against him the people would rise up A woman called on the population to rise up against the government. + rising risings ris·ing popular risings against tyrannical rulers
Refers to either the vertical height of a single stair step or the vertical height of an entire flight of stairs
To become louder, or higher in pitch, as the voice
If a sound rises or if someone's voice rises, it becomes louder or higher. `Bernard?' Her voice rose hysterically His voice rose almost to a scream
If land rises, it slopes upwards. He looked up the slope of land that rose from the house The ground begins to rise some 20 yards away fall
play a high card as opposed to a low card; go up
To appear to move upwards from behind the horizon of a planet as a result of the planets rotation
To swell or puff up in the process of fermentation; to become light, as dough, and the like
In a roof, the vertical distance between the ridge and the top plate
When you rise, you stand up. Luther rose slowly from the chair He looked at Livy and Mark, who had risen to greet him. Rise up means the same as rise. The only thing I wanted was to rise up from the table and leave this house
Measurement from bottom of groin area to top of waist
come up, of celestial bodies; "The sun also rises"; "The sun uprising sees the dusk night fled "; "Jupiter ascends"
v rise [OE rïsan]
If the wind rises, it becomes stronger. The wind was still rising, approaching a force nine gale
become more extreme; "The tension heightened"
a movement upward; "they cheered the rise of the hot-air balloon"
To slope upward; as, a path, a line, or surface rises in this direction
To move upward under the influence of a projecting force; as, a bullet rises in the air
rise form
The imprint upon the surface of a body of water that is made by a feeding trout, indicative by its form of the feeding behavior of the fish
rise from the ashes
To make a comeback after a long hiatus. To come back into common use or practice. To come back into popularity. To come back to being a thing of today
rise from the ashes
To make a comeback after a disaster (that almost lead to a tragic end)
rise over run
A mnemonic for remembering that the slope of a non-vertical line is the ratio of the amount it rises over some interval, over the length of that interval
rise to the occasion
To achieve erection for sexual intercourse

To his comic fury and shame, the traveller's 'master part' fails to rise to the occasion, and the girl's innocence is preserved.

rise up
To rear
rise up
To rise to the surface
rise up
To rebel
rise from rags to riches
(deyim) See: from rags to riches
rise above
overcome; be higher than
rise above
If you rise above a difficulty or problem, you manage not to let it affect you. It tells the story of an aspiring young man's attempt to rise above the squalor of the street
rise again
come back to life, be revived
rise early
get out of bed early, wake up early
rise from the ashes
overcome an impossible situation; transcend from a state of death to life or failure to success (literal or figurative)
rise from the gutter
remove oneself from a lowly position
rise from the ranks
go from being a regular soldier to being a commissioned officer; go up the ranks, rise in status
rise in prices
increase in costs
rise in temperatures
increase of temperatures
rise like phoenix from the ashes
overcome an impossible situation; (literal or figurative) transcend from a state of death to life or failure to success (literary reference to the legendary bird phoenix)
rise time
the time taken for the leading edge of a pulse to rise from 10% to 90% of its final value
rise time
  In the approximation of a step function, the time required for a signal to change from a specified low value to a specified high value   Typically, these values are 10% and 90% of the step height   (188)
rise time
The time taken for a signal (optical or electrical) to rise from low level to peak value (usually taken as the time from 10% to 90% of peak)
rise time
The time required for the leading edge of a pulse to rise from 10% to 90% of its amplitude; the time required for a component to produce such a result "Turn-on time "
rise time
tr The time for the output current of a photodiode to rise from 10% to 90% of final level in response to an instantaneous rise in input light power Range: from a few ps to tens of ms
rise time
The time taken to make a transition from one state to another, usually measured between the 10% and 90% completion points of the transition Alternatively the rise time may be specified at the 20% and 80% amplitudes Shorter or faster rise times require more bandwidth in a transmission channel
rise time
The length of time for the output of a transducer to rise from 10% to 90% of its final value as a result of a step-change of measurand *
rise time
The time required for a variable to change from its baseline value to a given percentage (usually 90%) of its intended final value
rise time
The time it takes for output to rise from low values, say 10%, to high values, say 90% of peak power
rise time
The time required for the leading edge of a pulse to rise from one-tenth of its final value to nine-tenths of its final value Rise time is proportional to time constant See decay time
rise time
The time required for the output of a transducer to rise from 10% to 90% of its final value, as it responds to a step change in the measurand
rise time
The time taken for the leading edge of a pulse to rise from its minimum to its maximum values (typically measured from 10% to 90% of these values)
rise time
THE TIME REQUIRED FOR A SENSOR OR SYSTEM TO RESPOND TO AN INSTANTANEOUS STEP FUNCTION, MEASURED FROM THE 10% TO 90% POINTS ON THE RESPONSE WAVEFORM IN TEMP MEASUREMENT, SEE RESPONSE TIME
rise time
The time required for the voltage in a switching electronic circuit to rise from 10% to 90% of its nominal final value
rise time
The rate of time the thermostat is allowed to rise in temperature until it reaches a point that causes the snap disc to operate
rise to power
accession: the act of attaining or gaining access to a new office or right or position (especially the throne); "Elizabeth's accession in 1558"
rise to the occasion
excel, be appropriate for the position
rise up
stand up on the hind legs, of quadrupeds; "The horse reared in terror"
rise up
take part in a rebellion; renounce a former allegiance
rise up
come to the surface
rise up
see rise 1, 2, 5, 14, 15
rise with the lark
wake up very early in the morning, wake up with the morning bird
Lord willing and the creek don't rise
Barring unforeseen circumstances

Lord willing and the creek don't rise, we'll have that new barn finished in time for the harvest.

Rose
A surname
Rose
A female given name
early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise
platitude from Benjamin Franklin under the pseudonym Poor Richard
get a rise
To elicit a reaction of annoyance for sadistic pleasure
get a rise from
Alternative form of get a rise out of
get a rise out of
To obtain a reaction from someone, especially one of annoyance

Ahmadinejad is no simpleton. . . . His Holocaust denial is a flagrant ploy—the easiest way to get a rise out of the Jewish community.

give rise to
To be the origin of; to produce; to result in
high-rise
A tall building, one of many stories
low-rise
A building of no more than a few stories. A retronym created as an antonym to high-rise
rises
Third-person singular simple present indicative form of rise
rising
rebellion
rising
Present participle of rise
rose
Alternative spelling of rosé
rose
To make rose-colored
rose
a purplish-red or pink colour, the colour of some rose flowers

rose pink colour:.

rose
a plant or species in the rose family (Rosaceae)
rose
a flower of the rose plant
rose
a shrub of the genus Rosa, with red, pink, white or yellow flowers
rose
Simple past of rise
rose
the base of a light socket
rosé
A pale pink wine made by removing the dark grape skins at the required point during fermentation
rose
{n} a very sweet flower
get a rise out of
(deyim) Provoke an angry or irritated response from
ram rise
(Havacılık) Heating due to compressibility
take a rise out of
(deyim) Provoke an angry or irritated response from
Rising
arise
Rose
south america
Rose
vernacular form of the medieval Rosa, reinforced by the English noun rose
Rose
vanity
Rose
A diminutive of the given name Rosemary
risen
Obs
risen
from Rise
risen
of Rise
risen
celestial bodies above the horizon; "the risen sun
risen
of e
risen
Risen is the past participle of rise
risen
pl
risen
past participle of rise
risen
(of e g celestial bodies) above the horizon; "the risen sun"
rises
third-person singular of rise
rising
newly come into prominence; "a rising young politician" (of a heavenly body) becoming visible above the horizon; "the rising sun" advancing or becoming higher or greater in degree or value or status; "a rising trend"; "a rising market" increasing in amount or degree; "rising prices
rising
advancing or becoming higher or greater in degree or value or status; "a rising trend"; "a rising market"
rising
agari
rising
Attaining a higher place; taking, or moving in, an upward direction; appearing above the horizon; ascending; as, the rising moon
rising
increasing in amount or degree; "rising prices"
rising
newly come into prominence; "a rising young politician"
rising
Increasing in wealth, power, or distinction; as, a rising state; a rising character
rising
Another term for a spring A feature where water returns to the surface from an underground body of water
rising
bullish
rising
sloping upward
rising
a movement upward; "they cheered the rise of the hot-air balloon"
rising
(of a heavenly body) becoming visible above the horizon; "the rising sun"
rising
This term common in the United Kingdom describes the age of a horse In the United States, the term is Coming
rising
The act of one who, or that which, rises (in any sense)
rising
increasing in amount or degree; "rising prices
rising
that which goes up
rising
That which rises; a tumor; a boil
rising
More than; exceeding; upwards of; as, a horse rising six years of age
rising
organized opposition to authority; a conflict in which one faction tries to wrest control from another
rising
Used in the UK to describe the age of a horse For example, a horse approaching four is said to be "rising four" In the US, the term coming is used
rising
coming to maturity; "the rising generation"
rising
{s} getting up, ascending; increasing, growing; growing older, maturing
rising
Growing; advancing to adult years and to the state of active life; as, the rising generation
rising
{i} act of ascending; process of increasing, growth; waking up
rising
a sudden attempt by a large group of people to violently remove a government or ruler = uprising, rebellion rebellion
rising
A bird represented as if in the act of taking flight; rising from the ground
rose
a type of wine
rose
raise
rose
bara
rose
Something resembling a rose flower
rose
[n] a three-dimensional carved rose flower, often with leaves in Rococo Revival design; a rose-shaped or flower-shaped negative space in Gothic tracery
rose
a dusty pink color any of many plants of the genus Rosa having a dusty purplish pink color; "the roseate glow of dawn
rose
having a purplish-red or pink colour. See rosy
rose
for delivering water in fine jets; a rosehead; also, a strainer at the foot of a pump
rose
Something that is rose is reddish-pink in colour. the rose and violet hues of a twilight sky
rose
French word for pink wine, now commonly used all over the world
rose
See Rose diamond, below
rose
Rose is the past tense of rise
rose
a dusty pink color
rose
Beads used for counting prayers originated with the Hindus, and were retained by the Buddhists The Arabs adopted them from the Buddhists of eastern Persia, which was predominately Buddhist at the time of the Arab expansion The Christians got them from the Saracens, part of the esoteric crosspollination going on at the time In Arabic, the word for "rose" (ward) is just a vowel away and related by root to the word for "invocation of sacred Names" (wird) Thus the rose symbolism in the Sufi way (connoting remembrance), and the name of this device in Christianity: "Rosary "
rose
To render rose-colored; to redden; to flush
rose
The Rose, which is popular in English heraldry, is generally borne singly and full-faced, with five petals, barbs and seeds
rose
A rose window
rose
having a dusty purplish pink color; "the roseate glow of dawn"
rose
of Rise
rose
A flower and shrub of any species of the genus Rosa, of which there are many species, mostly found in the morthern hemispere A knot of ribbon formed like a rose; a rose knot; a rosette, esp
rose
See Rose window, below
rose
A diamond
rose
{s} having a pinkish coloring; having the characteristics of a rose
rose
The card of the mariner's compass; also, a circular card with radiating lines, used in other instruments
rose
A rose is a flower, often with a pleasant smell, which grows on a bush with stems that have sharp points called thorns on them. a bunch of yellow roses
rose
Remote Operations Service Element The OSI RPC mechanism used in OSI Message Handling, Directory, and Network Management application protocols
rose
A perforated nozzle, as of a pipe, spout, etc
rose
a round nozzle for a sprinkling can or hose
rose
Remote Operation Service Entry
rose
{f} stand up, get into an upright position; get out of bed; climb, ascend, move upward; rebel, revolt; increase, grow; appear over the horizon; come back to life, return from the dead; puff up, swell; originate in, begin in
rose
If you say that a situation is not a bed of roses, you mean that it is not as pleasant as it seems, and that there are some unpleasant aspects to it. We all knew that life was unlikely to be a bed of roses back in England. American impresario and songwriter who produced Crazy Quilt (1931) and other musical comedies and wrote several popular songs, including "Me and My Shadow.". American baseball player who played with the Cincinnati Reds from 1963 to 1978 and returned as the team's manager in 1984. During his playing career he set 24 major-league records, including hits (4,256). He was banned from the sport in 1989 for betting on baseball games. A mountain, 3,287.3 m (10,778 ft) high, of western Nevada. It is in a winter sports area near Reno and Lake Tahoe. Past tense of rise. the past tense of rise. Any of about 100 species in the genus Rosa (family Rosaceae) characterized by their beautiful, fragrant flowers. Rosa species are probably the most widely recognized and universally favoured of ornamental flowering plants. Hundreds of varieties are cultivated in all types of settings, and there are many hybrids. Roses are susceptible to numerous diseases, most caused by fungi. The rose family contains about 3,000 species and accounts for 45% of the species in the rose order (Rosales). Other popular garden plants and ornamentals in the rose family include spirea, cinquefoil, hawthorn, mountain ash, and flowering cherry. The family also contains many important fruits, including the apple, peach, strawberry, pear, plum, apricot, almond, quince, blackberry, and raspberry. Plants of some species contain dangerous cyanide compounds. Many members have thorns or prickles. Marie Josèphe Rose Tascher de la Pagerie Lee Gypsy Rose Rose Louise Hovick Roman de la Rose Romance of the Rose Rose Bowl Rose of Lima Saint rose of Sharon rose quartz rose window Rose Fred Rose Peter Edward Tokyo Rose Pasadena Tournament of Roses Roses Wars of the
rose
(Rosa damascena) Especially good for dry, sensitive, or mature skins Antiseptic and anti-inflammatory, with a deep, sweet floral fragrance that has been treasured throughout time
rose
a variable color averaging a moderate purplish red
rose
The ornamental rosette set into a hole cut into the soundboard Usually of cast metal in North European instruments and of parchment and veneer in Italian instruments It is almost never cut into the wood of the soundboard as in the lute
rose
OSI RPC mechanism used by various OSI network application protocols
rose
A Companion of the Order of the Rose, which is a Society level order composed of former Royal Consorts
rose
The color of a rose; rose-red; pink
rose
To perfume, as with roses
rose
one worn on a shoe
rose
Rose is sometimes used on the third Sunday in Advent, to signify joy
rose
Pink colored wine
rose
any of many plants of the genus Rosa
rise
Favoriten