zam

listen to the pronunciation of zam
Türkisch - Englisch
rise

The sun always rises in the east. - Güneş her zaman doğudan doğar.

When are you going to approach him about your pay rise? - Onunla maaş zammınızı ne zaman görüşeceksiniz?

{i} raise

Tom didn't expect to get a raise. - Tom zam almayı ummuyordu.

Tom and Mary are always arguing about how to raise their children. - Tom ve Mary çocuklarını nasıl yetiştirecekleri konusunda her zaman tartışıyorlar.

extra

I've got a little extra time right now. - Şu anda biraz ekstra zamanım var.

During hard times, people might not go on a trip, but they might be willing to pay extra for good coffee. - Zor zamanlarda, insanlar geziye gitmek istemeyebilir fakat iyi kahve için fazla ödemeye istekli olabilirler.

addition; salary rise, rise, raise; increase
additional charge, surcharge
price increase: Şekere yüzde otuz zam yapıldı. The price of sugar has been increased by thirty percent
addition

In addition to mathematics, physics and astronomy, Newton also had an interest in alchemy, mysticism and theology. - Matematik, fizik ve astronomiye ilaveten Newton'un aynı zamanda simya, mistisizm ve teolojiye bir ilgisi vardı.

increase, increment (added to one's salary)
increase

Next year, the wages do increase, but most of the increase will disappear due to inflation. - Gelecek yıl maaşlara zam yapılacak ama enflasyon yüzünden zammın çoğu eriyecek.

Recently, the number of foreigners working or studying in Japan has increased. - Son zamanlarda, Japonya'da çalışan ya da okuyan yabancıların sayısı arttı.

(Ticaret) bonus
(Ticaret) price hike
accession
increment
markup
raise prices
a pay rise
pay raise

Most employees expect a pay raise once a year. - Çoğu çalışan yılda bir kez zam istiyor.

He asked for a pay raise. - O bir maaş zammı istedi.

augment
idem
zam gelmek
for the price (of something) to be increased: Kahveye zam geldi. The price of coffee has been raised
zam görmek
1. (for someone) to get an increase in salary. 2. (for something) to be increased in price
zam istemek
to ask for a rise
zam talebi
wage claim
zam talebi
pay claim
zam yapmak
increase
zam yapmak
balloon
zam yapmak
a) (fiyata) to mark sth up b) (maaşa) to increase sb's salary, to raise sb's salary
zam yapmak
raise
zam yapmak
mark up
zamlar
price hikes
maaşına zam almak
to get a rise in one's salary
maaşına zam işine son vermek
to pay sb off
Englisch - Englisch
form of shortened form, kazaam
Zam-buk
Proprietory brand of skin-dressing formerly sold in chemists and used by first aid attendants at sports events
Zam-buk
By extension, first aid attendants at sports events
zam
Favoriten