to rise to the surface

listen to the pronunciation of to rise to the surface
Englisch - Türkisch

Definition von to rise to the surface im Englisch Türkisch wörterbuch

surface
yüzey

Karalar ve sular Dünya'nın yüzeyini oluşturur. - Land and water make up the earth's surface.

Nesnenin yüzeyi oldukça pürüzlü. - The surface of the object is fairly rough.

rise up
(Fiili Deyim ) 1- kalkmak , yükselmek 2- ayaklanmak , isyan etmek
rise up
ayaklanmak
rise up
isyan etmek
surface
üzerine yüz kaplamak
surface
yüz (suya/sıvıya ait)
surface
görünüşte

Bu sorun görünüşte kolay gibi görünüyor ama o gerçekten zor. - This problem seems to be easy on the surface, but it's really difficult.

Dış görünüşte bir sümsük gibi görünüyor. Fakat özünde onu zorlu bir delege yapan sağlam bir iradesi var. - He seems like a softy on the surface, but at the core he's got an iron will that makes him an extremely tough negotiator.

surface
görünüş

Dış görünüşte bir sümsük gibi görünüyor. Fakat özünde onu zorlu bir delege yapan sağlam bir iradesi var. - He seems like a softy on the surface, but at the core he's got an iron will that makes him an extremely tough negotiator.

Bu sorun görünüşte kolay gibi görünüyor ama o gerçekten zor. - This problem seems to be easy on the surface, but it's really difficult.

surface
düzletmek
rise up
kalk
surface
(posta) adi
surface
su dibinden yüzeye çıkmak
surface
{f} ortaya çıkmak
surface
zahir
surface
{i} (suya/sıvıya ait) yüz: on the surface of the water suyun yüzünde
surface
(sıfat) üst, yüzeysel, yüzey
surface
(fiil) cilalamak, düzleştirmek, yüzeye çıkarmak (denizaltı), yüzeye çıkmak (denizaltı), ortaya çıkmak, meydana çıkmak, gün ışığına çıkmak
surface
{f} yüzeye çıkarmak (denizaltı)
surface
(Tıp) Yüzey, yüz, satıh
surface
surface current düz
Englisch - Englisch
surface
rise up
to rise to the surface

  Silbentrennung

  to rise to the sur·face

  Türkische aussprache

  tı rayz tı dhi sırfıs

  Aussprache

  /tə ˈrīz tə ᴛʜē ˈsərfəs/ /tə ˈraɪz tə ðiː ˈsɜrfəs/

  Wort des Tages

  credenza
Favoriten