augmentation

listen to the pronunciation of augmentation
Englisch - Türkisch
artırma
artış
(Kanun) arttırma
(Askeri) takviye
büyütme
{i} çoğaltma
{i} büyüme
(Askeri) KADRO ARTIRMASI; KADRO TAKVİYESİ: Ordudan daha küçük teşkillerde, normal görev ve iş hacmindeki değişiklik dolayısıyla, birlik teşkilat ve malzeme kadrolarındaki personel ve malzeme miktarının artırılması
(Askeri) kadro takviyesi
(Askeri) kadro artırması
augment
arttırmak
augment
{f} çoğaltmak
augmentation mammoplasty
(Tıp, İlaç) Göğüs büyütme ameliyatı
augmentation force
(Askeri) takviye kuvveti
augment
{f} artırmak
augment
geçmiş zaman öneki (yunanca vb.)
augment
büyütmek
augment
miktarını çoğaltmak
augment
büyütme
augment
ekle,v.artır: n.ek
augment
sayısını arttırmak
augment
geçmiş zaman öneki
augment
ilave
augment
(Muzik) artık
augment
eklemek
augment
artmak
augment
değerlenmek
augment
değerlendirmek
augment
{i} ek
augment
{f} artır
augment
ilâve
augment
ekle
augment
İlâve harf veya hece (Yunan, sanskritçe v.b. gibi dillerde)
breast augmentation
(Tıp, İlaç) Göğüs büyütme ameliyatı
chin augmentation
(Tıp, İlaç) Çene büyütme ameliyatı
gluteal augmentation
(Tıp, İlaç) Kalça büyütme
labor augmentation
(Doğum) Sunî sancı
staff augmentation
personel arttırımı
Air Force contract augmentation program; Armed Forces contract augmentation prog
(Askeri) Hava Kuvvetleri sözleşme takviye programı; Silahlı Kuvvetler sözleşme takviye programı
Civil Air Patrol; civil augmentation program; combat air Patrol; configuration a
(Askeri) Sivil Hava Devriyesi; sivil kadro artırımı programı; muharebe hava Devriyesi; konfigürasyon ve alarm paneli; Konsolide işler süreci (Birleşmiş Milletler); kriz müdahele planlaması
Force Augmentation Planning and Execution System
(Askeri) Kuvvet Artırma Planlama ve İdare Sistemi
air base augmentation support set
(Askeri) HAVA ÜSSÜ TAKVİYE/DESTEK SETİ: Üs işletmesine ve bakımına destek sağlayan, birçok kez kullanılabilen, hafif ve havadan nakledilebilen teçhizat ve kaynaklar. Her bir set 4500 kişiyi veya buna denk olan 5. filoyu bunun destek unsurlarıyla birlikte destekleyecektir. Bir set hiçbir destek imkanının olmadığı intikal edilen yerde ilk destek olanağı sağlamak veya intikal edilen yerde var olan destek olanağını arttırmak ve genişletmek için kullanılabilir
augment
{f} uzamak
augment
{f} çoğalmak
augment
zam
augment
ilâve harf veya hece büyü/büyüt
augment
{f} büyümek
augment
{f} uzatmak
deployable joint task force augmentation cell
(Askeri) konuşlanabilir müşterek görev kuvveti artırım hücresi
equipment augmentation
(Askeri) (DATA AUTOMATION) TEÇHİZAT TAKVİYESİ (HV.): Kurulmuş bir bilgi işlem sisteminde artan iş hacmini karşılamak üzere, ek otomatik bilgi işlem teçhizat gücünün tedariki
force augmentation
(Askeri) KADRO KUVVET ARTIRMASI: Yüksek öncelikteki ihtiyat asli teşkillerine mensup birlikler (faal orduyu ikmal edecek tümen kuvvetleri ve tümen kuruluşu dışındaki kuvvetler). A. B. D. kara ordusu birlikleri ve bu birlikleri belirli bir tümen kuvveti hedefini yerine getirecek olan tam TMK mevcuduna çıkarmak için gerekli münferit takviyeler. Bu terim (augmentation) kelimesinin yerini almıştır
foreign internal defense augmentation force
(Askeri) yabancı dahili savunma kadro takviye kuvveti
joint technical augmentation cell; joint terminal attack controller; Joint Terro
(Askeri) müşterek teknik takviye hücresi; müşterek terminal taarruz kontrolörü; Müşterek Terörizm Analiz Merkezi
logistics civilian augmentation program (Army)
(Askeri) lojistik sivil takviye programı (Kara Kuvvetleri)
merchant ship naval augmentation program
(Askeri) ticari gemi deniz takviye programı
naval augmentation group
(Askeri) deniz takviye grubu
naval augmentation group
(Askeri) DENİZ TAKVİYE GRUBU: Düşman kuvvetlerinin tehdidi altında olduğu bilinen veya şüphe edilen bölgelerden geçişte konvoy kuvvetini takviye maksadıyla kullanılan refakat teknelerinden kurulu bir grup
resource augmentation duty program
(Askeri) kaynak takviyesi görev programı
source activity augmentation
(Nükleer Bilimler) kaynak aktivitesinin artırılması
special medical augmentation response team
(Askeri) özel sıhhiye yardımı cevap timi
stability augmentation feature
(Askeri) istikrar artırma özelliği
stability augmentation feature
(Askeri) İSTİKRAR ARTIRMA ÖZELLİĞİ: Bir uçuş kontrol sisteminde, uçağın kısa zamanlı istikrar özelliklerini otomatik olarak artıran alet
table of distribution augmentation
(Askeri) KURULUŞ DIŞI KADRO ARTIRIMI: Mevcut veya yeniden teşkil edilecek kuruluş dışı kadro birliklerini seferi kuvvete çıkarmak için lüzumlu personel ve teçhizatın teminine yetki veren kadro
thrust augmentation
(Mekanik) baskı yükseltme
Englisch - Englisch
The act or process of augmenting
A particular mark of honour, granted by the sovereign in consideration of some noble action, or by favour; and either quartered with the family arms, or on an escutcheon or canton
A surgical procedure to enlarge a body part, as breast augmentation
The stage of a disease during which symptoms increase or continue
{n} the act or state of increasing
The transfer of water from one source to another for the purpose of maintaining or raising the water level of a surface water body
The term used to describe the provision of additional benefits for or in respect of individual members, where the cost of this provision is borne by the pension scheme itself and/or by the employer
In counterpoint and fugue, a repetition of the subject in tones of twice the original length
Special surgery for altos involving the implantation of falsettos
Repetition of a thematic subject while lengthening the value of each note (opposite of diminution)
The addition of specialized personnel and/or equipment to a unit, aircraft, or ship to supplement the medical evacuation mission
Compositional technique in which a melodic line is repeated in longer note values The opposite of diminution
The treatment of a melody in such a way as to lengthen - usually double - the duration of its notes in order to prolong a phrase An interval may also be augmented, which means increasing it by a semitone; and a choir may be augmented, which means increasing the numbers of members participating
To increase the value of a customer file by utilizing an overlay from another source
Supplementing the water supply of a stream affected by well depletion, in order to protect senior water rights on a stream Augmentation puts no water in the well It is not designed to recharge the aquifer
The lengthening of note values used in a theme to alter the melody without changing the pitches
The state of being augmented; enlargement
the process of lengthening a melody, usually doubling the time values of the notes
Speeding up labor
{i} growth, increase; addition, supplement
The addition of one or more assurance component(s) from Part 3 to an EAL or assurance package
The act or process of augmenting, or making larger, by addition, expansion, or dilation; increase
The addition of one or more assurance component(s) from Part 3 to an EAL or assurance package [CC2][CC21] (see also assurance)
The addition of one or more assurance component(s) from Part 3 to an Evaluated Assurance Level (EAL) or assurance package [CC]
A additional charge to a coat of arms, given as a mark of honor
the amount by which something increases
The thing added by way of enlargement
enlarging a rhythm at a particular proportion, usually 1: 2 For example, every eighth note in the original would be transformed into a quarter note; every quarter note would become a half-note Diminution is the opposite process, in which a rhythm is compressed by a particular proportion
In music, the process of slowing down a melody or musical phrase by increasing (generally doubling) the length of its notes
the act of augmenting the statement of a theme in notes of greater duration (usually twice the length of the original) the amount by which something increases
Increasing stream flow under normal conditions, by releasing storage water from reservoirs
The presentation of a theme in notes double the value in duration of those originally assigned to it
Where the theme is heard in notes of longer length (usually double) than in its original form
Compositional technique in which a melodic line is repeated in longer note values The lengthening of note values used in a theme to alter the melody without changing the pitches The opposite of diminution
the act of augmenting
To make greater, larger, more intense
the statement of a theme in notes of greater duration (usually twice the length of the original)
The stage of a disease in which the symptoms go on increasing
augmentation cystoplasty
A surgical procedure in which a portion of the intestine is connected to the bladder head to allow for urinary voiding
augmentation mammoplasty
(Tıp, İlaç) A breast implant is a prosthesis used to enlarge the size of a woman's breasts (known as breast augmentation, breast enlargement, mammoplasty enlargement, augmentation mammoplasty or the common slang term boob job) for cosmetic reasons
augment
To increase an interval, especially the largest interval in a triad, by a half step (chromatic semitone)
augment
To slow the tempo or meter, e.g. for a dramatic or stately passage
augment
To grow; to increase; to become greater
augment
To increase; to make larger or supplement

The money from renting out a spare room can augment a salary.

breast augmentation
: Cosmetic procedure to increase the size of female breasts with silicon implants
augment
to make bigger
augment
{f} increase, enlarge, enhance; multiply
augment
{v} to increase, make or become larger
augment
{n} as increase, state of increase, prefix
augment
{n} an increase, state of increase, prefix
breast augmentation
(Tıp, İlaç) A breast implant is a prosthesis used to enlarge the size of a woman's breasts (known as breast augmentation, breast enlargement, mammoplasty enlargement, augmentation mammoplasty or the common slang term boob job) for cosmetic reasons
chin augmentation
(Tıp, İlaç) Chin augmentation using surgical implants can alter the underlying structure of the face, providing better balance to the facial features. This operation is often performed at the time of rhinoplasty to help balance the facial proportions
augment
as in bioaugmentation - The adding of additional microorganisms to expedite microbial activity
augment
grow or intensify; "The pressure augmented"
augment
To increase the largest interval in a triad, especially a fifth or a sixth, by a half-step (chromatic semitone)
augment
In some Indo-European languages, a prefix e- (a- in Sanskrit) indicating a past tense of a verb
augment
To augment something means to make it larger, stronger, or more effective by adding something to it. While searching for a way to augment the family income, she began making dolls. = supplement + augmentation aug·men·ta·tion The augmentation of the army began along traditional lines. to increase the value, amount, effectiveness etc of something (augmenter, from augmentare, from augere )
augment
To enlarge or increase in size, amount, or degree; to swell; to make bigger; as, to augment an army by reëforcements; rain augments a stream; impatience augments an evil
augment
The Augment system, originally named NLS, was a pioneering research and production system aimed at augmenting human intellect and group knowledge processing capabilities through integrated tools and organizational development strategies This approach led to the invention of much of interactive computing technology decades ahead of other efforts, including: the mouse, screen windows, true hypertext, outline processors, groupware, and digitally signed documents See section References, which cites several Douglas Engelbart papers on the subject The Koutliner concept emerged from studies of publicly available information concerning Augment
augment
Enlargement by addition; increase
augment
A vowel prefixed, or a lengthening of the initial vowel, to mark past time, as in Greek and Sanskrit verbs
augment
To increase an interval by a half step (chromatic semitone)
augment
to make greater, more numerous, larger, or more intense
augment
enlarge or increase; "The recent speech of the PLO chairman augmented tensions in the Near East"
augment
grow or intensify; "The pressure augmented
augment
To increase, make larger or supplement
augment
To increase; to grow larger, stronger, or more intense; as, a stream augments by rain
augment
To add an augment to
augment
enlarge or increase; "The recent speech of the PLO chairman augmented tensions in the Near East" grow or intensify; "The pressure augmented
augmentations
plural of augmentation
augmentation
Favoriten