çek

listen to the pronunciation of çek
Türkisch - Englisch
cheque

As soon as I received the cheque, I went to the bank. - Çeki alır almaz bankaya gittim.

Tom wrote Mary's name as the cheque payee. - Tom çek alacaklısı olarak Mary'nin adını yazdı.

drafting
(Kanun) bill of exchange
(Ticaret) check cheque
draught
(Otomotiv) non-return valve
Czech, of the Czechs
(a) Czech
Czech

The flag of the Czech Republic is almost the same as that of the Philippines. - Çek Cumhuriyeti'nin bayrağı Filipinler'inkiyle neredeyse aynıdır.

I want to buy a Czech sweater. - Çek kazağı satın almak istiyorum.

cheque, check
written order from one party directing a bank to pay a specified amount of money to another party
of the Czech Republic; of the former nation of Czechoslovakia
native or resident of the Czech Republic; resident of the former nation of Czechoslovakia; check
pull

When rain's fallen and the soil is moist, it becomes easier to pull out weeds. - Yağmur yağarsa ve toprak nemli olursa, otları çekmek daha kolay olur.

He pulled up the weed and threw it away. - O, otu çekti ve onu attı.

pull on
{f} shrunk

My jeans have shrunk. - Kot pantolonum çekti.

Tom's new shirt shrunk when he washed it and now it doesn't fit. - Tom yeni gömleğini yıkadığında çekti ve şimdi uymuyor.

suffer from

Some people in the world suffer from hunger. - Dünyada bazı insanlar, açlıktan çeker.

It is a shameful fact that, while there are lands where people suffer from hunger, within Japan there are many households and restaurants where much food is thrown away. - İnsanların açlık çektiği yerler varken, Japonya'da birçok yiyeceğin atıldığı bir sürü meskenlerin ve restoranların olması yüz kızartıcı bir gerçektir.

roll up

Roll up your right sleeve. - Sağ elbise kolunu yukarı çek.

{f} shrinking
drew

She drew her gun and said: - Silahını çekti ve dedi :

She drew the chair towards her. - O sandalyeyi ona doğru çekti.

{f} hauling
attract

I did not want to attract attention. - Ben dikkat çekmek istemiyordum.

Negative electrons attract positive electrons. - Negatif elektronlar pozitif elektronlar çekerler.

acquittance
shrink back
{f} haul
draw away
pop
yank

Tom yanked Mary's ponytail. - Tom Mary'nin at kuyruğu saçını çekti.

Tom gave the rope a yank. - Tom halata ani bir çekiş verdi.

cheques
of check
inflect

In that language, adjectives and nouns are inflected for gender. - O dilde, sıfatlar ve isimler cinsiyete göre çekilir.

czechoslovak
pull#on
pullon
{i} check

He opened a checking account with the bank. - O, bankada bir çek hesabı açtı.

I will pay for it by check. - Ben onu çek ile ödeyeceğim.

rollup
lure

The music lured everyone. - Müzik herkesin ilgisini çekti.

Cheese often lures a mouse into a trap. - Peynir genellikle bir fareyi tuzağa çeker.

drawaway
çek hesabı
checking account
çek arabanı
piss off!
çek arabanı
go away!
çek arabanı!
(Konuşma Dili) buzz off!
çek biti
(Bilgisayar,Teknik) check bit
çek bozdurmak
(Ticaret) cash a cheque
çek bozdurmak
(Ticaret) change
çek defteri
(Ticaret) check register
çek doldurmak
make out
çek elini!
(Konuşma Dili) hands off!
çek etmek
check
çek etmek
check in
çek git
(Argo) take off
çek hesabı
check account
çek korunası
czech koruna
çek koçanı
check stub
çek numarası
(Bilgisayar) check number
çek valf
non-return valve
çek valfi
check valve
çek yazmak
draw a cheque
çek yazmak
write a cheque
çek çek
barrow
çek-ayır
pull-apart
çek-ayır havza
(Coğrafya) pull-apart basin
çek cumhuriyeti
Czech Republic
çek tahsil etmek
to cash/collect a cheque
çek vana
return valve
Çek Cumhuriyeti
the Czech Republic
Çek arabanı
Go away!, Piss off!, Beat it!, Buzz off!
Çek git!
Shove off!
çek arabanı
push off
çek aç kapak
ring pull
çek bir tabure
pull up a chair
çek bir tabure
take a seat
çek bir tabure
have a seat
çek bir tabure
have a chair
çek bozdurmak
to cash a cheque
çek defteri
checkbook

Let me get my checkbook. - Çek defterimi alayım.

I balanced my checkbook while you were washing clothes. - Sen giysileri yıkarken ben çek defterini dengeledim.

çek defteri
chequebook, checkbook
çek defteri
chequebook

She opened her purse and took out her chequebook. - Cüzdanını açtı ve çek defterini çıkardı.

çek defteri kabı
checkbook cover
çek defteri/karnesi
checkbook
çek dili
Czech
çek dip koçanı
counterfoil
çek dosyalan
(Ticaret) check files
çek döviz kuru
(Ticaret) check rate
çek düzenlemek
make out a check
çek etme testi
checking test
çek git
clear out
çek git
get out!
çek git
push off
çek git
scram
çek göstergesi
(Bilgisayar,Teknik) check indicator
çek hamili
(Ticaret) cheque bearer
çek hamili
(Kanun) check holder
çek hamilleri
(Kanun) check holders
çek hesabı
cheque account
çek kabul ediyoruz
We accept checks
çek karakteri
(Bilgisayar,Teknik) check character
çek karnesi
(Ticaret) check book
çek kartı
(Ticaret) check card
çek kartı
checkcard
çek kelimesi
(Bilgisayar,Teknik) check word
çek keşide etmek
check
çek keşide etmek
draw a check
çek koçanı
check stub, counterfoil
çek koçanı
cheque stub
çek kullanabilir miyim
Can I use a personal check
çek menü
(Bilgisayar) action bar pull-down
çek o
(Tıp) ceco
çek simgesi
(Bilgisayar,Teknik) check symbol
çek tahsilatı
(Ticaret) check clearing
çek tahsilatı
(Ticaret) check collection
çek takası
(Ticaret) check clearing
çek toplamı
(Bilgisayar,Teknik) check total
çek valf
check valve
çek valf/valfı
check valve
çek vergisi
(Ticaret) cheque tax
çek vergisi
(Ticaret) check tax
çek vermek
pay by cheque
çek yaprağı
(Ticaret) cheque leaf
çek yaz saati
czech daylight time
çek yazmak
to write a cheque
çek yazmak
write out a check
çek yazmak
check
çek yazmak
draw a check
çek/sipariş no
(Bilgisayar) check/p o no
açık çek
(Ticaret) open check
açık çek
(Ticaret) a blank cheque
açık çek
(Ticaret) a blank check
ciro etme (çek/bono)
negotiation
ciro etmek (çek/bono)
negotiate
fotoğraf çek
(Bilgisayar) take photo
fotoğraf çek
(Bilgisayar) take picture
geri çek
(Bilgisayar) recall
it-çek
push-pull
kağıt çek
(Bilgisayar) draw
marjinal çek
(Bilgisayar,Teknik) marginal check
resim çek
(Bilgisayar) take a picture
tasdikli çek
(Ticaret) certified check
yokluğu çek
lack
çek etmek
(Dilbilim) check out
çekler
checks

I lost my travelers checks. - Ben seyahat çeklerimi kaybettim.

Would you cash these travelers checks, please? - Bu seyahat çeklerini bozar mısınız, lütfen?

çizgisiz çek
(Ticaret) open cheque
karşılıksız çek
Bounced cheque
karşılıksız çek
Bad cheque, dud cheque
Çekler
czechs
çek defteri
check book
adi çek
ordinary check
adi çek
ordinary check, uncrossed check
açık çek
signed blank check
açık çek
blank check
açık çek
uncrossed check
açık çek
blank cheque, blank check
açık çek vermek
give someone a blank check
açık çek vermek
give someone carte blanche
bas-çek
(Muzik) pull-push
belgeli çek
(Kanun) documentary check
bloke çek
(Ticaret) blocked check
ciro edilemeyen çek
(Ticaret) nonnegotiable cheque
ciro edilemez çek
(Ticaret) check not to order
ciro edilmez çek
(Ticaret) check not to order
elektro çek
(Ticaret) electro cheque
emre yazılı çek
(Ticaret) order check
emre yazılı çek
(Ticaret) check to order
euro çek
(Ticaret) eurocheck
eyalet dışı çek
out of state check
eziyet çek
travail
geri çek mek
(Hukuk) (il) to withdraw
geçersiz çek
(Ticaret) stale check
hamil (çek)
(Ticaret) holder (check)
hamile yazılı çek
(Ticaret) bearer check
hamiline çek
bearer check
hava çek valfi
(Otomotiv) air check valve
hayali çek
(Ticaret) bogus check
hükümsüz çek
(Kanun) cancellation check
iade edilmiş çek
(Ticaret) returned check
iade edilmiş çek
(Ticaret) represented cheque
isme yazılı çek
order check
karşılıksız çek
returned check
karşılıksız çek
dud check
karşılıksız çek
rubber check
karşılıksız çek
dud
karşılıksız çek
kite
karşılıksız çek
stumer
karşılıksız çek verme
kite flying
karşılıksız çek vermek
fly a kite
karşılığı bankaca tutulan çek
certified check
kayıp çek
lost cheque
kişisel çek
(Ticaret) personal check
korumalı çek
(Ticaret) protected check
lokal çek
(Ticaret) local cheque
mama yazılı çek
(Kanun) check to order
musaddak çek
(Ticaret) marked check
nama çek
(Ticaret) check to order
ne zaman çek in yaptırmalıyım
What time do I have to check in
ne çek yazmak
make a check payeble to
nerede çek in yaptırabilirim
Where do I check in
onaylı çek
(Ticaret) certified cheque
provizyonsuz çek
fin . bad check
röntgen çek
(Tıp) x ray
röntgen çek
(Tıp) x rayed
sahte çek
stumer
sorguya çek
(Kanun) cross examine
sınırlı çek
(Ticaret) limited check
tahsil edilmemiş çek
(Ticaret) outstanding check
tahsil edilmemiş çek
(Ticaret) check outstanding
umumi çizgili çek
(Ticaret) general crossed check
umumi çizgili çek
(Ticaret) general crossed cheque
vadeli çek
postdated check
verilen çek ve ödeme emir
(Ticaret) checks drawn and money orders
vesikalı çek
(Ticaret) documentary check
vizeli çek
(Ticaret) marked check
çizgili olmayan çek
cash check
çizgili çek
crossed check
çizgili çek
(Ticaret) cross check
çizgili çek Brit
crossed check
çizgisiz (çek)
uncrossed
çürük çek
(Ticaret) bad check
ödenmemiş çek
(Ticaret) unpaid check
ödenmeyen çek
(Ticaret) walk-out check
ödenmiş çek
(Kanun) cancellation check
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) Çekoslovakya, Bohemya ahalisinden olan ve Çek'ce konuşan kavim ki, Osmanlı metinlerinde "çeh" diye geçer
Çek halkına özgü olan
Slavların batı kolundan olan bir ulus veya bu ulusun soyundan gelen kimse
Bir kimsenin, bankadaki parasının dilediği kimseye ödenmesi için bankaya gönderdiği yazılı belge
çek cumhuriyeti
Çek Cumhuriyeti veya Çekya, Orta Avrupa'da bir ülkedir. Kuzeyinde Polonya, batı ve kuzeybatısında Almanya, güneyinde Avusturya ve doğusunda Slovakya ile komşudur
çek valf
İçinden gaz akışının geçmesine bir yönde izin veren, ters yönde gaz akışını otomatik olarak kapayan ve durduran vana
çek valf
Depodaki suyun kaçmasını önlemek için kullanılan araç
çek vana
Çek valf
AVİZOLU ÇEK
(Hukuk) Onamlı çek, ödemeyi yapacak olan bankaya önceden açıklaması yazdırılarak alacaklıya verilen çek türü
BLOKE ÇEK
(Hukuk) Keşidecinin ölümü, ehliyetinin kaybı vb. nedenlerin bulunması halinde ödemesi durdurulabilen çek
TEYİTLİ ÇEK
(Hukuk) Muhattap bankanın,çek üzerine "Görülmüştür","Karşılığı Vardır"gibi kayıtlar düşerek,çekin karşılığının bulunduğunu ve ibraz süresini gösteren çek
TRANSİT ÇEK
(Hukuk) Keşidesinin yapılmadığı ve ödenemeyeceği bir ülkede ciro edilen çek
VİZELİ ÇEK
(Hukuk) Senedin keşidesi esnasında bankaca karşılığı olduğu bildirilen çek; avizolu çek
açık çek
Üzerine para miktarı yazılmamış çek
bloke çek
Keşideci tarafından anlaşmazlığın çözümüne kadar ödemenin durdurulduğu çek türü
karşılıksız çek
Ödenecek paranın bankadaki hesapta olmadığı çek
çek
Favoriten