tutuklamak

listen to the pronunciation of tutuklamak
Türkisch - Englisch
arrest

The police are not here to arrest you. - Polis, seni tutuklamak için burada değil.

I had to arrest them. - Onları tutuklamak zorunda kaldım.

seize
bust
apprehend
nick
take into custody
pick up
imprison
law to arrest (someone), put (someone) under arrest
jail
rap
take smb. in charge
to arrest, to apprehend, to bust sb, to run sb in
pull-in
(Hukuk) arrest (to)
pull in
impound
take up
lock up
bring sb in
put sb under arrest
run in
tutukla
apprehend

The policeman apprehended the murderer and handcuffed him. - Polis katili tutukladı ve onu kelepçeledi.

The criminals have all been apprehended. - Suçluların hepsi tutuklandı.

tutuklama
{i} arrest

Tom was afraid that the police might want to arrest him. - Tom polislerin onu tutuklamak isteyebileceğinden korkuyordu.

The fight resulted in several arrests. - Kavga, birçok tutuklamalarla sonuçlandı.

tutuklama
{i} detention
tutuklama
{i} duress
tutuklama
{i} cop
tutuklama
{i} caption
tutuklama
arrestment
tutuklama
detention of person
tutuklama
detention of persons
tutukla
take into custody
tutuklama
bust
tutuklama
apprehension
tutukla
arrest
tutuklama
to arrest
tutukla
impound
tutukla
apprehended

The criminals have all been apprehended. - Suçluların hepsi tutuklandı.

Tom was apprehended in Boston. - Tom Boston'da tutuklandı.

tutuklama
pinch
tutuklama
arresting, detention, apprehension
yeniden tutuklamak
recommit to prison
Türkisch - Türkisch
Kanun yoluyla hürriyeti kısıtlayarak bir yere kapatmak, tevkif etmek
tevkif etmek
Tutuklama
tevkif
Tutuklama
(Hukuk) TUTMA
tutuklama
Tutuklamak işi, tevkif: "Muhalefeti ortadan kaldırmaya niyetli olan Damat Ferit Paşa'nın ilk işi bir sürü yeni tutuklamalar oldu."- Y. K. Karaosmanoğlu
tutuklama
Tutuklamak işi, tevkif
tutuklamak
Favoriten