cool

listen to the pronunciation of cool
Englisch - Türkisch
(isim) serin

Sabahın serinliğinde Çalış. - Study in the cool of the morning.

Burada akşamleyin genellikle serin bir esinti vardır. - There is usually a cool breeze here in the evening.

serinlik

Nehre vardığımızda bir serinlik hissettik. - We felt the coolness when we arrived at the river.

{s} klas

Onun arabası gerçekten klas. - His car is really cool.

Bana gelince, uluslar arası klas bir insan olmaya çabalamak yerine, açık fikirli bir dünya insanı olmak istiyorum. - As for me, instead of trying to be a cool, international man, I would like to be an open-minded earth person.

{f} serinlemek

Yazın serinlemek için en sevdiğin yol nedir? - What's your favorite way to stay cool in the summer?

Bir domuz serinlemek için çamurda yuvarlanır. - A pig will wallow in the mud in order to cool down.

{s} soğuk

Tom soğukkanlılığını asla kaybetmez. - Tom never loses his cool.

Soğuk kanlılığımı kaybetmeye başlıyordum. - I was beginning to lose my cool.

{s} harika

Onun harika olduğunu düşündüm. - I thought it was cool.

Bunun harika olduğunu düşünmüyor musun? - Don't you think it's cool?

{f} serinletmek
{f} yatışmak
{s} soğukkanlı

Soğukkanlılığını kaybetme. - Don't lose your cool.

Tom soğukkanlılığını asla kaybetmez. - Tom never loses his cool.

{i} serin yer
{s} küstah
{i} soğukkanlılık
havalı

O, akıllı, havalı ve çekicidir. - He's smart, cool and attractive.

Tom havalı, değil mi? - Tom is cool, isn't he?

{s} uygun

Evinizin ısıtma ve soğutma maliyetlerini uygun yalıtım ve hava sızdırmazlık teknikleri yoluyla azaltabilirsiniz. - You can reduce your home's heating and cooling costs through proper insulation and air sealing techniques.

çok iyi

Ben hep Tom'un çok iyi olduğunu düşündüm. - I always thought Tom was so cool.

serinleşmek
etkileyici kişi
mayhoş
sönmek (öfke/arzu vb)
söndürmek (öfke/arzu vb'ni)
küllenmek
kayıtsız
karizmatik

Tom onun karizmatik göründüğünü düşündü. - Tom thought it looked cool.

Tom ne giydiği fark etmeden, o karizmatik görünür. - No matter what Tom wears, he looks cool.

sakinlik
soğutmak

Güneşe göre bir evin yönünü değiştirerek evi ısıtmak ya da soğutmak için gerekli ya da boşa harcanmış enerjinin yüzde otuzunu tasarruf edebilirsiniz. - By simply changing the orientation of a house in relation to the sun, you can save up to thirty percent of the energy required or wasted for heating or cooling it.

Tom soğutmak için pastayı mutfak penceresi eşiğine koydu. - Tom put the pie on the kitchen windowsill to cool.

serinkanlılıkla
serinkanlı
salkın
çok yakşı
heyecanlanmadan
kafasına göre takılan
(davranış) soğuk
soğumak
serinkanlılık
{f} soğut

Onun soğukluğu arkadaşlarını soğuttu. - His coolness has alienated his friends.

Tom soğutucudan bir bira aldı ve onu açtı. - Tom took a beer from the cooler and opened it.

sakin

Sakin ol ve rahat ol. - Calm down and be cool.

Ben son derece sakindim. - I was cool as a cucumber.

uzak

Lütfen doğrudan güneş ışığından uzakta, serin ve kuru bir yerde saklayın. - Please store in a cool and dry place, out of direct sunlight.

Çok iyi! Çok güzel!
Normal, sakin, sükunet halinde (durum)
Soğukkanlılığını kaybetti
{s} tamı tamına
mükemmel

Norveç Reggae'si çok harika. Sadece mükemmel. - Norwegian reggae is very cool. Simply excellent.

serinsoğukkanlılık
He blew his cool
{s} abartısız
{s} insanı serin tutan (giysi)
iyi/küstah/sakin/serin
sükünet
soğutm

Tom soğutmak için pastayı mutfak penceresi eşiğine koydu. - Tom put the pie on the kitchen windowsill to cool.

Evinizin ısıtma ve soğutma maliyetlerini uygun yalıtım ve hava sızdırmazlık teknikleri yoluyla azaltabilirsiniz. - You can reduce your home's heating and cooling costs through proper insulation and air sealing techniques.

soğukkanlılık/serinlik
soğukkanIılık
{s} serin: a cool wind serin bir rüzgâr. cool water serin su
ilgisiz
sade

Calvin Coolidge sessiz ve sade görünümlüydü. - Calvin Coolidge was quiet and plain-looking.

Norveç Reggae'si çok harika. Sadece mükemmel. - Norwegian reggae is very cool. Simply excellent.

(Argo) çok güzel

On dil konuşabilsem, çok güzel olur! - It would be so cool if I could speak ten languages!

Bu web sitesi çok güzel. - This website is so cool.

iyi

Ben hep Tom'un çok iyi olduğunu düşündüm. - I always thought Tom was so cool.

Baban gerçekten iyidir. Pek sayılmaz. - Your dad is really cool. Not really.

serince
i y
serinle

Hava serinlemeye başlıyor. - It's starting to cool off.

Yazın serinlemek için en sevdiğin yol nedir? - What's your favorite way to stay cool in the summer?

iy
cooler
soğutucu

Tom soğutucudan bir bira aldı ve onu açtı. - Tom took a beer from the cooler and opened it.

cooling
{i} soğutucu
coolness
{i} serinlik

Nehre vardığımızda bir serinlik hissettik. - We felt the coolness when we arrived at the river.

cool down
gevşemek
cool down
sakinleştir
cool down
(Fiili Deyim ) 1- dinlenmek 2- yatışmak , geçmek
cool down
(Nükleer Bilimler) sıcaklığını düşürme
cool down
soğumak
cool down
sakinleşmek
cool down
yatışmak
cool and collected
(deyim) aklı başında
cool and collected
(deyim) heyecanlı olmayan
cool and collected
(deyim) telaşlı olmayan
cool and dry
serin ve kuru
cool bag
soğuk torba
cool calm and collected
(deyim) tümüyle kendine hakim
cool down
sakinleştirmek
cool down
yatıştırmak
cool headedness
serinkanlılık
cool it
(Argo) yavaş ol
cool media
(Basın) soğuk iletişim aracı
cool out
(Konuşma Dili) gözünü korkutmak
cool out
(Konuşma Dili) yıldırmak
cool out
(Konuşma Dili) gözünü yıldırmak
cool running
(Otomotiv) serin dönüş
cool somebody down
sakinleştirmek
cool something
serinlik vermek
cool storage
soğuk depo
cool customer
haddini bilmez kişi
cool off
serinle

Hava serinlemeye başlıyor. - It's starting to cool off.

cool off
heyecanı sönmek
cool one's heels
sabırsızlanarak beklemek
cool one's heels
ağaç olmak
cool box
cool kutusu
cool cheek
cool yanak
cool head
serin kafa
cool one's heels
soğumasını beklemek
cool whip
cool kırbaç
cool, calm and collected
aklı başında, telaşlı olmayan
Cool it
{k} Sakin ol!/Ağır ol!
cool cat
rahat kimse
cool customer
(deyim) sogukkanli biri
cool customer
(deyim) 1.kustah,kendini bilmez
cool headed
serinkanlı
cool it
sakin olun
cool it
sakin ol
cool it
(deyim) [argo ozellikle ABD] sakin ol
cool off
(Fiili Deyim ) 1- dinlenmek 2- yatışmak , geçmek
cool off
{k} (deyim) yatismak
cool one's heels
bekletilmek
cool one's heels
{k} beklemek: He made me cool my heels for at least forty-five minutes. Beni en az kırk beş dakika bekletti
be cool
rahat ol

Sakin ol ve rahat ol. - Calm down and be cool.

be cool
sakin ol

Sakin ol ve rahat ol. - Calm down and be cool.

Sakin olmaya çalışıyor. - He's trying to be cool.

cooling
soğutma

Evinizin ısıtma ve soğutma maliyetlerini uygun yalıtım ve hava sızdırmazlık teknikleri yoluyla azaltabilirsiniz. - You can reduce your home's heating and cooling costs through proper insulation and air sealing techniques.

Güneşe göre bir evin yönünü değiştirerek evi ısıtmak ya da soğutmak için gerekli ya da boşa harcanmış enerjinin yüzde otuzunu tasarruf edebilirsiniz. - By simply changing the orientation of a house in relation to the sun, you can save up to thirty percent of the energy required or wasted for heating or cooling it.

coolness
{i} ilgisizlik
cool it
(Argo) hoop
cool off
serinlemek
cooled
soğutulmuş
cooler
daha serin

Daha serin bir günde gitmeliydik. - We should have gone on a cooler day.

İngiltere'nin iklimi, Japonya'nınki kadar hafif değil, ancak yaz aylarında çok daha serindir. - The climate of England isn't as mild as Japan, but in the summer, it's much cooler.

cooler
donuk
cooling
(Biyokimya) soğutmak

Güneşe göre bir evin yönünü değiştirerek evi ısıtmak ya da soğutmak için gerekli ya da boşa harcanmış enerjinin yüzde otuzunu tasarruf edebilirsiniz. - By simply changing the orientation of a house in relation to the sun, you can save up to thirty percent of the energy required or wasted for heating or cooling it.

cooling
soğutan
cooling
sıcak presleme donanımı
cooling
soğutma dili
cooling
soğutarak
cooling
cihaz soğutulması
coolly
soğukkanlılıkla
coolly
serinkanlı bir şekilde
coolness
sakinlik
the cool
serinlik

Nehre vardığımızda bir serinlik hissettik. - We felt the coolness when we arrived at the river.

this is cool
bu harika
air-cool
tenekle soğutmak
cooled
{f} soğut
cooler
serin

Daha serin bir günde gitmeliydik. - We should have gone on a cooler day.

Güneş lekeleri birkaç bin derece daha serin olduğu için çevrelerinden daha koyu görünür. - Sunspots appear darker than their surroundings because they are a few thousand degrees cooler.

cooling
{f} soğut

Güneşe göre bir evin yönünü değiştirerek evi ısıtmak ya da soğutmak için gerekli ya da boşa harcanmış enerjinin yüzde otuzunu tasarruf edebilirsiniz. - By simply changing the orientation of a house in relation to the sun, you can save up to thirty percent of the energy required or wasted for heating or cooling it.

Evinizin ısıtma ve soğutma maliyetlerini uygun yalıtım ve hava sızdırmazlık teknikleri yoluyla azaltabilirsiniz. - You can reduce your home's heating and cooling costs through proper insulation and air sealing techniques.

cooling
soğuma
keep cool
soğukkanlılığını koru
kept cool
soğukkanlılığını koru
play it cool
soğukkanlılığını yitirmemek
play it cool
sakin kalmak
as cool as a cucumber
(deyim) soğuk kanlı, sakin, sinirlenmeyen
as cool as cucumber
kıl
awesome, cool
Serin awesome
cooled
söğüt(mak)
cooling
soğuyan
daddy cool
süper babacık
get the cool
almak cool
in cool blood
serin kan
keep one's cool
Sinirlenmemek, kızmamak, soğukkanlılığını muhafaza etmek
keep their cool
tutmak onların serin
keep your cool
tutmak için serin
lose one's cool
(deyim) Sinirlenmek, kızmak, soğukkanlılığını muhafaza edememek
play cool
cool oyun
refrigerate, cool, chill
Chill serin soğutmak
stay cool
serin kalmak
sub-cool
sıfırın altında soğuk
this leaves me cool
Bu beni serin yaprakları
water cool
su ile soğutmak
way cool
yol cool
MR. Cool
MR. Cool : Getright ile bile başa çıkamadığınız downloadlar için. Dosyanın yerini belirtin e-mail olarak gelsin
as cool as cucumber
aşırı soğukkanlı
as cool as cucumber
antipatik
be cool towards something
bir şeye soğuk bakmak
be cool towards something
soğuk bakmak (bir şeye)
become cool
serinlemek
blow one's cool
{k} tepesi atmak, kızmak
cooled
sogut
cooler
{i} soğuk içecek
cooler
{i} kodes
cooler
kodes/soğutucu
cooler
{i} hapishane
cooler
buzlu içki
cooler
soğutma cihazı
cooler
soğutmaç
cooler
soğutkan
cooling
(Tıp) Vücut ısısının düşürülmesi
cooling
serinletici
coolish
iyi/küstah/sakin/serin
coolly
sakin/serin bir şekilde
coolness
[n] serinlik
coolness
{i} yüzsüzlük
coolness
{i} soğukluk
coolness
{i} soğuk davranma
coolness
{i} soğukkanlılık
cooly
serin bir şekilde
keep cool
(Fiili Deyim ) soğukkanlılığını muhafaza etmek
keep cool
(deyim) keep one's cool (kd) soğukkanlılığnı muhafaza etmek
keep cool
sakin olmak
lose cool
(deyim) lose one's cool (kd) soğukkanlılığnı kaybetmek
modern cool
(Bilgisayar) modern görünüş
modern cool
(Bilgisayar) modern şık
play it cool
soğukkanlılıkla davranmak
play it cool
{k} (deyim) sogukkanli olmak
that's cool
çok klas
that's cool
çok iyi
today it's cool
bugün hava serin
Englisch - Englisch
CLIPS Object-Oriented Language
To lose heat, to get colder

I like to let my tea cool before drinking it so I don't burn by tongue.

Allowing or suggesting heat relief
Calmly audacious

My father was talking to the World's Fair Commission yesterday, and they estimate it's going to cost a cool fifty million.

Of a person, knowing what to do and how to behave; considered popular by others
Unenthusiastic, lukewarm, skeptical

His proposals had a cool reception.

Of a person, not upset by circumstances that might ordinarily be upsetting

I'm completely cool about my girlfriend leaving me.

Of a person, not showing emotion, calm and in self-control
Having a slightly low temperature; mildly or pleasantly cold
In fashion, part of or fitting the in-crowd, originally hipster slang
To make cooler, less warm
To become less intense, e.g. less amicable

Relations cooled between the USA and the USSR after 1980.

To make less intense, e.g. less amicable
Of an action, all right; acceptable; that does not present a problem

Is it cool if I sleep here tonight?.

approval If you say that a person or their behaviour is cool, you mean that they are fashionable and attractive. He was trying to be really cool and trendy
{s} slightly cold; indifferent, uncaring, aloof; composed, deliberate; great, terrific (Slang)
If it is cool, or if a place is cool, the temperature of the air is low but not very low. Thank goodness it's cool in here Store grains and cereals in a cool, dry place. a cool November evening. warm Cool is also a noun. She walked into the cool of the hallway
{v} to make or grow cool, moderate, allay
{n} a freedom from heat, temperature, shade
{a} somewhat cold, coldish, indifferent
Clothing that is cool is made of thin material so that you do not become too hot in hot weather. In warm weather, you should wear clothing that is cool and comfortable. warm
When something cools or when you cool it, it becomes lower in temperature. Drain the meat and allow it to cool Huge fans will have to cool the concrete floor to keep it below 150 degrees. a cooling breeze. To cool down means the same as to cool. Avoid putting your car away until the engine has cooled down The other main way the body cools itself down is by panting
{i} coldness; poise, composure
If you say that a person or their behaviour is cool, you mean that they are unfriendly or not enthusiastic. I didn't like him at all. I thought he was cool, aloof, and arrogant The idea met with a cool response + coolly cool·ly `It's your choice, Nina,' David said coolly
Something that is cool has a temperature which is low but not very low. I felt a current of cool air The vaccines were kept cool in refrigerators. warm
{f} chill, make slightly cold; be chilled, become slightly cold; calm, soothe
Cool colours are light colours which give an impression of coolness. Choose a cool colour such as cream warm
emphasis You can use cool to emphasize that an amount or figure is very large, especially when it has been obtained easily. Columbia recently re-signed the band for a cool $30 million
Refers to blue or violet based undertones in hair, skin, or makeup
If you keep your cool in a difficult situation, you manage to remain calm. If you lose your cool, you get angry or upset. She kept her cool and managed to get herself out of the ordeal
Of an action, all right, acceptable, that does not present a problem
as cool as a cucumber: see cucumber
used of a number or sum and meaning without exaggeration or qualification; "a cool million bucks"
To become less hot; to lose heat
fashionable and attractive at the time; often skilled or socially adept; "he's a cool dude"; "that's cool"; "Mary's dress is really cool"; "it's not cool to arrive at a party too early"
A moderate state of cold; coolness; said of the temperature of the air between hot and cold; as, the cool of the day; the cool of the morning or evening
neither warm or very cold; giving relief from heat; "a cool autumn day"; "a cool room"; "cool summer dresses"; "cool drinks"; "a cool breeze"
Not retaining heat; light; as, a cool dress
Moderately cold; between warm and cold; lacking in warmth; producing or promoting coolness
(color) inducing the impression of coolness; used especially of greens and blues and violets; "cool greens and blues and violets"
make cool or cooler; "Chill the food"
Groovy, OK, farout "That's a real cool tie-dye!"
Refers to bluish colors that by association with common objects (water, ice, and so on) give an impression of coolness
the quality of being cool; "the cool of early morning" loose heat; "The air cooled considerably after the thunderstorm" lose intensity; "His enthusiasm cooled considerably" make cool or cooler; "Chill the food" marked by calm self-control (especially in trying circumstances); unemotional; "play it cool"; "keep cool"; "stayed coolheaded in the crisis"; "the most nerveless winner in the history of the tournament" fashionable and attractive at the time; often skilled or socially adept; "he's a cool dude"; "that's cool"; "Mary's dress is really cool"; "it's not cool to arrive at a party too early" used of a number or sum and meaning without exaggeration or qualification; "a cool million bucks" neither warm or very cold; giving relief from heat; "a cool autumn day"; "a cool room"; "cool summer dresses"; "cool drinks"; "a cool breeze" psychologically cool and unenthusiastic; unfriendly or unresponsive or showing dislike; "relations were cool and polite"; "a cool reception"; "cool to the idea of higher taxes" (color) inducing the impression of coolness; used especially of greens and blues and violets; "cool greens and blues and violets
Quietly impudent; negligent of propriety in matters of minor importance, either ignorantly or willfully; presuming and selfish; audacious; as, cool behavior
If you say that something is cool, you think it is very good. Kathleen gave me a really cool dress. = neat
Coolant
loose heat; "The air cooled considerably after the thunderstorm"
To make cool or cold; to reduce the temperature of; as, ice cools water
In fashion
Manifesting coldness or dislike; chilling; apathetic; as, a cool manner
approval; a positive response; a person who is accepted by their peers, something you like is "cool"
of a hue in the range violet through blue to green
approval If you say that someone is cool about something, you mean that they accept it and are not angry or upset about it. Bev was really cool about it all
Bluish colors that, by association with common objects *water, ice and so on, give an impression of coolness
adj dingin
psychologically cool and unenthusiastic; unfriendly or unresponsive or showing dislike; "relations were cool and polite"; "a cool reception"; "cool to the idea of higher taxes"
To lose the heat of excitement or passion; to become more moderate
approval If you say that a person or their behaviour is cool, you mean that they are calm and unemotional, especially in a difficult situation. He was marvelously cool again, smiling as if nothing had happened = calm + coolly cool·ly Everyone must think this situation through calmly and coolly. coolly `objective' professionals
A relaxed by emotionally detached mood
Not ardent, warm, fond, or passionate; not hasty; deliberate; exercising self-control; self-possessed; dispassionate; indifferent; as, a cool lover; a cool debater
When a feeling or emotion cools, or when you cool it, it becomes less powerful. Within a few minutes tempers had cooled His weird behaviour had cooled her passion
Of a person, not showing emotion
—The pre-release code name used for C#
Being considered as "popular" by others
Applied facetiously, in a vague sense, to a sum of money, commonly as if to give emphasis to the largeness of the amount
(color) inducing the impression of coolness; used especially of greens and blues and violets; "cool greens and blues and violets
If you play it cool, you deliberately behave in a calm, unemotional way because you do not want people to know you are enthusiastic or angry about something. It's ridiculous to play it cool if someone you're mad about is mad about you too
This has two important meanings for the pipesmoker One is to let a pipe cool before smoking it again, a very wise habit for avoiding sogginess The other meaning of ‘cool’, is the way a tobacco smokes without irritating the mouth
great coolness and composure under strain; "keep your cool"
Cool Britannia
A term used in some media for the culture of the United Kingdom in the mid-1990s, closely associated with the New Labour government of that period
cool as a cucumber
Calm and composed even in difficult or frustrating situations; self-possessed

Even during the elections, Josh was as cool as a cucumber.

cool beans
okay; a humorous and light-hearted nonsense phrase indicating approval or mild excitement
cool change
a term used in south eastern Australia for the arrival of a cold front in the afternoon or evening after a day of high summertime temperatures. The arrival of the front often produces falls in temperature in the order of 10C to 15C and sometimes thunderstorm activity
cool customer
someone who remains calm and collected, even when hardship arises

See, now Joe here is a cool customer. He doesn't let the pressures get the better of him.

cool down
To cause something temperature to lower

We had to cool down the equipment with water before using it.

cool down
To become less agitated

I'd love to go to Iraq, but I'll have to wait until the violence cools down.

cool down
To become cooler, to be reduced in temperature

You can drink the coffee when it's cooled down.

cool down
To cause to become less agitated

Dave was kicking and screaming, so I had to cool him down with some mellow music.

cool gray
A light gray colour

cool gray colour:.

cool gray
Of a light gray colour
cool grey
A light grey colour

cool grey colour:.

cool grey
Of a light grey colour
cool it
calm down, relax, take a time out

We did tell him to cool it but he just got more and more irate: he ended up hitting him.

cool kids
Trendsetters, often in reference to hipsters; those worthy of emulation

Punch, in case you didn't know, is what the cool kids are drinking.

cool off
To cause to decrease in temperature, activity or temper

At first he was very angry, but his friends managed to cool him off.

cool off
To decrease in temperature, activity, or temper

The metal will take about 3 hours to cool off after the molding.

cool one's jets
To become less excited, intense, or active

Belle's boyfriend Jesse (Henry Simmons) is left to cool his jets while his woman bangs around the New York area.

cool-headed
calm and imperturbable, especially under pressure
cool down
(deyim) To lose or cause to lose the heat of any deep feeling (as love, enthusiasm, or anger); make or become calm, cooled or indifferent; lose interest

1. A heated argument can be settled better if both sides cool down first. 2. The neighbor's complaint about the noise cooled the argument down.

cool off
(deyim) To lose or cause to lose the heat of any deep feeling (as love, enthusiasm, or anger); make or become calm, cooled or indifferent; lose interest

1. John was deeply in love with Sally before he left for college, but he cooled off before he got back. 2. Their friendship cooled off when Jack gave up football.

Cool Papa Bell
orig. James Thomas Bell born May 17, 1903, Starkville, Miss., U.S. died March 7, 1991, St. Louis, Mo. U.S. baseball player. Bell was a switch-hitting outfielder for most of his career. Playing primarily in the Negro leagues, he is said to have stolen 175 bases in a 200-game season and is reputed to have been the fastest base runner of all time. Also a fine hitter, he once batted .391 over a five-year period. He was inducted into the Baseball Hall of Fame in 1972
Cool Whip
a type of sweet white light food similar to firm cream, sold in the US, which people often put on sweet dishes such as pie or fruit
cool amount
large amount (of something)
cool as a cucumber
very composed, indifferent, apathetic
cool cat
one who is sophisticated or hip (Slang)
cool cheek
shameless boldness, impudence
cool color
color belonging to the blues purples and greens, color that gives the impression of coolness
cool down
loose heat; "The air cooled considerably after the thunderstorm"
cool down
If someone cools down or if you cool them down, they become less angry than they were. He has had time to cool down and look at what happened more objectively First McNeil had to cool down the volatile Australian 20-year old. = calm down
cool down
become sick with a cold; be relaxed, calm down
cool down
lose intensity; "His enthusiasm cooled considerably"
cool down
see cool 5
cool down
make cool or cooler; "Chill the food"
cool guy
charismatic person, trendy person
cool head
composure, self-restraint
cool it
Or Be Cool Mellow Out Calm down or stop what you're doing "Hey can you cool it with the music, I'm trying to mellow out "
cool it
(Slang) calm down, take it easy; stop it (i.e.: "As soon as he enters the room, cool it you guys")
cool it
become quiet or calm, especially after a state of agitation; "After the fight both men need to cool off "; "It took a while after the baby was born for things to settle down again "
cool it
Relax, calm down; leave
cool jazz
jazz that is restrained and fluid and marked by intricate harmonic structures often lagging slightly behind the beat
cool jazz
A style of jazz that emerged by the early 1950s, characterized by rhythmic and emotional restraint, extensive legato passages, and a reflective character
cool off
If someone or something cools off, or if you cool them off, they become cooler after having been hot. Maybe he's trying to cool off out there in the rain She made a fanning motion, pretending to cool herself off Cool off the carrots quickly
cool off
become quiet or calm, especially after a state of agitation; "After the fight both men need to cool off "; "It took a while after the baby was born for things to settle down again "
cool off
lose intensity; "His enthusiasm cooled considerably"
cool off
feel less enamoured of something or somebody
cool one's heels
be made to wait for a long time
cool scent
light or weak scent
cool your jets
{f} (Slang) relax, chill out, remain calm, refrain from getting overly excited
cool-headed
approval If you describe someone as cool-headed, you mean that they stay calm in difficult situations. She has a reputation for being calm and cool-headed. a cool-headed, responsible statesman. = calm. not easily excited or upset
cool-headed
{s} composed, self-restrained
blow one's cool
Alternative form of lose one's cool
cooled
refrigerated (Often in compounds)

a water-cooled engine.

cooled
At a lower temperature
cooled
Simple past tense and past participle of cool
cooler
anything which cools
cooler
Comparative form of cool: more cool

He looks cooler when he's dressed in shorts.

cooler
an insulated bin or box used with ice or freezer packs to keep food cold while picnicking or camping
cooler
a mixed drink, especially one served chilled

They served wine coolers in the afternoon.

cooler
A cold deck
cooling
Present participle of cool
cooling
a decrease in temperature
coolish
Quite cool
coolly
In a cool, unpanicked or collected manner
coolness
The result or product of being cool, as in chilly
coolness
The result or product of being cool, as in good or pleasing
ironic cool
The status of a genre, or celebrity associated with a genre, that has gone out of fashion for long enough to have been adopted, usually by a younger audience, as fashionable again; to be ironic. The genre or celebrity adopted has to be at odds both with current fashions for that age group and attempting non-conformity
keep a cool head
to keep one's cool; to stay calm
keep one's cool
To remain composed, calm, and even-tempered, especially in a provocative situation

Fighting back panic, she tried to keep her cool and find a way out from under the rubble.

lose one's cool
To become upset or disconcerted; to lose one's temper

When things don't go your way, no matter how trivial, how do you react? Do you lose your cool and explode?.

play it cool
to act cool
way cool
Very cool as in hip; awesome
cooler
{n} what cools the body, a brewing vessel
coolly
{a} without passion or regard, slightly
coolness
{n} moderate cold, indifference
as cool as a cucumber
Calm and unruffled.calm and in control of your emotions.Calm and composed, self-possessed
epitome of cool
(deyim) The perfect example of cool, i.e the living breathing personified "cool"

Yeah man, he's the epitome of cool.

keep one's cool
(deyim) Maintain a calm and controlled attitude
lose one's cool
(deyim) Fail to maintain a calm and controlled attitude
Cooled
chilled
Cooling
frigefactive
DEX-COOL
(Otomotiv) A coolant that raises the boiling point and lowers the freezing point of the water in the cooling system, prevents rust and corrosion, and lubricates the system components. It is often called long-life antifreeze. It is orange in colour and is designed to function up to 60 months or 240,000 Kilometers
L L Cool J
{i} (born 1968 as James Todd Smith) American rap musician and film actor
adverb cool 4
play it cool to behave in a calm way because you do not want someone to know that you are really nervous, angry etc
cooled
past of cool
cooled
{s} chilled; made or become cool
cooled
At a reduced degree of anger
cooler
Heat exchanger that removes heat from a substance
cooler
a refrigerator for cooling liquids a cell for violent prisoners an iced drink especially white wine and fruit juice
cooler
Any of a variety of temperature-decreasing operations
cooler
a prison
cooler
Anything in or by which liquids or other things are cooled, as an ice chest, a vessel for ice water, etc
cooler
a refrigerator for cooling liquids
cooler
comparative of cool
cooler
{i} container for keeping food or beverages cool; prison cell for an uncontrollably violent inmate (Slang); cold alcoholic drink with a fruity flavor (often wine-based)
cooler
A cooler is a container for keeping things cool, especially drinks. see also cool = cool box
cooler
a long mix of spirit, sugar or syrup and soda or ginger ale over crushed ice, decorated with fruit
cooler
an iced drink especially white wine and fruit juice
cooler
A walk-in or reach-in refrigerated box
cooler
That which cools, or abates heat or excitement
cooler
a cell for violent prisoners
cooler
A heat exchanger that reduces the temperature of the cooling medium Two examples would be a engine radiator or oil cooler
cooler
an insulated bin or box used with ice or freezer packs to keep food cold while picnicing or camping
cooler
water container
coolest
superlative of cool
cooling
By analogy with the kinetic theory of gases where heat is equivalent to disorder, the term "cooling" designates the reduction of the beam's transverse dimensions and energy spread Different techniques can be used to this effect Electron cooling, more effective at low energy, uses an electron beam merged with the antiproton beam, and acts as a heat exchanger between the two beams In the case of stochastic cooling, an error signal generated in a monitor is fed back, via a corrector, to the beam sample which created it, eventually centering the sample's characteristics towards the average value, after a large number of passages through the apparatus
cooling
that cools
cooling
The transfer of heat from a power system into the ambient air mass surrounding the system See Convection Cooling, Conduction Cooling, Free Convection and Forced Air Cooling
cooling
refrigeration
cooling
The reduction of heat by the quenching action or heat absorption of the extinguishing agent
cooling
the process of becoming cooler; a falling temperature
cooling
The process of removing heat dissipated by a power supply during transformation and regulation
cooling
a mechanism for keeping something cool; "the cooling was overhead fans"
cooling
{i} chilling, refrigeration
cooling
n the lowering of temperature from a higher temperature to a lower one
cooling
Adapted to cool and refresh; allaying heat
cooling
Heat removal from electronic devices
coolish
Somewhat cool
coolish
{s} chilly, cool, nippy
coolly
Coolish; cool
coolly
in a composed and unconcerned manner; "without more ado Barker borrowed a knife from his brigade Major and honed it on a carborundum stone as coolly as a butcher"
coolly
in a unfriendly manner; without warmth; calmly, in a composed manner
coolly
In a cool manner; without heat or excessive cold; without passion or ardor; calmly; deliberately; with indifference; impudently
coolness
the property of being moderately cold; "the chilliness of early morning"
coolness
The state of being cool, as in chilly
coolness
a lack of affection or enthusiasm
coolness
The state of being cool; a moderate degree of cold; a moderate degree, or a want, of passion; want of ardor, zeal, or affection; calmness
coolness
fearless self-possession in the face of danger calm and unruffled self-assurance; "he performed with all the coolness of a veteran
coolness
The state of being cool, as in good or pleasing
coolness
{i} chill, lack of warmth; calmness, composure
coolness
fearless self-possession in the face of danger
coolness
calm and unruffled self-assurance; "he performed with all the coolness of a veteran"
coolness
Calm impudence; self-possession
cools
third-person singular of cool
cooly
An East Indian porter or carrier; a laborer transported from the East Indies, China, or Japan, for service in some other country
cooly
an offensive name for an unskilled Asian laborer
cooly
alternative spelling of coolie
cooly
{i} highly derogatory term used for an unskilled Asian worker (also coolie)
ice-cool
approval If you describe someone as ice-cool, you admire them because they are calm and do not show emotion in difficult situations. The ice-cool driver has built a reputation for pulling out his best performances under pressure
keep a cool head
remain calm, keep one's temper
keep cool
remain calm, keep one's temper, do not get angry
keep one's cool
remain calm, keep one's temper
play cool
{f} pretend to be calm; pretend to be less interested in a person than you really are
play it cool
remain composed, not become excited
stay cool
stay calm, remain tranquil
way cool
(American Slang) very cool, great, awesome
cool
Favoriten