warm

listen to the pronunciation of warm
Englisch - Türkisch
ısıtmak

Kendimi ısıtmak istiyorum. - I want to warm myself.

Isıtmak için ellerime üfledim. - I blew on my hands to warm them.

ısınmak

1920'li yıllarda Almanya'da enflasyon o kadar yüksekti ki, ısınmak için para yakmak sıradan bir durumdu. - In 1920s inflation was so high in Germany, it was an ordinary case to burn money to keep warm.

Penguenler ısınmak için bir araya toplanırlar. - Penguins often huddle together to keep warm.

ılık

Ada yıl boyunca ılıktır. - The island is warm all year.

Ilık, güneşli bir gün piknik için idealdir. - A warm, sunny day is ideal for a picnic.

{s} samimi

O sıcak, samimi bir toplantı oldu. - It was a warm, friendly meeting.

Gerçekten Tom'un yeterince samimi olduğunu düşünüyor musun? - Do you really think Tom is warm enough?

{s} sıcak tutan

Tom bazı sıcak tutan çoraplar giydi. - Tom put on some warm socks.

Sıcak tutan bir çift çorap giyiyorum. - I'm wearing a warm pair of socks.

sıcak

Bugün hava çok sıcak. - It's very warm today.

Onun ellerinin sıcaklığını hatırlayabiliyorum. - I can remember the warmth of his hands.

{s} sıcacık
sıcakça yer
hafif sıcak
şevkli
güz

Birdenbire, o güzel ve sıcak görünmeye başladı. - Suddenly, it started to look almost nice and warm.

Burada hava güzel ve sıcak. - It's nice and warm in here.

(Askeri) Bak. "wartime reserve mode"
sıcakkanlı

Tom sıcakkanlı ve cömerttir. - Tom is warm and generous.

gayretli
{s} ısıtan, sıcak tutan (giysi, battaniye v.b.)
{s} candan, hararetli, sıcak: a
sıkıcı
(Tekstil) 1. ılık 2. sıcak 3. ısıtmak
{f} samimileşmek
cana yakın

Tom oldukça cana yakın. - Tom is quite warmhearted.

Tom cana yakın bir adam. - Tom is a warm-hearted man.

sıcak yeni
sıcak hava
ılıklık
yüreği sıcak
candan
sıcak (renk)
saklanan şeye veya gerçeğe yaklaşmış durumda olan
sıcak (hava)
sıcak yer
{f} ısıt

Isıtmak için ellerine üfledi. - She blew on her hands to warm them.

O bir cep ısıtıcısı ile kendini ısıttı. - He warmed himself with a pocket heater.

içten

Sanırım film içten bir filmdi. - I think the movie is a very heart warming one.

Onları çok içten bir biçimde karşıladı. - She extended a warm welcome to them.

heyecanlandırmak
ısınma

Küresel ısınmanın insan eylemlerinin sonucu olduğunu düşünüyor musunuz? - Do you believe global warming is the result of human actions?

1920'li yıllarda Almanya'da enflasyon o kadar yüksekti ki, ısınmak için para yakmak sıradan bir durumdu. - In 1920s inflation was so high in Germany, it was an ordinary case to burn money to keep warm.

{s} sıcak (hava): warm front sıcak hava kütlesi
(Askeri) harp amanı ihtiyat modu (wartime reserve mode)
(sıfat) sıcak, ılık, samimi, canlı, hararetli, heyecanlı, sıcak tutan, sıcacık, taze
ısıtan
çabuk heyecanlanan
samimi (kimse)
sevgi dolu
heyecanlı
sımsıcak
hararetli
taze
warm up
ısıtmak
warm hearted
iyi kâlpli
warm again
(Gıda) yeniden ısıtmak
warm bread
(Gıda) sıcak ekmek
warm drinks
(Gıda) sıcak içecekler
warm front
sıcak hava kütlesi
warm start
yarı otomatik başlatma
warm to
(deyim) (birine) ısınmak
warm to
ısınmak (birine)
warm to
kanı ısınmak
warm to
(deyim) yakınlaşmak
warm to
-e alışmak
warm to
-e ısınmak
warm up
kızdırmak
warm up
coşmak
warm up
ılıtmak
warm up
motoru ısıtmak
warm water
sıcak su
warm blooded
sıcak kanlı
warm boot
sıcak açış
warm enough
yeterince sıcak
warm hearted
sevgi dolu
warm start
sıcak açış
warm up
ısıtma

Tom Mary'den bazı artan yemekleri ısıtmasını rica etti. - Tom asked Mary to warm up some leftovers.

warm up
ısıt

Çorbayı ısıtır mısın? - Will you warm up the soup?

Tom Mary'den bazı artan yemekleri ısıtmasını rica etti. - Tom asked Mary to warm up some leftovers.

warm about
birşeye ısınma
warm about
birisi hakkında iyi şeyler hissetmek
warm air heater
kalorifer
warm air mass
sıcak hava kütlesi
warm blooded
(sıfat) tutkulu
warm blooded
(sıfat) enerjik
warm blooded
(sıfat) sıcakkanlı
warm boots
sıcak çizmeler
warm down
Kasları rahatlatmak için gevşeme egzersizleri yapmak

He always warms down after training.

warm feet
sıcak feet
warm heart
sıcak kalp

O sıcak kalpli bir adam. - He is a man of warm heart.

warm silver
canlı gümüş rengi
warm so.'s jacket
Sıcak çok. 'ceket s
warm the cockles of sb's heart
gönlünü hoş etmek
warm to/towards
sevmeye başlamak, hoşlanmak, ısınmak
warm to/towards
ilgilenmek, ilgilenmeye başlamak
warm up
ısınmak

Yarıştan önce koşucular ısınmak zorundadır. - Before the race, the runners have to warm up.

warm welcoming
welcoming sıcak
warm-blooded
sıcakkanlı
warm-down
Kasları rahatlatmak için gevşeme egzersizi
warm-down
sıcak-down
warm-hearted
sıcak kanlı
warm-phase events
ılık dönem vakaları
warm-up
Eşofman
warm-up
ısınma egzersizi
warm-up band
(Muzik) Asıl konser öncesi sahne alanb on grup
warm-ups
ısınma
warm advection
(Meteoroloji) sıcak adveksiyon
warm air current
(Meteoroloji) sıcak hava akımı
warm air curtain
sıcak hava perdesi
warm air duct
sıcak hava kanalı
warm air heater
sıcak hava ısıtıcısı
warm air heating
sıcak havalı ısılına
warm air heating
sıcak havalı ısıtma
warm air heating unit
kalorifer radyatörü
warm air output
sıcak hava kapasitesi
warm air register
sıcak hava menfezi
warm air stove
sıcak havalı ısıtıcı
warm anticyclone
(Askeri) sıcak hava antisiklonu
warm blooded
sıcakkanlı
warm blooded
tutkulu
warm blooded
enerjik
warm blooded animals
sıcakkanlı hayvanlar
warm coiled
soğuk sarılmış
warm copper
(Tekstil) mayalama küpü
warm copper
(boya) mayalama küpü
warm core
(Askeri) sıcak su  katmanı
warm current
(Askeri) sıcak hava cerayanı
warm fuzzies
(Argo) sözlü iltifat
warm hearted
cana yakın
warm high
(Meteoroloji) sıcak yüksek
warm interest
sıcak ilgi
warm low
(Meteoroloji) sıcak alçak
warm monomictic
(Denizbilim) sıcak monomiktik
warm occlusion
(Meteoroloji) sıcak oklüzyon
warm pressing
(Tekstil) sıcak ütü
warm restart
sıcak başlatma
warm sector
(Meteoroloji) sıcak dilim
warm sector
(Meteoroloji) sıcak sektör
warm someone inside
içini ısıtmak
warm starter
(Gıda) ara sıcak yemekler
warm starter
(Gıda) ara sıcaklar
warm the cockles of heart
(deyim) yüreğini ısıtmak
warm the cockles of heart
(deyim) içini ısıtmak
warm to somebody
birisine ısınmak
warm to somebody
birine ısınmak
warm to someone
yakınlık beslemek
warm to someone
yakınlık duymak
warm towards
(deyim) birine ısınmak
warm towards
(deyim) (birine) yakınlaşmak
warm towards somebody
birine ısınmak
warm towards someone
yakınlık duymak
warm towards someone
yakınlık beslemek
warm trough
(Tekstil) mayalama küpü
warm trough
(boya) mayalama küpü
warm up
heyecanlandırmak
warm up
kışkırtmak
warm up
kızışmak
warm up
hararetlenmek
warm up
coşturmak
warm up
(deyim) canlanmak
warm up
kurcalamak
warm up
kızıştırmak
warm vat
(boya) mayalama küpü
warm vat
(Tekstil) maylama küpü
warm work
terletici iş
warm work
zor iş
warm work
tehlikeli iş
warm work
şiddetli mücadele
warm working
(Mekanik,Teknik) yarı-sıcak işleme
warm working
yarı sıcak şekillendirme
warm zone
(Çevre) ılık bölge
warming
ısınma

O, atmosferdeki karbon dioksit miktarlarının artmasından dolayı Dünyanın ısınmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. - It is a term used to describe the warming of the earth due to increasing amounts of carbon dioxide in the atmosphere.

Küresel ısınmanın insan eylemlerinin sonucu olduğunu düşünüyor musunuz? - Do you believe global warming is the result of human actions?

got warm
ısınmak
warm regards
sevgilerimle
warmer
daha sıcak

Havalar daha sıcak oluncaya kadar seyahatimi erteleyeceğim. - I'll postpone my trip to Scotland until it's warmer.

Hava çok daha sıcak oldu. - It has become much warmer.

warmly
içtenlikle/hararetle
warmly
sevgi dolu bir halde
warmly
samimi bir şekilde
warmly
heyecanlı bir halde
as warm as
kadar sıcak
as warm as toast
fırın gibi sıcacık
get warm
ısın

Zaten ısınmaya başlıyor. - It's already starting to get warmer.

Isınmak için bir banyo yapsan iyi olur. - You had better take a bath to get warm.

got warm
ısın
gotten warm
ısın
make warm
ılıklaştır
warmed
{f} ısıt

Kendisini ateşle ısıttı. - She warmed herself by the fire.

Ben kendimi ateşte ısıttım. - I warmed myself at the fire.

warmest
en sıcak

Küresel olarak, kayıtlı en sıcak on yılın hepsi 1998'den beri oluştu. - Globally, the 10 warmest years on record all occurred since 1998.

Yaz yılın en sıcak mevsimidir. - Summer is the warmest season of the year.

warming
{f} ısıt

Tom ateşin yanında kendini ısıtıyor. - Tom is warming himself by the fire.

warmness
ılıklık
as warm as
gibi sıcak
get warm
işin
give s.o. a warm welcome
1. birini nezaket ve içtenlikle karşılamak. 2. birini pişman ettirmek
got warm
işin
gotten warm
işin
greeting, warm regards
Sıcak karşılama konusunda
in a warm manner
sıcak bir şekilde
keeping warm
sıcak tutmak
offer warm wishes, give a compliment
Bir iltifat vermek dileklerimi sunarım teklif
pleasantly warm
hoş sıcak
to extend a warm welcome to sb
sıcak bir hoş geldin sunumu
to warm ones feet
ayak olanları ısıtmak için
warmed
işit(mek)
warmed
ısındı
warmer
sıcak

Bugün dünden daha sıcak. - It is warmer today than yesterday.

Mart ayında hava daha da sıcak olacak. - It will become much warmer in March.

warming
ısıtarak
warmish
ılık
warmness
sıcaklığın
a warm corner
tuzak
a warm reception
şiddetle karşılık verme
a warm reception
sıcak karşılama
be warm
(Fiili Deyim ) ateşlenmek
brine warm
(Hayvan Bilim, Zooloji) tuzlu su kurdu
early bird gets the warm
(deyim) sona kalan dona kalın
forced warm air furnace
cebri sıcak havalı fırın
give a warm
ısıtmak
give s.o. a warm
birini nezaket ve içtenlikle karşılamak
give s.o. a warm
birini pişman ettirmek
give warm wishes for
(deyim) iyi dileklerini sunmak
grow warm
ısınmak
have a warm
ısınmak
keep warm
sıcak tutmak
make it warm for smb
anasından emdiği sütü burnundan getirmek
make it warm for smb
burnundan getirmek
make it warm for smb
zorluk çıkarmak
nice and warm
sıcacık
today it's warm
bugün hava ılık
warmed
işit
warmer
(isim) ısıtıcı
warmer
ısıtıcı

Isıtıcı sular, mercan resiflerine zarar verir ve birçok deniz türünün verimini, bolluğunu ve üretkenliğini değiştirir. - Warmer waters harm coral reefs and alter the distribution, abundance, and productivity of many marine species.

Bacak ısıtıcılarım nerede? - Where are my leg warmers?

warming
ısıtan
Englisch - Englisch
Having a temperature slightly higher than usual, but still pleasant; a mild temperature

The tea is still warm.

Caring or charming, of relations to another person

It seemed I was too excited for sleep, too warm, too young.

To increasingly favour

Her classmates are gradually warming to her.

Having a color in the red-orange-yellow part of the visible electromagnetic spectrum
Being something that causes warmth, or the impression thereof

This is a very warm room.

Close, often used in the context of a game in which "warm" and "cold" are used to indicate nearness to the goal
To make or keep warm
Ardent, zealous

To the strength and fierceness of barbarians they added a contempt for life, which was derived from a warm persuasion of the immortality and transmigration of the soul.

The act of warming, or the state of being warmed; a warming; a heating
{v} to heat moderately, to make hot
having or displaying warmth or affection; "affectionate children"; "caring parents"; "a fond embrace"; "fond of his nephew"; "a tender glance"; "a warm embrace"
(color) inducing the impression of warmth; used especially of reds and oranges and yellows; "warm reds and yellows and orange"
Possesses high alcohol flavour offset by counterbalancing flavours and other desirable qualities Unlike "hot", is a positive attribute
having or producing a comfortable and agreeable degree of heat or imparting or maintaining heat; "a warm body"; "a warm room"; "a warm climate"; "a warm coat"
If you warm to a person or an idea, you become fonder of the person or more interested in the idea. Those who got to know him better warmed to his openness and honesty. warm up 1  warm to somebody/something  warm upto make someone or something warm or warmer, or to become warm or warmer
Warm colours have red or yellow in them rather than blue or green, and make you feel comfortable and relaxed. The basement hallway is painted a warm yellow
{s} slightly hot, tepid; giving or keeping in heat; having a high temperature (from sickness or physical exertion); hearty, sincere; quick-tempered; close; passionate, enthusiastic; of a color suggesting heat (red to yellow); fresh
Warm clothes and blankets are made of a material such as wool which protects you from the cold. They have been forced to sleep in the open without food or warm clothing cool + warmly warm·ly Remember to wrap up warmly on cold days
Caring, of relations to another person
Having a sensation of heat, esp
Something that is warm has some heat but not enough to be hot. Because it was warm, David wore only a white cotton shirt Dissolve the salt in the warm water. cool
To make engaged or earnest; to interest; to engage; to excite ardor or zeal; to enliven
in a warm manner; "warmly dressed"; "warm-clad skiers"
of gentle heat; glowing
freshly made or left; "a warm trail"; "the scent is warm"
Subject to heat; having prevalence of heat, or little or no cold weather; as, the warm climate of Egypt
Possesses high alcohol flavor offset by counterbalancing flavors and other desirable qualities Unlike "hot", is a positive attribute
of a seeker; near to the object sought; "you're getting warm"; "hot on the trail"
Not cool, indifferent, lukewarm, or the like, in spirit or temper; zealous; ardent; fervent; excited; sprightly; irritable; excitable
Having heat in a moderate degree; not cold as, warm milk
To become warm, or moderately heated; as, the earth soon warms in a clear day summer
To have or give out heat to a moderate or adequate degree A subjective term for temperatures between cold and hot In meteorology, an air parcel that is warm is only so in relation to another parcel
psychologically warm; friendly and responsive; "a warm greeting"; "a warm personality"; "warm support"
A warm person is friendly and shows a lot of affection or enthusiasm in their behaviour. She was a warm and loving mother I would like to express my warmest thanks to the doctors. + warmly warm·ly New members are warmly welcomed He greeted me warmly
Something that causes warmth, or the impression thereof
uncomfortable because of possible danger or trouble; "made things warm for the bookies"
Reddish colors that by association with common objects (fire, sun and so on) give an impression of warmth
get warm or warmer; "The soup warmed slowly on the stove"
(color) inducing the impression of warmth; used especially of reds and oranges and yellows; "warm reds and yellows and orange
Violent; vehement; furious; excited; passionate; as, a warm contest; a warm debate
characterized by strong enthusiasm; "ardent revolutionaries"; "warm support"
To become ardent or animated; as, the speake&?; warms as he proceeds
If you warm a part of your body or if something hot warms it, it stops feeling cold and starts to feel hotter. The sun had come out to warm his back She went to warm her hands by the log fire
make warm or warmer; "The blanket will warm you"
make warm or warmer; "The blanket will warm you" get warm or warmer; "The soup warmed slowly on the stove" of a seeker; near to the object sought; "you're getting warm"; "hot on the trail" uncomfortable because of possible danger or trouble; "made things warm for the bookies" characterized by liveliness or excitement or disagreement; "a warm debate" having or producing a comfortable and agreeable degree of heat or imparting or maintaining heat; "a warm body"; "a warm room"; "a warm climate"; "a warm coat" psychologically warm; friendly and responsive; "a warm greeting"; "a warm personality"; "warm support" (color) inducing the impression of warmth; used especially of reds and oranges and yellows; "warm reds and yellows and orange
Being well off as to property, or in good circumstances; forehanded; rich
{f} heat up; excite; be excited; arouse affection; be filled with affection
Having yellow or red for a basis, or in their composition; said of colors, and opposed to cold which is of blue and its compounds
characterized by liveliness or excitement or disagreement; "a warm debate"
In children's games, being near the object sought for; hence, being close to the discovery of some person, thing, or fact concealed
The same as Dark, but less tilted A certain amount of warmth is a normal part of musical sound
Weighted Average Remaining Maturity; the weighted average of the remaining months to maturity of the mortgages in a mortgage pool as of the security issue date WARM is used in combination with Note Rate to determine the appropriate buyup or buydown factor for Original PCs
A temperature slightly higher than usual, but still pleasant; a mild temperature
To communicate a moderate degree of heat to; to render warm; to supply or furnish heat to; as, a stove warms an apartment
Fig
easily aroused or excited; "a quick temper"; "a warm temper"
resembles kersey Length of nap varies with the cloth and its uses Has a luxurious look Has the longest nap of all the napped fabrics and usually usually somewhat silky Often light coloured fibres added to nap to increase shine Uses: Mostly used for warm coats Cotton beaver is used for caps, shoe linings, work cloths, Maritime clothes and sports clothes where work is required
warm dark matter
Dark matter traveling at relativistic speeds, less than ultra-relativistic particles, but more than classical particles
warm down
Gentle exercise at the end of a training session before cooling off
warm front
A warm front is the trailing edge of a retreating mass of cold air
warm fronts
plural form of warm front
warm fuzzies
plural form of warm fuzzy
warm fuzzy
a good impression; a feeling of comfort or trust

I suppose they are a reputable business, but I didn't get a warm fuzzy from their salesman.

warm regards
Used as a polite way to finish a letter
warm the cockles of someone's heart
To provide happiness, to bring a deeply-felt contentment, possibly derived from the similarity in appearance of the heart valves to the cockle, a bivalve mollusk of the family Cardiidae
warm up
To make an audience enthusiastic or animated before a show
warm up
To reach a normal operating temperature (of a car for example)
warm up
To reheat food
warm up
To prepare for executing an already-learned activity by a limited amount of additional practice

They warmed up by throwing the ball around a few minutes.

warm up
To become warmer

He came inside to warm up.

warm-blooded
passionate
warm-blooded
maintaining a relatively constant and warm body temperature, regardless of the ambient temperature
warm-hearted
kind, sympathetic and generous
warm-hearted
amicable and friendly
warm-up
A period of time allocated for performing warm-ups

Keep a sharp eye on the referee during warm-up to check out his mood.

warm-up
The act of exercising or stretching in preparation for strenuous activity

If you don't do your warm-ups properly you have a greater chance of injury.

warm-up
Attributive use of the noun

Bill crashed during the warm-up lap.

warm-up
Any act of preparation for a performance

Drivers are allowed 5 minutes for warm-up before the race starts.

warm-up jacket
Alternative spelling of warmup jacket
warm down
Do special exercises to help relax your muscles and joints

He always warms down after training.

warm-down
A warm-down is a series of special exercises that you do after doing a physical activity to help relax your muscles and joints
warm-down
Exercises that you do to relax your body after playing a sport or dancing. "A gentle walk can act as a warm-down after a race."
warm bed system
working in shifts do that there is constantly someone working and someone sleeping
warm boot
Way to restart the computer without turning off the power Can be done by pressing command/ctrl/start or by selecting Restart from the "Special" menu on a Mac
warm boot
{f} restart a computer without turning it off, boot a computer without interrupting the electrical current to the whole system
warm boot
Restarting the system by simultaneously pressing the (Cntrl), (Alt) and (Delete) keys
warm boot
method of restarting the computer which doesn't require the hard disk to stop spinning first
warm boot
One of two ways to boot the reader; compare to cold boot A warm boot performs the power-on self test (POST) to ensure that the hardware and peripherals are operational, runs CONFIG SYS and AUTOEXEC BAT, and displays the DOS prompt The contents of both conventional memory and the physical RAM drive (drive E) remain intact You may warm boot the reader to execute startup files, such as AUTOEXEC BAT, that have changed You may also warm boot to start Interlnk
warm boot
A complete reload of computer's operating system through use of the system reset keys on the keyboard
warm boot
{i} boot which is performed without interrupting the electrical current to the whole system
warm boot
The process of restarting a computer without turning it off With DOS, this is achieved by simultaneously pressing Ctrl+Alt+Del
warm boot
  Synonym warm re­start (def #2)
warm boot
The restarting of a running computer without first turning off the power Also called a soft boot or warm start
warm boot
The act or process of restarting a computer without turning off the power. A warm boot erases everything in RAM and then reloads the operating system into RAM
warm boot
also called a soft reboot; when a user hits the reset button on their computer or the key combination CONTROL, ALT, and DELETE to have their computer reboot
warm boot
Holding down the cltl-alt keys while pressing the Del key
warm clothes
clothes that keep one warm (i.e. a sweater, gloves, etc.)
warm colors
colors that are associated with fire and warmth (i.e. red, yellow, orange, etc.)
warm congratulations
hearty blessings, heart-felt wishes
warm down
If you warm down after doing a physical activity, you do special exercises to help relax your muscles and joints. He always warms down after training. see also warm-down
warm encouragement
sincere encouragement, heartfelt cheer
warm feeling
comfortable sensation of slight heat
warm front
line which divides between a cold region of wind and a warm region of wind which is approaching
warm front
A front along which an advancing mass of warm air rises over a mass of cold air. an expression used especially in weather reports meaning the front edge of a mass of warm air   cold front
warm front
the front of an advancing mass of warmer air
warm greetings
sending a greeting to one whom you love
warm heart
kind, feeling, sensitive, friendly
warm heartedness
warmth, friendliness, hearty, cordial
warm meal
meal that has a warm main course
warm reception
meeting someone in a loving manner
warm recommendation
whole-hearted recommendation, great praise
warm regards
sending a blessing to one whom you love
warm sector
region where there is a threat from enemy forces
warm the bench
not participate in a sports game
warm to
become excited about; "He warmed to the idea of a trip to Antarctica
warm to one's work
be excited about one's work
warm undershirt
flannel garment which has long sleeves and is used for keeping warm during the winter
warm up
{f} do exercises in preparation for a sporting event (Sports); prepare, get ready; cause to be excited or animated; make warmer
warm up
run until the normal working temperature is reached; "We warmed up the car for a few minutes
warm up
If you warm up for an event such as a race, you prepare yourself for it by doing exercises or by practising just before it starts. In an hour the drivers will be warming up for the main event see also warm-up
warm up
a period of swimming designed to acclimate the swimmer for a workout or a race During warm up, a swimmer generally experiences an increase in heart rate and respiration
warm up
A session usually a short time before a performance in which the actors prepare their bodies through a number of physical, mental, and musical exercises
warm up
get warm or warmer; "The soup warmed slowly on the stove"
warm up
If a comedian or speaker warms up an audience or the audience warms up, the audience is prepared for the main show or speaker by being told jokes, so that they are in a good mood. They would always come out and warm up the audience The crowd began to warm up
warm up
[1] To run an engine until it reaches normal operating temperature
warm up
make one's body limber or suppler by stretching, as if to prepare for strenuous physical activity
warm up
When a machine or engine warms up or someone warms it up, it becomes ready for use a little while after being switched on or started. He waited for his car to warm up We spent a frustrating five minutes while the pilot warmed up the engines
warm up
run until the normal working temperature is reached; "We warmed up the car for a few minutes"
warm up
cause to do preliminary exercises so as to stretch the muscles; "The coach warmed up the players before the game"
warm up
If you warm something up or if it warms up, it gets hotter. He blew on his hands to warm them up All that she would have to do was warm up the pudding The weather had warmed up
warm up
become more friendly or open; "She warmed up after we had lunch together"
warm welcome
loving and enthusiastic reception, friendly greeting
warm work
work that produces heat; tiresome work; you are going in the right direction
warm-blooded
{s} having blood warmed by the body; having a hot temper
warm-blooded
having warm blood (in animals whose body temperature is internally regulated)
warm-blooded
A warm-blooded animal, for example a bird or a mammal, has a fairly high body temperature which does not change much and is not affected by the surrounding temperature. cold-blooded. animals that are warm-blooded have a body temperature that remains fairly high whether the temperature around them is hot or cold   cold-blooded
warm-down
A warm-down is a series of special exercises that you do after doing a physical activity to help relax your muscles and joints. exercises that you do to relax your body after playing a sport or dancing warm-up
warm-hearted
A warm-hearted person is friendly and affectionate. friendly, kind, and always willing to help   cold-hearted
warm-hearted
{s} has a good heart, emotional, sentimental
warm-toned
used of music
warm-up
A warm-up is something that prepares you for an activity or event, usually because it is a short practice or example of what the activity or event will involve. The exercises can be fun and a good warm-up for the latter part of the programme The criticism was merely a warm-up for what is being prepared for the finance minister
warm-up
A section of the pitch which allows to become aquainted with the UP
warm-up
Gentle stretching and exercising done to gradually increase blood circulation to (warm up) muscles, and loosen up for a more sustained bout of exercise
warm-up
Ten to twenty minutes of easy jogging/walking before a race or a workout The point of a warm-up is to raise one's heart rate so the body (and its muscles) are looser before a tough workout begins
warm-up
Low intensity swimming used by swimmers prior to a main practice set or race to get muscles loose and warm and gradually increase heart rate and respiration
warm-up
{i} act or process of warming up; time spent warming up; warm-up suit, suit of comfortable clothing worn before or during an athletic activity
warm-up
Warm-up sessions take place on the race day at exactly 4: 30 hours before the race starting time, lasting for 30 minutes, it is a free practice session
warm-up
Five to twenty minutes of easy jogging/walking before a race or a workout The point of a warm-up is to raise one's heart rate so the body (and its muscles) are looser before a tough workout begins
warm-up
The half-hour period on race morning in which the teams and drivers concentrate on the set-up of their cars for the race, running with full tank loads of fuel
warm-up
Movements and/or movement phrases designed to raise the core body temperature, move the body through a preparatory range of movement, and bring the mind into focus for the dance
warm-up
Used by the swimmer before the race to get their muscles loose and ready to race
warm-up
A series of movements and exercises to increase heart rate and circulation, to encourage concentration and body awareness, and to stretch muscles that will be used in forthcoming activity
warm-up
The period of time from the application of power until the instrument has reached its operating temperature, required to assure that the instrument will perform within all specified tolerances
warm-up
An exercise or a set of exercises devised to enhance the player's physical performance in the game or a strenuous training session that follows
warm-up
An easy set that gives your muscles a chance to warm up, stretch, and loosen before the main set An important part of every workout
warm-up
The action of starting an engine and allowing it to idle until it reaches operating temperature before driving away
warm-up
Stroke practice before a match begins that allows players to loosen up their muscles and prepare for play
warm-up
Sequence of stretches or moves, to prepare the body for the main exercise
warm-up
Gentle, slow exercise at the beginning of a workout to prepare muscles, heart rate, blood pressure and body temperature for the activity
warm-up
The time for a quartz frequency source to reach a certain region of frequency stability from initially being started In ovenized quartz oscillators, this time is usually measured in minutes to reach 10 to 50 ppb of the nameplate frequency Often warm-up is confused with the time for the oven control to reach proportional operation However, this time is only marginally coincident the oscillator’s warm-up behavior
warm-up
exercising in preparation for strenuous activity
warm-up
Used by the swimmer before the race to get his or her muscles loose and ready to race
warm-up band
group which appears in a concert before the main group appears
warm-up show
performance given in order to prepare an audience for the main performance of the evening
cold hands, warm heart
Having cold hands is an indication of warmheartedness; used as a rejoinder if one finds that another's hands are cold
muffin-warm
warm as a freshly baked muffin
piss-warm
lukewarm
warmed
At a higher temperature
warmed
Simple past tense and past participle of warm
warmer
A piece of clothing for warmth, such as a bodywarmer or leg warmer
warmer
Comparative form of warm: more warm
warmer
Something that warms, such as a heater or a soup
warmer
An introductory activity, for example in a lesson, to stimulate interest in a topic
warming
A small rise in temperature
warming
{i} heating; process of warming or being warmed up
warming
{a} airing
warming
{a} calefacient
warmly
{a} with warmth, zealously, eagerly
British warm
{i} double breasted coat of an army officer
Medieval Warm Period
The period from about 1000 to 1400 in which global temperatures are thought to have been a few degrees warmer than those of the preceding and following periods. The climatic effects of this period were confined primarily to Europe and North America. Also called Medieval Warm Epoch
adverb warm 4
wrap up warm to put on enough clothes so that you do not feel cold
extended a warm welcome
make someone feel welcome, receive someone heartily
get warm
warm up
noun warm 3
the warm a place that is warm   the cold
received a warm welcome
was made to feel welcome
unseasonably warm
warmer than normal for that time of year
warmed
{s} heated
warmed
having been warmed up; "a cup of warmed milk"
warmed
At a higher degree of compassion or friendship
warmed
past tense, and past participle of to warm
warmed
having been warmed up; "a cup of warmed milk
warmer
{i} something which warms; heating device, means of warming
warmer
device that heats water or supplies warmth to a room
warmer
Comparative of warm
warmer
something, especially a piece of equipment, that is used to make or keep things warm
warmer
One who, or that which, warms
warmest
Superlative form of warm; most warm
warming
imparting heat; "a warming fire
warming
imparting heat; "a warming fire"
warming
producing the sensation of heat when applied to the body; "a mustard plaster is calefacient"
warming
warm weather following a freeze; snow and ice melt; "they welcomed the spring thaw"
warming
the action of the verb to warm
warming
the process of becoming warmer; a rising temperature
warming
present participle of warm
warming
making you feel pleasantly warm
warming
from Warm, v
warmish
{s} somewhat warm, somewhat hot
warmish
somewhat warm
warmly
in a warm manner; "warmly dressed"; "warm-clad skiers"
warmly
In a warm manner
warmly
In a warm manner; ardently
warmly
in a warm manner; "warmly dressed"; "warm-clad skiers
warmly
in a hearty manner; "`Yes,' the children chorused heartily"; "We welcomed her warmly"
warmly
cordially, heartily; in an enthusiastic manner
warmness
Warmth
warmness
the state of being warm; warmth
warmness
the quality of having a moderate degree of heat; "an agreeable warmth in the house"
warms
third-person singular of warm
warm
Favoriten