behind

listen to the pronunciation of behind
Englisch - Türkisch
{e} ardındaki

Saldırıların ardındaki kimdi? - Who was behind the attacks?

Tom'un parmaklılar ardındaki zamanı bitti. - Tom's time behind bars is over.

arkaya
geriye

Chris fen dersinde geriye düşme riskinde. - Chris risks falling behind in the science class.

Tom koltuğunda geriye doğru yaslandı ve ellerini başının arkasına koydu. - Tom leaned back in his chair and put his hands behind his head.

geride

Biri onun şemsiyesini geride bıraktı. - Somebody left his umbrella behind.

Onu durdurmaya çalıştım, ama beni geride bıraktı. - I tried to stop him, but he left me behind.

arkada

Arkadaşlarına ayak uydurmadığı için, o sonunda geride kaldı. - Unable to keep up with his friends, he fell behind at last.

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

arkadan

Ben, birinin arkadan adımı seslendiğini duydum. - I heard someone call my name from behind.

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

gerisinde

O metotlarında zamanın gerisindedir. - He's behind the times in his methods.

Zamanın gerisinde kalmayayım diye her gün gazete okumayı bir alışkanlık haline getirdim. - I make it a rule to read the newspaper every day lest I should fall behind the times.

arkasında

Bahçe evin arkasında. - The garden is behind the house.

Görevli memur arkasından yaşlı bir adamın geldiğini hissetti. - The police officer on duty sensed an elderly man coming up behind him.

{i} kıç (Argo)
geri

Onu durdurmaya çalıştım, ama beni geride bıraktı. - I tried to stop him, but he left me behind.

O metotlarında zamanın gerisindedir. - He's behind the times in his methods.

{i} peş (Argo)
{i} popo
makat
kıç
geç

İlk otobüs on dakika geç hareket edecek. - The first bus will leave 10 minutes behind time.

Tren bugün on dakika geç kaldı. - The train is ten minutes behind today.

in gerisinde
desteğinde
yanında

Tom arabanın arkasında Mary'nin yanında çömeldi. - Tom crouched down next to Mary behind the car.

ardında

Diğerlerinin ardından kötü konuşmamalısın. - You must not speak ill of others behind their backs.

Güneş, bulutların ardında kayboldu. - The sun disappeared behind the clouds.

-in gerisinde
geri kalmış i
{e} peşinde

Tom iki valiz taşıyarak Mary'nin peşinden gitti. - Tom followed behind Mary, carrying two suitcases.

borçlu
{e} ardından

Diğerlerinin ardından kötü konuşmamalısın. - You must not speak ill of others behind their backs.

Maria Sharapova, Williams kardeşlerin ardından, üçüncü en başarılı aktif kadın tenis oyuncusudur. - Maria Sharapova is the third most successful active women's tennis player, behind the Williams sisters.

borca batmış
(somut anlamda) peşinden; geride: The children were running behind. Çocuklar peşinden koşuyordu. We left them far behind. Onları çok
zamana ayak uyduramamak
behindhand z
dili kıç
geri kalmış

Saat on dakika geri kalmış. - The clock is ten minutes behind.

be behind the times geri kafalı olmak
gizlenmiş

Kitaplığın arkasında gizlenmiş gizli bir geçit olduğunu biliyor muydunuz? - Did you know there was a secret passage hidden behind the bookcase?

{e} arkasından

Onun öğrencileri onun arkasından onun hakkında kötü konuşuyor. - His students speak bad about him behind his back.

Görevli memur arkasından yaşlı bir adamın geldiğini hissetti. - The police officer on duty sensed an elderly man coming up behind him.

(Askeri) ARKADA: Hareket halindeki bir hedefin gerisine geçen bir izli mermiyi veya bir paralanmayı, hedefin rota hattına göre kıymetlendirme
saklı

Arkanda saklı ne var? - What do you have hidden behind your back?

Tom arkasında bir şey saklıyordu. - Tom was hiding something behind his back.

arka

Kulağının arkasını kaşıdığımda,kedim mırıldanır. - My cat purrs when I scratch behind his ears.

Kadınlar gerçekten oldukça tehlikeliler. Bu konuda ne kadar çok düşünürsem, o kadar çok yüz örtüsünün arkasındaki nedeni anlayabileceğim. - Women really are quite dangerous. The more I think about this, the more I'm able to understand the reasoning behind face covering.

peş

Tom Mary'nin peşini bırakmadı. - Tom followed behind Mary.

Tom iki valiz taşıyarak Mary'nin peşinden gitti. - Tom followed behind Mary, carrying two suitcases.

arkasına
behind bars
{k} hapiste, içeride, parmaklıklar arkasında
behind bars
içerde
behind bars
(Konuşma Dili) demir parmaklıklar ardında

Seni demir parmaklıklar ardında görmek istiyorum. - I want you behind bars.

behind bars
(Konuşma Dili) cezaevinde
behind bars
mahpus
behind closed doors
kapalı kapılar ardında
behind him
peşi sıra
behind one's back
gıyabında
behind one's back
haberi olmadan
behind one's back
arkasından
behind schedule
gecikmiş
behind text
(Bilgisayar) metnin arkasına
behind the scenes
gizli kapaklı tarafı
behind the scenes
kamera arkası
behind the scenes
işin iç yüzü
behind the times
zamanı geçmiş
behind the times
çağın gerisinde
behind the times
köhne
behind the times
demode
behind the times
eski kafalı
behind bars
kodeste
behind bars
hapiste

Seni hapiste istiyorum. - I want you behind bars.

Onları hapiste istiyorum. - I want them behind bars.

behind closed doors
kapalı kapılar arkasında
behind ones back
gıyabında
behind ones back
birisinin arkasından
behind the scene
gizlice
behind the scene
perde arkasından
behind the scenes
perde arkasından
behind the scenes
gizlice

Anlaşmanın ayrıntıları gizlice ayarlandı. - The details of the agreement were worked out behind the scenes.

behind the times
modası geçmiş
behind time
geç

Tren neredeyse bir saat geç kaldı. - The train was almost an hour behind time.

Tren yirmi dakika geç kaldı. - The train is twenty minutes behind time.

behind 1
1 arkasında
behind 2
2 arkasında
behind another
diğerinin arkasında
behind blue eyes
mavi gözlerin ardında
behind current trends or technology
mevcut eğilimler veya teknoloji arkasında
behind it
arkasında
behind my back
Ben arkamı
behind of
arkasındaki
behind one's back
-in gıyabında
behind one's back
birisinin arkasından
behind the bars
hapise girmek, demir parmaklıklar arkasında olmak
behind the curtains
perde arkasında
behind the scene
Sahne arkasındaki
behind the scenes
perde arkasında
behind the wheel
direksiyonuna
behind the wheel
Direksiyon başında

Yeah, but at the end of the night, I've got to get behind the wheel.

behind-the-scene
Perde arkası, bir işin gizli içyüzü
behind a veil of secrecy
bir gizlilik perdesi ardında
behind closed doors
(deyim) gizli,kapali kapilar arkasinda
behind one's back
-in arkasından
behind schedule
(deyim) gecikmis
behind someone's back
(deyim) arkasından (iş çevirmek)
behind someone's back
(deyim) arkasından (konuşmak)
behind the bars
hapiste olmak
behind the scenes
(deyim) perde arkasinda ,gizlice
behind the scenes
sahne arkasında
behind the schedule
gecikmeli
behind the schedule
rötarlı
be stuck behind a desk
Masa başı bir işte çakılı kalmak
be wet behind the ears
(deyim) ağzı süt kokmak
be behind the eight ball
argo zor/müşkül bir durumda olmak
be behind one's time
zamanın gerisinde kalmak
be behind the eight
argo zor/müşkül bir durumda olmak
be behind the times
(deyim) zamanın çok gerisinde olmak
be behind the times
(deyim) örümcek kafalı olmak
be behind the times
çağın gerisinde kalmak
be behind the times
(deyim) çağdışı olmak
be put behind bars
hapse girmek
be put behind bars
hapse atılmak
fall behind with
sürüncemede kalmak
fall behind with
gecikmek
fall behind intentionally
ağırdan almak
from behind
arkasından
keep behind
geri kalmak
lag behind
-den geri kalmak
remain behind
geri kalmak
responsible for
bakmak
responsible for
-den sorumlu olmak
space behind
peş
stay behind
geri kalmak
stay behind
arkada kalmak
tag along behind
arkasından gelmek
tag behind
arkasından gelmek
the behind
makat
way behind
çok arkada
wet behind the ears
(deyim) toy
burn one's bridges behind one
köprüleri atmak
drop behind
geri kalmak
drop behind
geride kal
dry behind the ears
acemi çaylak
fall behind
geride kal

Dersimden geride kalmak istemiyorum. - I don't want to fall behind my class.

fall behind
zamanında bitirememek
fall behind
geride kalmak

Dersimden geride kalmak istemiyorum. - I don't want to fall behind my class.

fallen behind
geride kal
fell behind
geride kal
from behind
in arkasından
get behind
geri kalmak
get behind
geride kal
go behind
iç yüzünü aramak
go behind
aslını araştırmak
got behind
geride kal
leave behind
geride bırak

Kaç kişiyi geride bıraktık? - How many people did we leave behind?

İnsanlık için katkıları geride bırakmak istiyorum. - I want to leave behind contributions to humanity.

lie behind
arkasında gizli olmak
remain behind
geride kal
responsible for
den sorumlu
stand behind
arkasında durmak
stand behind
arkasında dur

Bir dakikalığına arabamın arkasında durup bana fren lambalarımın çalışıp çalışmadığını söyler misin? - Could you stand behind my car for a minute and tell me if my brake lights are working?

tail behind
birinin peşinden gitmek
be behind
arkasında olma
fell behind
gerisinde kalmıştır
follow close behind, pursue
geride takip yakın takip
get behind with
arkasında olsun
get left behind
geride kalmasına
go behind back
arkasında çalışmak
go behind one's back
Birinin arkasından iş çevirmek

I have gone behind my mom's back on certain things. She is usually disappointed or upset, but then gets over it and realizes that I'm old enough to make my own decisions and she eventually ends up respecting them.

ladys behind
ladys arkasında
lagging behind
geride
lay behind
arkasında yatan
leave behind a void, leave a cavity
bir boşluk geride bırakıp, bir boşluk bırakın
leaving behind
geride bırakarak
put behind
arkasına koymak
put behind bars
parmaklıklar arkasında koymak
set behind
ardında batmak
the driving force behind
itici güç arkasında
to fall behind from subject
konudan geri kalmak
at the back of
dünyanın öteki ucunda
responsible for
(Fiili Deyim ) -den sorumlu olmak , meşgul olmak
responsible for
-den sorumlu
Englisch - Englisch
to the back of
responsible for
butt, the buttocks
Not yet brought forward, produced, or exhibited to view; out of sight; remaining
at the back of
After the departure of another; as, to stay behind
Backward in time or order of succession; past
A 1 point score

1880: A roar from ten thousand throats go up,For we've kicked another behind. — The Opening Ball in Comic Australian Verse, ed. G. Lehmann, 1975. Quoted in G. A. Wilkes, A Dictionary of Australian Colloquialisms, second edition, 1985, Sydney University Press, ISBN 0-424-00113-6.

bottom, downside
Toward the back part or rear; backward; as, to look behind
an 1800s baseball term meaning the catcher
At the back part; in the rear
in support of

The republicans are fully behind their candidate.

the rear, back-end
after, time- or motion-wise

About the center, and a good way behind the rest, Silver and I followed - I tethered by my rope.

If one thing is behind another, it is at the back of it, or on the other side of it
One point (eg 3 behinds is 3 points)
(illustrated)
Under the influence of ("I can't drive behind acid ")
ad at the back of; in back of
prep [at the back of] di belakang (belakang)
The condition of being a beggar; also, the class of beggars
{e} behind, in back of -
late, tardy
Left a distance by, in progress of improvement Hence: Inferior to in dignity, rank, knowledge, or excellence, or in any achievement
To cause to seem very poor and inadequate
in relation to stumps and creases, is on the side further from the stumps and creases at the other end of the pitch Conversely, in front of is on the side nearer to the stumps and creases at the other end of the pitch
To reduce to beggary; to impoverish; as, he had beggared himself
the fleshy part of the human body that you sit on; "he deserves a good kick in the butt"; "are you going to sit on your fanny and do nothing?"
The free foot will go behind the opposite (or weighted foot) foot
Used for listed equity securities At the same price but entered after your order/interest, such as on the specialist's book Antithesis of ahead of you
On the side opposite the front or nearest part; on the back side of; at the back of; on the other side of; as, behind a door; behind a hill
in or into an inferior position; "fell behind in his studies"; "their business was lagging behind in the competition for customers"
in debt; "he fell behind with his mortgage payments"; "a month behind in the rent"; "a company that has been run behindhand for years"; "in arrears with their utility bills"
This mode will work only on the transparent areas of a layer The result looks as though you are painting on the back of a sheet of acetate, which has been laid over the picture There must be layers other than the background and they need to have transparent areas for this mode to work This mode works only in layers with Lock Transparency deselected
the part of your body that you sit on = bottom
{i} buttocks, rear end, seat
remaining in a place or condition that has been left or departed from; "when he died he left much unfinished work behind"; "left a large family behind"; "the children left their books behind"; "he took off with a squeal of tires and left the othercars far behind"
The quality or state of being beggarly; meanness
One who is dependent upon others for support; a contemptuous or sarcastic use
Left after the departure of, whether this be by removing to a distance or by death
He is an expert in maneuvering behind the scenes (02/08/25) He turned up ten minutes behind time The governer is behind this project He was behind the wheel when the car crashed into the wall <Faulse> Somebody called my name from my behind <Correct> Somebody called my name from behind me
having the lower score or lagging position in a contest; "behind by two points"; "the 8th inning found the home team trailing"
In the condition of, or like, a beggar; suitable for a beggar; extremely indigent; poverty-stricken; mean
of timepieces; "the clock is almost an hour slow"; "my watch is running behind"
The backside; the rump
Beggary
One who makes it his business to ask alms
One who assumes in argument what he does not prove
Before the last cards have been dealt, you either have the best hand or you don't If you don't, you're said to be behind See also chase Even though I was probably behind, I decided to raise because I had a lot of outs
A step with the free foot crossing behind the weighted foot
in or to or toward the rear; "he followed behind"; "seen from behind, the house is more imposing than it is from the front"; "the final runners were far behind"
posterior
Abaft
pon
after
astern
behind bars
In jail or prison

Some 460,000 Americans are behind bars for drug offenses.

behind closed doors
In private; in one's private life; lacking (normal) public disclosure

What you do with your girlfriend behind closed doors is none of my business.

behind in the count
When a pitcher has fewer strikes than balls against a batter in an at-bat
behind in the count
When a batter has more strikes than balls against a pitcher in an at-bat
behind its time
Showing characteristics of the past; present in one's work after later advances in the field; coming later than could be generally accepted
behind someone's back
Without somebody's knowledge; secretly

The employees talked about their boss behind his back.

behind the 8-ball
Alternative spelling of behind the eight-ball
behind the arc
Outside the three-point line

The Nimrods shot an amazingly futile 2-for-45 from behind the arc.

behind the bit
An equestrian term, meaning that the horse is evading the bit
behind the counter
Of drugs, dispensed by a pharmacist without needing a doctor's prescription or other form of compliance
behind the curve
Out of date
behind the eight ball
Alternative spelling of behind the eight-ball
behind the eight-ball
In a difficult situation or tight spot

After his last two projects failed, he was really behind the eight-ball.

behind the eight-ball
In a difficult situation

He was desperate, playing behind the eight-ball.

behind the eightball
Alternative spelling of behind the eight-ball
behind the scenes
In secret; out of public view

Many videos come with features that show what went on behind the scenes to make the movie and special effects.

behind the times
Out of date, old-fashioned, obsolete
behind the wheel
In control of a vehicle; driving

Would you really want to be behind the wheel of a fighter jet?.

behind time
In an unpunctual manner

I'm sorry, I'm running behind time, I should be home in half an hour or so.

behind time
Arriving late; unpunctual

We should leave now - I don't want to be too behind time.

behind-the-scenes
Alternative spelling of behind the scenes
behind the wheel
(deyim) In charge; directing an activity
behind the wheel
(deyim) Having control or custody of something
behind 1
to see if the expression you are looking for is shown under another headword
behind 1
to do something behind someone's back: see back behind bars: see bar behind the scenes: see scene behind the times: see time
behind 1
If something is behind schedule, it is not as far advanced as people had planned. If someone is behind schedule, they are not progressing as quickly at something as they had planned. The work is 22 weeks behind schedule ahead of
behind 1
If you have a particular achievement behind you, you have managed to reach this achievement, and other people consider it to be important or valuable. He has 20 years of loyal service to Barclays Bank behind him
behind 1
be·hind PREPOSITION AND ADVERB USES ; In addition to the uses shown below, behind is also used in a few phrasal verbs, such as `fall behind' and `lie behind'. Please look at category
behind 1
If something is behind a thing or person, it is on the other side of them from you, or nearer their back rather than their front. I put one of the cushions behind his head They were parked behind the truck Behind is also an adverb. Rising into the hills behind are 800 acres of parkland She was attacked from behind
behind 1
When you shut a door or gate behind you, you shut it after you have gone through it. I walked out and closed the door behind me He slammed the gate shut behind him
behind 1
If something or someone is behind you, they support you and help you. He had the state's judicial power behind him
behind 1
If you refer to what is behind someone's outside appearance, you are referring to a characteristic which you cannot immediately see or is not obvious, but which you think is there. What lay behind his anger was really the hurt he felt at Grace's refusal
behind 1
If you leave something or someone behind, you do not take them with you when you go. The rebels fled into the mountains, leaving behind their weapons and supplies
behind 1
The people, reason, or events behind a situation are the causes of it or are responsible for it. It is still not clear who was behind the killing He is embarrassed about the motives behind his decision
behind 1
If you stay behind, you remain in a place after other people have gone. About 1,200 personnel will remain behind to take care of the air base
behind 1
If someone is behind a desk, counter, or bar, they are on the other side of it from where you are. The colonel was sitting behind a cheap wooden desk He could just about see the little man behind the counter
behind 1
If an experience is behind you, it happened in your past and will not happen again, or no longer affects you. Maureen put the nightmare behind her
behind 1
If you are behind someone, you are less successful than them, or have done less or advanced less. Food production has already fallen behind the population growth. ahead of Behind is also an adverb. The rapid development of technology means that she is now far behind, and will need retraining
behind 1
If you are walking or travelling behind someone or something, you are following them. Keith wandered along behind him Myra and Sam and the children were driving behind them. Behind is also an adverb. The troopers followed behind, every muscle tensed for the sudden gunfire
behind 2
Your behind is the part of your body that you sit on. = bottom
behind bars
in jail, under lock and key, in prison
behind bolt and bar
locked up, confined, imprisoned
behind one's back
do or say something (usually harmful) without another's knowledge
behind the curtain
where one cannot see, behind the partition, out of sight
behind the scenes
in the background, out of sight, behind the visible aspect
behind the times
out-of-date, outmoded, backward
behind time
late, laggardly
behind(p)
having the lower score or lagging position in a contest; "behind by two points"; "the 8th inning found the home team trailing
be behind time
be late, not be on time, be tardy
caught behind
describing the way of being out by being caught by the wicketkeeper
code-behind
A technique in web design (specifically Microsoft ASP.NET) in which the web page and back-end source code are stored in separate files, allowing web designers and programmers to work independently
come from behind
To be in a winning position after having been in a losing position

Tottenham came from behind to win the match 4-3.

dry behind the ears
Seasoned or experienced; mature, especially with respect to judgment

That wearing of blinders by our intelligence agents was recently revealed by The Washington Post's columnist and editor Jim Hoagland, who is dry behind the ears, to say the least.

fall behind
To be progressively below average in performance

It's not like John to fall behind in maths.

fall behind
To be late (for a regular event)

You're falling behind with the rent.

get behind
To fail to keep to a schedule; to fall behind

Hurry up with packing those cases. We're getting behind.

get behind
To move to a position behind (something)

I got behind the wheel of my new car.

get behind
To give one's support to (a person, project etc.)

We all need to get behind our leader.

green behind the ears
Alternative form of wet behind the ears
leave behind
To forget about

I really want to go to the party - please don't leave me behind!.

leave behind
To abandon

We left behind our luggage at the hotel.

leave behind
To leave a trace of something

Unfortunately, this cleaning product leaves behind a noticeable residue.

leave behind
To pass

As soon as we made our way onto the highway, we left the skyscrapers behind us.

leave behind
To not live longer than; to be survived by

Mrs Johnston died at thirty, and left behind three young daughters.

leave behind
To outdo; to progress faster than someone or something else

This product leaves behind all its competitors in the market.

leaves behind
Third-person singular simple present indicative form of leave behind
leaving behind
Present participle of leave behind
left behind
Simple past tense and past participle of leave behind
power behind the throne
Someone who appears to be without special status, but who has great covert influence on a person in authority
rushed behind
A behind (1 point score) made when the ball passes through the goal posts or behind posts not from the foot of the attacking team; ie. either spilled off hands or deliberately carried through by the defenders
stay behind
An agent who lives in a foreign country, and can be activated in certain circumstances
stay behind
To remain where one is, whilst others leave
wet behind the ears
Inexperienced; not seasoned; new; just beginning; immature, especially in judgment

These young whippersnappers are still wet behind the ears..

wet-behind-the-ears
Alternative spelling of wet behind the ears
get behind
(deyim) If you get behind with a job, payments, rent etc, you do not do or pay as much of it as you should have by a particular time
get behind somebody
(deyim) Support someone

The crowd really got behind them and cheered them on.

behinds
plural of behind
Türkisch - Englisch

Definition von behind im Türkisch Englisch wörterbuch

gerisinde behind: evin gerisinde behind
the house
behind
Favoriten