to reduce to beggary; to impoverish; as, he had beggared himself

listen to the pronunciation of to reduce to beggary; to impoverish; as, he had beggared himself
Englisch - Türkisch

Definition von to reduce to beggary; to impoverish; as, he had beggared himself im Englisch Türkisch wörterbuch

behalf
on behalf of namına
behavior
{i} tavır

Onun kendini beğenmiş tavırları kırıcı. - His smug behavior is offensive.

Onun küstah tavırlarına dayanamadım. - I couldn't put up with her arrogant behavior.

behalf
şahıs
behavior
davranış tarzı
behavior
{i} hareket

Bu hareketin, kadınların davranışları üzerine büyük bir etkisi vardı. - This movement had a great impact on the behavior of women.

behavior
(Tıp) behavyor
beggarly
çok az/yetersiz
behalf
taraf

Bay Simon tarafından arıyorum sizi. - I'm calling you on behalf of Mr. Simon.

behalf
leh
beggarly
{s} sadaka gibi
beggarly
{s} çok az
beggarly
dilenci gibi/çok az
beggarly
{s} sefil
beggarly
{s} muhtaç
behalf
(Avrupa Birliği) adına

O kendi adına hareket etmektedir. - He is acting on his own behalf.

Oğlumun adına size teşekkür ederim. - I thank you on behalf of my son.

behalf
(Mukavele) yan, taraf; on behalf of (birisinin) namına, adına
behavior
{i} davranış tarzı; davranış
behavior
{i} hareket tarzı
to reduce to beggary; to impoverish; as, he had beggared himself
Favoriten