one who is dependent upon others for support; a contemptuous or sarcastic use

listen to the pronunciation of one who is dependent upon others for support; a contemptuous or sarcastic use
Englisch - Türkisch

Definition von one who is dependent upon others for support; a contemptuous or sarcastic use im Englisch Türkisch wörterbuch

begin
başlamak

O, bize başlamak için sinyal verdi. - He gave us the signal to begin.

Şaşırmak, merak etmek, anlamaya başlamaktır. - To be surprised, to wonder, is to begin to understand.

begin
{f} başlatmak
begin
başla

Okul dokuzda başlar ve altıda biter. - School begins at nine and is over at six.

Yağmur başlamadan önce geri dönelim. - Let's go back before it begins to rain.

begin
zuhur etmek
begin
{f} girişmek
begin
bismillah demek
begin
açmak
begin
başlangıç

O, başlangıçta zor olacak, fakat her şey başlangıçta zordur. - At the beginning it'll be tough, but everything's tough at the beginning.

Başlangıç işin en önemli kısmıdır. - The beginning is the most important part of the work.

begin
çığır açmak
begin
atılmak
begin
ön ayak olmak
begin
adım atmak
begin
{f} koyulmak
beggarliness
dilenci gibi olma/azlık
begin
(fiil) başlamak, girişmek, koyulmak, başlatmak, meydana gelmek, doğmak, önayak olmak
begin
{f} meydana gelmek, vücut bulmak
begin
{f} önayak olmak
begin
{f} (be.gan, be.gun, --ning)
one who is dependent upon others for support; a contemptuous or sarcastic use
Favoriten