astern

listen to the pronunciation of astern
Englisch - Türkisch
gerisinde
kıçında
geriye
kıç tarafında
geminin kıç tarafına gitmek
kıçta (gemi) (Argo)
geminin arka tarafında
arkaya
go astern geri gitmek tornistan etmek
geride
arkada
geride bulunmak
den geriye
z., den. geriye, gerisinde, arkaya, geminin kıçına
(Askeri) geri yol
behind
{e} ardındaki

Tom'un parmaklılar ardındaki zamanı bitti. - Tom's time behind bars is over.

Saldırıların ardındaki kimdi? - Who was behind the attacks?

behind
arkaya
behind
geriye

Tom koltuğunda geriye doğru yaslandı ve ellerini başının arkasına koydu. - Tom leaned back in his chair and put his hands behind his head.

Tom arkasında bir ses duydu ve geriye döndü. - Tom heard a noise behind him and turned around.

behind
geride

Onu durdurmaya çalıştım, ama beni geride bıraktı. - I tried to stop him, but he left me behind.

Acil internet girişi olan bir çevre yaratmazsak, bizim şirketimizde geride kalacak. - Our company is going to be left behind too if we don't create an environment in which we can get instant Internet access.

behind
arkada

Önce Mary yürüdü, ve Tom arkada geldi. - Mary walked first, and Tom came behind.

Arkadaşlarına ayak uydurmadığı için, o sonunda geride kaldı. - Unable to keep up with his friends, he fell behind at last.

behind
arkadan

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

Arkadan saldırıya uğradık. - We were attacked from behind.

behind
gerisinde

O metotlarında zamanın gerisindedir. - He's behind the times in his methods.

Belirlenmiş sürenin on dakika gerisindesin. - You are ten minutes behind the appointed time.

behind
(İnşaat) arkasında

Evin arkasında büyük bir bahçe vardı. - There was a large garden behind the house.

Kadınlar gerçekten oldukça tehlikeliler. Bu konuda ne kadar çok düşünürsem, o kadar çok yüz örtüsünün arkasındaki nedeni anlayabileceğim. - Women really are quite dangerous. The more I think about this, the more I'm able to understand the reasoning behind face covering.

astern fueling
(Askeri) PUPADAN YAKIT İKMALİ: Denizde, yakıtı alan geminin yakıt gemisinin kıç tarafında aldığı mevkiyi korurken yapılan yakıt ikmali
behind
{i} kıç (Argo)
behind
in gerisinde
behind
geç

Biz arabanın arkasına geçtik ve ittik. - We got behind the car and pushed.

Tren bugün on dakika geç kaldı. - The train is ten minutes behind today.

behind
dili kıç
behind
borca batmış
behind
be behind the times geri kafalı olmak
behind
zamana ayak uyduramamak
behind
behindhand z
behind
{e} ardından

Güneş bulutların ardından çıktı. - The sun came out from behind the clouds.

Diğerlerinin ardından kötü konuşmamalısın. - You must not speak ill of others behind their backs.

behind
geri kalmış

Saat on dakika geri kalmış. - The clock is ten minutes behind.

drop astern
(Fiili Deyim ) (gemi) geride kalmak
fall astern
geride kalmak
fallen astern
geride kalan
go astern
(Fiili Deyim ) geri gitmek
leave astern
geride bırakmak
line astern
(Askeri) KOL DÜZENİ, BİRERLE KOL DÜZENİ: Bak. "trail formation"
Englisch - Englisch
behind
Beyond the stern when viewed from aboard
{a} in the hinder part of a ship, behind
behind the vessel; in the direction of the stern
Toward the stern of a vessel, or behind the boat
The direction toward or beyond the stern
Behind a ship; in the rear
(of a ship or an airplane) behind; "we dropped her astern on the end of a seven-inch manilla, and she laid comfortably on the ebb tide"
stern foremost or backward; "the steamer went astern at half speed"
In or at the hinder part of a ship; toward the hinder part, or stern; backward; as, to go astern
Toward the back of a ship
at or near or toward the stern of a ship or tail of an airplane; "stow the luggage aft"; "ships with square sails sail fairly efficiently with the wind abaft"; "the captain looked astern to see what the fuss was about"
Signifying position, in the rear of or abaft the stern; as regards motion, the opposite of going ahead; backwards
Behind or backwards
(Nautical, Aeronautics) toward the back, toward the rear; backwards
Toward the rear of the boat
At any point behind the boat, backward
In back of the boat, opposite of ahead
Something that is astern is at the back of a ship or behind the back part. in or at the back of a ship
A backward direction in the line of a vessel's fore and aft line; behind If a vessel moves backwards it is said to move astern; opposite to ahead
stern foremost or backward; "the steamer went astern at half speed
(of a ship or an airplane) behind; "we dropped her astern on the end of a seven-inch manilla, and she laid comfortably on the ebb tide" stern foremost or backward; "the steamer went astern at half speed
Behind the ship, beyond the stern
Toward the stern An object that is aft of a boat is said to be astern of the boat
In the direction of, or behind, the stern
Abaft or beyond the ship's stern
At or to the stern of a vessel
Behind the boat
astern of
behind
go astern
travel backwards
astern
Favoriten