yanında

listen to the pronunciation of yanında
Türkisch - Englisch
beside

Who was at the party beside Jack and Mary? - Partide Jack ve Mary'nin yanındaki kimdi?

All of us went besides him. - Hepimiz onun yanında gittik.

a) near, beside, next to, by, along, alongside b) with, on c) over and above, in addition (to) d) in the company of
hard

The hardware store is near the park. - Hırdavatçı dükkanı parkın yanındadır.

alongside

It's nice sitting alongside a hot fireplace. - Sıcak bir şöminenin yanında oturmak hoştur.

nearby
by
at the side of
by the side of

There is a man by the side of the pond. - Göletin yanında bir adam var.

close by
next

Mr Johnson's house is next to my house. - Bay Johnson'ın evi evimin yanındadır.

Tom sat next to Mary in class. - Tom sınıfta Mary'nin yanında oturdu.

in one's hearing
with

I took sides with them in the argument. - Ben, bu tartışmada onların yanında yer aldım.

Do you have small change with you? - Yanında bozuk para var mı?

in addition
along with
adjacent

The lake was adjacent to his house. - Evinin yanında göl vardı.

hand

Here. Take this with you. It might come in handy. - Al. Bunu yanında taşı. İşine yarayabilir.

The boy who she brought with her was very handsome. - Onun yanında getirdiği çocuk çok yakışıklıydı.

in addition to
accompanied
side by side with
fast by
behind

Tom crouched down next to Mary behind the car. - Tom arabanın arkasında Mary'nin yanında çömeldi.

next to

Next to him, I'm the fastest runner in our class. - Onun yanında, ben bizim sınıfta en hızlı koşucuyum.

Mr Johnson's house is next to my house. - Bay Johnson'ın evi evimin yanındadır.

about

If I were you, I would not have asked him about it. - Senin yanında olsaydım o konuyu ona sormazdım.

I passed by your house about 10 last night. - Dün gece saat onda evinizin yanından geçtim.

on
at hand
near

The accident took place near his home. - Kaza onun evinin yanında gerçekleşti.

Wherever you go, you see a lot of bicycles left on sidewalks near stations. - Nereye giderseniz gidin, istasyonların yanında kaldırımlar üstünde bırakılmış çok sayıda bisiklet görürsünüz.

in favour of
along

Bring along something to read. - Yanında okuyacak bir şey getir.

Bring along your friend. - Arkadaşını yanında getir.

beside it
pro

The problem is that Tom doesn't want to sit near Mary. - Sorun Tom'un Mary'nin yanında oturmak istememesidir.

The problem is that Tom doesn't want to sit next to Mary. - Sorun Tom'un Mary'nin yanında oturmak istememesidir.

nigh

I passed by your house about 10 last night. - Dün gece saat onda evinizin yanından geçtim.

There was a big fire near my house last night. - Dün gece evimin yanında büyük bir yangın vardı.

fast

Next to him, I'm the fastest runner in our class. - Onun yanında, ben bizim sınıfta en hızlı koşucuyum.

yan
side

The two houses stand side by side. - İki ev yan yana durur.

You're by my side; everything's fine now. - Yanımdasın; şimdi her şey iyi.

yanında gezdirmek
tow
yanında olmak
stand by
yanında olmak
neighbor
yanında bulundurmak, alıkoymak
to carry, to detain
yanında olmak
Side with
yanında gezdirmek
have in tow
yanında götürmek
take for
yanında götürmek
take along
yanında göze çarpmak
be in relief against
yanında küçük göstermek
foreshorten
yanında olmak
neighbour [Brit.]
yanında olmak
flank
yanında olmak
stand to
yanında olmak
to stand by sb
yanında olmak
accompany
yanında yeralmak
stand by smb.'s side
yanında yeralmak
range oneself with
yanında yeralmak
range oneself on the side of
yaşın arasında/yanında kuru da yanar
(Atasözü) Sometimes the innocent suffer along with the guilty
yanında olmak
neighbour
ev işleri yaparak aile yanında kalmak
au pair
yan
side; direction; place; auxiliary, subsidiary; askew, sidelong
yan
{s} collateral
yan
lateral
bunun yanında
besides

Besides that, unemployment is increasing. - Bunun yanında işşizlik artıyor.

eklem yanında
(Tıp) juxta-articular
hemen yanında
next to
yan
subsidiary
yan
direction

The forest fire began to spread in all directions. - Orman yangını tüm yönlerde yayılmaya başladı.

The birds flew away in all directions. - Kuşlar dört bir yana uçuştu.

yan
(Biyokimya) neighbouring
yan
party

Who was at the party beside Jack and Mary? - Partide Jack ve Mary'nin yanındaki kimdi?

The house next door is a bit loud. I wonder if they're throwing a party. - Yandaki ev biraz gürültülü. Onların parti yapıp yapmadıklarını merak ediyorum.

yan
(Biyokimya) para

This paragraph is well written, but there is a mistake in the last sentence. - Bu paragraf iyi yazılmış ama son cümlede bir yanlışlık var.

yan
place

So ultimately, with Tatoeba we are only building the foundations… to make the Web a better place for language learning. - Yani sonuçta, Web'i dil öğrenmede daha iyi bir yer yapmak için biz Tatoeba ile sadece temelleri inşa ediyoruz.

The darkest place is under the candlestick. - Çıra dibine kör yanar.

yan
auxiliary
yan
sidewise
yanında olmak
stand by somebody
yan
laterality
yan
awry
yan
{f} glow
yan
skew
yan
cockeyed
yan
sideways

Inmates were forced to sleep in one cell, often sideways. - Tutuklular bir hücrede uyumaya zorlandı, sık sık yan yana.

Mary tilted her head sideways. - Mary başını yana yatırdı.

yan
{f} glowing
yan
flank
yan
part

The house next door is a bit loud. I wonder if they're throwing a party. - Yandaki ev biraz gürültülü. Onların parti yapıp yapmadıklarını merak ediyorum.

I suggest we go over to Tom's and help him get ready for the party. - Tom'un yanına gitmemizi ve ona partiye hazırlanması için yardım etmemizi öneriyorum.

yanında olmak
favour
yan
wall

Some pickpocket stole my wallet on the train. - Bir yankesici trende cüzdanımı çaldı.

Please put the table next to the wall. - Lütfen masayı duvarın yanına koy.

-in yanında
Of by
bunun yanında
besides this
kimin yanında
Who's next
yan
by side

The two houses stand side by side. - İki ev yan yana durur.

The old couple sat side by side. - Yaşlı çift yan yana oturuyordu.

yan
burned

He was burned to death in the fire. - Yangında yanarak öldü.

She was burned so extensively that her children no longer recognized her. - O kadar yoğun yandı ki çocukları onu artık tanımadı.

yan
(Biyokimya) neighbour

I'll leave a key with my next-door neighbour in case you get here before I do. - Buraya gelmeden önce buraya gelme ihtimaline karşı, yanımdaki kapı komşuma bir anahtar bırakacağım.

The neighbours have been banging about next door all morning. - Yan komşular sabahtan beri gürültü yapıyor.

yanında olmak
be next to
arabanın yanında giden atlı uşak
outrider
arabanın yanında koşan eskort
outrunner
eksen yanında
(Bilgisayar) next to axis
ev işleri yaparak aile yanında kalan kız
au pair girl
kurunun yanında/arasında yaş da yanar
(Atasözü) Sometimes the innocent suffer along with the guilty
pencerenin yanında koltuk
window seat
pencerenin yanında koltuk rica ediyorum
I'd like a window seat please
rıhtım yanında
along quay
rıhtım yanında
along side
sapının iki yanında tüysü yaprakları olan
pinnate
yan
part (of one's body): Her yanım ağrıyor. I ache all over
yan
direction (line or course extending away from a given point)
yan
lateral, side, located at or towards a side
yan
in comparison with, alongside of: Hüsnü, Zühtü'nün yanında bir sıfırdır. Hüsnü's nothing compared to Zühtü
yan
flanking
yan
neighborhood, vicinity, diggings: O yanlarda oturuyor. He lives in that area
yan
ancillary
yan
subordinate

The sentence has got too long again. Then just take out a few of the subordinate clauses. - Cümle tekrar uzun sürdü. O zaman birkaç yan cümleyi çokarın.

According to some experts the spoken language uses few subordinate clauses. - Bazı uzmanlara göre, konuşulan dil çok az sayıda yan cümleler kullanır.

yan
parietal
yan
secondary
yan
by
yan
sidelong
yan
bye
yan
aspect, side (of a matter)
yan
sideward
yan
asquint
yan
with; alongside, alongside of: Yanına hiç para alma! Don't take any money with you! Yanımda çalışıyor. He works alongside me
yan
aslant
yan
rakish
yan
(a) side
yan
astray
yürüyüş yanında
Is it close enough to walk
çocuğa bakarak aile yanında kalan kız
au pair girl
çocuğa bakarak aile yanında kalmak
au pair
Englisch - Englisch

Definition von yanında im Englisch Englisch wörterbuch

yan
one in common dialect (from Cumbrian sheep counting)
yan
one in common dialect
Türkisch - Türkisch
Beraberinde olma
Bir düşünceye katılma, destekleme
Bir şeye, bir kimseye göre, nispetle: "Çektiğim acı yanında ölüm çok hafif kalır."- M. Yesarî
Göre, nispetle
indinde
beraberinde
yanı sıra
YAN
(Osmanlı Dönemi) f. Hastanın sayıklaması
Yan
nezt
Yan
kenar
Yan
(Osmanlı Dönemi) HİZVE
yan
Üst
yan
Yer
yan
Bedenin bir bölümü
yan
Birlikte, beraberinde olma
yan
Tali
yan
Yön, sağ ve solun ortak adı, taraf
yan
Ciltlenecek bir kitabın başına ve sonuna yerleştirilen beyaz ya da renkli kağıda verilen ad
yan
İkinci derece olan
yan
Bedenin bir bölümü. Üstte, altta, arkada veya önde olmayan
yan
Bir yana yönelerek
yan
Ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü
yan
Yön, sağ ve solun ortak adı, taraf: "Yaşlı garson yanımıza geldi."- Y. K. Karaosmanoğlu
yan
Tali: "Siyasi partiler kadın kolu, gençlik kolu ve benzeri şekilde ayrıcalık yaratan yan kuruluşlar meydana getiremezler."- Anayasa
yan
Üstte, altta, arkada veya önde olmayan
yan
Birlikte, beraberinde olma: "Bir ara acıkıp yanlarında getirdikleri ekmek peyniri yediler."- N. Cumalı
yan
Bir denklemde "=" işaretiyle ayrılmış olan iki anlatımdan her biri
yan
Savaş düzenindeki ordunun iki kanadından her biri
yan
Hastanın sayıklaması
yan
İstekleri karşıt olan iki kişiden veya topluluktan biri
yan
Bir şeyin ön, arka, alt ve üst dışında kalan bölümü: "Yolcuların girdiği iskele yanından kendini denize attı."- M. Ş. Esendal
yanında
Favoriten