kaide

listen to the pronunciation of kaide
Türkisch - Englisch
base
pedestal
slang hind end, buttocks, rump
(Geometri) base
rule
rule " kural; base, pedestal" taban, duraç, ayaklık
rule, regulation
precept
base; pedestal
entablement
sole
matrix
principle
basis
socle
fundament
ground
(Kanun) canon
groundwork
code
plinth
qaeda
dogma
(Nükleer Bilimler) cradle
lex
kaide kornişi
base moulding
el-kaide
el-base
el-kaide
Al-Qaeda (also al-Qaida or al-Qa'ida or al-Qa'idah) (Arabic: , translation: The Base) is an international alliance of terrorist organizations founded in 1988 by Osama bin Laden and other veteran "Afghan Arabs" after the Soviet War in Afghanistan. Al-Qaeda has attacked targets in various countries, the most notable being the September 11, 2001 attacks that occurred in New York City and Northern Virginia. These actions were followed by the U.S. government launching a military and intelligence campaign against al-Qaeda known as the War on Terror
kaideler
plinths
pirinçten yapılmış eşya veya kaide
brass
sosyal kaide
social standard
Türkisch - Türkisch
Bir anıt veya heykelin üzerinde oturduğu yüksekçe taban
Taban, ayaklık
Taban, duraç, ayaklık: "Güneşten yanmamış tarafı fil dişi bir sütunun kaidesine benziyor."- H. E. Adıvar
Kalça
Taban, duraç, ayaklık
Kural
Kural: "Onları sıkmamak için bahçeyi terk etmek zarafetin en sade kaidelerindendi."- H. Z. Uşaklıgil
(Osmanlı Dönemi) kural, prensip, usül
(Osmanlı Dönemi) KÜRSİ
KAİDE
(Osmanlı Dönemi) Bir şeyin meydana gelmesine şart ve düstur olan husus
KAİDE
(Osmanlı Dönemi) Dip taraf
KAİDE
(Osmanlı Dönemi) Bir ilim ve fennin düsturlarından her biri
KAİDE
(Osmanlı Dönemi) Esas. Temel. Düstur. Nizam. Yol. Ayaklık
KAİDE
(Osmanlı Dönemi) Fık: Hayızdan ve çocuktan kesilmiş kadın
el-kaide
El Kaide, 1988 yılında, Usame Bin Ladin tarafından Sovyet birlikleri ile savaşmak amacıyla, soğuk savaş döneminde S.S.C.B'nin Afganistan'ı işgal edebileceği öngörüsü üzerine Amerikan destekli ve CıA Operation Cyclone programı adında bir çalışma sonucu kurulmuştur. S.S.C.B - Afganistan işgali sırasında Afgan topraklarını korumuştur. Fakat Soğuk Savaş sonrasında yüksek gücüyle denetimsiz kalan El-Kaide Terörist faaliyetlere girişerek kendisine ana felsefe olarak İsrail'in yok olması ve Müslüman ülkelerde halifelik inancı altında büyük bir devlet kurma inancını benimsemiştir. El-Kaide Dünya üzerinde birçok terörist eylemden dolaylı veya direkt sorumlu tutulan silahlı bir terör örgütüdür. Liderliğini Usame Bin Ladin'in yürüttüğü düşünülen bu örgüt dünyanın birçok ülkelerine yayılmış çok sayıda hücrelerden oluşmaktadır. Bu örgütün sorumluluğunu üstlendiği 11 Eylül 2001 Saldırıları dünyanın en büyük terör saldırı eylemi olarak tarihe geçmiştir
kaide
Favoriten