üst tabaka

listen to the pronunciation of üst tabaka
Türkisch - Englisch
upper layer, top layer
upper classes
upper class

The people living here belong to the upper class. - Burada yaşayan insanlar üst tabakaya aittir.

classes
superstratum
upper circle
gentry
facing
solid
upper layer
base
surface layer
upper crust
Türkisch - Türkisch
İleri gelenler sınıfı
(Osmanlı Dönemi) GIŞA
üst tabaka
Favoriten