apart

listen to the pronunciation of apart
Englisch - Türkisch
ayrı

Nasıl çalıştığını anlamak için ayrı şeyler almayı isterim. - I like to take things apart to see what makes them tick.

Tom ve genç erkek kardeşinin ayrı olduğunu söyleyemem. - I can't tell Tom and his younger brother apart.

ayrı olarak

Birbirimizden ayrı olarak biraz zaman geçirmemiz gerektiğini düşünüyorum. - I think we should spend some time apart from each other.

Sami karısından ayrı olarak, gittikçe daha fazla zaman geçirdi. - Sami spent more and more time apart from his wife.

ayrı bir yere
birbirinden ayrı: The two
parçalar

Tamir etmek için radyoyu parçalara ayırdım. - I took the radio apart to repair it.

Elektrikli cihazları parçalarına ayırmayı seviyor. - He likes to take electric devices apart.

başka

Ebeveynlerinden başka hiç kimse onu çok iyi tanımıyor. - Apart from his parents, no one knows him very well.

Bu daire, binadaki herhangi başka birinden daha büyüktür. - This apartment is bigger than any other one in the building.

bir yanda
uzaklaşmak
uzakta

Birçok kitap için, kapaklar çok uzaktadır. - For many books, the covers are too far apart.

Tom benim yerimden uzakta olmayan bir apartmanda yaşıyor. - Tom lives in an apartment not far from my place.

parçalar halinde
uyuşmayan
bölüm bölüm
bağsız
ayrılmış
düşünce olarak farklı
farklı düşüncede
parça parça

Şeyler parça parça oluyor. - Things are coming apart.

bir

İkizleri birbirinden ayırtedebilir misin? - Can you tell the twins apart?

New York'ta yaşarken bir apartman dairesi kiraladık. - We rented an apartment when we lived in New York.

set apart ayırmak
müstakil bir şekilde
drift apart sürüklenmek uzaklaşmak
bağımsız olarak
bir tarafa
tedricen ayrı düşmek
farklı

Leyla ve Selime aynı dairede oturuyorlardı ama çok farklı kadınlardı. - Layla and Salima lived in the same apartment, but they were very different women.

İki kız ve üç erkek bir apartman dairesinde yaşıyor, her biri farklı bir ülkeden geliyor. - Two girls and three boys live in the apartment, each one coming from a different country.

ayrı, bir tarafa, bir yana, bir tarafta: He stood apart (from the others). Diğerlerinden ayrı duruyordu
uzağa
münferit olarak
uzak

Tom ve Mary gittikçe birbirlerinden uzaklaşıyorlar. - Tom and Mary are growing further and further apart.

Tom çalıştığı yerden çok uzakta olmayan bir daire bulmalı. - Tom needs to find an apartment not too far from where he works.

apartment
{i} daire

Ben bir daire aramakla meşgulüm. - I'm busy looking for an apartment.

Tom, Mary ve diğer üç arkadaşı ile daireyi paylaştı. - Tom shared the apartment with Mary and three other friends.

apart from
dışında

Birkaç hatanın dışında, kompozisyonun mükemmeldi. - Apart from a few mistakes, your composition was excellent.

Birkaç imla hatasının dışında, o iyi bir evrak. - It's a good paper, apart from a few spelling mistakes.

apart from that
bunun dışında
apart from the fact that
-den başka
apart from these
bunların dışında
apart from this
bundan başka
apart form
-den başka
apart from this
bundan başka,bundan ayrı
apart from all these
bütün bunların yanında
apart from us
bizden hariç
apart from us
bizden gayrı
apart from
-den başka
grow apart
Birbirinden uzaklaşmak, aralarına mesafe girmek
apart from
den ayrı
apart from
bir kenara bırakırsak
apartment
apartman daire

Bir apartman dairesinde yaşıyorum. - I live in an apartment.

Benim apartman dairem buraya yakın. - My apartment is near here.

apartments
daire
break apart
parçala

Onlar kolaylıkla parçalamadı. - They did not break apart easily.

drift apart
uzaklaşmak
apart from
-den gayrı
apart from
sarfınazar edilirse
apart from
-den ayrı olarak
apart from
den başka
apart from
-i bir kenara bırakırsak
apart from
ile beraber
apart from
ile birlikte
apartment
lüks daire
apartment
apartman katı
become wide apart
seyrelmek
pick apart
çürütmek (savı)
pick apart
insafsızca eleştirmek
pick apart
çekiştirmek
rip apart
(Dilbilim) parçalara ayırmak
rip apart
(Dilbilim) parçalamak
taking apart
sökme
worlds apart
ayrı dünyalara ait
apart from
bir yana
come apart
kopuvermek
come apart
dağılıvermek
come apart at the seams
iler tutar yeri kalmamak
fly apart
parçalanmak
joking apart
şaka bir yana
keep apart
uzak tut
kept apart
uzak tut
pull apart
çekip kopart
set apart
ayırmak
set apart
ayrı koymak
set apart
tahsis etmek
set apart
ayır
take apart
parçalarına ayırmak
take apart
sökmek
take apart
parçalara ayır
taken apart
parçalara ayır
tear apart
yırtarak ayır
tease apart
liflerine ayır
tell apart
parça parça konuş
tell people apart
ayırt etmek
took apart
parçalara ayır
Apartment
apark
Apartments
daireler
apart from
bunun yanısıra
apartment
oda

Daire üç küçük oda ve bir banyodan oluşuyor. - The apartment consists of three small rooms and a bath.

İki odalı bir daire kiralamak istiyorum. - I want to rent an apartment with two rooms.

be apart
ayrı olmak
come apart at the seams
(deyim) Be in a very poor condition and near to collapse
coming apart
apart geliyor
drift apart
bir çiftin zamanla,dış etkiler ile,öncekinden farklı iki insan olmaları dolayısıyla beklentileri karşılayamamaları,ve yollarını ayırmaları
drifted apart
musun ayrıldığımız
fall apart
Başa çıkacak gücü kalmamak, mücadele edecek gücü kalmamak, dayanır hâli kalmamak
fall apart at the seams
Ayrı dikişleri gørüste
falling apart
dağılıyor

Fadıl'ın ailesi dağılıyordu. - Fadil's family was falling apart.

Evlilikleri dağılıyordu. - Their marriage was falling apart.

far apart
ayrı düşmek

persons who are far apart.

fly apart
apart sinek
grow apart
ayrı büyümek
growing further apart; diverging
daha fazla ayrı büyüyen; birbirinden farklı
grown apart
apart büyüdü
have time apart
Ayrı zaman geçirmek
know apart
apart bilmek
not apart from
ayrı değil
put apart
ayrı koymak
rip apart
Paramparça etmek, parçalamak
ripping apart
apart sökük
set apart for
ayrı koymak için
spaced apart
apart aralıklı
taking apart
apart alma
tear apart
Paramparça etmek, parçalamak
tearing apart
paramparça
tell people/things apart
insanları/nesneleri birbirinden ayırt etmek
tell them apart
apart onlara
till death do us apart
Ölüm bizi ayırana kadar
to grow apart
apart büyümeye
too apart
parçalara ayır
apart from
bundan başka
apart from
başka

Kız kardeşimden başka, ailem televizyon izlemez. - Apart from my sister, my family doesn't watch TV.

Barak Obama dışında bütün Amerika Birleşik Devletleri başkanları beyazdır. - Apart from Barack Obama, all US presidents were white.

apart from
sayılmazsa, sarfınazar edilirse, bir yana: He's a good man, apart from his drinking. İçki içmesini saymazsak iyi bir adam
apart from
-den ayrı
apart from
ayrıca
apart from
gayr
apart from
sarfınazar
apart from
sayılmazsa
apartment
{i} apartman dairesi

Ne oldu? Tüm apartman dairesinde su var. - What happened? There's water in the whole apartment.

Bir apartman dairesinde yaşıyorum. - I live in an apartment.

apartment
(Mimarlık) flat
be poles apart
zıt kutuplar olmak
be poles apart
birbirine zıt olmak
be poles apart
birbirinin tamamen zıttı olmak
be poles apart
aralarında dağlar kadar fark olmak
be pulled apart
didik didik olmak
be pulled apart
didik didik etmek
come apart
dağılmak
draw apart
kenara çekmek
draw apart
ayrı düşmek
drift apart
sürüklenmek; uzaklaşmak; tedricen ayrı düşmek
fall apart
hayatı kararmak
fall apart to pieces
bin parçaya bölünmek
joking apart
sahiden
joking apart
şaka bir tarafa
keep apart
uzak tutmak
live apart
(Fiili Deyim ) herkesten ayrı yada uzak yaşamak
miles apart
millerce uzakta
pick apart
(savı) çürütmek
pull apart
(Fiili Deyim ) 1- çekip ayırmak , koparmak 2- eleştirmek , kusur bulmak
pull s.t. apart
bir şeyi (çekerek) aralamak
pull s.t. apart
bir şeyi (çekerek) parçalara ayırmak
pull two people apart
iki kişiyi (zorla) ayırmak
pull-apart basin
çek-ayır havzası
pulled apart
didik didik olmak
set apart
ayrılmış
set apart
ayırmak, bir tarafa koymak, tahsis etmek
set s.o. apart
(belirli bir şey) birini başkalarından ayırmak/sivriltmek
set s.t. apart
bir şeyi bir tarafa ayırmak
stand apart
ayrı kalmak
stand apart
uzak durmak
stand apart
kaçınmak
stand apart
ayrı durmak
take apart
koparmak
take apart
ayırmak
take#apart
parçalara ayir
tear a place apart
{k} bir yerin birliğini mahvetmek, bir yerdeki birlik duygusunu mahvetmek
tear s.o. apart
birini paralamak/parçalamak
tear s.o. apart
k.dili. birini çok üzmek; birinin kalbini paramparça etmek
tease apart
liflerine ayırmak
tell apart
{f} ayırdetmek
tell apart
birbirinden ayırmak, ayırt etmek
tell apart
{f} farkını söylemek
tell apart
{f} ayırt etmek
torn apart
liğme liğme edilmiş
wide apart
ayrık

Ayakları ayrık durdu. - He stood with his feet wide apart.

Bacakları ayrık durdu. - He stood with his legs wide apart.

worlds apart
(deyim) birbirinden cok farkli,dunya kadar ayri
Türkisch - Türkisch
Nehri geçmek için kullanılan ilkel sal
apart otel
Müşterilerin kendi yeme ve içme ihtiyacını karşılayabilmek için gerekli malzemeler ile donatılmış bağımsız apartman veya villa tipinde inşa edilmiş ancak otel gibi işletilen konaklama tesisi
Englisch - Englisch
Aside; away

Let Pleasure go, put Care apart.

In a state of separation, of exclusion, or of distinction, as to purpose, use, or character, or as a matter of thought; separately; independently

Consider the two propositions apart.

apart from

A handful of examples apart, an English preposition precedes its complement.

In two or more parts; asunder; to piece

to take a piece of machinery apart.

Separately, in regard to space or company; in a state of separation as to place; aside

The Lord hath set apart him that is godly for himself.

{a} Separately, distinctly, at a distance, aside
away from another or others; "they grew apart over the years"; "kept apart from the group out of shyness"; "decided to live apart"
automated packet recognition/translation
having characteristics not shared by others; "scientists felt they were a group apart"- Vannever Bush
placed or kept separate and distinct as for a purpose; "had a feeling of being set apart"; "quality sets it apart"; "a day set aside for relaxing"
Automated packet recognition/translation Technology that allows a server to be attached to CDDI or FDDI without requiring the reconfiguration of applications or network protocols APaRT recognizes specific data link layer encapsulation packet types and, when these packet types are transferred from one medium to another, translates them into the native format of the destination device
remote and separate physically or socially; "existed over the centuries as a world apart"; "preserved because they inhabited a place apart"- W H Hudson; "tiny isolated villages remote from centers of civilization"; "an obscure village"
1 Movement away from partner or one foot away from the other 2 Placement of feet apart from each other (2nd position)
annual proficiency and readiness test
not living together as man and wife; "decided to live apart"; "maintaining separate households"; "they are separated"
away from another or others; "they grew apart over the years"; "kept apart from the group out of shyness"; "decided to live apart
into parts or pieces; "he took his father's watch apart"; "split apart"; "torn asunder"
not taken into account or excluded from consideration; "these problems apart, the country is doing well"; "all joking aside, I think you're crazy"
{e} besides, but, excluding
Aside; away. ``Wherefore lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness. --Jas. i. 21
separated or at a distance in place or position or time; "These towns are many miles apart"; "stood with his legs apart"; "born two years apart"
not taken into account or excluded from consideration; "these problems apart, the country is doing well"; "all joking aside, I think you're crazy" into parts or pieces; "he took his father's watch apart"; "split apart"; "torn asunder" separated or at a distance in place or position or time; "These towns are many miles apart"; "stood with his legs apart"; "born two years apart" one from the other; "people can't tell the twins apart" away from another or others; "they grew apart over the years"; "kept apart from the group out of shyness"; "decided to live apart
In two or more parts; asunder; to piece; as, to take a piece of machinery apart
separately; aside; into pieces
In a state of separation, of exclusion, or of distinction, as to purpose, use, or character, or as a matter of thought; separately; independently; as, consider the two propositions apart
one from the other; "people can't tell the twins apart"
apart from
except for; besides

All right, but apart from the sanitation, the medicine, education, wine, public order, irrigation, roads, a fresh water system, and public health, what have the Romans ever done for us? - Life of Brian.

apart 1
If something sets someone or something apart, it makes them different from other people or things. What really sets Mr Thaksin apart is that he comes from northern Thailand
apart 1
When people or things are apart, they are some distance from each other. He was standing a bit apart from the rest of us, watching us Ray and sister Renee lived just 25 miles apart from each other. regions that were too far apart to have any way of knowing about each other
apart 1
If you can't tell two people or things apart, they look exactly the same to you. I can still only tell Mark and Dave apart by the colour of their shoes!
apart 1
If two people are apart, they are no longer living together or spending time together, either permanently or just for a short time. It was the first time Jane and I had been apart for more than a few days Mum and Dad live apart
apart 1
If you take something apart, you separate it into the pieces that it is made of. If it comes or falls apart, its parts separate from each other. When the clock stopped he took it apart to find out what was wrong Many school buildings are unsafe, and some are falling apart
apart 1
If people or groups are a long way apart on a particular topic or issue, they have completely different views and disagree about it. Their concept of a performance and our concept were miles apart
apart 1
If two people or things move apart or are pulled apart, they move away from each other. John and Isabelle moved apart, back into the sun He tried in vain to keep the two dogs apart before the neighbour intervened
apart 1
If something such as an organization or relationship falls apart, or if something tears it apart, it can no longer continue because it has serious difficulties. Any manager knows that his company will start falling apart if his attention wanders
apart 1
apart POSITIONS AND STATES ; In addition to the uses shown below, apart is used in phrasal verbs such as `grow apart' and `take apart'
apart 2
You use apart from when you are making an exception to a general statement. She was the only British competitor apart from Richard Meade
apart 2
You use apart from to indicate that you are aware of one aspect of a situation, but that you are going to focus on another aspect. Illiteracy threatens Britain's industrial performance. But, quite apart from that, the individual who can't read or write is unlikely to get a job
apart 2
You use apart when you are making an exception to a general statement. This was, New York apart, the first American city I had ever been in where people actually lived downtown. = excepted
apart from
With the exception of; besides: Apart from a few scratches, the car was undamaged
apart from
besides, except for, in addition to
apart(p)
Hudson; "tiny isolated villages remote from centers of civilization"; "an obscure village"
apart(p)
having characteristics not shared by others; "scientists felt they were a group apart"- Vannever Bush not living together as man and wife; "decided to live apart"; "maintaining separate households"; "they are separated
apart(p)
Hudson; "tiny isolated villages remote from centers of civilization"; "an obscure village" having characteristics not shared by others; "scientists felt they were a group apart"- Vannever Bush not living together as man and wife; "decided to live apart"; "maintaining separate households"; "they are separated
apart(p)
remote and separate physically or socially; "existed over the centuries as a world apart"; "preserved because they inhabited a place apart"- W
apartment
A suite of rooms within a domicile, designated for a specific person or persons and including a bedroom

By this contrivance I got into the inmost court; and, lying down upon my side, I applied my face to the windows of the middle stories, which were left open on purpose, and discovered the most splendid apartments that can be imagined. There I saw the empress and the young princes in their several lodgings, with their chief attendants about them.

fall apart
To be emotionally in crisis

As a result of being addicted to heroin, she was falling apart.

fall apart
To break into pieces through being in a dilapidated state

My old briefcase is falling apart. I'll have to buy a new one.

pick apart
to defeat crushingly
pick apart
to criticise (especially small details)
pick apart
to review or analyse in great detail
poles apart
totally opposite

Two city living however has its own flipside, not the least the difficulty straddling the two different cultures of two cities that are poles apart.

pull apart
to open something by pulling on various parts of it
set apart
To select something or someone for a specific purpose
set apart
To separate or isolate
take apart
to dismantle something into it's component pieces

I carefully took the clock mechanism apart to clean it.

take apart
to soundly defeat someone, or a team

And besides, I was also enjoying the way you took them apart. You know, arguing with them like you did.

take apart
to move someone away from others to be able to talk to, or give them something in private

then went close up to him, and took him apart into a dark corner. I say, he began, with a thoughtful brow, haven't I seen you before?.

take apart
to criticise someone

For nearly an hour, I took them apart for failing to understand, connect with, empathize with, and listen to the American people.

tear apart
to destroy

The bomb tore apart most of the town hall.

tear apart
to tear or rip something to cause it to come apart

She tore her ex-boyfriend’s clothes apart in fury.

tear apart
to cause to separate

Love, love will tear us apart again.

tear apart
to severely defeat
tell apart
To be able to know the difference between things; to distinguish

They are identical twins, and if they dress the same, everybody has trouble telling them apart.

worlds apart
Vastly different

In terms of technology, today's media and that of the 19th century are worlds apart, but they still serve the same purpose.

apart from
barring
grow apart
If people who have a close relationship grow apart, they gradually start to have different interests and opinions from each other, and their relationship starts to fail. He and his wife grew apart It sounds as if you have grown apart from Tom
apartment
{n} a part of a house, a distinct room
fall apart
Lose one's capacity to cope
fall apart
Become to not work properly. "The equipment fell apart about six months after I bought it."
fall apart at the seams
(deyim) Be in a very poor condition and near to collapse
rip apart
Rip to shreds, tear apart, pull to pieces
rip apart
Tear or pull something to pieces. "He was ripped apart by savage beasts in the forest."
tear apart
Rip to shreds, rip apart, pull to pieces
Apartment
Means a part of any property, intended for any type of independent use, including one or more rooms or enclosed spaces located on one or more floors or any; part or parts thereof, in a multi-storeyed building to be used for residence or office or for the practice of any profession or for the carrying on of any occupation, trade or for business or such other type of independent use as may be prescribed, and with a direct exit to a public street, road or highway or to a common area leading to such street, road or highway, and includes any garage or room (whether or not adjacent to the multi-storeyed building in which such apartment is located) provided by the promoter for use by the owner of such an apartment for parking any vehicle or as the case may be for the residence of any domestic aide employed in such an apartment
Apartment
A flat or a similar dwelling
Apartment
A complete and separate rental living unit in a building containing other units [OTS]
Apartment
a suite of rooms usually on one floor of an apartment house
Apartment
This type of dwelling includes dwelling units in apartment blocks or apartment hotels; flats in duplexes or triplexes (i e , where the division between dwelling units is horizontal); suites in structurally converted houses; living quarters located above or in the rear of stores, restaurants, garages or other business premises; janitors’ quarters in schools, churches, warehouses, etc ; and private quarters for employees in hospitals or other types of institutions
Apartment
n apartemen
Apartment
2 to3 1 $1 200 $900
Apartment
A general term for an area within a machine where a guest program, with its own interests, can privately prepare to interact with other interests on the same machine Apartments come in a variety of forms with various security properties protecting both host and guest Mentioned here and here
Apartment
A suite of rooms, with or without cooking facilities used for living purposes Each such suite of rooms having cooking facilities shall constitute a dwelling unit
Things Fall Apart
a novel by the Nigerian writer Chinua Achebe about the problems experienced by traditional African societies as their way of life changes in the 20th century. It was one of the first African novels to become well known in Europe and the US (1958)
a breed apart
totally different (in actions, looks, way of thinking, etc.)
apartment
A compartment
apartment
A complete domicile occupying only part of a building
apartment
A set or suite of rooms
apartment
A division of an enclosure that is separate from others; a compartment
apartment
A suite of rooms, within a domicile, designated for a specific person or persons, and including a bedroom
apartment
A room in a building; a division in a house, separated from others by partitions
apartment
An apartment is a set of rooms for living in, usually on one floor of a large building. bleak cities of concrete apartment blocks
apartment
{i} flat, living area within a building, flat in an apartment building; apartment building
apartments
plural of apartment
apartments
{i} (British) suite of adjacent rooms in a building or in an hotel; suite of rooms used as a residence by one family or one person
break apart
break up or separate; "The country is disunifying"; "Yugoslavia broke apart after 1989"
broke apart
were separated from one another, lost contact with each other
came apart
collapsed, fell down, broke down, break into pieces or fragments
come apart
collapse, fall down, break down
come apart
become separated into pieces or fragments; "The figurine broke"; "The freshly baked loaf fell apart"
drift apart
lose personal contact over time; "The two women, who had been roommates in college, drifted apart after they got married
fall apart
become separated into pieces or fragments; "The figurine broke"; "The freshly baked loaf fell apart"
fall apart
break or fall apart into fragments; "The cookies crumbled"; "The Sphinx is crumbling"
fall apart
lose one's emotional or mental composure; "She fell apart when her only child died
fall apart
lose one's emotional or mental composure; "She fell apart when her only child died"
fall apart
If you say that someone is falling apart, you mean that they are becoming emotionally disturbed and are unable to think calmly or to deal with the difficult or unpleasant situation that they are in. I was falling apart. I wasn't getting any sleep. = crack up
fall apart
{f} lose one's emotional self-control; suffer an emotional crisis, have a break down; break down into pieces
fall apart
go to pieces; "The lawn mower finally broke"; "The gears wore out"; "The old chair finally fell apart completely"
fall apart
If an organization or system falls apart, it becomes disorganized or unable to work effectively, or breaks up into its different parts. Europe's monetary system is falling apart I've tried everything to stop our marriage falling apart. = break down
his world fell apart
his world was shattered
joking apart
seriously, really, without joking, joking aside
keep apart
segregate oneself, keep away, keep at a distance
keep apart
set apart from others; "The dentist sequesters the tooth he is working on"
living apart together
{i} situation when a couple that is not married lives in separate homes but has an intimate relationship
pick apart
find fault with; express criticism of; point out real or perceived flaws; "The paper criticized the new movie"; "Don't knock the food--it's free"
pick apart
rip into pieces, tear apart; give harsh criticism
pull apart
separate into pieces; severely criticize
rift apart
crack, cleave, split open
rip apart
rip into pieces
set apart
If a characteristic sets you apart from other people, it makes you different from the others in a noticeable way. What sets it apart from hundreds of similar small French towns is the huge factory Li blends right into the crowd of teenagers. Only his accent sets him apart
set apart
set apart from others; "The dentist sequesters the tooth he is working on"
set apart
select something or someone for a specific purpose; "The teacher assigned him to lead his classmates in the exercise"
take apart
make a mathematical, chemical, or grammatical analysis of; break down into components or essential features; "analyze a specimen"; "analyze a sentence"; "analyze a chemical compound"
take apart
disassemble, dismantle
take apart
take apart into its constituent pieces
take apart
If you take apart something such as an argument or an idea, you show what its weaknesses are, usually by analyzing it carefully. They will take that problem apart and analyze it in great detail He proceeds to take apart every preconception anyone might have ever had about him
taken apart
stricken, hit, beat
tear apart
If something tears people apart, it causes them to quarrel or to leave each other. War and revolution have torn families apart
tear apart
express a totally negative opinion of; "The critics panned the performance"
tear apart
If something tears you apart, it makes you feel very upset, worried, and unhappy. Don't think it hasn't torn me apart to be away from you
tearing apart
ripping, shredding, pulling into pieces
tell apart
{f} know the difference between, distinguish
tell apart
mark as different; "We distinguish several kinds of maple"
tell them apart
be able to know the difference between two people
tore apart
ripped to shreds, ripped apart, pulled to pieces
apart
Favoriten