flat

listen to the pronunciation of flat
Englisch - Türkisch
düz yüzey
düz

Dünya yuvarlaktır, düz değil. - The earth is round, not flat.

O eve giderken düz bir lastik aldı. - She got a flat tire on her way home.

{i} apartman dairesi

Apartman dairesinde bir telefon var mı? - Is there a telephone in the flat?

Apartman dairesinde iki banyo var mıdır? - Are there two bathrooms in the flat?

yatay biçimde
{s} patlak

Bisikletimin patlak bir lastiği vardı, bu yüzden yedi trenini kaçırdım. - My bicycle had a flat tire, so I missed the seven o'clock train.

Bir patlak tekerim var. - I've got a flat tire.

{s} boşalmış aku
{s} pil vb
yavan
sönük
(lastik) havasız
(Avcılık) silah gövde çerçevesi
tam

Şimdi patlak lastiği tamir edebilir misin? - Can you fix the flat tire now?

Tom'un patlak tekerini tamir etmeyi önerdim. - I offered to fix Tom's flat tire.

kumsal
gazı gitmiş (içecek)
(Dilbilim) bemolleşmiş
yassıltmak
bitmiş (pil)
sığlık
müstevi
havasız
sönmüş lastik
pat

Tom'un patlak tekerini tamir etmeyi önerdim. - I offered to fix Tom's flat tire.

Bisikletimin patlak lastiği var. - My bike has a flat tire.

(Avcılık) gövde
basık
harap
bataklık
(pil) bitik
yavanlık
değişmez
açıkça

O fikri açıkça reddetti. - He flatly rejected that idea.

Önerimi açıkça reddetti. - He rejected my offer flatly.

mat
gazsız
tatsızlık
(içki) gazı gitmiş
geniş düz yer
gazı kaçmış (içecek)
lastik patlağı
(Dilbilim) bemolleşme
ova
{i} müz. bemol
(Tekstil) 1. donuk, mat 2. düz
(Askeri) SOLUK: Fotoğrafçılıkta kontrast eksikliği olan
kati
yassı yayvan
{f} tamamıyla
bütün bütün
düz arazi

Düz arazi hiçbir dağ veya tepeye sahip değildir. - Flat land has no mountains or hills.

(iş/vb.) durgun
bemol
kat

Bir katınız mı yoksa bir eviniz mi var? - Do you have a flat or a house?

Dairem birinci katta bulunmaktadır. - My flat is located on the first floor.

tamamen

Daire tamamen mobilyalıdır. - The flat comes fully furnished.

Onun kız arkadaşı tamamen düz göğüslü. - Her girlfriend is completely flat-chested.

düzengâh
sıkıcı
tekdüze
kesin

Talebimizi kesin bir şekilde reddetti. - He rejected our demand flatly.

Arkadaşların sana ne kadar genç göründüğünle ilgili iltifat etmeye başlarsa, bu yaşlandığına dair kesin bir işarettir. - When your friends begin to flatter you on how young you look, it's a sure sign you're getting old.

donuk
Olduğu gibi aktaran; ses mühendislerinin stüdyo ortamında kullandıkları monitörler (hoparlörler) için kullanılmaktadır, ses dinleyiciye kaynaktan okunduğu gibi aktarılır: Flat Monitör(s)
Müzikte "bemol"
yatık
SOLUK: Fotoğrafçılıkta kontrast eksikliği olan
Dansta ayağın tümünün yere basması durumu
tam olarak
{s} durgun

Jane durgun bir hafta sonu geçirdi. - Jane spent a very flat weekend.

{s} yatay
yarım ton indirmek
faiz
(sıfat) düz, yassı, yatay, kesin, kati, gazı kaçmış, tatsız, havası inmiş, patlak, durgun, tekdüze, kesat, hareketsiz, sabit, boğuk, kısık, bemol, boş, boşalmış (aku, pil vb.)
{i} patlak lastik
düzeltmek

Saçımı ütüyle düzeltmek sonsuza kadar sürüyor. - Flat ironing my hair takes forever.

neşesini bozmak
flat-footed
düztaban
flatter
{f} pohpohlamak

Onu pohpohlamak istedim. - I wanted to flatter her.

O beni pohpohlamak istedi. - She wanted to flatter me.

flatness
düzlük
flatter
dalkavukluk etmek
flat-out erroneous information
Tamamıyla yanlış bilgi
flat footed
azimli
flat footed
kararlı
flat out
(Fiili Deyim ) başarısızlığa uğramak
flat rate
sabit fiyat
flat arch
(Mimarlık) düz kemer
flat arch
basık kemer
flat belt
yassı kayış
flat cap
kasket
flat file
(Bilgisayar) düz kütük dosya
flat iron
yassı demir
flat iron
ütü
flat out
(Konuşma Dili) çabucak
flat out
(Konuşma Dili) son sürat
flat out
(Konuşma Dili) çok çabuk
flat out
(Konuşma Dili) tüm hızıyla
flat out
(Konuşma Dili) alelacele
flat sour
(Gıda) düz ekşime
flat tv
(Televizyon) düz ekran televizyon
flat wire
(Elektrik, Elektronik) yassı tel
flat-back
Arka kısmı düz, duvara yaslanacak şekilde imal edilmiş olan
flat-back furniture
Arka kısmı düz, duvara yaslanacak şekilde imal edilmiş mobilya
flat angle
düz açı
flat arch
yassı kemer
flat belt
düz kayış
flat bottom
dibi düz
flat bottomed
dibi düz
flat broke
beş kuruşsuz
flat broke
cebi delik
flat broke
metliksiz
flat car
açık yük vagonu
flat coil
yassı bobin
flat cost
üretim maliyeti
flat enough
yeterince düz
flat file
düz eğe
flat file
yassı eğe
flat foot
düztabanlık
flat footed
düztaban
flat glass
düz cam
flat hat
çok alçaktan uç
flat out
azami hızla
flat out
açıkça
flat out
tam gaz
flat pelvis
platipelloid pelvis
flat price
tek fiyat
flat rate
tek fiyat
flat roof
düz çatı
flat tip screwdriver
düz tornavida
flat tire
inik teker
flat tire
patlamış lastik
flat tyre
patlak lastik
flat-hammer
çekiçle düzlemek
Flat Rack Container
Filet Konteyner.Üstü ve uzun olan her iki yani açık olan konteyner türü.Bu konteynerlar ,eni itibariyle konteynerden daha geniş boyutlu olan ve bu yüzden diğer koyteynerlarla taşınması mümkün olmayan ağaç,ağaç ürünleri ve demir çelik ürünlerinin taşınmasında kullanılır
flat and plain
yassı ve düz
flat angle
düz acı
flat back
düz geri
flat cable
Yassı kablo
flat chested
düz göğüslü
flat display
flat ekranı
flat file
Telli dosya
flat file
(bilgisayar) İç hiyerarşisi olmayan dosya
flat fish
yassı balık
flat head
yassı başlı
flat kite
Düz tıp uçurtma
flat line
düz çizgi
flat minor
küçük daire
flat pack
Modüler mobilya, parça halinde sonradan monte edilebilen raf, masa, kitaplık vb. gibi mobilyalardan her biri
flat proof
düz kanıtı
flat race
engelsiz yarış
flat rate of interest
faiz sabit oran
flat rolled steel
yassı haddelenmiş çelik
flat screen
Düz ekran (televizyon)
flat slab
düz plaka
flat spring
yaprak yay
flat tax
Sabit vergi
flat tuning
yüzeysel seçme
flat twin  flat
twin
flat- out
tamgaz
flat-bed
uzun düz alan
flat-bed truck
flat-bed kamyon
flat-earther
(deyim) Eski kafalı, olmayacak şeylere inanan kişi

Don't waste your time with flat-earthers, these people love to keep their minds closed.

flat-out
Son sürât, en hızlı bir şekildeü
flat-out
Dobra dobra
flatter
{f} yağ yakmak
flatter
gururunu okşamak
flatter
{f} göklere çıkarmak
flatter
{f} övmek
be flat
düz olmak
flat out
gayretle
flat out
son hızla
flatly
açıkça

Önerimi açıkça reddetti. - He rejected my offer flatly.

O, içeri girmemi açıkça reddetti. - He flatly refused to let me in.

flatter
yalakalık etmek
flatter
{f} pohpohlamak, koltuklamak, samimi olmayan iltifatlarda bulunmak
flatness
yassılık
flat rate
(Bilgisayar,Ticaret) götürü ücret
flat rate
(Ticaret) sabit oran
flatly
sıkıcı bir şekilde
flatly
tamamen
flatness
durgunluk
flatter
okşamak
flatter
zannetmek
flatter
etek öpmek
flatter
dil dökmek
flatter
pehpehlemek
flatter
methiye
flatter
(Tıp) flater
flatter
kuyruk sallamak
flatter
methetmek
flatter
koltuklamak
flattest
en düz
flattish
tatsız
flatly
kesinlikle

Onun sekreteri, gizli bilgiyi sızdırmayı kesinlikle reddetti. - His secretary flatly denied leaking any confidential information.

Onun içeri girmesine kesinlikle izin vermedi. - She flatly refused to let him in.

flatly
düz olarak
flatness
monotonluk
flatter
yağlamak
flatter
{f} kompliman yapmak

O bana kompliman yapmak istedi. - He wanted to flatter me.

flatter
pohpohla

Biz yöneticinin kibrini pohpohladık. - We've flattered the director's vanity.

Onu pohpohlarsan, her şeyi yapar. - If you flatter him, he'll do anything.

flatter
memnun etmek
flatter
(fotoğraf ya da resimde) olduğundan daha güzel göstermek
flatter
{f} olduğundan güzel göstermek
Flats
babet
flat of
düz
flat out
büyük hızla
flat out
yorgun olarak
flat out
bitap durumda
flat out
(deyim) (go /run/race/work etc. ile) var gucuyle,mumkun oldugu kadar cabuk veya cok (gitmek/kosmak/yarismak/calismak vb.)
flat tire
delim
flat tire
patlak lastik
flat tire
patlak teker

Tom bisikletinin patlak tekeri olduğundan bugün okula yürümek zorundaydı. - Tom had to walk to school today because his bicycle had a flat tire.

Tom'un patlak tekerini tamir etmeyi önerdim. - I offered to fix Tom's flat tire.

flat tyre
(deyim) patlak ,sonuk lastik
flatly
düpedüz
flatly
tamamen/sıkıntılı şekilde
flatness
{i} kesatlık
flatness
{i} kararlılık
flatness
(Tıp) Perküsyon esnasında çıkan sesin niteliği, yüksek perdeden ses
flatness
azimlilik
flatness
tekdüzelik
flatter
yağ çekmek
flatter
ümit etmek
flatter
flatterer dalkavuk
flatter
slang yağcı
flatter
ümit vermek
flatter
slang yaltaklanmak
flatter
göklere
flattish
oldukça yassı ve düz
Türkisch - Türkisch
Düz çarşaf
Englisch - Englisch
without spin; spinless
Of a note or voice, lower in pitch than it should be
Deflated, especially because of a puncture
An apartment
Describing certain features, usually the breasts or buttocks, that are extremely small or not visible at all

That girl is completely flat on both sides.

An area of level ground
A thin, broad brush used in oil and watercolor/watercolour painting
So as to be flat

Spread the tablecloth flat over the table.

Unable to generate power; dead
A type of ladies' shoes with very low heels

She liked to walk in her flats more than in her high heels.

Of a carbonated drink, with all or most of its carbon dioxide having come out of solution so that the drink no longer fizzes or contains any bubbles
Without variations in pitch
A note played a semitone lower than a natural, denoted by the symbol ♭ sign placed after the letter representing the note (e.g., B♭) or in front of the note symbol (e.g. ♭♪)
To make a flat call; to call without raising
Absolute

I'm not going to the party and that's flat.

Uninteresting

The party was a bit flat.

A flat tyre/tire
(with units of time, distance, etc) Not exceeding

He can run a mile in four minutes flat.

The flat part of something

The palm of the hand, with the adjacent part of the fingers.

A wide, shallow container

a flat of strawberries.

Lacking acidity without being sweet
Bluntly

I asked him if he wanted to marry me and he turned me down flat.

Completely

I am flat broke this month.

Lowered by one semitone
Having no variations in altitude

The land around here is flat.

{a} level, even, smoot, null, insipid, postive
{v} to make or grow flat, level, hinder, draw
{n} a level, even ground, shallow, dulness, a broad boat, a mark of depression in music
You use flat to describe someone's voice when they are saying something without expressing any emotion. `Whatever you say,' he said in a deadly flat voice. `I'll sit here and wait.' Her voice was flat, with no question or hope in it. + flatly flat·ly I know you,' he said flatly, matter-of-fact, neutral in tone
A flat tyre, ball, or balloon does not have enough air in it
Flat means horizontal and not upright. Two men near him threw themselves flat As heartburn is usually worse when you're lying down in bed, you should avoid lying flat
at full length; "he fell flat on his face"
Tasteless; stale; vapid; insipid; dead; as, fruit or drink flat to the taste
A horizontal vein or ore deposit auxiliary to a main vein; also, any horizontal portion of a vein not elsewhere horizontal
scenery consisting of a wooden frame covered with painted canvas; part of a stage setting a deflated pneumatic tire a shallow box in which seedlings are started a musical notation indicating one half step lower than the note named a level tract of land lacking variety in shading; "a flat unshaded painting"
Clear; unmistakable; peremptory; absolute; positive; downright
Flat is used after a letter representing a musical note to show that the note should be played or sung half a tone lower than the note which otherwise matches that letter. Flat is often represented by the symbol  after the letter. Schubert's B flat Piano Trio . sharp
Lying at full length, or spread out, upon the ground; level with the ground or earth; prostrate; as, to lie flat on the ground; hence, fallen; laid low; ruined; destroyed
Many flat adverbs, as in run fast, buy cheap, are from AS
are carried in processions
lacking stimulating characteristics; uninteresting; "a bland little drama"; "a flat joke"
adverbs in -ë, the loss of this ending having made them like the adjectives
a musical notation indicating one half step lower than the note named
Flat land is level, with no high hills or other raised parts. To the north lie the flat and fertile farmlands of the Solway plain The landscape became wider, flatter and very scenic
flattened laterally along the whole length (e g , certain leafstalks or flatfishes)
Something broad and flat in form A flat-bottomed boat, without keel, and of small draught
parallel to the ground; "a flat roof"
against a flat surface; "he lay flat on his back"
a shallow box in which seedlings are started
Not exceeding
A flat object is not very tall or deep in relation to its length and width. Ellen is walking down the drive with a square flat box balanced on one hand. = shallow
having lost effervescence; "flat beer"; "a flat cola"
A floor, loft, or story in a building; especially, a floor of a house, which forms a complete residence in itself
To make flat; to flatten; to level
stretched out and lying at full length along the ground; "found himself lying flat on the floor"
A note played a semitone lower than a natural, denoted by the symbol ♭ sign placed after the letter representing the note (e.g., B♭) or in front of the note symbol (e.g. ♭♪)
Sonant; vocal; applied to any one of the sonant or vocal consonants, as distinguished from a nonsonant (or sharp) consonant
A symbol which lowers the pitch of a note one half step
Dull, lacking in liveliness; wine without sufficient acid
An image is said to be "flat" if its contrast is too low Flatness is a defect that does not necessarily affect the entire density scale of a reproduction to the same degree Thus, a picture may be "flat' in the highlight areas, or "flat" in the shadow regions, or both
having a horizontal surface in which no part is higher or lower than another; "a flat desk"; "acres of level farmland"; "a plane surface"
When the quoted market price of a bond or debenture is only the total cost of the bond or debenture, instead of the cost of the debt instrument plus accrued interest Bonds and debentures in default of interest trade flat
without pleats
lowered in pitch by one chromatic semitone; "B flat"
Pertaining to offensive player positioning The "FIats" are generally positioned 5 to 8 metres out from the goalposts The flat is the position from which most drives are initiated
not increasing as the amount taxed increases having lost effervescence; "flat beer"; "a flat cola"
lacking contrast or shading between tones without pleats parallel to the ground; "a flat roof"
A flat is a set of rooms for living in, usually on one floor and part of a larger building. A flat usually includes a kitchen and bathroom. Sara lives with her husband and children in a flat in central London It started a fire in a block of flats Later on, Victor from flat 10 called. = apartment
Without allowance for accrued interest
Too low in contrast The range in density in a negative or print is too short
flat affect
Lack of emotion

After the crash he presented a flat affect, a symptom of PTSD.

flat affect
Lack of apparent emotion
flat as a pancake
Particularly or extremely flat

If something that heavy landed on him, he'd be squished flat as a pancake.''.

flat back four
collectively, a set of defenders who stay on the same level on the pitch
flat call
An instance of flat calling; a call
flat call
To call a raise, as opposed to folding or reraising
flat called
Simple past tense and past participle of flat call
flat calling
Present participle of flat call
flat calls
Third-person singular simple present indicative form of flat call
flat calls
plural form of flat call
flat cap
A man's cap made from wool, tweed, or other soft material. It has a small peak and fits snugly tight to the wearer's head. Popular with outdoor country sportsmen, farmers, and workers, particularly in the north of England
flat caps
plural form of flat cap
flat chat
At maximum capability or speed

We had the car going flat chat down the highway when the cops pulled us over.

flat chat
Extremely busy

Can you call me back tomorrow, mate? I'm flat chat at the moment.

flat earthers
plural form of flat earther
flat feet
A physical condition of the feet where the arches have collapsed and the sole of the foot is in full contact with the ground
flat file
A data file containing usually one record per line

When the flat file became unmanageable, we switched to a proper database system.

flat files
plural form of flat file
flat irons
plural form of flat iron
flat junction
An at-grade junction between two crossing railroad tracks
flat junctions
plural form of flat junction
flat lock
a method of interlocking metal panels in which one panel edge is folded back on top of itself and the other panel is folded under, after which the two panels are hooked together
flat locks
plural form of flat lock
flat out
At top speed

After 10 minutes of running flat out, he was out of breath.

flat out
lazy, sleeping (Australian)

flat out (like a lizard in the sun) - doing absolutely nothing.

flat out
bluntly, no holds barred

She thought it was best to tell him she didn't love him flat out.

flat rate
An amount of money paid by everyone or every user of something

Customers are expected to pay a flat rate of £15 monthly.

flat rates
plural form of flat rate
flat silver
silver, or silver-plated cutlery
flat space
Any Riemann space in which the metric tensors are constants throughout
flat spaces
plural form of flat space
flat store
A crooked gambling establishment, such as a casino running rigged or fixed (dishonest) games of chance.“flat store”, as which the primary “flat joint” is also known, listed of Newspeak: A Dictionary of Jargon by Jonathon Green (1984; ; ISBN 0710096852 (10), ISBN 978-0710096852 (13))

These systems are often cheaper to install than conventional horizontal ducting and have the advantage over above-floor ducts that they are unlikely to be damaged by tractors unloading the flat store.

flat stores
plural form of flat store
flat tire
Alternative spelling of flat tyre
flat tires
plural form of flat tire
flat tyre
A tyre of a motor vehicle that is deflated, especially one deflated because of a puncture when in use
flat tyres
plural form of flat tyre
flat white
A type of white coffee made with espresso coffee and hot milk
flat whites
plural form of flat white
flat wrack
spiral wrack
flat wracks
plural form of flat wrack
flat-bottomed
Having a flat bottom

For example a flat-bottomed bowl.

flat-chested
Having a flat chest; having small breasts
flat-chestedness
The state of being flat-chested; the state of having small breasts

Flat-chestedness was a big problem when I was in school.

flat-earther
A person who believes or advocates the theory that the earth is flat
flat-earther
A person who believes or advocates an outlandish, discredited theory; a person who refuses to acknowledge the truth despite overwhelming evidence

Global warming is settled, unless you are a flat earther or an energy company apologist.

flat-footed
To firmly hold and maintain a decision; to stand one's ground

1892 Frank Millet: I write in this way to urge you to be explicit and flat-footed in your wishes. Quoted in: 2003 Erik Larson, The Devil in the White City: Murder, Magic, and Madness at the Fair that Changed America'', ISBN 0609608444, page 177.

flat-footed
unprepared to act

They caught us flat-footed.

flat-footed
having feet which are flat

Bears are flat-footed animals.

flat-footed
having the specific physical condition of flat feet
flat-headed cat
a small wild cat patchily distributed in the Thai-Malay Peninsula, Borneo and Sumatra
flat-headed cats
plural form of flat-headed cat
flat-out
Alternative spelling of flat out
flat-rate
Relating to a flat rate; with the same amount of money required of everyone

a flat-rate contribution.

flat ride
(Kahve) A flat ride cymbal or flat top ride (or often just flat ride) is a ride cymbal without a bell
flat character
(Fotoğrafçılık) A minor character in a work of fiction who does not undergo substantial change or growth in the course of a story. Also referred to as "two-dimensional characters" or "static characters," flat characters play a supporting role to the main character, who as a rule should be round
flat ride cymbal
(Kahve) A flat ride cymbal or flat top ride (or often just flat ride) is a ride cymbal without a bell
flat top ride
(Kahve) A flat ride cymbal or flat top ride (or often just flat ride) is a ride cymbal without a bell
flat rate
fixed price, price that remains constant under all circumstances
flat rate
A media rate that allows for no discounts
flat feet
Flat feet, also called pes planus or fallen arches, is a condition in which the arch of the foot collapses, with the entire sole of the foot coming into complete or near-complete contact with the ground. In some individuals (an estimated 20-30% of the general population) the arch simply never develops in one foot (unilaterally) or both feet (bilaterally). It should be noted that being flatfooted does not decrease footspeed. Horses can also develop flat feet
flat iron steak
The Flat Iron Steak is a cut of steak from the shoulder of a steer. The steak was created by researchers at the University of Nebraska during the course of a study of undervalued cuts of beef. The study also found that this specific cut is the second most tender cut of beef, after the tenderloin. The major initial barrier to the flat iron steak was the large band of connective tissue running down the center of the steak, which led people to assume that the cut in general must be tough. Removing the connective tissue, however, leads to a steak that is often described as having both the tenderness of a rib eye or strip steak while still having the full-flavored character of a sirloin or skirt steak. Whole, this muscle is known as Infraspinatus, and one may see this displayed in some butcher shops and meat markets as a "top blade" roast. Steaks that are cross cut from this muscle are called top blade steaks or patio steaks. As a whole cut of meat it usually weighs around 2 to 3 lbs, is located adjacent to the heart of the shoulder clod, under the seven bone. The entire top blade usually yields 4 steaks, between 8 to 12oz. each
flat out like a lizard drinking
(deyim) Very busy
flat-earther
(deyim) One who stubbornly adheres to outmoded or discredited ideas
flat-top
an aircraft carrier
flat-top
an acoustic guitar that has a flat rather than a curved front
flatly
In a manner that shows no emotion

He replied flatly to the policeman's questions.

flatly
In a definite manner; in a manner showing complete certainty

It was an accusation that he flatly denied.

flatness
the state of being two-dimensional; planar
flatness
the state of being flat
flatter
To compliment someone, often insincerely and sometimes to win favour
flatter
A type of set tool used by blacksmiths
flatter
Comparative form of flat: more flat
flatter
To portray something to advantage
flatter
To convey notions of the facts that are believed to be favorable to the hearer without certainty of the truthfulness of the notions conveyed
flatter
To enhance someone's vanity by praising them
flatter
Someone who flattens, purposely or accidently. Also flattener
flatting
the practice of living, with others, in a flat
flatting
Present participle of flat
flatly
{a} evenly, dully without spirit, downright
flatness
{n} evenness, lowness, dulness, deadness
flatter
{v} to sooth, praise, give false hopes
flattish
{a} rather flat, rather low or dull
Flatly
platly
Flatness
platness
flat bed
Noun: A type of sewing machine or serger which is intended to be installed into a table or cabinet such that the sewing surface of the machine becomes continuous with the table or cabinet surface This can be very nice because it helps support large fabric objects you may be sewing, but eliminates the advantages of a free arm
flat bed
A flat bed optical input or output device (scanner or plotter) transfers images by means of a flat plane rather than a revolving cylinder
flat out
at top speed; "he ran flat out to catch the bus"; "he was off down the road like blue murder"
flat out
in a blunt direct manner; "he spoke bluntly"; "he stated his opinion flat-out"; "he was criticized roundly"
flat out
(Informal) directly, bluntly, in a straightforward manner; as fast as possible, very quickly
flat out
at top speed; "he ran flat out to catch the bus"; "he was off down the road like blue murder
flat rate
In reinsurance, a percentage rate applied to a ceding company’s premium writings for the classes of business reinsured to determine the reinsurance premiums to be paid the reinsurer
flat rate
Rates not available to discounts
flat rate
(1) Fee for a product or service that is not dependent on usage (2) Telephone tariff in which no charges are levied for local calls (3) A rental charge which covers unlimited or equipment usage
flat rate
A method of pricing a telecommunications service The fixed monthly charge a subscriber in a local exchange will pay to be allowed to make an unlimited number of local calls In some states, a consumer may have a choice between flat rate and measured service which is based on usage
flat rate
Class of service which is characterized by a single rate for all interstate calls, regardless of the terminating point It might also mean "24 hour" rate compared to Peak/Off-Peak rates
flat rate
A rate structure in which everyone within a customer class pays the same price per unit for all energy consumed
flat rate
An advertising rate that does not include any discounts
flat rate
reimbursement methodology in which all providers delivering the same service are paid at the same rate Also known as a uniform rate
flat rate
A method of payment for the work of automotive technicians If an operation calls for a time frame of two hours (called the "flat rate" for that job), than the labor charge will be 2X the shop's hourly rate If the technician is proficient at this particular operation and is able to do it in half the time, the customer still pays for two hours of labor, and the tech earns two hours of pay for one hour of work Conversely, if the tech does the job in more than the allowed time, the customer still pays for two hours This method of payment holds a standard hourly rate for the customer, and yet rewards high skilled technicians
flat rate
Pauschaltarif
flat rate
An advertising rate not subject to discounts other than that offered for prompt payment
flat rate
Local service for which customers pay a regular monthly charge for unlimited calls within a local area
flat rate
A fixed rate that may include fees for several different services
flat rate
A fixed charge for goods and services that does not vary with changes in the amount used, volume consumed, or units purchased
flat rate
In lists, a price that is set for use of the total number of names available, often used for lists with too small a quantity for per thousand list rentals
flat rate
(1) A fixed rate not subject to any subsequent adjustment; (2) A reinsurance premium rate applicable to the entire premium income derived by the ceding company from the business ceded to the reinsurer as distinguished from a rate applicable to excess limits
flat tire
a deflated pneumatic tire
flat tire
punctured tire, tire which has lost air, blowout
flatly
in an unqualified manner; "he flatly denied the charges"
flatly
In a flat manner; evenly; horizontally; without spirit; dully; frigidly; peremptorily; positively; plainly
flatly
levelly; bluntly, in a straightforward manner; without emotion
flatly
In a definite manner}
flatly
in an unqualified manner; "he flatly denied the charges
flatness
the peak-to-peak deviation from the nominal voltage in the passband of an amplifier Flatness is typically measured in dB For example, if an amplifier has a passband "ripple" of + 0 5dB, it is said to have a "flatness" of + 0 5dB
flatness
(n) A form control for geometric dimensioning and tolerancing Flatness indicates that all points on the surface must lie in a plane Flatness for a planar surface is comparable to straightness for a line
flatness
Flatness, as defined by Federal Specification GGG-P-463c is: All points on the surface lie between two parallel planes, separated by 'X' distance, where 'X' is the overall flatness tolerance (paraphrased from para 3 3 4) This is a unilateral tolerance, not a plus/minus tolerance Occasionally, flatness will be defined as: deviation from a mean plane Tolerances stated in this way are plus & minus, as opposed to unilateral GGG-P-463c(USA): see: Specifications and Standards
flatness
the property of having two dimensions
flatness
For rolled products, a distortion of the surface of sheet such as a bulge or a wave, usually transverse to the direction of rolling Often described by location across width, i e , edge buckle, quarter buckle, center buckle, etc For extrusions, flatness (off contour) pertains to the deviation of a cross-section surface intended to be flat Flatness can be affected by conditions such as die performance, thermal effects and stretching
flatness
Want of vivacity or spirit; prostration; dejection; depression
flatness
the state of being bland
flatness
The condition of a surface having all elements in one plane
flatness
{i} levelness, evenness; insipidness; quality of being monotonous
flatness
The quality or state of being flat
flatness
the property of having little or no contrast; lacking highlights or gloss
flatness
That property of a web which describes its ability to maintain a planar shape under no stress
flatness
A setting in PostScript illustration software Flatness controls the allowable laser beam error artwork is printed (A six sided STOP sign would be a good example of a circle with very high flatness ) To decrease output times increase the flatness setting A flatness setting of 3 will not be visible in the output but will shorten output time (Significantly!)
flatness
Flatness is a measure of a cut length sheet's ability to conform to a flat horizontal surface Maximum deviation from that surface is the degree to which the sheet is out of flat Flatness is often expressed quantitatively in either Steepness or I-Units
flatness
Depression of tone; the state of being below the true pitch; opposed to sharpness or acuteness
flatness
3 categories are possible: a) unlevelled b) roller levelled c) quality levelled Flatness tolerances of roller levelled plates or sheets with no or small unperforated margin to a maximum length of 2m The sheets are placed on a perfectly flat table A ruler which does not flatten the material will give the degree of flatness, the measurement being from the highest point of the sheet to the table surface Special arrangements will have to be agreed for sheets with large margins or blank areas
flatness
Want of variety or flavor; dullness; insipidity
flatness
Eveness of surface; want of relief or prominence; the state of being plane or level
flats
An accidental that lowers a given pitch by one half-step See also key signature
flats
The flats are the flat water areas outside of the wake "Landing in the flats" means the rider jumped off of the wake, cleared the other wake, and landed out in the flat water area
flats
Postal Definition of a letter/pack A package not more that 381mm x 305mm, not over 500gms weight and less than 20mm thick
flats
plural of flat
flats
part of town where the residential area is located
flats
Mail that exceeds at least one of the dimensional regulations of letter-sized mail
flats
{i} footwear with no heel or with a flat heel
flats
footwear (shoes or slippers) with no heel (or a flat heel)
flats
diagram showing imposition and colours for plate making
flats
a living unit in a multiple family dwelling with its own entrance from the street Some time the entrance is a vestibule that is shared with another or several other units An apartment house on the other hand has only one entrance with a common hall The flat is more desirable
flats
a level surface of land
flats
Places along the trace of a compulsory figure where both edges of the blade were in contact with the ice
flats
The two positions to the right and left of the middle driver on the top line
flats
Two-dimensional lead soldiers with engraved decorations
flats
An accidental which lowers the pitch of a note one half step See also key signature
flats
flats (apartments) are a very distinctive feature of the Edinburgh urban landscape The traditional "tenement" blocks of flats which are the norm in central Edinburgh generally vary from 3 to 5 storeys in height Only the most modern will have lifts; the traditional access is by means of a "walk-up" staircase from street level Each block contains a number of flats, with usually between 2 and 4 flats on each storey Traditionally, construction in Edinburgh was in stone but brick, concrete and steel are now widely used
flats
The area of the field between the hash marks and the sideline and in close proximity to the line of scrimmage A pass, generally to a running back, in this particular spot is described as a flat pass
flats
lowers a pitch by a half step
Türkisch - Englisch
(Mimarlık) apartment
flat
Favoriten