call

listen to the pronunciation of call
İngilizce - Türkçe
aramak

Tom Mary'yi aramak için uğraşmaya devam etti, ama o hiçbir zaman telefonuna cevap vermedi. - Tom kept trying to call Mary, but she never answered her phone.

Seni tekrar aramak zorunda kalacağım. - I'm gonna have to call you back.

çağırmak

Ambulans çağırmak için telefonunu kullanmalıyım. - I need to use your phone to call an ambulance.

O hareket edemiyordu ve yardım çağırmak zorunda kaldı. - He couldn't move and had to call for help.

{i} çağrı

Tom işe geç geldiği için patronu tarafından çağrıldı. - Tom was called down by his boss for coming late to work.

Ben bir genç kızın yardım çağrısı yaptığını duydum. - I heard a young girl call for help.

{f} aramak (telefon)
{i} çağırma

Bir taksi çağırmamı ister misiniz? - Would you like me to call a taxi?

Size bir taksi çağırmamı ister misiniz? - Would you like me to call you a cab?

{i} seslenme

Kimse bana böyle seslenmez. - Nobody calls me that.

Kral, bana çocuğun olarak seslenmeyi kes. Tanrı aşkına ben otuz iki yaşındayım! - King, stop calling me your boy. I'm thirty-two, for God's sake!

düşünmek

Düşünmek için zamanım yoktu. Kanaate dayalı karar almak zorundaydım. - I didn't have time to think. I had to make a judgment call.

ad takmak
telefon konuşması

Benim bir telefon konuşması yapmam gerekiyor. - I need to make a telephone call.

Tom bir günde yaklaşık elli telefon konuşması yapar. - Tom makes about fifty phone calls a day.

düdük
(Bilgisayar) çağırma çağrı
haykırmak
(Ticaret) satın alma hakkı
ad koymak
(Bilgisayar) çağrı yap

Tom başparmağıyla cep telefonun açtı ve bir çağrı yaptı. - Tom flipped open his cell phone and made a call.

Bir çağrı yapmak istiyorum. - I'd like to make a call.

konuşma

Tom yapacak önemli bir telefon konuşması olduğunu söyledi. - Tom said he had an important call to make.

Tom bir günde yaklaşık elli telefon konuşması yapar. - Tom makes about fifty phone calls a day.

adlandırılmak
telefonla aramak
ötme (kuş)
sesleniş
{i} ses

Ben, birinin arkadan adımı seslendiğini duydum. - I heard someone call my name from behind.

Biri benim adımı sesleniyordu. - Someone was calling my name.

uğramak
demek

Keşke bana Tom demekten vazgeçsen. - I wish you'd stop calling me Tom.

O bana bir yalancı demekten geri kalmadı. - He as good as called me a liar.

alısünle arama
{f} ara

Havaalanına vardığımda onu aradım. - Arriving at the airport, I called her up.

İki gün içinde beni yeniden ara. - Call me again in two days.

farzetmek
varsaymak
(by ile) geçerken uğramak
uğrama

Bazen sana uğramamın bir sakıncası var mı? Hayır, hiç. - Do you mind if I call on you sometime? No, not at all.

Ona uğramadan önce onun evde olup olmadığından emin olsan iyi olur. - You had better make sure that he is at home, before you call on him.

davet

Bir taraftan seni yemeğe davet etmek için, diğer taraftan sana oğlumun evleneceğini söylemek için seni aradım. - I called you, on the one hand to invite you out to eat, and on the other to tell you my son is going to get married.

Erkek torunum beni davet etmek için aradı. - My grandson called to invite me over.

diye hitap etmek
kısa ziyaret
deklare
adını vermek
resmi çağrı
çığlık
bağırış
rağbet
bağırmak
seslenmek
{f} çağır

Bir taksi çağırdım çünkü yağmur yağıyordu. - I called a cab, because it was raining.

Bana bir taksi çağırabilir misiniz? - Can you call me a taxi?

ara(mak)
Ameliyat masasındaki kişinin hastanın veya yaralının ölümünü ve ölüm saatini bildirmek

Okay, we are going to call it. Thank you very much everyone, for all your efforts. Time of death 17:15.

(Askeri) Kara Kuvvetleri Alınan Dersler Merkezi (Center for Army Lessons Learned)
{f} adlandırmak
{f} telefonda konuşmak
{f} söylemek

Bir taraftan seni yemeğe davet etmek için, diğer taraftan sana oğlumun evleneceğini söylemek için seni aradım. - I called you, on the one hand to invite you out to eat, and on the other to tell you my son is going to get married.

Tom geç kalacağını Mary'ye söylemek için aradı. - Tom called to tell Mary that he'd be late.

ötüş ötme boru boru sesi
{i} ötüş
{f} ziyaret etmek

Her şeyden önce, Jim'i ziyaret etmek zorundayım. - First of all, I have to call on Jim.

Bir gün seni ziyaret etmek istiyorum. - I would like to call on you one of these days.

{f} 1. (out) seslenmek, çağırmak; bağırmak: Did you just call me? Bana demin seslendin mi? He called out for help. ''İmdat!'' diye bağırdı. 2
kapıdan uğrama
{f} davet etmek

Erkek torunum beni davet etmek için aradı. - My grandson called to invite me over.

Bir taraftan seni yemeğe davet etmek için, diğer taraftan sana oğlumun evleneceğini söylemek için seni aradım. - I called you, on the one hand to invite you out to eat, and on the other to tell you my son is going to get married.

Arama

Uluslararası aramaları kişiden kişiye yapmak en iyisidir. - It's best to make international calls person to person.

Mümkün olduğu kadar kısa sürede babanı aramalısın. - You should call your father as soon as possible.

{i} telefonda konuşma
hak iddia etme
{f} telefon etmek
{i} ziyaret etme

Ziyaret etmeden önce sizi ararım. - I'll give you a call before I visit you.

Biz, randevusuz başkalarını ziyaret etmekten kaçınmalıyız. - We must avoid calling on others without an appointment.

call girl fahişe
{i} bağırma, çağırma, bağırış, haykırma: I heard a call for help. Birinin ''İmdat!'' diye bağırdığını duydum
(out) seslenmek, çağırmak; bağırmak: Did you just call me? Bana demin seslendin mi? He called out for help. ''İmdat!'' diye bağırdı. 2
{f} dava açmak
{i} ziyaret

Ben bazen onu ziyaret ederim. - I call on him sometimes.

Nasıl olur da gece öyle geç saatte bizi ziyaret edersin? - How come you call on us so late at night?

{i} ihtiyaç
(Askeri) İŞARET: Bir trampet, boru veya düdük ile verilen işaret
talep etme
{f} çağrıda bulunmak
lüzum ihtiyaç
calling card kartvizit
{f} lakap takmak
call off
{f} iptal etmek

Yağmurdan dolayı oyunu iptal etmek zorunda kaldık. - We had to call off the game because of rain.

Beyzbol maçını yağmurdan dolayı iptal etmek zorundaydık. - We had to call off the baseball game because of the rain.

call at
uğramak
call for
gerektirmek

Onun planı bir sürü para gerektirmektedir. - His plan will call for a lot of money.

call off
{f} son vermek
call an election
Seçime gitmek
call down
azarlamak
call in
davet etmek
call in
çağırmak
call in
(yardımcı/danışman olarak) (birini) çağırmak
call in
telefonla görüşmek
call off
{f} sona erdirmek
call off
{f} feshetmek
call on
telefonla arama
call on
{f} ziyaret etmek

Bir gün seni ziyaret etmek istiyorum. - I would like to call on you one of these days.

Her şeyden önce, Jim'i ziyaret etmek zorundayım. - First of all, I have to call on Jim.

call out
(askerleri, grevcileri v.b.'ni) devreye sokmak. call s.o. (a name) for birine kısaca ... demek: They call him "Memo" for short. Ona kısaca Memo diyorlar
call up
telefon etmek
call up
(Fiili Deyim ) 1- hatırlatmak 2- telefon etmek
call upon
{f} başvurmak
call upon
{f} uğramak
call upon
{f} istemek
call upon
hatırlat
call upon
{f} önünde söylemek
call upon
rica etmek
call off
{f} durdurmak
call for
icap ettirmek
call for
çağrıda bulunmak
call for
uğrayıp almak
call for help
yardım istemek
call for help
yardım talebinde bulunmak
call for help
imdat istemek
call history
(Telekom) arama geçmişi
call history
(Telekom) çağrı geçmişi
call off
(Dilbilim) durma emri vermek
call off
(Dilbilim) saldırıdan vazgeçirmek
call off
(Dilbilim) askıya almak
call off
(Dilbilim) saldırma emrini geri almak
call off
yüksek sesle okumak
call off the dogs
Başka bir kişiyi eleştirmeye veya onunla uğraşmaya son vermek

All right, you win, you can call off the dogs now - Tamam sen kazandın benimle uğraşmayı bırak artık.

call off your dogs
Başka bir kişiyi eleştirmeye veya onunla uğraşmaya son vermek

All right, you win, you can call off the dogs now - Tamam sen kazandın benimle uğraşmayı bırak artık.

call on
kısa ziyaret
call on
çağırmak
call on
çığlık
call on
(Ticaret) ödenmesini talep etmek
call on
bağırış
call on
adını vermek
call on
farz etmek
call on
deklare
call on
sesleniş
call on
çağrı

Bir kez daha çağrı yapmaya çalışalım. - Let's try to make the call once more.

call on
uğrama

Ona uğramadan önce onun evde olduğundan emin olsan iyi olur. - You had better make sure that he is at home before you call on him.

Bazen sana uğramamın bir sakıncası var mı? Hayır, hiç. - Do you mind if I call on you sometime? No, not at all.

call on
bağırmak
call on
ziyarette bulunmak
call on
rağbet
call on the carpet
paylamak
call out
(Dilbilim) yüksek sesle konuşmak
call out
yüksek sesle okumak
call out
bağırmak
call out
(Dilbilim) haykırmak
call out to proclaim
ünlemek
call somebody to account for
hesap sormak
call something up
hatırlatmak
call to mind
akla getirmek
call to order
toplantıyı açmak
call a halt
durdurmak
call a spade a spade
dobra dobra konuşmak
call account
apel hesabı
call as
olarak an
call aside
bir tarafa çağırmak
call at
ziyaret etmek
call attention to
dikkatini çek
call attention to
dikkat çekmek

Tom kendine dikkat çekmek istemiyordu. - Tom didn't want to call attention to himself.

call back
cevabını vermek
call back
daha sonra aramak
call back
geri çağır
call back
geri çağırmak
call box
alısün kulübesi
call boy
konakçı uşağı
call by
geçerken uğramak
call circuit
çağırma devresi
call collect
ödemeli alısünlemek
call deposits
vadesiz mevduat
call direction code
çağrı yönlendirme kodu
call fire
{i} itfaiye çağırma
call for
istemek
call for
ihtiyaç duymak
call for
iste

Tom Mary'nin yardım istediğini duydu. - Tom heard Mary call for help.

Onlar yardım istediler. - They would call for help.

call for duty
göreve çağır
call for inspection
inceleme için çağır
call for restraint
sük-nete davet etmek
call for sb
istemek
call for sb
uğrayıp almak
call for sb
gerekmek
call for tender
ihale duyurusu
call for war duty
savaş görevine çağır
call forth
ortaya çıkarmak
call forth
yol açmak
call forth
meydan vermek
call girl
fahişe
call girl
tele-kız
call house
genelev
call house
umumhane
call in
iadesini istemek
call in
yardıma çağırmak
call indicator
çağırma göstergesi
call instruction
çağırma komutu
call into question
yalancı çıkarmak
call it a day
paydos etmek

Korkarım ki paydos etmek zorunda kalacağım. - I'm afraid I'll have to call it a day.

call it quits
fit olmak
call number
çağrı numarası
call number
alısün numarası
call of nature
tuvalet ihtiyacı
call off
durdur
call off
uzak tutmak
call off
geri çağırmak
call office
alısün idaresi
call on
uğra

Ona uğramadan önce onun evde olduğundan emin olsan iyi olur. - You had better make sure that he is at home before you call on him.

Ona uğramadan önce onun evde olup olmadığından emin olsan iyi olur. - You had better make sure that he is at home, before you call on him.

call on
rica etmek
call on
uğramak
call one's attention
dikkatini çekmek
call out
greve çağırmak
call out
çağır
call out
yardıma çağırmak
call sb names
-e sövüp saymak
call sb on the carpet
birine ağzının payını vermek
call sb to account
hesap sormak
call sb to account
hesap istemek
call sb up
askere çağırmak
call sb up
alısünlemek
call sb's bluff
blöfe meydan okumak
call sth off
iptal etmek
call the roll
yoklama yapmak
call to mind
hatırlatmak
call to mind
hatırlamak
call to order
sük-nete davet etmek
call to witness
tanıklığa davet etmek
call up
hatırlat
call up
hatırlatmak
call up
zeng vurmak
call up
alısünlemek
call up
askere çağırmak
call upon
ödenmesini talep etmek
call word
çağrı sözcüğü
call ahead
Önceden telefonla aramak
call barring
arama engelleme
call center
Çağrı merkezi
call date
tahvilin itfa tarihi
call for
-i istemek
call for papers
kağıtlar için çağrı
call for tenders
ihale için çağrı
call forwarding
Çağrı yönlendirme
İngilizce - İngilizce
To pay a social visit

We could always call on a friend.

To declare in advance

The captains call the coin toss.

To jump to (another part of a program) to perform some operation, returning to the original point on completion
To request, summon, or beckon

That person is hurt, call for help!.

To cry or shout

I can't see you. Call out to me so I can find you.

(Can we clean up() this sense?) A work shift which requires one to be available when requested (see on call)
To demand repayment of a loan
To name or refer to

Why don't we dispense with the formalities. Please call me Al.

A telephone conversation

I received several calls today.

: To match or equal the amount of poker chips in the pot as the player that bet
: To shout directions to the other batsman on whether or not they should take a run
To contact by telephone

Why don't you call me in the morning.

A beckoning or summoning

I had to yield to the call of the wild.

: An option to buy stock at a specified price during or at a specified time
(with an object preceded by the preposition for) To require, demand

This job calls for patience.

: To shout to other fielders that he intends to take a catch (thus avoiding collisions.)
The state of being the batsman whose role it is to call (depends on where the ball goes.)
To announce the early extinction of a debt by prepayment, usually at a premium
(reflexively: to be called) Of a person, to have as one's name; of a thing, to have as its name

A very tall building is called a skyscraper.

A cry or shout

He heard a call from the other side of the room.

The characteristic cry of a bird or other animal

That sound is the distinctive call of the cuckoo bird.

To state, or invoke a rule, in many games such as bridge, craps, jacks, and so on

My partner called 2 spades.

To predict

He called'' twelve of the last three recessions.

A decision or judgement

That was a good call.

A statement of a particular state, or rule, made in many games such as bridge, craps, jacks, and so on

There was a 20 dollar bet on the table, and my call was 9.

The act of calling to the other batsman
The act of jumping to a subprogram, saving the means to return to the point
A social visit

I paid a call to a dear friend of mine.

{f} shout; cry; invite; make a telephone call; visit
If you call someone or something a particular thing, you suggest they are that thing or describe them as that thing. The speech was interrupted by members of the Conservative Party, who called him a traitor She calls me lazy and selfish He called it particularly cynical to begin releasing the hostages on Christmas Day Anyone can call themselves a psychotherapist
If you call someone, you telephone them. Would you call me as soon as you find out? A friend of mine gave me this number to call `May I speak with Mr Coyne, please?' --- `May I ask who's calling?' = phone
If you call something, you say it in a loud voice, because you are trying to attract someone's attention. He could hear the others downstairs in different parts of the house calling his name `Boys!' she called again. Call out means the same as call. The butcher's son called out a greeting The train stopped and a porter called out, `Middlesbrough!'
{s} referring to someone or something that can be called
{n} a demand, claim, address, summons, pipe
{v} to name, invite, publish, susmmon, read
To command or request to come or be present; to summon; as, to call a servant
read aloud to check for omissions or absentees; "Call roll"
To summon to the discharge of a particular duty; to designate for an office, or employment, especially of a religious character; often used of a divine summons; as, to be called to the ministry; sometimes, to invite; as, to call a minister to be the pastor of a church
The cry of a bird; also a noise or cry in imitation of a bird; or a pipe to call birds by imitating their note or cry
An option to buy a commodity, security or futures contract at a specified price any time between now and the expiration date of the option contract
an instruction that interrupts the program being executed; "Pascal performs calls by simply giving the name of the routine to be executed"
a loud utterance; often in protest or opposition; "the speaker was interrupted by loud cries from the rear of the audience"
If someone in authority calls something such as a meeting, rehearsal, or election, they arrange for it to take place at a particular time. The Committee decided to call a meeting of the All India Congress The RSC was calling a press conference to announce the theatre's closure
give the calls (to the dancers) for a square dance demand payment of (a loan); "Call a loan"
on the land
An option which gives the buyer the right but not the obligation to buy an underlying asset (commodity futures contract, stocks, etc ) at an agreed upon price (strike price) within a specified period of time
When you make a telephone call, you telephone someone. I made a phone call to the United States to talk to a friend I've had hundreds of calls from other victims
a request; "many calls for Christmas stories"; "not many calls for buggywhips"
If someone is on call, they are ready to go to work at any time if they are needed, especially if there is an emergency. In theory I'm on call day and night. a doctor on call
NUMBER - The number given to each book acquired by the Libraries Every book has a unique call number, much like every house in a city has its own address The first portion of the call number (one or two letters followed by a few numerals) is the "name" of the "street;’ the second portion (following the period) is the "house number " Example: PR 6023 L47 H6
require the presentation of for redemption before maturation; "Call a bond"
An option contract that gives the holder the right to buy the underlying security at a specified price for a certain fixed period of time
An option contract under which the holder (buyer) has the right to purchase the number of shares of the underlying security that is covered by the contract at a fixed price for a fixed period of time The call option buyer pays the call option seller (writer) a fee called a premium It also obligates the seller (writer), if the buyer exercises, to sell the underlying security that it covered by the contract at a fixed price for a fixed period of time
this morning"
a brief social visit; "senior professors' wives no longer make afternoon calls on newcomers"
rouse somebody from sleep with a call; "I was called at 5 A
An option contract giving the owner the right (but not the obligation) to buy shares of stock at a predetermined price (called a strike price) on or before the expiration date of the contract
assign a specified, proper name to; "They named their son David"; "The new school was named after the famous Civil Rights leader"
make a signal to in order to transmit a message; "Hawaii is calling!"; "A transmitter in Samoa was heard calling" read aloud to check for omissions or absentees; "Call roll" indicate a decision in regard to; "call balls and strikes behind the plate" give the calls (to the dancers) for a square dance demand payment of (a loan); "Call a loan" call a meeting; invite or command to meet; "The Wannsee Conference was called to discuss the `Final Solution'"; "The new dean calls meetings every week" make a stop in a harbour; "The ship will call in Honolulu tomorrow" stop or postpone because of adverse conditions, such as bad weather; "call a football game
To transfer program execution to some section of code (usually a subroutine) while saving the necessary information to allow execution to resume at the calling point when the called section has completed execution When a subroutine call occurs, one or more values (known as arguments or parameters) are often passed to the subroutine, which can then use and sometimes modify these values
demand payment of (a loan); "Call a loan"
disapproval If you say that there is no call for someone to behave in a particular way, you are criticizing their behaviour, usually because you think it is rude. There was no call for him to single you out from all the others. = there is no need for
(sports) the decision made by an umpire or referee; "he was ejected for protesting the call"
The issuer's right to redeem a bond or preferred share before it matures A bond will usually be called when interest rates fall so significantly that the issuer can save money by floating new bonds at lower rates The first date when an issuer may call a bond is specified in the bond's prospectus See "How Bonds Behave " BACK TO TOP
See Assessment, 4
utter a characteristic note or cry; "bluejays called to one another"
the actions taken to pay the principal amount of the bonds prior to the stated maturity date, in accordance with the provisions for "call" stated in the proceedings and the bonds
The act of calling; usually with the voice, but often otherwise, as by signs, the sound of some instrument, or by writing; a summons; an entreaty; an invitation; as, a call for help; the bugle's call
If there is a call for something, someone demands that it should happen. There have been calls for a new kind of security arrangement Almost all workers heeded a call by the trade unions to stay at home for the duration of the strike
A signal, as on a drum, bugle, trumpet, or pipe, to summon soldiers or sailors to duty
call 'em as one sees 'em
To candidly and honestly express an opinion or viewpoint

The pastor told his parishoners, Until the day comes where I am no longer able to preach, I'll call 'em as I see 'em when it comes to our fallen morality..

call a spade a spade
to speak the truth; to say things as they really are

Can we this quote? Maybe God just calls a spade a spade, when the president talks to God. - Bright Eyes.

call an ambulance
Use a telephone to ensure arrival of an ambulance
call back
To telephone someone again at a more convenient time
call back
Request for a second interview or audition, following a successful initial interview
call back
To return to a shop or residence one has previously visited
call back
To request someone's return
call box
A telephone box
call box
A telephone on the interstate to make phone calls in case of emergency
call center
A business location where large numbers of telemarketing calls are placed
call center
A business location where a person can call for such things as customer service, to place an order, etc
call centers
plural form of call center
call centre
Alternative spelling of call center
call centres
plural form of call centre
call collect
To make a telephone call in which the cost of the call is paid by the person receiving the call
call date
A date on which a callable bond may be redeemed before its maturity
call dates
plural form of call date
call delay
The time between the instant a system receives a call attempt and the instant of initiation of ringing at the call receiver end instrument
call delay
In telecommunication, the delay that occurs when a call arrives at an automatic switching device and no channel or facility is immediately available to process the call
call drink
A mixed drink for which one specifies (i.e., calls) the exact brand or brands of liquor to be used

Call drinks generally cost more than well drinks.

call drinks
plural form of call drink
call for
To stop at a place and ask for (someone)

I'll call for you just after midday.

call for
To necessitate, demand

This situation calls for a high degree of courage.

call for
To request, demand

The government has called for an end to hostilities in the region.

call for
To shout out in order to summon (a person)

I leant out of the back door and called for Lucy.

call for
To ask for in a loud voice

We finished the main course in short order and called for more wine.

call forth
To induce, inspire
call girl
A female prostitute, especially one who is hired by telephone
call girls
plural form of call girl
call graph
A directed graph that represents relationships between called and calling subroutines in a computer program, used in code analysis
call graphs
plural form of call graph
call history
A sorted list, derived from the above, showing those numbers called most often
call history
An itemised list of the telephone numbers called from a particular account
call in
To summon someone, especially for help or advice
call in
To withdraw something from sale or circulation
call in
To communicate with a base etc, by telephone
call it a day
To cease the activity for the day
call it a day
To retire
call it a night
To go to bed to sleep
call it a night
To cease what one has been doing for the night
call it as one sees it
To speak frankly about a given topic
call it even
To declare debts resolved or favors or other exchange equitable

Since you paid for dinner last time, I'll pay this time, and we'll call it even.

call it quits
To conclude; to quit or stop an activity, especially after applying oneself to it for a significant period of time

If you've been working so long that you're making matters worse, it might be time to call it quits and stop for the night.

call letters
Call sign
call names
To insult somebody childishly; to engage in name-calling
call number
a combination of characters assigned to a library book to indicate its place on a shelf
call number
An identification number, which identifies and locates material within a library
call number
a mark consisting of characters written on a book; used to indicate shelf location
call of nature
The bodily urge to urinate or defecate

Cook's concentration may have been broken by a call of nature a few minutes earlier, when he held up play to visit the bathroom.

call off
To recall; to cancel or call a halt to

The police called off the search for the missing boy.

call off the dogs
To ease up on after inflicting great punishment
call off the dogs
During a one-sided sports contest, to remove the first-string unit of a team from the game after dominating the opponent

Doing the opponents an obvious favor, the football coach decided to call off the dogs early after his team was up 56-0.

call on
To visit (a person); to pay a call to

I really should call on my aunt more often.

call on
To select (a student)

Mr. Rayney, Mr. Rayney,” the reporters clamored, and hands shot up. ¶ Charlotte called on the reporter from the L.A. Times, promising herself that she would lead with the OC Register reporter next time.

call on
To correct; to point out an error or untruth

The salesman persisted in quoting a rate higher than was listed, until we called him on it.

call on
To request or ask something of (a person); to select for a task

De Gaulle called on the military to break with their hierarchical superiors and on the other French citizens to distance themselves from their government.

call on the carpet
To reprimand; to censure severely or angrily
call originator
The person or machine placing a call to another subscriber on a telephone network
call out
A meeting or rally held in order to find interested participants, eg. for an activity or sports team

So many people attended the basketball call out that the coach decided to form 2 teams.

call out
An incidence of someone being summoned for some purpose

I had to pay for the call out of the plumber after the pipe burst.

call out
To order into service; to summon into service

The Governor called out the National Guard.

call out
To challenge, to denounce

He was very insulting. Finally Jack called him out and shut him up.

call out
To specify, especially in detail

They call out 304 stainless steel in the drawing, but the part was made from aluminum.

call out
To yell out; to vocalize audibly; announce

You just call out my name / And you know wherever I am / I'll come running to see you again.

call outs
plural form of call out
call premium
The amount over par value an issuer must pay to redeem a callable bond on a call date
call screening
The process of evaluating the characteristics of a telephone call before a conversation. Some methods may include:
call sign
Any combination of characters or pronounceable words, which identifies a communication facility, a command, an authority, an activity, or a unit; used primarily for establishing and maintaining communications. Also called CS. (JP 1-02 Department of Defense Dictionary of Military and Associated Terms.)
call sign
A combination of letters and numbers used to identify a radio or television station
call signs
plural form of call sign
call someone's bluff
To take action on the basis that another person is bluffing
call stack
A stack that stores details of the functions called by a program in sequence, so that each function can return on completion to the code that called it
call stacks
plural form of call stack
call the ball
To sight the red fresnel light that shows a pilot to be on the correct approach path
call the police
Use telephone to ensure arrival of a police officer—a member of the organisation granted the legal authority to enforce the law
call the shots
To make the decisions; to be in charge; to give orders

You may know all about glassblowing, but here in the gym I call the shots.

call them as one sees them
Alternative form of call it as one sees it
call to mind
To intentionally think about; to reflect upon
call to mind
To cause to think about; to evoke

This sort of painting calls to mind what musicians call timbre.

call to order
To formally signal the start of a meeting or function
call to prayer
A public proclamation made five times a day in Muslim societies, broadcast from the mosques, to mark out the ordained occasions for worship
call up
An order to report for military service
call up
To call on the telephone
call up
To retrieve from personal or computer memory
call up
To select e.g. to a sports squad
call ups
plural form of call up
call value
The amount that must be paid by the issuer to a bondholder to call the bond before its maturity

The 2020s sell at 104, have a good yield, but are callable in 2010 with a call value of 103.

call-by-future
An evaluation strategy in which the arguments to a function are evaluated concurrently with the function body
call-by-name
An evaluation strategy in which the arguments to a function are evaluated when the function needs to use them
call-by-need
An evaluation strategy in which the arguments to a function are evaluated the first time they are used in that function
call-by-reference
An evaluation strategy in which the arguments to a function are evaluated first, and a pointer to the result is passed to the function
call-by-value
An evaluation strategy in which the arguments to a function are evaluated first, and the result is passed into the function
call-in
Such a caller
call-in
Such a call
call-in
In which members of the public telephone the studio and talk live to the presenter
call-in
Such a radio programme
call-in show
In television or radio programming, a type of talk show in which a host and, sometimes, one or more guests converse with members of the listening or viewing audience who telephone the show while the program is being broadcast

Billed as the first and only nationwide call-in show, it invites listeners to call collect from anywhere in North America to have a heart-to-heart squawk..

call-out
A caption or label
call-out
Alternative spelling of call out
call-up
Alternative spelling of call up
Call after
Name someone after somebody else
call off
give the calls (to the dancers) for a square dance
call off the dogs
to stop criticizing or attacking another person
call off your dogs
to stop criticizing or attacking another person
call the tune
Exercise authority or be in charge
call around
(deyim) Telephone a number of different people in succession about something
call dibs
(deyim) Claim rights/possesion on sth
call off the dogs
(deyim) Tell your friends to stop harassing me

Okay, I'll pay what I owe you. But call off the dogs!.

calling
A strong urge to become religious
don't call us, we'll call you
A stereotypical request from a hiring organisation to a potential candidate, suggesting that the candidate will not be hired
call for
(deyim) To come or go to get (someone or something)

John called for Mary to take her to the dance.

call at
enter a harbor; "the ship called in Athens
call at
enter a harbor; "the ship called in Athens"
call attention
arouse interest, attract attention, draw notice
call attention
point out carefully and clearly
call back
phone again; return a phone call
call back
How often have you heard some one say "Let me call you back it will be cheaper" The Americans created a whole industry out of International Call Back Based on the fact that it is always cheaper for the USA to call anywhere in the world than it is to phone the USA from the rest of the world The magic bit is not to have to pay for the "Let me call you back it will be cheaper"
call back
If you call someone back, you telephone them again or in return for a telephone call that they have made to you. If we're not around she'll take a message and we'll call you back = ring back
call back
A security precaution in which a user's preauthorized phone number is verified before allowing the user to connect to a network from a remote location
call back
return or repeat a telephone call; "I am busy right now--can you call back in an hour?"; "She left a message but the contractor never called back
call back
When you go on an audition and the casting director likes your performance and wants to see you again
call back
cause to be returned; "recall the defective auto tires"; "The manufacturer tried to call back the spoilt yoghurt"
call back
A payroll code that identifies an employee as a nonexempt classified staff who is called back to work from standby status or otherwise at a time not previously scheduled The employee will receive call-back pay as follows
call back
This is the ability to dial back any of the incoming calls stored in memory by pressing the cell back button However, there are a number of dialing options that can be involved which make a single button call back feature unreliable These dialing options are: 7 digit - regular local call 10 digit - long distance call Usually used between adjacent area codes especially where one code was split into two 11 Digit - This is the normal 1 + 10 long distance call As the machine cannot know which dialing option is needed, all BellSouth models with the Callback feature will have 3 Button callback This enables the user to press the appropriate button for any call
call back
Put a Baby or Basic Pokémon card from your opponent's discard pile onto his or her Bench Put 1 damage counter on that Pokémon (You can't use this attack if your Bench is full ) Pokémon with this Power: Dark Haunter
call back
summon to return; "The ambassador was recalled to his country"; "The company called back many of the workers it had laid off during the recession"
call back
A return call from the Help Desk or Support Center to the customer in response to the customer's service request
call back
Job where the maintenance person is called back because the asset broke again or the job wasn't finished the first time (See Rework )
call back
The user dials a number in the country which operates "call back" There is no call set-up so no charge An automatic device calls the number back and sets up the call on an international line The user then dials the number of his correspondent The call is billed at the tariff charged by the chosen foreign operator This system thus enables users to enjoy the tariffs charged in the country called
call back
recall knowledge from memory; have a recollection; "I can't remember saying any such thing"; "I can't think what her last name was"; "can you remember her phone number?"; "Do you remember that he once loved you?"; "call up memories"
call back
  [The] procedure for identifying a remote AIS terminal, whereby the host system disconnects the caller and then dials the authorized telephone number of the remote terminal to reestablish the connection   [NIS]
call back
A list which denotes those who are invited back to continue participating in the event Those who do not make the "call back" have been disqualified for some reason This is usually following each series of a test
call back
A procedure for identifying a remote terminal In a call back, the host system disconnects the caller and then dials the authorized telephone number of the remote terminal to reestablish the connection Synonymous with dial back
call back
A security procedure for identifying a remote device When a remote device attempts to dial in, the host system disconnects the call and then dials the number associated with the authorized user in order to reestablish the connection
call back
return or repeat a telephone call; "I am busy right now--can you call back in an hour?"; "She left a message but the contractor never called back"
call center
telephone switchboard
call center
The location or facility housing a telemarketing operation
call center
An umbrella term that generally refers to reservations centers, help desks, information lines or customer service centers, regardless of how they are organized or what types of transactions they handle The term is being challenged by many, because calls are just one type of transaction and the word center doesnÍt accurately depict the many multi-site environments
call center
The part of an organization that handles inbound/outbound communications with customers
call center
A help desk where customers can communicate by telephone, fax, and e-mail
call center
An office for telemarketing tasks
call center
A customer contact function that fields incoming service and help requests and may conduct outgoing marketing and telemarketing activities
call center
An operation that provides information, products, and services by telephone or electronic means Call centers may be inbound, outbound, or a combination of the two
call center
A functional area within an organization or an outsourced, separate facility that exists solely to answer inbound or place outbound telephone calls; usually a sophisticated voice operations center that provides a full range of high-volume, inbound or outbound call-handling services, including customer support, operator services, directory assistance, multilingual customer support, credit services, card services, inbound and outbound telemarketing, interactive voice response and web-based services
call center
A hub where calls are placed or received for the purposes of telemarketing, sales, customer support, or other business related activity The call center may contain a few or hundreds of agents who handle calls to relay business information It may be connected to a data network
call center
This consists of a complex of telecommunication infrastructures, computer supports and human resources organized to manage effectively and efficiently the incoming and outgoing telephone calls of a given organization The activity of a call center is performed chiefly by skilled operators who, using telephone and computer, interact with the exterior making or receiving calls to manage various services, as for example the supply of information, customer assistance, bookings and sales activity
call center
The term 'call center' generally refers to a group of individuals, normally above 10, who cater to making and attending calls to or from customers or prospective customers Normally a phone system with an ACD is an integral part of a call center This term now also includes interactions beyond the phone such as email and web chat
call center
A single site at which incoming phone calls are received and answered Typically, each call center can provide several services and is staffed by agents from one or more skill groups
call center
Any location within a company where quantities of incoming and/or outgoing calls are handled by people, telephones and computers
call center
A central hub for receiving calls and routing callers to the appropriate resources In healthcare, call centers (staffed, automated; outsourced or in-house) can be used to offload non-emergency callers, link consumers to educational messages, or route them to physician scheduling systems Call center technology combined with expert systems also can help attending caregivers make triage decisions for after- hours calls
call