fahişe

listen to the pronunciation of fahişe
Türkçe - İngilizce
prostitute

The retired judge used to visit prostitutes regularly. - Emekli hakim, düzenli olarak fahişeleri ziyaret ederdi.

I heard that Brush's mother is a prostitute. - Brush'ın annesinin bir fahişe olduğunu duydum.

whore

Stay away from my husband, you whore! - Kocamdan uzak dur, seni fahişe!

I'll never be your whore. - Asla senin fahişen olmayacağım.

fancy woman
scarlet woman [(Konuşma Dili)]
prostitute, whore
floozy [sl.]
whore [sl.]
bitch [sl.]
drab [sl.]
painted woman [(Konuşma Dili)]
hooker [sl.]
slut [sl.]
courtezan
call girl [sl.]
prostitute, whore, harlot, hustler orospu
night walker [(Konuşma Dili)]
courtesan
harlot [sl.]
hustler [sl.]
{i} bitch

Karma is a nasty little bitch! - Karma iğrenç bir küçük fahişedir!

A fucking menopausal old bitch was complaining about me for no reason. - Bir menopozlu lanet yaşlı fahişe, hiç neden yokken benim hakkımda şikayetçi oldu.

{i} slut

Don't dress like a slut. - Bir fahişe gibi giyinme.

Does globalisation mean the disappearance of local sluts? - Küreselleşme, yerel fahişelerin kaybolması anlamına mı geliyor?

hustle
{i} hooker

Layla was a hooker herself. - Leyla'nın kendisi bir fahişeydi.

Layla knew all the hookers of the neighborhood. - Leyla mahallenin bütün fahişelerini biliyordu.

{i} hustler
{i} drab
(Argo) working girl
slag
(Argo) lady of pleasure
(Argo) sporting lady
street walker
(Argo) woman of the street
fallen woman
wench
trollop
harlot
streetwalker
strumpet
call girl
{i} trull
{i} moll
painted woman
night walker
broad
{i} scarlet woman
jade
doxy
{i} floozy
pro

No woman is born a prostitute. - Hiçbir kadın fahişe olarak doğmaz.

Prostitution, gambling, the use of narcotic substances, drunkenness, disorder, and all other illegal activities are STRICTLY FORBIDDEN. - Fahişelik, kumar, uyuşturucu madde kullanımı, sarhoşluk, düzeni bozmak ve diğer yasadışı etkinlikler kesinlikle yasaklanmıştır.

fahişeler
prostitutes
erkek fahişe
male prostitute
eşcinsel fahişe
callboy
kibar fahişe sınıfı
demimonde
orduyu takip eden fahişe veya yardakçı
camp follower
tövbekâr fahişe
magdalen
Türkçe - Türkçe
fahişe