haykırmak

listen to the pronunciation of haykırmak
Türkçe - İngilizce
{f} shout
shout out
{f} cry
exclaim
cry out
scream
roar
spit
to shout
yell
rumble out
burst out
rumble
whoop
bawl
call to
burst in
to cry, to cry out, to shout, to scream, to exclaim, to shriek
ejaculate
shriek
(Dilbilim) call out
call
whine
to whine up
to scream
skirl
caterwaul
haykırma
cry
haykır
scream

She screamed with terror. - O, dehşetle haykırdı.

haykırma
shouting
haykırma
outcry
haykır
blare out
haykırma
ejaculation
haykırma
bawling

Jiro, who had never cried in front of anyone before, started bawling. - Daha önce başkasının önünde hiç ağlamayan Jiro haykırmaya başladı.

haykırma
clamour [Brit.]
haykırma
whoop
haykırma
clamor
haykırma
{i} clamour
Türkçe - Türkçe
Çağırmak, seslenmek
Telâş, şikâyet vb. sebeplerle yüksek sesle bağırmak
Bir durum veya nitelik çok belirgin olarak görünmek
Telaş, şikâyet vb. sebeplerle yüksek sesle bağırmak: "Bana katil diye haykıracak zannettiğim çehrenin parlaklığına aynada bakamadım."- H. E. Adıvar. Çağırmak, seslenmek: "Kahkahayla karışık bir sesle merdivenden aşağı haykırdım."- Y. Z. Ortaç
Çok belirgin olarak görünmek
(Osmanlı Dönemi) NEHZ
(Osmanlı Dönemi) MÜŞAYAA
(Osmanlı Dönemi) NA'R
haykırma
Haykırmak işi
haykırmak