haykırmak

listen to the pronunciation of haykırmak
Türkçe - İngilizce
{f} shout
shout out
{f} cry
to cry, to cry out, to shout, to scream, to exclaim, to shriek
burst in
call to
bawl
whoop
rumble
ejaculate
burst out
yell
rumble out
to shout
spit
exclaim
roar
scream
cry out
shriek
call
(Dilbilim) call out
whine
to whine up
to scream
caterwaul
skirl
haykırma
cry
haykır
scream

She screamed with terror. - O, dehşetle haykırdı.

haykırma
shouting
haykırma
outcry
haykır
blare out
haykırma
ejaculation
haykırma
bawling

Jiro, who had never cried in front of anyone before, started bawling. - Daha önce başkasının önünde hiç ağlamayan Jiro haykırmaya başladı.

haykırma
clamour [Brit.]
haykırma
whoop
haykırma
clamor
haykırma
{i} clamour
Türkçe - Türkçe
Çağırmak, seslenmek
Telâş, şikâyet vb. sebeplerle yüksek sesle bağırmak
Bir durum veya nitelik çok belirgin olarak görünmek
Telaş, şikâyet vb. sebeplerle yüksek sesle bağırmak: "Bana katil diye haykıracak zannettiğim çehrenin parlaklığına aynada bakamadım."- H. E. Adıvar. Çağırmak, seslenmek: "Kahkahayla karışık bir sesle merdivenden aşağı haykırdım."- Y. Z. Ortaç
Çok belirgin olarak görünmek
(Osmanlı Dönemi) NEHZ
(Osmanlı Dönemi) MÜŞAYAA
(Osmanlı Dönemi) NA'R
haykırma
Haykırmak işi
haykırmak