available

listen to the pronunciation of available
İngilizce - Türkçe
mevcut

Bu kitabın hem sert hem de yumuşak kapak sürümleri mevcuttur. - The book is available in both hard and soft-cover versions.

Mevcut tek oda iki kişiliktir. - The only room available is a double.

müsait

Müsait bir tur rehberi var mı? - Is there a tour guide available?

Doktor şimdi müsait değil. - The doctor is not available now.

Kullanılabilir

Bu daktilo kullanılabilir mi? - Is this typewriter available?

Sözlük şimdi Android telefonlar için bir uygulama olarak kullanılabilir. - The dictionary is now available as an app for Android phones.

{s} var

Araştırma için mevcut az paramız var. - We have little money available for the research.

İşe yarar bir yardım var mı? - Is there any help available?

{s} geçerli

Bu teklif sadece sınırlı bir süre boyunca geçerlidir. - This offer is available for a limited time only.

Böyle müfredat dışı dersler yalnızca fende zorluk çeken çocuklar için geçerlidir. - Such extra-curricular classes are available only for children who have difficulties in science.

(Ticaret) mevcut olan
{s} kullanışlı
{s} işe yarar

İşe yarar bir yardım var mı? - Is there any help available?

elde edilebilir

Biletler Lions Kulübü üyelerinden elde edilebilir. - Tickets are available from Lions Club members.

uygun

Toplantılar için oda uygun olacak mı? - Will the room be available for the meetings?

Bu demiryolu istasyonunda uygun bir hamal bulmak zordur. - It is difficult to find a porter who is available in this railroad station.

kullanılır
bulunan
(Ticaret) elde hazır bulunan
boş (müsait)
müsait olmak
yararlanılır
(Kanun) emre amade
elde

Biletler Lions Kulübü üyelerinden elde edilebilir. - Tickets are available from Lions Club members.

elverişli
{s} eldeki
meşgul değil
görüşmeye uygun
bulunabilir
{s} hazır

Servisler hazır olacak. - Shuttles will be available.

Öğle yemeği hazır olacak. - Lunch will be available.

olası
kullanılabilen
avail
yaramak
available formats
(Bilgisayar) kullanılabilir biçimler
available groups
(Bilgisayar) kullanılabilir gruplar
available groups
(Bilgisayar) kullanılabilen gruplar
available power
kullanılır güç
available time
kullanılır süre
available users
(Bilgisayar) kullanılabilen kullanıcılar
available capacity
kullanılablllr kapasite
available data
mevcut veriler
available heat
kullanılabilir ısı
available machine time
kullanılabilir makine zamanı
available power
kullanılabilir güç
available soil moisture
elverişli toprak nemi
available time
kullanılabilir süre
available water supply
kullanılabilir su kaynağı
available limit
(Finans) açık limit(kredi kartı)
available on request
istek üzerine
available to promise
söz kullanılabilir
available water
kullanılabilir su
available work
mevcut iş
available allocation units
kullanılabilir yerleşim birimi
available asset
(Ticaret) kullanılabilir varlık
available assets
(Askeri) MEVCUT MALLAR: Hazır stok, iade stok ve dağıtıma hazır diğer ikmal kaynaklarından müteşekkil ordu malları
available balance
(Ticaret) mevcut bakiye
available battery capacity
(Televizyon) geçerli pil kapasitesi
available buttons
(Bilgisayar) kullanılabilir düğmeler
available buttons
(Bilgisayar) kullanılabilen düğmeler
available bytes
(Bilgisayar) kullanılabilir bayt
available capacity
kullanılabilir kapasite
available cash
(Ticaret) mevcut aktif
available cash
kullanılabilir nakit kredi
available cash credit line
kullanılabilir nakit kredi
available choice
kullanılabilir seçenek
available cohesion
kabul edilen kohezyon
available context
Kullanılabilir İçerik
available controls
(Bilgisayar) kullanılabilir denetimler
available drivers
(Bilgisayar) kullanılabilen sürücüler
available energy
mevcut enerji
available energy
kullanılabilir enerji
available fax modems
(Bilgisayar) kullanılabilen faks modemler
available field capacity
(Tarım) faydalı tarla kapasitesi
available files
(Bilgisayar) kullanılabilir dosyalar
available fonts
(Bilgisayar) kullanılabilir yazı tipleri
available for reassignment
(Askeri) yeniden atanmaya hazır
available for reassignment
(Askeri) yeniden tahsise hazır
available for reassignment
(Askeri) YENİDEN ATANMAYA HAZIR, YENİDEN TAHSİSE HAZIR
available fund
(Ticaret) hazır fon
available head
yararlı yükseklik
available head
faydalı yükseklik
available headings
(Bilgisayar) kullanılabilen üstbilgiler
available heat
etkili ısı
available in
-de mevcut olmak
available in three colors
üç renkte mevcuttur
available memory
Kullanılabilir Bellek
available nurient
(Coğrafya) kullanılabilir besin
available nutrient
(Jeoloji) kullanılabilir besin
available nutrient
(Jeoloji) elde edilebilir besin
available payload
(Askeri) yük kapasitesi
available payload
(Askeri) YÜK KAPASİTESİ: Ağırlık ve/veya hacim olarak ifade edilen, kullanıcının hizmetine verilmiş yolcu ve/veya yük kapasitesi
available printers
(Bilgisayar) kullanılabilen yazıcılar
available queues
(Bilgisayar) kullanılabilen kuyruklar
available references
(Bilgisayar) kullanılabilir başvurular
available references
(Bilgisayar) uygun başvurular
available soil moisture
(Tarım) faydalı nem
available storage capacity
yararlı biriktirme hacmi
available storage capacity
faydalı biriktirme hacmi
available styles
(Bilgisayar) kullanılabilecek biçemler
available supply rate
(Askeri) günlük cephane ikmal oranı
available supply rate
(Askeri) mevcut ikmal miktarı
available supply rate
(Askeri) (AMMUNITION) MEVCUT CEPHANE İKMAL ORANI: Mevcut ikmal maddeleri ve tesisler göz önüne alınarak, belirli bir dönem için tahsis edilebilecek cephane tüketim oranı. Silahlardan atılan cephane çeşitleri için bu oran silah başına günlük atım olarak ifade edilir. Antitank mayınları, el bombaları, tahrip kalıpları v. s. gibi diğer cephane çeşitleri için bu oran her bir çeşit için belirli bir birim olarak ifade edilir. (Her bir ölçü birimi; kilo, pound, veya ton, metre, kısa, uzun vs. belirtilmelidir. )
available surplus
(Ticaret) dağıtılmamış kar
available tracks
(Bilgisayar) kullanılabilen izler
available types
(Bilgisayar) kullanılabilen türler
available water supply
faydalanılan su
available water supply
sağlanmış su
available working head
kullanılabilir yararlı yük
available working head
kullanılabilir faydalı yük
average available discharge
ortalama faydalı akım
availability
kullanılabilirlik
availability
mevcut olma
availability
{i} geçerlilik
avail
faydası olmak
avail
istifade etmek
avail
{f} işe yaramak
availability
(Bilgisayar) yararlanırlık
availability
kullanılabilir

Yüksek tasarruf oranı Japonya'nın güçlü ekonomik büyümesi için bir faktör olarak kabul edilmektedir.Çünkü o bol yatırım sermayesi kullanılabilirliği anlamına gelmektedir. - A high savings rate is cited as one factor for Japan's strong economic growth because it means the availability of abundant investment capital.

availability
kullanılırlık
avail
(Politika, Siyaset) yararı dokunmak
avail
(Ticaret) kazanç
avail
yararlı olmak
avail
(Ticaret) kalan miktar
avail
faydalı olmak
avail
faydalı
availability
işe yararlık
availability
(Askeri) ulaşılabilirlik
availability
(Denizbilim) yararlanılabilirlik
availability
(Ticaret) elde bulunma
availability
kullanırlık
availability
var olma
availability
(Denizbilim) sağlanırlık
availability
elde edilebilme
availableness
mevcut olma
commercially available
piyasada satılan
if available
varsa
when you are available
müsait olduğunda
when you are available
müsait olduğun zaman
already available
halihazırda mevcut olan
avail
yararlanmak
avail
kendisine yarar sağlamak
avail
sonuç
avail
{f} işe yara

O bütün çabalarını işe yaramaz buldu. - He found all his efforts of no avail.

İşe yarar bir yardım var mı? - Is there any help available?

avail
kullanış
availability
mevcudiyet
availability
elverişlilik
data available line
veri hazır hattı
made available to
sağla
make available
bulunur hale getir
make available to
sağla
maximum available gain
elde edilebilir en büyük kazanç
next available position counter
ilk boş yer sayacı
next available record counter
ilk boş tutanak
Availability
bulunabilirlik
authorized person is not available
yetkili yok
availability
(Mühendislik) emreamadelik (mühendislik dilinde)
availability
uygunluk
availability
bulunurluk
be available
kullanılabilir

Yakında gazeteler kağıda basılmayacaklar. Onlar sadece internet üzerinden kullanılabilir olacak. - Soon, newspapers won't be printed on paper. They'll only be available through the Internet.

best available
(Bilgisayar) kullanılabilen en iyisi
lowest available rate
mevcut en alt oran
made available
bulunur hale getir
only free trial calls available
sadece ücretsiz deneme aramaları yapılabilir
profile not available for view
profil, görüntülenmek için elverişli değil
readily-available
hazırda var
widely available
yaygın bir şekilde var olan
all available
(Askeri) TAM MEVCUTLA: Verilen bir hedef üzerine etkili atış yapabilecek bütün topçuların ateş etmesini sağlamaya yönelik bir komut veya talep. Not: NATO tanımı "bir komut" kelimesi yerine "bir talep" kelimesi ile başlamaktadır
ammunition available supply rate
(Askeri) MÜHİMMAT İKMAL ORANI, GÜNLÜK CEPHANE İKMAL NİSPETİ (ORD.): Silahlarla atılan mühimmat için, günde silah başına atım ile; toptan tahsis maddeleri için, günde, bu maddelerden teşkil veya birlik başına mevcut ikmal maddeleriyle karşılanabilen ölçü birimi ile ifade edilen mühimmat miktarı. Yalnız tümenler ile savaş istihkam ve topçu birliklerinin silahları için uygulanır. Tümen kuruluşu dışındaki hizmet destek birliklerinin silahları; normal durumlar bir muharebe görevinde kullanılmalarını zaruri kılmadıkça, bunun dışında kalır
avail
avantaj
avail
kâr

Bu bakteri mevcut tüm antibiyotiklere karşı dirençli. - This bacteria is resistant to every available antibiotic.

Biletler çift başına 30 Dolar ya da tek bir rezervasyon için 20 Dolar karşılığı mevcuttur. - Tickets are available for $30 per couple or $20 per single reservation.

avail
fayda

Doğduğu ülkeyi ziyaret etmek için ara sıra tatillerden faydalandı. - He availed himself of the 'off-and-on' holidays to visit his native country.

avail
yararı olmak
avail
ise yaramak
avail
to avail oneself of yararlanmak
avail
boşuna

Utangaçlığımı atlatmaya çalıştım, ama boşuna. - I have tried to overcome my shyness, but to no avail.

Biz sorunu birkaç kez tartıştık ama boşuna. - We have discussed the problem several times but to no avail.

avail
yarar sağla
avail
of no avail beyhude
avail
{i} yarar

Bu fırsattan yararlansan iyi olur. - You had better avail yourself of this opportunity.

İşe yarar bir yardım var mı? - Is there any help available?

availability
{i} bulunma

Projenin en büyük zorluğu, hayata geçirmek için gerekli beceriye sahip emekçilerin bulunup bulunmaması olacak. - The biggest challenge to the project will be the availability of workers with the skills required to bring it to fruition.

availability
{i} müsait olma
availability
hazır bulunma
availability
geçerlik
availability
(Nükleer Bilimler) elde edilebilirlik,kullanıma hazır bulunma
availability
mevcudiyet/müsaitlik
availably
mevcut/müsait şekilde
best available technology
en iyi hazır teknoloji
best available technology
en iyi kullanılabilir teknoloji
combat available aircraft
(Askeri) MUHAREBEYE HAZIR UÇAK: Normal olarak tayin edilmiş görevini icra etmeye muktedir uçak. Ana silah sistemini faal vaziyette bulunduracaktır ancak yakıt doldurulması, silahlanması veya elde muharebeye hazır personel bulundurması gerekebilir
commercially available equipment
(Askeri) PİYASADAN ELDE EDİLEBİLİR TEÇHİZAT; PİYASADA MEVCUT TEÇHİZAT (HV.): Ticari kaynaklardan tedariki her an mümkün herhangi bir bilgi işlem teçhizatı marka veya modelini belirtir. Bu terim, mahallinde imal edilen tek üniteler halindeki teçhizat ile Hava Kuvvetleri özel şartnameleri karşılığı imal edilenlerden yukarıdakileri ayırt etmek için kullanılır
gross space available for storage
(Askeri) SAFİ DEPOLAMA SAHASI: Mal konmayan depolama sahası (non-storage space) hariç, gayri safi depolama sahası. Faydalanıldığı veya faydalanmak mümkün olduğu takdirde transit ambarı depolama sahasını (transit shedspace) da içine alır
highly available
(Turizm) yüksek erişimli
is an all day tour available here
tüm gün turu var mı
is it available in a bigger size
daha büyük boyu var mı
k available
K boş / kullanılabilir
k bytes available
K byte boş
make available
hazır bulundurmak
mission, enemy, terrain and weather, troops available and civilian
(Askeri) vazife, düşman, birlik, arazi ve hava durumu, sivil varlık üstüne değerlendirmeler
no operation plan available or prepared
(Askeri) mevcut veya hazır plan yok
no translations available
Çevirmen ok
operating beds available
(Askeri) AÇIK HASTA YATAĞI MEVCUDU: Bir sıhhi bakım tesisinde halen hastalara tahsis edilmemiş yatak mevcudu
pets available
(Bilgisayar) satılık evcil hayvanlar
room service is available round the clock
oda servisi saat başı vardır
search time available; short ton; trackline pattern
(Askeri) mevcut arama zamanı; kısa ton; merkez hat düzeni
total available effort
(Askeri) mevcut toplam gayret
vessel arrival data, list of vessels available to marine safety offices and capt
(Askeri) gemi varış bilgisi; deniz güvenlik ofislerinde mevcut gemi ve liman kaptanı listesi
what sightseeing tours are available
hangi geziler var
İngilizce - İngilizce
Having sufficient power, force, or efficacy to achieve the purpose; availing, effective
Readily obtainable

The list shows the available products in the store.

Such as one may avail one’s self of; capable of being used for the accomplishment of a purpose

We have an available candidate.

Valid

This is an available plea.

{s} ready for use; attainable; unoccupied; valid
{a} profitable, able to effect the object
Having sufficient power, force, or efficacy, for the object; effectual; valid; as, an available plea
Motif Style Guide: (1) Used to describe a choice that can be activated or toggled by a user (2) Used to describe a control that can be manipulated by the user
Anamal
In automatic call distribution language, an agent state, between calls, when an agent, having finished the previous transaction, returns to accept the next inbound caller
A status that means the item is theoretically sitting on the shelf and may be checked out
Such as one may avail ones self of; capable of being used for the accomplishment of a purpose; convertible into a resource
a condition of being able to use something
obtainable or accessible and ready for use or service; "kept a fire extinguisher available"; "much information is available through computers"; "available in many colors"; "the list of available candidates is unusually long"
If something is available, it is there for you to use, or you can obtain it
not busy; not otherwise committed; "he was not available for comment"; "he was available and willing to accompany her"
Land
Such as one may avail one's self of; capable of being used for the accomplishment of a purpose; usable; profitable; advantageous; convertible into a resource; as, an available measure; an available candidate
or free calcium oxide Generally low reactivity with water
Individual workstations can be made available or unavailable for the computation of new assay runs When all of the raw data has been collected from the detector instrument for an individual assay run, the assay data is sent for computation to the first workstation set at Available which is not performing any tasks The order in which workstations are queried for availability is highest workstation number to lowest number (Station 01, the primary workstation)
Having sufficient power, force, or efficacy, for the object
Available to seek and accept work the major portion of the week claiming for unemployment benefits
not busy; not otherwise committed; "he was not available for comment"; "he was available and willing to accompany her
Someone who is available is not busy and is therefore free to talk to you or to do a particular task. Mr Leach is on holiday and was not available for comment
Cards which can be legally moved from one pile to another are said to be available
Suitable, useable, assessable, obtained, present or ready for immediate use Having sufficient force or advocacy
adj sedia 2 vi [(Do you have cold drinks ~?)] ada [(~ minuman yang dingin?)]
Used to describe a choice that can be activated or toggled by a user Used to describe a control that can be manipulated by the user
Cards which can be legally moved from one pile to another are said to be available (Note that a card can be available even if there's currently no other pile to move it to Another way to say it is that the available cards are the ones you could move, if you had a place to move them to )
ready for you to use, to have or to see (e g The doctor is available tosee you this afternoon )
Admitted into zoological nomenclature--such as an available name or work; a name that can be used
OSF/Motif Style Guide: (1) Used to describe a choice that can be activated or toggled by a user (2) Used to describe a control that can be manipulated by the user
If something you want or need is available, you can find it or obtain it. Since 1978, the amount of money available to buy books has fallen by 17% There are three small boats available for hire + availability avail·abil·ity the easy availability of guns
One of the three possible states of a domain, specifically the state in which domain code can be activated by a start key See also "Domain states"
02-27-2002 (AU F2F)
convenient for use or disposal; "the house is available after July 1"; "2000 square feet of usable office space"
avail

The currently available evidence does not allow me to make such a claim. - The currently available evidence does not permit me to make such a claim.

Tom isn't available at the moment. May I take a message? - Tom is not available at the moment. May I take a message?

disposable
available energy
All energy that could somehow be converted to mechanical work
available seat mile
A measure of an airline flight's passenger carrying capacity. It is equal to the number of seats onboard an aircraft multiplied by the distance flown in miles. Seats that are not available for sale to revenue-paying passengers (e.g., seats reserved for crew rest, etc.) are excluded from this calculation
available seat miles
plural form of available seat mile
available ton mile
tons of carrying capacity multiplied by miles travelled
available ton miles
plural form of available ton mile
available balance
This is the total amount of prepaid tolls available in your Smart Tag account Example - If you open an account with automatic replenishment, and you put $35 00 in it, your available balance would be $35 00 If during the first week you use $5 00 in tolls, your available balance decreases to $30 00 If you open an account and you do NOT chose automatic replenishment, your initial payment will be a minimum of $50 00 ($35 00 in prepaid tolls, or available balance, and $15 00 security deposit on each Smart Tag) Please Note: Coleman Bridge accounts have a different set of rules for their low balance and prepaid balance
available balance
This is the difference between the balance and the ATM limit, or the balance and the balance limit
available balance
The portion of a customer’s account balance on which the bank has placed no restrictions, making it available for immediate withdrawal
available balance
Your current balance plus or minus any adjustments such as ACH transactions, uncollected funds, ATM withdrawals, or point-of-sale transactions of which FNB Southeast has been notified
available balance
The amount of funds that may be accessed by a Cardholder for a Transaction from a Cash Account or Food Stamp Account, respectively
available balance
surplus money in an account which can be withdrawn in cash
available balance
The current balance less any amount on hold, pledged and check deposits still on float Back to Top
available balance
The portion of an account balance on which the bank has placed no restrictions, making it available for immediate use (i e withdrawal, transfer, and payment) This field reflects the addition and subtraction of individual transactions posted to the account
available power
power at one's disposal
available to promise
(Ticaret) (ATP) End items that can be promised to customer order requirements for a given period based on an uncommitted or available status, calculated as: on-hand inventory, less booked customer orders, plus expected master schedule receipts for the period. Cumulative ATP includes past due orders and indicated total availability for successive periods
available work
(Ticaret) Production or components physically at a work center or line that can be immediately used for work, as opposed to those scheduled but not yet present
avail
To be of service to

Artifices will not avail the sinner in the day of judgment.

avail
To be of use or advantage; to answer or serve the purpose; to have strength, force, or efficacy sufficient to accomplish the object

Medicines will not avail to halt the disease.

avail
To provide
avail
A readily available stock of oil
avail
To turn to the advantage of

I availed myself of the opportunity.

avail
An advertising slot or package
avail
A press avail

While holding an avail yesterday, the candidate lashed out at critics.

avail
Proceeds; profits from business transactions

The avails of this auction will go to the Cancer Society.

avail
Effect in achieving a goal or aim; purpose, use (now usually in negative constructions)

Labor, without economy, is of little avail.

avail
Non-binding notice of availability for work
avail
Effort; striving
availability
The quality of being available

What is your availability this week?.

availability
That which is available

We have several availabilities.

cost per available seat mile
The unit operating cost of a carrier, also known as unit cost. The cost, expressed in cents to operate each seat mile offered. Determined by dividing operating costs by ASM (available seat miles)
avail
If you do something to no avail or to little avail, what you do fails to achieve what you want. His efforts were to no avail
avail
If you avail yourself of an offer or an opportunity, you accept the offer or make use of the opportunity. Guests should feel at liberty to avail themselves of your facilities. be to/of no avail if something you do is to no avail or of no avail, you do not succeed in getting what you want. avail yourself of sth to accept an offer or use an opportunity to do something
avail
{n} advantage, profit, use, effect
avail
{v} to profit, assist, promote, do
availableness
{n} the power of promoting
availably
{a} with success or effect
commercially available off-the-shelf
In the United States, Commercially available Off-The-Shelf (COTS) is a Federal Acquisition Regulation (FAR) term defining a nondevelopmental item (NDI) of supply that is both commercial and sold in substantial quantities in the commercial marketplace, and that can be procured or utilized under government contract in the same precise form as available to the general public. For example, technology related items, such as computer software, hardware systems or free software with commercial support, and construction materials qualify, but bulk cargo, such as agricultural or petroleum products, do not
avail
Success
avail
a means of serving; "of no avail"; "there's no help for it"
avail
use to one's advantage; "He availed himself of the available resources"
avail
Proceeds
avail
To be of use or advantage; to answer the purpose; to have strength, force, or efficacy sufficient to accomplish the object; as, the plea in bar must avail, that is, be sufficient to defeat the suit; this scheme will not avail; medicines will not avail to check the disease
avail
To promote; to assist
avail
Benefit; value, profit; advantage toward success
avail
be of use to, be useful to; "It will avail them to dispose of their booty"
avail
Availablity of network access
avail
a means of serving; "of no avail"; "there's no help for it" use to one's advantage; "He availed himself of the available resources" take or use; "She helped herself to some of the office supplies" be of use to, be useful to; "It will avail them to dispose of their booty
avail
A courtesy situation extended by performer or agent to a producer indicating availability to work a certain job Avails have no legal or contractual status
avail
be of use to, be useful to; "It will avail them to dispose of their booty
avail
See Avale, v
avail
Profit; advantage toward success; benefit; value; as, labor, without economy, is of little avail
avail
Proceeds; as, the avails of a sale by auction
avail
Type -
avail
{i} advantage; profit; help
avail
{f} be useful; help
avail
To turn to the advantage of; to be of service to; to profit; to benefit; to help; as, artifices will not avail the sinner in the day of judgment
avail
take or use; "She helped herself to some of the office supplies"
avail
To turn to the advantage of; to be of service to; to profit; to benefit; to help
availability
{i} unoccupancy
availability
Describes the reliability of power plants It refers to the number of hours the TURBINEs are available to produce power divided by the total hours in a year
availability
The availability of a navigation system is the percentage of time that the services are usable Availability is an indication of the ability of the system to provide usable service within the specified coverage area Signal availability is the percentage of time that navigational signals transmitted from external sources are available for use Availability is the percentage of time that navigational signals transmitted from external sources are available for use Availability is a function of both the physical characteristics of the environment and the technical capabilities of the transmitter facilities
availability
A measure of the degree to which an item is in an operable and committable state at the start of a mission when the mission is called for at an unknown (random) time
availability
During a specified period, when a power station is scheduled to generate or to be in a planned shutdown, the amount of electricity actually produced is expressed as a fraction of the electricity that would have been produced if the station had run continuously at full power throughout that period
availability
A measure of the degree to which an item is in an operable and committable state at the start of a mission, when the mission is called for at an unknown (random) time
availability
The portion of time that a system can be used for productive work, expressed as a percentage
availability
The probability that a system is operational when called upon to perform its function The numerical value of availability is expressed as a probability from 0 to 1 Availability calculations take into account both the failures and the repairs of the system
availability
the state when the system, resources, and data are in the place needed by the user, at the time the user needs them, and in the form needed by the user Availability is one of the three pillars of security -B-
availability
Ability of a component or service to perform its required function at a stated instant or over a stated period of time It is usually expressed as the availability ratio, i e the proportion of time that the service is actually available for use by the Customers within the agreed service hours
availability
The percentage of time for which a circuit or system is available for use Carrier class is typically 99 999% - about five minutes downtime per year
availability
Advertising time on radio or television that is available for purchase, at a specific time
availability
1) Timely, reliable access to data and information services for authorized users 2) The ability to have access to MEI Resource Elements when required by the mission and core supporting process(es), both now and in the future It also concerns the safeguarding of those resources and associated capabilities
availability
the proportion of total time that an item of equipment is capable of performing its specified functions, normally expressed as a percentage It can be calculated by dividing the equipment available hours by the total number of hours in any given period One of the major sources of disagreement over the definition of availability is whether downtime should be divided by total hours, or by Scheduled Operating Time For example, if your plant is only scheduled to operate 5 days a week, should downtime incurred over the weekend be included in the calculation of availability? The view I take is that one of the prime goals of any organisation should be to maximise its Return on Assets This can only be achieved by reducing the total downtime, regardless of whether this downtime was scheduled or not For this reason, I prefer to use a definition of downtime that considers all downtime, as a proportion of total time, not scheduled operating time
availability
The extent to which information or processes are reasonably accessible and usable, upon demand, by an authorized entity, allowing authorized access to resources and timely performance of time-critical operations
availability
The percentage of time that the services of a navigation system can be used within a particular coverage area Signal availability is the percentage of time that navigational signals transmitted from external sources are available for use Availability is a function of both the physical characteristics of the operational environment and the technical capabilities of the transmitter facilities
availability
{i} obtainability, accessibility, attainability
availability
Also known as system availability refers to the ability of the system to keep serving even when one of the component servers fails Availability is possible with as few as two servers, but it shows its power when the cluster consists of multiple servers It is also the ability to access data even after a disk driver failure without disrupting any applications
availability
The quality of being available; availableness
availability
s The portion of time that a system can be used for productive work, expressed as a percentage
availability
A measure of the degree to which a system is either operating or is capable of operating at any time when used in its typical operational and support environment
availability
The amount of time that the quality of a telecommunication service or communications link equals or exceeds a specified minimum value For satellite communication links the availability is usually expressed as a percentage of the average year See also Outage
availability
Assuring information and communications services will be ready for use when expected
availability
one of three types of heuristic, according to which the probability of an event, or of an item having a property, is judged by the ease with which instances can be brought to mind – their availability from memory See also representativeness, anchoring and adjustment
availability
A measure of time a generating unit, transmission line, or other facility is capable of providing service, whether or not it actually is in service Typically, this measure is expressed as a percent available for the period under consideration, e g , an availability of 80% typically means that a plant could have produced power for about 7,000 hours during a year (80% x 8,760 hr/yr = 7,008) had requests been made for such service
availability
Describes the reliability of power plants It refers to the number of hours that a power plant is available to produce power divided by the total hours in a set time period, usually a year
availability
The ability of an item to be in a state to perform a required function under given conditions at a given instant of time or over a time interval, assuming that resources are provided Note 1: This ability depends on the combined aspects of reliability, maintainability and support performance Note 2: External resources other than maintenance resources do not affect the availability of an item Note 3: The measure of availability is referred to as the instantaneous availability
availability
Time that a generating unit, transmission line or other system is capable of providing service, even if it isn’t actually providing service all the time It is expressed as a percentage of a specific time period
availability
the quality of being at hand when needed
availableness
Competent power; validity; efficacy; as, the availableness of a title
availableness
{i} availability, obtainability, accessibility, attainability; handiness; accessibility
availableness
Quality of being available; capability of being used for the purpose intended
availableness
The quality of being available
availableness
the quality of being at hand when needed
availably
In an available manner; profitably; advantageously; efficaciously
not available
not around, occupied at the moment; not attainable for immediate use
Türkçe - İngilizce

available teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

Availability
bulanabilirlik
available