sağla

listen to the pronunciation of sağla
Türkçe - İngilizce
provide

She provided the traveler with food and clothing. - O, yolcuya yiyecek ve giyecek sağladı.

The government will provide interest-free loans to firms that participate in the program. - Hükümet programa katılan firmalara faizsiz kredi sağlayacak.

enable to
{f} supplying

They were accused of supplying arms to terrorists. - Onlar teröristlere silah sağlamakla suçlandılar.

supply with
lay on
make available to
provide with
employ

The company provides health care and life insurance benefits for all of its employees. - Şirket tüm çalışanları için sağlık bakımı ve hayat sigortası avantajları sağlar.

Japanese companies generally provide their employees with uniforms. - Japon şirketleri genellikle çalışanlarına üniforma sağlar.

{f} provided

He provided them with food. - O, onlara yiyecek sağladı.

She provided for her old age. - Onun yaşlılığında geçimini sağladı.

made available to
provide for

He is unable to provide for his family. - O, ailesinin geçimini sağlayamaz.

Young as he is, he has a large family to provide for. - O,genç olduğu için,geçimini sağlayacak büyük bir aileye sahip.

{f} supply

Cows supply us with milk. - İnekler bize süt sağlar.

Can you supply me with all I need? - Bütün ihtiyaç duyduklarımı bana sağlayabilir misin?

{f} stand by
{f} enabling
enable to be
enable

I afterward sold them to enable me to buy R. Burton's Historical Collections. - Ben sonradan bana R. Burton 'ın Tarihi Koleksiyonlarını satın almamı sağlaması için onları sattım.

The new subway enables me to get to school in 20 minutes. - Yeni metro 20 dakika içinde okula gitmemi sağlamaktadır.

layon
enableto
providefor
providewith
procure
supplies

The cow supplies us with milk. - İnek bize süt sağlamaktadır.

This school supplies textbooks to its students. - Bu okul kendi öğrencilerine ders kitabı sağlamaktadır.

sağlamak
provide

Television is a very important medium through which to provide information. - Televizyon bilgi sağlamak için çok önemli bir araçtır.

The families of the factory workers need schools, hospitals, and stores, so more people come to live in the area to provide these services, and thus a city grows. - Fabrika işçilerinin ailelerinin okullara, hastanelere ve mağazalara ihtiyaçları vardır, bu yüzden bu hizmetleri sağlamak için daha fazla insan bölgede yaşamak için gelir. Böylece bir şehir gelişir.

sağlamak
ensure

Everyone can help ensure that sentences sound correct, and are correctly spelled. - Herkes cümlelerin doğru seslendirilmesini ve doğru bir biçimde yazılmasını sağlamak için yardımcı olabilir.

Tom promised to do everything within his power to ensure that this kind of thing wouldn't happen again. - Tom bu tür bir şeyin tekrar olmamasını sağlamak için gücü dahilinde her şeyi yapacağını söyledi.

sağlamak
supply

They were accused of supplying arms to terrorists. - Onlar teröristlere silah sağlamakla suçlandılar.

sağlamak
procure
sağlamak
{f} yield
sağlamak
{f} derive
sağlamak
assure
sağlamak
{f} implement
sağlamak
{f} secure
sağlamak
{f} cater

The net-cafes here cater to students; fees start at around a pound an hour. - Buradaki net-kafeler öğrencilere yiyecek ve içecek sağlamaktadır; ücretler yaklaşık saati bir pounddan başlamaktadır.

sağlamak
fix up
sağlamak
cater for
sağlamak
offer
sağlamak
employ
sağlamak
{f} furnish

The river furnishes electric power to the town. - Nehir şehre elektrik enerjisi sağlamaktadır.

sağlamak
{f} fix
sağlamak
to supply, to obtain, to provide, to get, to secure, to procure; to ensure; to prove
sağlamak
to provide; to procure, get, find; to gain, obtain; to achieve, win; to bring (something) about
sağlamak
gain

They tried very hard to gain an advantage over one another. - Onlar birbirlerine karşı üstünlük sağlamak için çok uğraştılar.

sağlamak
verify
sağlamak
{f} accommodate
sağlamak
derive from
sağlamak
keep to the right
sağlamak
enable to be
sağlamak
provide for
sağlamak
(Matematik) prove
sağlamak
insure
sağlamak
drive on the right
sağlamak
stand by
sağlamak
deliver
sağlamak
enable to
sağlamak
supply with
sağlamak
generate
sağlamak
get

I'm sure I can speak French well enough to get by. - Geçimimi sağlamak için Fransızcayı yeterince iyi konuşabileceğime eminim.

The new subway enables me to get to school in 20 minutes. - Yeni metro 20 dakika içinde okula gitmemi sağlamaktadır.

sağlamak
endow with
sağlamak
accommodate somebody with
sağlamak
extend
sağlamak
enable

The new subway enables me to get to school in 20 minutes. - Yeni metro 20 dakika içinde okula gitmemi sağlamaktadır.

My new car enables me to go anywhere, anytime. - Benim yeni arabam her zaman herhangi bir yere gitmeme olanak sağlamaktadır.

sağlamak
lay on
sağlamak
enlist
sağlamak
administer
sağlamak
obtain
sağlamak
fit up
sağlamak
fit up with
sağlamak
reap
sağlamak
allow
sağlamak
fix sb up with sth
sağlamak
{f} provision
sağlamak
return
sağlamak
accommodate smb. with
sağlamak
fend for
sağlamak
get out of
sağlamak
{f} make

It is impossible to make her understand the theory. - Onun teoriyi anlamasını sağlamak imkansızdır.

I tried hard to make them stay home, but they refused to listen to me. - Onların evde kalmasını sağlamak için çok uğraştım fakat onlar beni dinlemeyi reddettiler.

sağlamak
provide with
sağlamak
lay in
sağlamak
{f} arm

They were accused of supplying arms to terrorists. - Onlar teröristlere silah sağlamakla suçlandılar.

sağlamak
maintain
sağlamak
(Nükleer Bilimler) check
sağlamak
carry
sağlamak
(Hukuk) to supply, to provide, to maintain, to ensure
sağlamak
find
sağlamak
(destek) enlist
sağlamak
extract
sağlamak
to ensure, guarantee
sağlamak
{f} keep

It's difficult to keep order in this town. - Bu kasabada düzeni sağlamak zordur.

I'd like to earn my keep while I'm staying with you. - Seninle kalıyorken geçimimi sağlamak istiyorum.

sağlamak
come in
sağlamak
{f} purvey
sağlamak
{f} suck
çevrene uyum sağla
do in Rome as the Romans do
Türkçe - Türkçe

sağla teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Sağlamak
getirmek
sağlamak
Öndeki aracın sağından ilerleyerek önüne geçmek
sağlamak
Elde etmek, sahip olmak
sağlamak
Bir işlemin doğruluğunu ortaya koymak
sağlamak
Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek: "Biz bu ihtiyara son günlerinde hiç aklından geçirmediği bir saadet sağladık."- H. Taner
sağlamak
Bir işin olması için gerekli durumu, şartları hazırlamak, temin etmek
sağlamak
Elde etmek, sahip olmak: "... o sevimli yavru hâliyle sağladığı sempatinin büyük bir kısmını yitirmişti."- Y. N. Nayır
sağlamak
(Osmanlı Dönemi) temin
sağla