işe yarar

listen to the pronunciation of işe yarar
Türkçe - İngilizce
utility
useful

Finally one useful suggestion! - Sonunda işe yarar bir öneri!

Tom made a useful suggestion. - Tom işe yarar bir öneri yaptı.

available

Is there any help available? - İşe yarar bir yardım var mı?

useful, serviceable
serviceable
workable
subservient
sneeze
helpful
işe yarar şey
utility
Türkçe - Türkçe
Becerikli, elverişli, işe uygun
işe yarar