kullanışlı

listen to the pronunciation of kullanışlı
Türkçe - İngilizce
practical

This car is spacious and practical. - Bu araba geniş ve kullanışlı.

They're very practical. - Onlar çok kullanışlılar.

handy

Thanks indeed, handy this! - Gerçekten teşekkürler, bu çok kullanışlı.

The bus stop is quite handy. - Otobüs durağı oldukça kullanışlı.

useful

The towel wasn't at all useful. - Havlu hiç kullanışlı değildi.

Not all of those books are useful. - Bu kitapların hepsi kullanışlı değil.

convenient

Glasses are more convenient for me than contact lenses. - Gözlükler benim için kontakt lenslerden daha kullanışlıdır.

Cell phones are convenient, but I want them to be used responsibly. - Cep telefonları kullanışlı, onların sorumlu kullanılmasını istiyorum.

available
all purpose
practicable
(gemi) flowing
general purpose
functional
operable
user friendly/user-friendly
serviceable
purposive
useful, handy, practical
manageable
useful, handy; serviceable
helpful
commodious
all-purpose
{s} nifty
kullan
{f} using

He broke the machine by using it incorrectly. - O, yanlış kullanarak makineyi bozdu.

You should try to form the habit of using your dictionaries. - Sözlüklerini kullanma alışkanlığı oluşturmaya gayret etmelisin.

kullan
{f} used

The gym is used for the ceremony. - Spor salonu, tören için kullanıldı.

Uranium is used in the production of nuclear power. - Uranyum, nükleer gücün üretiminde kullanılmaktadır.

kullan
{f} exploiting

Some people try to gain advantage by exploiting their personal contacts. - Bazı insanlar kendi kişisel bağlantılarını kullanarak avantaj kazanmaya çalışır

kullan
{f} ply
kullan
utilize

I want you to utilize that object. - O nesneyi kullanmanı istiyorum.

Atomic energy can be utilized for peaceful purposes. - Atom enerjisi barışçıl amaçlarla kullanılabilir.

kullan
used to

It is a term used to describe the warming of the earth due to increasing amounts of carbon dioxide in the atmosphere. - O, atmosferdeki karbon dioksit miktarlarının artmasından dolayı Dünyanın ısınmasını tanımlamak için kullanılan bir terimdir.

My Japanese teacher used to use a song to help us remember verb conjugations. No one really sang along. - Benim Japon öğretmenim fiil çekimlerini hatırlamamıza yardımcı olan bir şarkı kullanırdı. Hiç kimse gerçekten birlikte söylemezdi.

kullan
make use of

Let's make use of our time wisely. - Zamanımızı akıllıca kullanalım.

You should make use of this chance. - Bu şansı kullanmalısınız.

kullan
{f} use

Uranium is used in the production of nuclear power. - Uranyum, nükleer gücün üretiminde kullanılmaktadır.

You used a condom for birth control, right? - Doğum kontrolü için bir prezervatif kullandın, değil mi?

kullan
{f} exploit

The police found two crushed mobile phones in a trash can near the site of the killings and are attempting to exploit the data contained in them. - Polis cinayetlerin bulunduğu yere yakın bir çöp kutusunda ezilmiş iki cep telefonu buldu ve onların içerdikleri veriyi kullanmaya çalışıyor.

Some people try to gain advantage by exploiting their personal contacts. - Bazı insanlar kendi kişisel bağlantılarını kullanarak avantaj kazanmaya çalışır

kullan
wield

Do you know how to wield an épée? - Epeyi nasıl kullanacağını biliyor musun?

Sami was wielding a knife. - Sami bir bıçak kullanıyordu.

kullan
get round
kullan
got round
kullan
(Bilgisayar) play

Do you usually use a pick when you play the guitar? - Gitar çaldığında bir mızrap kullanıyor musun?

Notice how the player uses his elbows. - Oyuncunun dirseğini nasıl kullandığına dikkat edin.

ince ve kullanışlı
slimline
Türkçe - Türkçe
Rahatça kullanılabilen: "Belki mahallenin en büyük evi değildi ama en kullanışlı, en sevimlisi idi."- S. F. Abasıyanık
Rahatça kullanılabilen
pratik
kullanışlı